Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

MİT Ajanının Patronu ABD Emperyalizminin Yıldızı Sönüyor

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı Döneminde, Kahraman Bülent Ecevit, Kıbrıs'ta Rauf Denktaş Gibi Kahramanların Önderliğindeki Türkler İle Birlikte, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nı Başarıyla sonuçlandırarak İngiltereyi ve Amerikayı mağlup etmiştir. İngiltere ve Amerikanın kontolü altında olan Kıbrıs'lı Rumların Kıbrıs'lı Türklere karşı Soykırım Teşebbüsü Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile engellenmiştir.
Bu mağlubiyet karşısında Amerika ve İngiltere'nin verebildiği yanıt, sadece "uluslararası ambargo" ile sınırlıydı.
Bu Başarıdan bir sonuç çıkartmak gerekirse: "Görüldüki, dünyayı yöneten Amerika ve İngiltere, ASLA VE ASLA Türkiye Cumhuriyeti'mizi ve Türk Soyumuzu savaşla mağlup edecek güce sahip DEĞİLDİR. Bu yüzdende yıllardır emperyalist entrikalarla içimize sızmaya çalışıyorlar"!!!

MİT Ajanının Patronu ABD Emperyalizminin Yıldızı Sönüyor

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Nis 2011, 16:33

MİT AJANININ PATRONU ABD EMPERYALİZMİNİN YILDIZI SÖNÜYOR

TİİKP davasının 7 Eylül 1973 tarihli duruşmasında. Halis Özkan'ın bir gün önce okunan dilekçesine cevap olarak yapılan ve Mahkeme Tutanağına gecen sözlü açıklama.

Bu dilekçeyi Halis Özkan yazmamıştır. Bu dilekçeyi, halkımıza zulmeden parababaları ve toprakağalarının gizli teşkilatı olan MİT yazmıştır. Onun için bu dilekçeyi ciddiye alıyorum ve cevaplandırıyorum.

Bu dilekçe, bu davanın sanıklarının birliğini ve kararlığını bozmak için umutsuz bir teşebbüstür. Bu dilekçeyi hazırlayanlar pişman olacaklardır. Hatta belki de pişman olmuşlardır. Zira bu dilekçe, bu dava sanıklarının birliğini daha da sağlamlaştırmıştır. Militan ihtilalci ruhumuzu pekiştirmiştir. Hatalarımızı yenme ve halkımıza lâyık ihtilalciler olma azmimizi geliştirmiştir.

Bu dilekçe sahtekarlık ve iki yüzlülüğün bir belgesidir. Biz MİT ajanlarının fikirlerinden korkmayız. Çünkü onlar, çok zavallı fikirlerle ortaya çıkıyorlar. Onlar, Osmanlı padişahlarının yönetim biçimlerinin «halkımızın ve milletimizin tabiatına uygun olduğu» iddiasındadırlar. Haddizatında milletimizin tabiatında kölelik yoktur. Tam tersine onun tarihi, zulme karşı mücadele destanlarıyla doludur. Mustafa Kemal de, «Altı yüzyıldır milli hakimiyeti gaspetmiş ve ona tasallut eden» sultanlardan bahsetmektedir. Bu sultanlar, bu MİT ajanının övgüler yazdığı sultanlardır.
MİT ajanı aynı dilekçede ırkçılığı da körüklemektedir.

«Orta Asya'dan gelen organizasyon milletimizin varoluş nedenidir» demektedir.
Kazım Karabekir gibi gericilere övgüler yağdırmaktadır. Bizzat Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in gerici olduğunu, Büyük Nutkunda sayfalar dolusu anlatmıştır. Biz bu pespaye fikirlerden korkmayız.

MİT ajanı, bu iftiralar yanında demogoji ve sahtekârlığa da başvurmaktadır, «Mehmetçiğin kanı»ndan bahsetmektedir. CIA'ya bağlı MİT ajanlarının Mehmetçiğin kanından bahsetmeye hakkı yoktur. Çünkü o kanlar, MİT ajanlarının efendileri olan emperyalistlere karşı dökülmüştür, işçi ve köylülerimizin mübarek kanıdır.

MİT ajanı, kendisi Amerikan emperyalistlerinin ajanı olduğu halde, bizim dış düşmanlarla ilişkimiz olduğunu ileri sürmektedir. TİİKP, Diyarbakır'dan Söke'ye kadar Türkiye'nin bağrından çıkmıştır ve halkımızın bağrında kök salmaktadır. Bu MİT ajanı, üsler mevzuunda Amerikan emperyalistlerinin hizmetinde bir ağızla konuşmaktadır. Bizim Partimizin Programı, hiç bir yabancı ülkeye üs verilmeyeceğini ve tek bir yabancı askerin Türkiye'de bulunmayacağını belirtmektedir. Fakat MİT ajanının patronları, bunu söyleyemezler.

Biz enternasyonalistiz. Çin Halk Cumhuriyeti ve Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, halkımızın dostlarıdır. Onlar, bizden hiç bir menfaat istemeden ve beklemeden, halkımızın mücadelesini destekliyorlar. Onlar, Türkiye'den ne üs, no de askeri tesis istemektedirler. Gene onlar, Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olan hiç bir talepte bulunmamaktadırlar. Biz, onlarla militan bir birlik içindi; olduğumuzu her zaman göğsümüzü gere gere söyledik. Ayrıca TİİKP, bütün Marksist-Leninist partilerle eşit şartlarla ve bağımsızlığını koruyarak kardeşçe dayanışma içindedir.

MİT ajanı, Marksizm-Leninizmin çöp tenekesine atıldığını iddia etmektedir. Bu gülünç bir iddiadır. Çöp tenekesine atılmış olan, bu ajanın efendisi olan Amerikan emperyalizmidir. Onların yıldızı fena halde sönmektedir. Bütün dünyadan gelen haberler, bu MİT ajanının söylediği gibi değildir. MİT ajanının büyük patronu Kamboçya'da çok acıklı bir durumdadır. Kamboçya'daki faşistler de, patronlarının yıkılmayacağını sanıyorlardı. Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi, bütün dünya halklarının elinde bir silahtır, hayat doludur, halklara ışık tutuyor. Bizim halkımıza da ışık tutuyor. Türkiye'nin işçi ve köylüleri, Mao Zedung yoldaşın Kızıl Kitabını yüreklerinin üzerinde taşıyorlar. Aranan yoksul köylülerin ve işçilerin evlerinden artık Marksist-Leninist yayınlar çıkıyor. Bütün dünyada, vurulan halk savaşçılarının üzerlerinden Marks'ın, Lenin'in, Stalin'in ve Mao Zedung yoldaşın resimleri ve rozetleri çıkıyor.

MİT ajanı, mensubu olduğu sınıfın bütün ahlaki çöküşünü ve düşüklüğünü komünistlerin üzerine atıyor. Kadını bir mal ve sermaye gibi gören bizzat parababalarıdır. Türkiye'deki ahlaki yozlaşmayı tahrik ve teşvik eden bugünkü faşist iktidarlardır. Hiçbir Marksist-Leninist yayın organında seks, esrar ve ahlaksızlık teşvik edilmemiştir. Ama burjuva yayın organları, sinemalar, fotoromanlar hep bunu körüklemektedir. Onlar, seks düşkünü ve esrarkeş bir gençlik yaratarak halkımızı uyuşturmaya çalışıyorlar. MİT ajanının bahsettiği ««beyaz kadın ticareti» büyük burjuvazinin meşgalesidir, kapitalist düzenin bir ekonomik sektörüdür. İhtilalci kadın arkadaşlarımız, tertemiz bir ahlaka sahiptirler. Onlar, gencecik yaşlarında fabrikalarda ve köylerde işçi ve köylülerle omuz omuza savaşarak ve çalışarak, emekçi halkımızla kaderlerini birleştiriyorlar. Bundan daha ahlaki bir şey olamaz.

MİT işkencehanelerinde yapılan zulme komünistler fedakarca göğüs germişlerdir. Komünist vakarını ve şerefini korumuşlardır. Onlar, elektrik işkencesinde dahi, «Yaşasın İhtilalci İşçi Köylü Partisi» diye haykırmışlardır.

MİT ajanı bizim intihar etmemizi istiyor. Halbuki bizlerin hayatı işçi sınıfının ve halkın malıdır. Yaşayacağız ki, halkımıza hizmet edelim. İntihar, çöküşe giden hakim sınıfların karakteridir. Partimiz militanları ölümden korkmazlar. Ölüm tehditlerini hiçe saydıklarını bu ajanın patronları da iyi bilirler. Partimiz, ihtilalci proletarya davası uğruna şehitler vermiştir. Bora Gözen, Kasım (İsmet Dişbudak) ve Ali Kiraz yoldaşlar ve isimlerini öğrenemediğimiz diğer yoldaşlarımız bu şehitlerdir.

TİİKP halen yaşıyor ve savaşıyor. MİT ajanı bunu inkar edemiyor. «Gelecek günler TİİKP'nin dağılma günleri olacaktır» gibi hayallere kapılmaktadır. TİİKP, hatalarından dersler çıkararak yaralarını sarıyor ve bugün Türkiye'de işçi ve köylüler içinde örgütlenmektedir. Ama biz halen burada olduğumuzdan, hangi köyde ve fabrikada veya işyerinde örgütlendiğini bilemeyiz. Partimiz, yalnız Türkiye'de değil, Avrupa'da da ve işçi sınıfının bulunduğu her yerde savaşıyor, Türkiye işçilerine önderlik ediyor. Almanya'da Ford Fabrikasında halen yürütülmekte olan işçi hareketleri, İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin ve kardeş Almanya Marksist-Leninist Komünist Partisi'nin müştereken önderlik et-tiği bir harekettir ve Avrupa burjuvazisine korku salmaktadır. TİİKP'nin yaşamakta olması, MİT ajanının ona saldırmasından da anlaşılmaktadır. 50 yıldır Türkiye'de komünist hareketin öldüğünü iddia ederler. Halbuki üç gün sonra 10 Eylülde, Türkiye'de ihtilalci proletarya partisinin M Suphi önderliğinde kuruluşunun 53. yıl dönümünü kutlayacağız.

Son olarak şunu beyan etmek isterim. Halkımız, kendisine ihanet edenleri mutlaka cezalandıracaktır. Onlar halkın adaletinden kurtulamayacaklardır.
Yaşasın Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi!
TİİKP Davası Tutanağı, s. 170 ve devamı

Kaynakça
Kitap: Faşizm Halkın Mücadelesini Durduramaz!
Yazar: Doğu Perinçek
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1971-1974: Cumhuriyetimizin 2. Yükseliş Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron