Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

NATO'yu Ortadoğu'ya Yerleştirme Planı

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

NATO'yu Ortadoğu'ya Yerleştirme Planı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 00:31

NATO'yu Ortadoğu'ya Yerleştirme Planı

Obama'nın BOP Eşbaşkanı Erdoğan'dan Acil Beklentileri


Resmi adı "ABD Kuvvetleri'nin Irak'tan Çekilmesi ve Irak'taki Geçici Varlıkları Sürecindeki Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Anlaşma" olan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) Temmuz 2009'da referanduma götürülmesi koşuluyla 23 Kasım 2008 günü Irak Meclisi'nde onaylandı. Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı Kurulu'nda da imzalanarak 1 Ocak 2009'dan itibaren yürürlüğe girmesi kabul edildi.

Irak'ta üç yıl sürecek ABD askeri varlığının şartlarını belirleyen ve 2011 yılında tümüyle çekilmesini öngören anlaşma 275 üyeli mecliste 149 oyla kabul edildi. 73 milletvekili oylamaya katılmadı. 30 milletvekili ile temsil edilen Şii lider Mukteda Sadr cephesi anlaşmaya karşı çıktı. Yeterli üye sayısı sağlanamadan onaylanan anlaşma metnine Şiilerin yanı sıra Sünniler arasında da karşı olanlar36 bulunduğundan, Temmuz 2009'da referanduma sunulacak. Referandumda halkın kabul etmesi için SOFA'da yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı belli değil. Bu son derece önemli ve SOFA'nın akıbetini belirleyecek bir konu. ABD sorunu çözeceğine inanıyor.

SOFA 30 maddeden oluşan bir anlaşma. Anlaşmaya göre Amerikan muharip kuvvetleri en geç 30 Haziran 2009'a kadar şehirler, köyler ve tüm merkezlerden çekilmiş olacak ve 2011 sonu itibariyle de hiçbir Amerikan askeri kalmayacak. Başkanlığı devralacak Barack Obama "16 ay içinde" dediği çekilme takvimini uygulayacak olursa Amerikan kuvvetleri Irak'tan 2010 ortalarında tümüyle çekilmiş olacak.

SOFA'ya konu olan Amerikan ve Irak kuvvetleri şunlar:

- Irak'taki 151 bin, Afganistan'daki 32 bin ABD askeri, -350 bin kişiden oluşan Irak ordusu ve polis gücü,
- 350 bin silahlı kişiden oluşan Irak ordusu ve polis gücü (Bu gücün neredeyse tamamı Şii Irak Yüksek İslam Meclisi ve Şii Başbakan Nuri el Maliki'nin denetimindedir),
- Sünni aşiretlerin 135 bin kişilik askeri gücü,
- Mesut Barzani'ye bağlı 90 bin kişilik peşmerge ordusu.

Hava Sahasının Denetimi ABD'de

Antlaşmanın bir maddesi "Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Irak hava sahası üzerindeki denetim ve kontrol derhal Irak otoritesine devrolmuş olur" demekte ise de bir diğer maddesi "ABD kuvvetlerinin Irak hava sahasının denetim ve kontrolü işlevinde Iraklı yetkililerin geçici desteğini isteyebilir" ve

"Irak hükümeti Irak'ta el-Kaide, diğer terörist gruplar, yasa dışı gruplar ve eski rejimin kalıntılarına karşı operasyonları kapsayacak şekilde güvenlik ve istikranın sağlamak için yürüttüğü çabalarda ABD kuvvetlerinin geçici yardımını ister" diyor.
Bu maddeler Irak hava sahası üzerindeki denetim ve kontrolün ABD'nin inisiyatifinde olduğunu açıkça gösteriyor.

Çekilme İçin Türkiye ve Ürdün Yolu

Başbakan Nuri el-Maliki, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Amerikan Büyükelçisinin katılımıyla yapılan 19 Kasım 2008 Bağdat toplantısında, PKK ile mücadele için "Türkiye-Irak-ABD Üçlü Komitesi" oluşturulması kararı alındı. Bu karar dikkate alındığında, ABD, hava sahasının denetim ve kontrolünün her halükarda kendi inisiyatifinde olacağından emindir.

Bu bağlamda, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekâtları ABD'nin inisiyatifindedir.

Diğer taraftan 19 Kasım 2008'de APA'ya konuşan ABD Genel Kurmay Başkanı Mike Mullen, Barack Obama'nın Irak ve Afganistan'a ilişkin tasarladığı değişiklikleri gerçekleştirebileceklerini, Peııtagon'un Irak'tan çıkış için Türkiye ve Ürdün yollarını belirlediklerini ve hazırlıklarını yaptığını,3: Irak'a komşu iki ülkenin de ABD'nin müttefikleri olduğunu ve Irak'tan çekilme çabalarını desteklediklerini açıklayarak, hava sahasındaki inisiyatifin ABD'de olduğunu teyit etmiştir.

Türkiye 10 Mart 1954 tarihinde "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler" arasında, "Kuvvetlerin Statüsü'ne Dair Sözleşme"yi (SOFA) imzalamıştı. Bu antlaşma ile ABD o günden bu yana büyük kuvvet bulundurmadan Türkiye'yi nasıl güdümüne almışsa, bu antlaşmanın neredeyse prototipi olan Irak'la imzaladığı SOFA ile de Irak ve Türkiye dahil bölge ülkelerini güdümüne almaya çalışacaktır.

NATO Ortadoğu'ya

Zbigniev Brzezinski ve Brent Scowcroft'un 2008'de New York'ta "Amerika ve Dünya" isimli çok önemli ortak bir kitap yayımladı. Brzezinski ve Scowcroft kitapta yer alan Barack Obama dönemi Ortadoğu dış politikasına yönelik öneri paketini The Washington Post ta yayımladılar ve Obama'dan acilen dünyaya ilan etmesini istediler.

Brzezinski Demokrat Başkan Jimmy Carter'ın, Scowcroft ise Cumhuriyetçi Başkan Baba Bush'un Ulusal Güvenlik Başdanışmanıydı. İkisi de küresel emperyalist sermayenin merkezi olan Dış İlişkiler Konseyi'nin beyin takımındaki en üst düzey üyeleridir.

Brzezinski-Scowcroft ikilisinin Ortadoğu sorununa yönelik çözüm programı özetle şöyle:

- İsrail ile 'bağımsız' Filistin devletinin sınırları, üzerinde anlaşılmış değişikliklerle 1967 tarihli sınırları olacak.
- Filistinli mültecilere ülkelerine "geri dönüş hakkı" tanınmayacak, bunun yerine tazminat ödenecek.
- Kudüs; Filistin ve İsrail'in müşterek başkenti olacak.
- Bölgede askerden arındırılmış bir Filistin devleti kurulacak.
- Bölgeye İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla tercihen NATO birliklerinden oluşacak bir uluslararası güç yerleştirilecek.

Brzezinski ve Scowcroft ikilisi, Obama'nın bu programı acilen ilan etmesini, Hamas'ı sert tutumundan vazgeçmeye ve Filistin-İsrail barış sürecine katılmaya teşvik etmesini istiyor.

SOFA Paralelinde BOP Uygulanacak

Brzezinski ve Scowcroft, Transatlantik (NATO) ve Ortadoğu (BOP) politikası çerçevesinde, Obama'mn dış politika ekibinde Türkiye'ye özel bir önem atfedenlerin yer almasını öneriyor.

Nitekim bu politikaları savunanların önde gidenlerinden ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in görevine devam kararı alındı. 2003-2006 yıllarında Avrupa'daki NATO Kuvvetleri ve Amerikan Kuvvetleri Komutanı, 2007 yılı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu Güvenlik Özel Temsilcisi ve3

2008 yılı Atlantik Konseyi Başkanı ve Türk Genelkurmayını en iyi tanıyan Orgeneral James Jones, Obama'nın Ulusal Güvenlik Konseyi Başdanışmanlığına atandı.

Dışişleri Ekibi

Hillary Clinton, ekibinde şu isimlere yer vermesi koşuluyla Dışişleri Bakanlığı'na getirildi: Bili Clinton dönemi Ortadoğu ekibinden Dennis Ross, Martın Indyk ve Kuzey Irak'a NATO güçlerini yerleştirmeyi önermiş olan Richard Holbrook.
Daha önce Başkan Bush yönetimince Irak ve Afganistan'a NATO güçlerinin gönderilmesi talep edilmişti. Brzezinski-Scowcroft önerileri doğrultusunda Obama tarafından yeniden talep edileceği için SOFA da bu talepleri karşılar içerikte dizayn edildi.
Bu bağlamda, Obama görevi devralmadan önce CFR'nin Ortadoğu (BOP) politikası, SOFA paralelinde uygulamaya hazır hale getirilecektir.

Planlayan CFR Ekibi

SOFA ve "NATO Irak'a" önerilerinin mimarı CFR ekibi şu isimlerden oluşuyor:

- Zbigniev Brzezinski: Başkan Carter'ın Ulusal Güvenlik Konseyi Başdanışmanı (CFR-Trileteral-Bilderberg Üyesi).

- Brent Scowcroft: Baba Bush'un Ulusal Güvenlik Konseyi Başdanışmanı. Yeni görevi Atlantik Konseyi Başkanı (CFR-Trileteral Üyesi).

- Condoleezza Rice: ABD eski Dışişleri Bakanı (CFR Üyesi).

- Dick Cheney: Başkan Bush dönemi ABD Başkan Yardımcısı (CFR-Trileteral Üyesi).

- Robert Gates: ABD Savunma Bakanı (CFR Üyesi).

- Stephen Hadlet: Başkan Bush'un Ulusal Güvenlik Konseyi Başdanışmanı (CFR Üyesi).

- Jeffrey James: Başkan Bush dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı, Condoleezza Rice'ın Güvenlik Özel Temsilcisi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi (CFR Üyesi).

Türkiye Ne Yapmalı?

Barack Obama İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerini ortadan kaldırmak bahanesiyle tercihen NATO birliklerinden oluşturulacak bir uluslararası gücü Ortadoğu'ya yerleştirecek. Bu güç İran, Suriye ve Türkiye'ye karşı kullanılacak! Bu güç, eninde sonunda Kuzey Irak ve Irak'ta görev alacak.
O nedenle emekli Hava Tuğgeneral Brent Scowcroft gibi en yüksek düzeyde bir CFR üyesi Atlantik Konseyi Başkan danışmanlığına getirildi. O nedenle Org. David Putraus Merkezi Kuvvetler Komutanlığına getirildi ve yakında NATO Kuvvetleri Komutanlığına getirilecek.

Türkiye bugüne kadar Irak'ta ve Afganistan'da NATO gücü içinde yer almadı. Türkiye'nin görevi, görev almamak için sonuna kadar direnmek olmalıdır.

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron