Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Burada Haplogroup T'nin Türkiye-Türkistan Karşılaştırması yapılıyor ve haplogrubun Türk Kökeni kanıtlanıyor.

Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Nis 2011, 21:11

HAPLOGRUP T HAKKINDA ÖNEMLİ TESPİTLER VE GÖÇ YOLU HARİTASI

BAŞ YAZI

Öncelikle, kendimize sormamız gereken soru şudur:

"Arkeolojik ve tarihi araştırmalara baktığımızda, dünya'da insanlık tarihinin tespit edilebilmiş en eski kültür, günümüzde hangi milletin kültürüdür"?

Bu soruya doğru cevabı veren kişi Prof. Dr. Kazım Mirşan'dır, ve onun çalışmalarından çıkan sonuç ilk insanların Türk Kültürüne sahip oldukları ortaya çıkıyor. Kazım Mirşan hayatını Türk Tarihini ve Türk Kültürünü, tarih ve arkeolojik bakımından araştırmakla geçirmiş bir bilim adamıdır.

Kazım Mirşan'ın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız bu bölümü açınız:

Bu tezden yola çıkarak Y-kromozom genetik araştırmaların sonuçlarına geçelim. Eğer ilk insanların kültürü, Türk Kültürü ise, bu demektirki bütün Y-kromozom Haplogrupların kökeni Türk'tür! Ki, bunu hem Türkiye Türklerinde, hem Orta Asya Türklerinde ve diğer bölgelerdeki Türklerde görmekteyiz. Spencer Wells gibi CIA ajanlarının tezleri ilk insanlığın Afrika'da yaşadığı, ve buradan Orta Asya'ya göç ettiği yönündeydi, AMA ne gariptirki bu tezlerini tarih ve arkeolojik bakımından hangi bilgi ve belgelere dayandırdıklarını açıklamıyorlar. Halbuki Kazım Mirşan'ın çalışmaları çok açık ve net şekilde doğruları gösteriyor.

2003'te Cengiz Cinnioğlu'nun "Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia" isimli çalışması çıktığında yanlış hatırlamıyorsam bu çalışma Türkiye Türkleri hakkında yapılmış ilk Y-kromozom dna(SNP-Haplogrupların kullanıldığı bir çalışma) çalışmasıydı. Bu çalışmada test edilen kişinin sayısı 523 idi. Ve Spencer Wells gibi CIA ajanları'da 70-75 milyon kişilik bir ülkeden sadece 523 kişiyi kapsayan çalışmaya göre çıkarttıkları sonuç Türkiye Türkleri'nin Orta Asya'dan gelmediğiydi(bu kişinin görüşlerini destekleyen yazılar Türkiye basınındada yer almıştı). Bunun her türlü yalan olduğu ve Spencer Wells gibi bilim adamlarının CIA ajanı olduklarını ve ajan provokatörlük yaptıklarını her türlü kanıtlayabiliriz. 523 kişi az olsa bile, Cengiz Cinnioğlu'nun çalışması bile Türklerin kesinlikle Orta Asya'dan geldiklerini ve Orta Asya Türkleriyle benzer haplogrupları paylaştıkları, yani aynı genetik yapılara sahip olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu çalışmada, en yüksek frekansla bulunan haplogruplar, Haplogrup J(33,5%)(1. sırada) ve Haplogrup R(24,1%)(2. sırada) idi. Sitemizin Dna Bölümünü incelediğiniz zaman bu haplogrupların hangi oranlarla, Orta Asya Türk Boylarında bulunduğunu görünce, sizde bu çalışmanın bile Türkiye Türkleri'nin kesinlikle Orta Asya Türkleriyle aynı genleri taşıdıklarını göreceksiniz.

Türkiye Türkleri hakkında bir başka yeni çalışma ise Dr. Ömer Gökçümen'in çalışmasıdır. Burada Türkiye Türklerinden 3 Boy araştırılmıştır: Alevi, Avşar ve Karamanoğlu Boyları. Ve test edilen kişilerin toplam sayısı 31+30+30=91'dir. Yine haplogrup frekansları arasında birinci ve ikinci sıraları ele almak gerekirse, Haplogrup R ve Haplogrup J'nin dışında, Haplogrup L(56,7%)(1. sırada) ve Haplogrup Q'yü(13,3% ve 6.5%)(2. sırada) görmekteyiz.

Türk Haplogruplarını tespit edebilmek için eski Türk Mezarlıkları hakkında yapılmış genetik araştırmalarada bakmak lazım. Türk Mezarlıkları hakkında aslında yapılmış fazla çalışma yok, ancak 7 tane çalışma var.

Bu çalışmalarda bulunan haplogruplar bunlar:

1. Li et. al. 2010(Xiaohe Mezarlıklarında): R(100%)
2. Bouakaze et. al. 2007(Kurgan Türkleri Mezarlıklarında): C(10%) ve R(90%)
3. Kim et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): R(66,7%) ve C(33,3%)
4. Zhou et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): Q(66,7%)
5. Csányi et. al. 2009(Macar Türkleri(Avrupa Hunları) Mezarlıklarında): N(100%)
6. Crubezy et. al. 2010(Yakut Türkleri Mezarlıklarında): N(95,4%) T yada N(4,6%)
7. Keyser et. al. 2003(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında)(Y-STR Tahminleri ile): Q(7,4%), L(7,4%), R(11,1%), İ(14,8%), T(3,7%), C(33,3%), J(3,7%), N(18,5%)


Bu sonuçlardaki değişik haplogrup sonuçları gösteriyorki, Türk Kültürü ilk insanların kültürüdür. Ve bu Türk Kültürüne sahip olan insanların bazı boylarında çeşitli mütasyonlar(haplogruplar) oluştu. Ve zaman içinde bu boyların bazı bölümleri Türk Kültürünü bırakıp ve ana kütleden ayrılıp, başka milletler oluşturdular. Ve Türk Kültürünü bırakmayan, devam ettiren ve değişik mütasyonlara sahip olan boylar ve kişiler, günümüze kadar Türk Milletimizi ve Türk Soyumuzu temsil ettiler.

Ozaman haplogrupların amacı sadece bir milletin çeşitli boylarındaki(ve alt boylarındaki) benzer haplogrup frekanslarını tespit edip göstermektir. Bu sayede yakın tarihte oluşan göçleri doğrulayabiliriz. Bir kişi soyu'nun hangi milletten olduğunu öğrenmek istiyorsa, bunu sadece tarihi belgelerle kanıtlayabilir! Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun "Anadolu'da Aşiretler, Cemaaatler, Oymaklar 1453-1650" isimli Türkiye Türkleri'nin kökenleri hakkındaki bu güne kadar yapılmış en önemli çalışmadır. Bu çalışmada Anadolu'da 15.-17. Yüzyıllarda 41209 aşiret var. 41209 aşiretten 39292 tanesi Türk(Oğuz ve Kıpçak) aşiretleridir. Yani Türkiye'nin aşşağı yukarı yüzde 95,4%(39292/41209 * 100) oranı'nın soyu Türk'tür. Ayrıca Moğol aşiretlerin sayısı ise 148'dir(0,4%), yani Türk ve Moğol aşiretlerin toplam yüzdesi 95,8%'dir. Günümüzde Türkiye nufüsu 73.722.988'dur(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11). Yani, günümüz Türkiyesinde aşşağı yukarı 70.331.730 kişi'nin soyu Türk'tür!!! Vede 294891 kişi'nin soyu Moğol'dur. Bunlara tabiki Balkanlar'dan göç edenleride eklemek gerekir, ama buralardan göç edenlerin çoğununda Türk soylu olduğunu unutmamak gerekir, vede ayrıca Anadolu ve Anadolu Tarihinin, Türkiye'nin nufüsununun en büyük bölümünü teşkil ettiğinide unutmamak gerekir.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://turktoresi.com/viewtopic.php?f=61&t=3155

Türkiye haplogrupları hakkında bazı konuları daha açığa çıkartmak için Oğuz Boyundan olan atalarımızın mezarlıklarına ve günümüzde yaşıyan çeşitli Türkmen Aşiretlerinin bireylerine Y-kromozom dna testleri yaptırmamız lazım. Mesela birkaç sene önce Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Sultan Alparslan Atamızın Mezarlığını tespit etmişti. Bu tür mezarlıklarda kazı yapılıp Y-kromozom dna testleri yapılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca Atamız Atatürk'ün Mezarlığı'nda, vede günümüzde yaşayan Osmanoğlu Hanedanı bireylerindede Y-kromozom dna testleri yapılması lazım.

HAPLOGRUP T SONUÇ YAZISI

Türkiye Türklerinde bulunan haplogrup T, Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında, Xibo, Tuva, Yugur, Hui, Bao'an, Özbek, Uygur, Çuvaş, Tatar, Siberya Moğolları, Sojot, Doğu Türkistan ve birçok Türk boylarında ve Altay kökenli milletlerinde bulunuyor ve Haplogrup T'ye sahip olan Türkiye Türkleri bu Türk boylarıyla ve Altay kökenli milletleriyle aynı Genlere sahiptir.

Haplogrup T'nin Türk Boylarında en fazla frekanslarla bulunduğu sonuçlar bunlar:

1. Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında: 3,7%
Çalışmalar: Keyser et. al. 2003
Sayfa: Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında Haplogrup T

2. Xibo Tunguslarında: 61,9%(1. Sırada)(K*-M9(xO1a,O2a,O3,P*)), 12,5%(T)
Çalışmalar: Yu et. al. 2001, Sengupta et. al. 2006
Sayfa: Xibo Tunguslarında T

3. Tuva Türklerinde: 59%(1. Sırada)(K*-M9(xN1c, O*, P*)), 52%(1. Sırada)(K*-M9(xN1c, O*, P*)), 15%(2. Sırada)(K*-M9(xN1c, O*, P*)), 26.2%(1. Sırada)(K*-M9(xL*, N1c, O*, P*))
Çalışmalar: Zhang et. al. 2009, Wells et. al. 2001
Sayfa: Tuva Türklerinde Haplogrup T

4. Yugur Türklerinde: 48.2%(1. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,O1,O3c,P*))
Çalışmalar: Yang et. al. 2008
Sayfa: Yugur Türklerinde Haplogrup T

5. Hui Türklerinde: 30.0%(K*-M9(xM*,O1,O2a,O3,P*)), 20.0%(2. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,O1,O3c,P*))
Çalışmalar: Yang et. al. 2008
Sayfa: Hui Türklerinde Haplogrup T

6. Bao'an Moğollarında: 22.2%(2. Sırada)(K*-M9(xN*,O*,P*)), 17.0%(2. Sırada)(K*-M9(xL*, N1c, O1a, O2a, O3, P*))
Çalışmalar: Shou et. al. 2010
Sayfa: Bao'an Moğollarında Haplogrup T

7. Özbek Türklerinde: 26.1%(2. Sırada)(K*-M9(xN*,O*,P*))
Çalışmalar: Shou et. al. 2010
Sayfa: Özbek Türklerinde Haplogrup T

8. Uygur Türklerinde: 20.0%(2. Sırada)(K*-M9(xL*, N1c, O1a, O2a, O3, P*)), 18.0%(2. Sırada)(K*-M9(xN*,O*,P*)), 15.2%(3. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,O1,O3c,P*)), 12.8%(K*-M9(xN*,O*,P*))
Çalışmalar: Jin et. al. 2002, Shou et. al. 2010, Zerjal et. al. 2002, Xue et. al. 2006
Sayfa: Uygur Türklerinde Haplogrup T

9. Çuvaş Türklerinde: 17.7%(2. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,O1,O3c,P*))
Çalışmalar: Rosser et. al. 2000
Sayfa: Çuvaş Türklerinde Haplogrup T

10. Tatar Türklerinde: 25.0%(2. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,P*))
Çalışmalar: Bulayeva et. al. 2008
Sayfa: Tatar Türklerinde Haplogrup T

11. Siberya Moğollarında: 21.3%(2. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,P*))
Çalışmalar: Derenko et. al. 2006
Sayfa: Siberya Moğollarında Haplogrup T

12. Sojot Türklerinde: 26.5%(1. Sırada)(K*-M9(xL*,N*,P*))
Çalışmalar: Derenko et. al. 2006
Sayfa: Sojot Türklerinde Haplogrup T

13. Doğu Türkistan'da: 17.0%(2. Sırada)(K*-M9(xL*, N1c, O1a, O2a, O3, P*))
Çalışmalar: Jin et. al. 2002
Sayfa: Doğu Türkistan'da Haplogrup T

14. Türkiye Türklerinde: 13.3%(K*-M9(xN1c,O*,P*))
Çalışmalar: Serdar et. al. 2009
Sayfa: Türkiye Türklerinde Haplogrup T

Haplogrup T'nin Türk Göç Yolu Açıklaması:

Haplogroup T'ye sahip olan Türkler Moğolistan'dan, Doğu Türkistan'a, Siberya'ya, Tataristan ve Çuvaşistan Bölgelerine ve Türkiye'ye yerleşmişler.

Haplogrup T'nin Türk Göç Yolu Haritası:

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen dedebeg » 28 Ağu 2011, 13:36

Degerli Turkmen Bey
.Size buradan bir cevap yazayim.Yukarida ki haritaya kesinlikle katiliyorum.Bence Turkluk guneye cok sonradan indi...Ayrica sizden konunun uzmani olarak degerli bilgilerinizden daha yaralanmak istiyoruz.O Yunanli gibi hem aktualiteyi hemde bilimsel gelismeleri genis kitlelerin anlayacagi -benim gibi- sekilde bizlere aciklarsaniz ,bu yeni bilim dalinin ilerlemesine katkida bulunursunuz,bizde minnettar kaliriz.
1-Osmanli ve Selcuklu hanedanin DNA sonuclari var midir.
2-Bizlere tavsiye edeceginiz yayinlar nelerdir.
3-Bizim T1a2 icin bana bildirdikleri sertifikada KuzeyAfrika,Ortadogu ve Guney Avrupa'da cok az raslanmaktadir demekteler.Nerede cok rastlanmaktadir?Askenaz Yahudelri ve Kuzey Avrupa'dan bahsetmemekteler.(Dr.Faux°
4-Haluk Tarcan'i taniyorum.Tarihci degil Piyanisttir.Kirgizistan'daki Firunze(Biskek) ile Firienze'yi karistirdigini kulaklarimla duydum.
5-Ben Koprulu metodonu begeniyorum.Bilgilerimizi 'derinlestirmek' varken kolay hukumlere varmamak gerek.
6-Turk tarihi o kadar derin ve agir ki bilgilerin ve arastirmalarin yetersiz oldugu eski karanlik devirlere "cok donanimli vez bilgili" yansimak gerektir.Mesela Cin'ce ve Mogolca ogrenmek gibi???
Dunyanin Turkun emperyalizminden korkmaya basladigi donemde Turkluk cok gucludur,korkmamak lazim,tarihin iyi yer ve zamaninda yer aliyoruz.
Kisaca sizin bize Genetik alaninda "Onderlik" etmenizi diliyorum
dedebeg
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 05 Ağu 2011, 12:03

Re: Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen TurkmenCopur » 29 Ağu 2011, 23:46

Merhaba Dedebeg Kardeşim,

Bizim site zaten o Yunanlı siteden daha kapsamlı Dna bilgilerine sahiptir. Her Haplogrup Bölümümüzün sabit başlıklarda, bir haplogrubun kökeninin, alt gruplarının anlaşılmasını sağlayan temel bilgiler var. Bunun dışında diğer bütün başlıklarda bütün Türk Boylarının ve Moğol Boylarının birçoğu hakkında bulunan tüm haplogrupların oranları mevcuttur. Mesela bir kardeşimiz, Özbeklerde bulunan Haplogrup J'ler hakkında araştırma yapıyor. Bu kardeşimiz sitemizin Haplogrup J bölümüne girip basit bir şekilde Özbek "Türklerinde Haplogrup J" başlığını bulabilir, ve burada Özbek Türkleri ve Haplogrup J hakkındaki görüşlerini paylaşıp yeni bir tartışma yaratabilir. Şu anki sorun, sitemizin daha yeni kurulmuş olmasıdır. Şu an sitemizde 921 üye var, üyelerimiz çoğaldıkça, Dna hakkındaki tespitlerimiz, kanıtlarımız ve görüşlerimiz daha büyük bir kitleye ulaşacaktır. Üye sayısı 10.000lere ulaştığı zaman İNŞALLAH sesimizi daha iyi duyurup, Türk Dna'sı(Y Kromozom dalı) hakkında bilinmeyenleri insanlarımıza anlatacağız.

Sorduğunuz soruları bir aralar aynen bende düşünmüştüm, ve bunun için birçok kişiyle irtibata geçtim.

1. Bildiğiniz gibi, Osmanlı Hanedanına mensup olan bazı kişiler günümüzde Türkiye'de yaşıyorlar. Ben Kayıhan Osmanoğlu'ya "Dna testi yaptırdınızmı" diye bir soru yöneltmiştim. Hatta "sizin onayınız olmadan kimseyle paylaşmam" demiştim. Aldığım cevap, Dna testini yaptırmış olmalarıdır, ama maalesef sonucu benimle paylaşmayacaklarını bildirmişti. Halbuki, bu sonuç bazı konular hakkında aydınlatıcı olabilirdir. Facebook'tan Osmanoğlu'ları ile irtibata geçip sizde sorup deneyebilirsiniz.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Türkmenistan'da bir buluntusu vardı. Sultan Alparslan Atamızın Mezarlığı'nın yerini tespit etmişlerdi. Yusuf Halaçoğlu'ya Mezarlıkta Dna testi yapılıp yapılmadığını sorduğumda, yapılmadı demişti, ama gelecekte kazı yapılırsa bunun mümkün olabileceğini belirtmişti. Yani, bunun için birilerinin yatırım yapması gerekiyor. Bu gibi birçok yapılması gerekenler var. Bunları üniversitelerimiz proje haline getirip, başarması gerekiyor. İlla ki, yabancı bir kuruluşun yatırım yapıp bu konuları çözmesini beklemeyi tercih edersek daha çook bekleriz maalesef...

2. Bütün yeni çıkacak olan çalışmaları(Türk Milletimiz ile ilgili olanları) burada bizzat yayınlayacağız. Burayı takip etmeniz yeterlidir. www.isogg.org sitesinde ayrıca halogrup ağaçları hakkında yapılan değişiklikler yayınlanıyor.

3. Haplogrup T'nin alt grupları hakkında daha çok az bilgi var. Hatta haplogrubun kendisi hakkında bile yeterli derecede bilgi yok. Ayrıca benim görüşüme göre, Haplogrupların alt grupları çok önemli değildir, ana grubu incelemeniz yeterlidir. Haplogrup T hakkında bütün bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.

4. Birinin bir konu hakkında bazı şeyleri ispat etmesi için, yada ispat etmiş kişilere destek verip buluntularda pay sahibi olması için, illa ki tarihçi olması gerekmiyor. Ayrıca Haluk Tarcan'ın sitesinde "Bilimsel araştırmacı (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris / Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi)" olduğu belirtilmektedir. Bu yeterlidir, ve kendisine ve çalışmalarına güveniyorum.

5. Bazen bazı şeyler çok nettir, ama inanılması çok güçtür. Ve eğerki dünyaya emperyalizm hükmediyorsa, bu inanılması güç olan şeylerin yanlış olduğunu düşünmek çok mümkündür. Ama asıl doğru olan bu inanılması çok güç olan ve çoğu önemli kuruluşların bahsetmediği tespitlerdir.

6. Haklısınız, bu görev Türk Tarih Kurumu'na aittir. Ama maalesef Yusuf Halaçoğlu sonrası Türk Tarih Kurumunda önemli konulara el atılmıyor. Dediğiniz gibi, Çin'de, Moğolistan'da ve Rusya'da çok derin araştırmalar yapılması gerekiyor, tarihimizin berlirli bölümlerini aydınlatmak için.

TurkToresi.com olarak kesinlikle Dna konusuna önderlik etmeye çalışacağız (Zaten bu konu hakkında derin araştırmalar yayınlayan fazla/hatta hiç alternatif site yoktur). Dediğim gibi, daha büyük bir kitleye ulaştığımız zaman daha önemli başarılara İNŞALLAH imza atacağız.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen dedebeg » 13 Eyl 2011, 23:15

Degerli Turkmen Kardes,
Yazilarinizi zevkle okudum.Cevaplariniz bilim adami oldugunuzu gosteriyor.. www.isogg.org isimli siteye de baktim ancak konun yabancisi oldugumuzdan az faydalanmaktayiz.Daha genis aciklamalar gerekiyor...Daha once T1a2 oldugumu yazmistim ,M-dna da ise H13a1 oldugumuz anlasildi.Genbank diye bir yer benim kayitlarimi istiyor ancak gondermeyecegim.Bence Rahmetli Bahattin Ogel cok guclu bilimadami olmasina ragmen hak ettigi iltifati goremedi.Keske gen teknolojisinden haberi olsa idi.

Yaptigim mutevazi internet taramalinda T gurubu ile hemen hemen hic birsey yok.K gurubu gene bir nebze daha aciklamalar var.Birde bu T'nin ermeni gurubu oldugunu yaziyorlar.

Sizden DNA konusunda daha cok hizmet bekliyoruz.

Iyi aksamlar
dedebeg
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 05 Ağu 2011, 12:03

Re: Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen dedebeg » 24 Nis 2012, 22:11


Turkmen Bey
Epeydir sitenizi ziyaret edemedik!Insallah afiyettesinizdir.Size bir soru soracagim.FTDNA nin bana gonderdigi SNP MAP 'e gore dunyada en yakin akrabalarim,Slovakya'nin Macar sinirina yakin Kosice sehrindeymis,diger iki akrabamdaL'viv Polonya'da !Sizce bir Artvinlinin bu kadar uzakta akrabasi olmasi normal midir?Diger Genebase'de de en yakin genetik benzerlik hep Uygurlar ile cikiyordu?
Daha onceki yazilarinizda da soylediginiz gibi HG hikayesi hakikaten yalnis midir?Genebase in kapasitesi daha genis ve bana genetik benzerlik Ortadogu dan cikmiyor?FTDNA ve benzerlerinin yaptiklari arastirmalari kullanmali miyiz?T1a2 olupta benzerlik nasil Macaristan'da cikiyor?Neden Ortadogu degil?O zaman bu siniflamalar hakkinda ne dusunmeliyiz?
Sizi iyi ve mutlu gunler dilerim
dedebeg
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 8
Kayıt: 05 Ağu 2011, 12:03

Re: Haplogrup T Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 May 2012, 22:04

dedebeg yazdı:
Turkmen Bey
Epeydir sitenizi ziyaret edemedik!Insallah afiyettesinizdir.Size bir soru soracagim.FTDNA nin bana gonderdigi SNP MAP 'e gore dunyada en yakin akrabalarim,Slovakya'nin Macar sinirina yakin Kosice sehrindeymis,diger iki akrabamdaL'viv Polonya'da !Sizce bir Artvinlinin bu kadar uzakta akrabasi olmasi normal midir?Diger Genebase'de de en yakin genetik benzerlik hep Uygurlar ile cikiyordu?
Daha onceki yazilarinizda da soylediginiz gibi HG hikayesi hakikaten yalnis midir?Genebase in kapasitesi daha genis ve bana genetik benzerlik Ortadogu dan cikmiyor?FTDNA ve benzerlerinin yaptiklari arastirmalari kullanmali miyiz?T1a2 olupta benzerlik nasil Macaristan'da cikiyor?Neden Ortadogu degil?O zaman bu siniflamalar hakkinda ne dusunmeliyiz?
Sizi iyi ve mutlu gunler dilerim


Merhaba Dedebeg Bey,

Geciken cevabım için özür diliyorum. Son dönemlerde video projesiyle ilgili yaptığım çalışmalardan dolayı cevap verme fırsatı bulamamıştım.

Birincisi, FTDNA veri tabanında Orta Asya Türkleri hakkında yeterli sayıda sonuçlar yoktur. Yani katılım çok az, ve bu yüzden FTDNA'nın yaptığı tespitlerin fazla önemi yoktur. FTDNA şirketi akademik bir şekilde çalışmamaktadır ve herkez istediği şekilde katılabiliyor. Katılımcılar arasında, kimin hangi kökenden olduğuda fazla belli değildir.

Ve gelelim Macaristan sorunuza. Türk Tarihimizi incelediğimizde, Macaristan'ın çok önemli bir Türk yerleşim yeri olduğunu, ve Avrupa Hun İmparatorluğu gibi büyük bir Türk İmparatorluğunun merkezinin burada olduğunu bilmek zorundayız. Musevi olan Hazar Türkleri'nin en önemli bölümünün Hazar İmparatorluğunun yıkılışından sonra Macaristan'a yerleştiğini de unutmamak gerekir. Osmanlı'nın hakimiyet döneminide sayarsak, son 1500-1600 yıldır burada gizli saklı tutulan bir Türk Tarihinin var olduğunu görmekteyiz. Günümüzdeki Macarlar Türk Kökenlidirler ve Atamız Atilla'nın Soyundan gelmektedirler. Macaristan'da varolan Yahudilerde Hazar Türklerinden gelmektedirler. Emperyalist zihniyetin bahsettiği Hungarian Jewsler aslında Türk Kökenlidirler.

Saygı ve Sevgiler
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Haplogrup T

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron