Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

CFR ve Thank-Tank'Ier

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

CFR ve Thank-Tank'Ier

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ağu 2011, 00:51

CFR ve Thank-Tank'Ier

ABD küresel emperyalizmi tarafından hükümet dış organizasyonlar (NGO) veya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak tanımlanan kuruluşların tümü, çok uluslu Amerikan şirketlerince kurulan ve finanse edilen örgütlerdir. ABD bu kuruluşlar aracılığıyla hem kendi ülkesini hem de dünyanın diğer ülkelerini kuşatma altına almaktadır. CFR, egemenliğinin yayılma araçları olan bu kuruluşları; tüm ülkelere model olarak önermektedir.
CFR, 2000 yılı itibariyle toplam 2433 üyesinden 47o'si ile üniversiteleri, 313'lü ile medyayı, 312'si ile Think Tank'leri, 177'si ile uluslararası sanayi şirketleri ve 160'sı ile de uluslararası hukuk şirketlerini kontrol altında tutmaktadır.

CFR; Think-Tank'lere özel önem vermiş ve bu örgütler için, neredeyse uluslararası sanayi ve hukuk işlerine ayırdığı kadar üye görevlendirmiştir. Think-Tank'lere verilen önemin nedeni, ABD hükümeti aracılığıyla 1983'te uygulamya sokulan ve adına "Demokrasi Program" denilen emperyalist politikadır. Burada sözü edilen demokrasi, halkın siyasete katılımı değil; küresel egemenliğe boyun eğmesini sağlayan, baskı ve şiddete dayalı saldırgan bir siyasi programın adıdır. Program: Yeni Dünya Düzeni stratejisinin en önemli uygulama planlarından biri olarak düşünülmüştür.

Demokrasi Programı, beş temel alanı kapsamaktadır. Birinci alan, günümüz ve geleceğin liderlerinin demokrasi ve uygulanması konusunda eğitimleri ve demokrasi karşıtlarına karşı güçlendirilmelerine yönelik alandır. İkinci alan; kitap yayını, burs dağıtımı, İngilizce öğretimi ve diğer eğitim araçlarıyla demokrasinin uygulanması konusuna toplumun eğitilmesine yönelik alandır.

Üçüncü alan: Demokrasi konusunda toplumun inanç ve ufkunun genişletilmesi amacıyla, siyasi partiler, sanayi, ticaret odaları, işçi sendikaları, medya üniversiteleri hukuk kurumları ve dinsel gruplarla birlikte çalışma yapılmasına yönelik alandır. Dördüncü alan demokratik, toplum değerlerinin, üniversite, medya, özel program, toplantı kitap, dergi yayın ve dağıtımıyla iletişim sağlanmasına yönelik olandır. Beşinci alan: Toplumun Amerikan vatandaşları ve kurumları arasında doğrudan ilişki kurma, moral destek, entelektüel teşvik, teknik ve pratik yardım almalarına yönelik alandır.
Demokrasi Programının uygulamaya sokulmasıyla birlikte Think Tankler; programın 5 alanında çok daha geniş boyutlu görev almaya soyundurulmuşlardır.

Bu bağlamda, Tavistock, Brookings Enstitüsü, Hudson Enstitüsü, Politik Araştırmalar Enstitüsü, Stanford Araştırma Enstitüsü, Rand Corporation, Gelecek İçin Araştırmalar Enstitüsü ve Washington Yakındoğu Politikalar Enstitüsü, ağırlıklı olarak görev üstlenmişlerdir.

Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü
(Tavistock Institute Of Human Relations)


Tavistock; 1921 yılında Londra'da İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı Sir John Rawlings-Reeese tarafından kurulmuştur. 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında psikolojik savaş örgütü olarak çalışan Tavistock Grubu, Rockefeller Vakfının yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılmıştır. Rockefeller; Tavistock'a daha geniş çaplı savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir. Enstitü ve gerçekleştirmekte olduğu çalışmaları ABD'nin en iyi korunan sırrı olmaya devam etmektedir.

Enstitü bugün; Sussex Üniversitesinden, Stanford Araştırma Enstitüsü, Esalen, Massaclıusetts Institute of Tecnology (MİT), Hudson Enstitüsü, Heritage Vakfı, Georgetown Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CSİS), ABD Dışişleri kadrolarının eğitildiği Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Rand Corporation, Mitre Corporation, Şirket Kadrolarının Doktinasyonu, The Mont Pelerin Topluluğu, Tülakteral Komisyon, Ditchley Vakfı ve Roma Kulübü gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilişkiler ağı geliştirmiştir. Tüm OSS (Stratejik Hizmetler) (Casusluk Bürosu) ve CIA Programları Tavistock'un rehberliğinde oluşturulmuştur.

Günümüzde Tavistock; ABD'deki Vakıflar ağını 6 milyar dolarlık bir bütçe ile faaliyette bulundurmaktadır.
Tavistock, stratejik misyonunu "Endüstriyel ulus-devletlerden post-endüstriyel küresel Dünya Devletine dönüş ve yönetimin az sayıda oligark'a devredilmesi" olarak belirlemiştir.

Brookings Enstitüsü (Brookings Institute-Bİ)

Enstitü, Uluslararası sorunlar konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Başkan ve Hoover'in programını, Başkan Roosveltin "New Deal" Programını (Yeni Ekonomi Programı), Başkan Kennedy'nin "New Frontiers" programını (yeni hedefler) ve Başkan Johnson'un "Great Society" (Büyük Toplum) programını yazmıştır. Enstitü yetmiş yıldır ABD hükümetlerinin olaylara nasıl bakacağı ve yürüteceğine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hudson Enstitüsü (Hudson Institute-Hİ)

Enstitü politik ve sosyal olaylara karşı reaksiyon verme, düşünce ortaya koyma ve oy vermeye yönelik araştırmalar yapıp kamuoyunu şekillendirme, özellikle savunma politika araştırmaları ve Sovyetler ile ilişkiler konusunda projeler üretme konusunda uzmanlaşmıştır.

Enstitünün askeri çalışmalarının çoğu gizlilik derecesi taşımaktadır. Enstitü, 300'e yakın beyin yıkama araştırması yapan alt kuruluşa sahiptir. En büyük müşterisi ABD Savunma Bakanlığıdır. Bu bakanlığa, sivil savunma, ulusal güvenlik, askeri politikalar, silahlanma ve silahların kontrolü ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.

Politik Araştırmalar Enstitüsü (Institute For Policy Studies. IPS)

Enstitü; James P. VVarburg ve ABD deki Rothschild şirketlerinin katkılarıyla kurulmuştur. ABD'nin "5 Büyük" (Big Five) enstitüsünden biridir. ABD iç ve dış politikalarının şekillendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Temel hedefleri arasında endüstriyel demokrasinin inşaası yer almaktadır. BM Eski Büyükelçisi Jeanne Kirkpatrick, ADL den silah kontrol müzakerecisi Eugene Rostow, sendikalar ve istihdam konularında uzman Lane Kirkland ve Albert Shanker projeyi yürütmektedir.

Stanford Araştırma Enstitüsü (Stanford Research Institute-SRI.)

Enstitünün ilk Başkam Jesse Hobson'dur. Hobson 1952'de yaptığı bir konuşmada Enstitünün politikasını şöyle açıklamıştır. "Stanford: Tavistock Enstitüsü Tacı'nın, "Elmaslarından biridir ve ABD O'nun kurallarına göre yönetilecektir."

2. Dünya Sayaşı'nın bitiminden hemen sonra 1946'a Charles A. Anderson tarafından kurulduğunda, temel amacın; "zihin kontrolü" ve "gelecek bilimleri" olduğu açıklanmıştır. Charles F. Ketterina Vakfı, Stanford şemsiyesi altına alınınca. "İnsanların hayal gücünde değişmeler" konusuna yoğunlaşılmıştır.

Stanford'un en büyük müşterisi başlangıçta tabiî ki ABD Savunma Bakanlığı idi. Büyüyünce hizmet verdiği kuruluşlar çeşitlenerek artmıştır.
Stanford en az ikiyüz küçük düşünce kuruluşu ile Amerikan yaşam tarzının tüm yönlerini araştırmaktadır.

CIA, Bell Telephone Laboratoires, ABD Ordu İstihbaratı, Deniz İstihbarat Bürosu, Rand Corporation, MİT, Harward ve UÇLA Üniversiteleri gibi birbirleriyle bağlantılı çalışan araştırma kuruluşları ile bu araştırmaları gerçekleştirmektedir.

Stanford MİT (Massachusset Institute Of Technology) ile ABD Savunma Bakanlığının "Kumanda ve Kontrol" sorunlarının çözümleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. MİT'in bazı müşterileri ise şunlardır.

Amerikan Ekonomik Gelişme Komitesi, Savunma Analiz Enstitüsü, ABD Havacılık Uzay Dairesi (NASA), Ulusal Bilimler Akademisi, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kara Ordusu, ABD Deniz Ordusu ve ABD Hazine Bakanlığı.

Rand Araştırma ve Geliştirme Şirketi (Rand Research and Development Corporation)

Rand; Tavistock Enstitüsü ve İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne gerçekten çok şey borçlu olan bir şirkettir.
Rand Corporation: ABD politikalarım her düzeyde kontrol etme ve yönlendirme olanağına sahiptir. Bunu aşağıda sıralanan bazı programlardan rahatlıkla anlayabiliriz. Kıtalararası Balistik Füzeler (ICBM) Programı, ABD dış politika yapıcıları için hazırlanan mükemmel analizler, olağanüstü uzay programlan, şirket analizleri ve Amerikan Telefon ve Telgraf şirketi, IBM, Cumhuriyetçi Parti, ABD Enerji, Sağlık Bakanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne projeler ve analizler.

Rand, 1980'li yılların başında Güvenlik ve İç Karışıklıklar Grubu oluşturmuştur. Bu Grup üçüncü dünya ülkelerindeki bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerini konu alan konferanslar ve araştırmalar düzenlemekle görevlendirilmiştir.

CIA'nın eski Ortadoğu Baş Analizcisi, CIA'ya doğrudan bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi Eski Başkan Yardımcısı ve Türkiye Uzmanı Graham Fuller, CIA Eski Türkiye İstasyon Şefi, Başkan Carter dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Paul Henze, Eski ABD Türkiye Büyükelçisi James Spain, Eski Vietnam ve Ankara Büyükelçisi Robert Commer ve Morton Abromawitz Rand Corporation uzmanlarıydılar.

Gelecek İçin Araştırmalar Enstitüsü (Institute For The Future)

Ford Vakfı tarafından elli yıllık gelecekte neyin, nasıl ve neden değişeceğini veya değişmeyeceğini araştırma amacıyla kurulmuştur. Enstitü, diğer dünya enstitülerine bu yönüyle rehberlik edecektir.

Yakındoğu Politikaları Enstitüsü (The Washington Institute For Near East Policy -WINEP-)

Enstitü; Yahudi lobilerinin en etkili kurumlarından biri olmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur.
Enstitünün altı üyesi Baba Bush üst yönetiminde yer almışlardı.

1990'larda soğuk savaşın sona ermesinin ardından ABD-İsrail bağlaşıklığının stratejik değeri azalıyordu. Bu bağlamda WTNEP ve o doğrultudaki kuruluşlar, ABD'nin yeni Ortadoğu politikalarında İsrail'in belirleyici rol üstlenmesi gerekliliğini temel hedef seçmişlerdi. Tel-Aviv'le ortak çalışmalar sonunda Clinton Yönetimi'nin ilk günlerinde bu strateji benimsenmiştir. Buna göre ABD'nin İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır gibi üçlü bir müttefiki vardı. Bölgenin geri kalan ülkelerinin dinsel ve laik radikal rejimleri, ABD'nin bölgesel çıkarlarının karşısında idiler. Başta İran ve Irak olmak üzere öteki ulusalcı ve dinci rejimlerin bölgeden arındırılması ve demokratikleştiril-meleri gerekiyordu.

Bu üçlü ittifak, yeni Müslüman cumhuriyetlerin ortaya çıkışıyla ve Türkiye örneğiyle güçlendirilmeliydi.
Geniş Ortadoğu Projesi'nin oluşturulmasında belirleyici po-litikalar Neo-Con (Yeni Muhafazakar) adı verilen ve çoğunluğu Yahudi olan ekipçe WINEP'te üretilmiştir.

Kaynakça
Kitap: DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir