Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: DADALOĞLU HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 15:49

9. Dadaloğlu'nun Okur Yazarlığı

Dadaloğlu'nun okur yazar bir kişi olup olmadığı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Onun şiirlerinde geçen kimi sözcüklere, tarihi kişilere bakarak kendisinin okur yazar bir ozan olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü o sözcükler o zamanlar halk arasında da söylenmekteydi ve bu sözcükler kulaktan kulağa yayılarak sözlü kültür geleneğimiz içinde yer almaktaydı. Sözgelimi "Davutoğlu Süleyman, Hazreti Lokman, İskender, Kaftan Kaf'a hükmetmek" gibi. Aslında buna benzer sözcükler onun şiirlerinde pek azdır.

Alı Rıza Yalman, Yörük Kocası Ala Yusuf'a dayanarak Dadaloğlu'nu imamlık yapmış bir kişi olarak gösterir. Hiçbir gerçeğe dayanmayan bu iddianın uydurma olduğunu daha önce belirtmiştik.
Kimi yazarlar da Dadaloğlu'na "katiplik, başaşıklık" sıfatlarını yakıştırırlar. Güya ozan, beylerin yanında katiplik, başaşıklık görevlerinde bulunmuş olabilirmiş. Bir yerde sürekli olarak bulunmayan kişiye katiplik gibi bürokratik bir görev verilemez. Kaldı ki bu gibi işleri yapmaya Dadaloğ-lu'nun zamanı da yoktur.

Bundan da ötesi, bilindiği gibi göçebe toplumlarında okur yazarlık oranı yok denecek kadar azdır. Ozan göçebe topluluklarla dolaştığına göre ne okur yazarlığa ne de bir beyin yanında kalıp katiplik yapmaya zamanı vardır. Ayrıca Dadaloğlu'nun beylerle uzun süre barışık kaldığı da söylenemez.

Şair Nedim, Damat İbrahim Paşa'nın yanında onun "Hafız-ı Kütup"ü olmuştu. Tıpkı bunun gibi öteki Divan şairleri de padişahların, sadrazamların yanında özel görevlerde bulunarak ödüllendirilmişlerdi. Gerçekte hak etmedikleri halde Divan şairleri nice padişahlara, sadrazamlara, vezirlere övgüler yazmışlardı.

Ama Dadaloğlu'nun durumu böyle değildir. O Kozanoğlu'nu yeri gelince övmüş, yeri gelince de yermiştir. Bu kitabın şiirler kısmında da görülebileceği gibi ozanın herhangi birini tutar yanı yoktur.
Bugün Karacaoğlan'ın okur yazarlığı konusunda ne söylenebiliyorsa, Dadaloğlu için de aynı şeyler söylenebilir.

Görüldüğü gibi Dadaloğlu'nun yaşamı hakkında açık ve yeteri kadar bir bilgimiz yoktur. Biz, onun şiirlerine bakarak onun yaşamı için bazı yargılara vardık.
Dadaloğlu, Türkmen oymakları dışına çıkıp başka toplu-luklara karışmamıştır. O, konup göçerken de Yozgat-Bozok sürgününde de öteki sürgünlerde de hep Avşar oymağının içindedir. Elinde sazı, dilinde sözü yayladan ovaya; ovadan yaylaya , çadırdan çadıra dolaşmış durmuştur. Tek başına çıkıp büyük kentlere de gitmemiştir. Bu nedenle de şiirleri, kendi zamanında Türk aydınına ulaşmamıştır.

Dadaloğlu'nun yaşadığı 19. yüzyıl aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun da hızla yıkılışa doğru gittiği bir dönemdir. Osmanlılar bir yandan devleti kurtarma, öbür yandan Batı'nın yeniliklerine uyma, diğer yandan da kendi iç sorunlarıyla uğraşma, onları halletme gibi bir yığın sıkıntılar içindedir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: DADALOĞLU HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 15:49

Bu dönemde Osmanlılar öyle güçsüzleşmiş ki bir valisine bile söz geçirememektedir.

Söz geçiremediği bu vali (Kavalalı Mehmet Ali) bir hamlede Adana'yı ele geçirip burada imar işlerine bile başlamıştır:

"Akarsu boylarında kanallar açtırmış, çiftlikler kurdurmuştur. Kıbrıs'tan kaliteli buğday, ve arpa tohumu Çukurova'ya getirilmiş, tarım amelelerinin çalışma koşulları düzeltilmiş, haftalık çalışma süresi beş buçuk güne indirilmiştir" "Diğer yandan Avusturya'dan gelen maden mühendisi Russeger ile Paris'ten Adana'ya gelen general Şesney başkanlığındaki heyet maden kömürü gibi yer altı zenginliklerimizi araştırmaya başlamışlardır"

Görüldüğü gibi, bu dönemde Osmanlılar eski değerini yitirmiştir. Kıtalar aşıp, ülkeler fetheden Osmanlı yok artık. Bizce Osmanlı'yı gerileten ne Batılılar, ne şu, ne bu. Osmanlı'yı zayıflatan belli bir çemberin içinde debelenip duran ulema (din bilginleri) sınıfıdır. Her yeniliğe karşı çıkan bu sınıf gerektiğinde padişahların, sadrazamların halledilmesine de fetva vermişlerdir.

Dadaloğlu bu zayıflığı çok sonra anlamıştır:

Ben dünyayı Al-Osman'ın sanırdım Meğer dünya dört sultanlık yer imiş
No. 88
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen Avşaroğlu » 01 Nis 2011, 01:40

Dadaloğlu'nun torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Yüzyıllarca atamızın deyişiyle "kaypak" Osmanlı yapmadığını komadı Türkmen'e. Sonunda yok oldu gitti. Kendi kanına isyan eden elbet belasını buluyor.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen TurkmenCopur » 02 Nis 2011, 17:27

Evet, bende Dadaloğlu atamızla gurur duyuyorum. Ayrıca Dadaloğlu'nun torunlarının günümüzde benim memlekette yaşaması olmalarıda gurur verici.
Yavuz Sultan Selim'in Türkmen atalarımıza yaptığı katliam ve zulümleri unutmak mümkün değildir. Tabiki Osmanlı İmparatorluğu'nun iyi dönemleride olmuştur, ancak dönemlerin çoğunda Türkmen Atalarımız malesef dışlanmışlardır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen Avşaroğlu » 03 Nis 2011, 14:38

Dadaloğlu'nun Alevi Türkmenlerle ilgisi oluğuna göre sanırım Avşarlar eskiden Alevi idi. Bildiğim kadarıyla Şah İsmail'in ordusunda da Avşar adında bir grup bulunmaktaydı. Bizim orada da Bektaşi tekkeleri var çünkü Elmalı Baba, Kızıldeli Sultan vb... Ama hangi oymaklar Alevi idi daha önce onları öğrenme şansımız var mı? Karalı ve Dur Ali Hacılı bunların içerisinde midir? Genelleme yapmak mümkün müdür Avşarlar'ın çoğunluğu Aleviydi diye?
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Nis 2011, 18:02

Oğuz Yabgu yazdı:Dadaloğlu'nun Alevi Türkmenlerle ilgisi oluğuna göre sanırım Avşarlar eskiden Alevi idi. Bildiğim kadarıyla Şah İsmail'in ordusunda da Avşar adında bir grup bulunmaktaydı. Bizim orada da Bektaşi tekkeleri var çünkü Elmalı Baba, Kızıldeli Sultan vb... Ama hangi oymaklar Alevi idi daha önce onları öğrenme şansımız var mı? Karalı ve Dur Ali Hacılı bunların içerisinde midir? Genelleme yapmak mümkün müdür Avşarlar'ın çoğunluğu Aleviydi diye?


Alevilik Türklüğün ve Türk Soyumuzun özüdür, köküdür. Atalarımız İslam Dininden önce Şamanist Dinine inanıyorlardı. 10.-11. Yüzyılları civarlarında toplu şekilde Türk Milletimiz İslam Dini'ni seçti. Ve bu toplu değişim süreci sonrasında eski kültür ve gelenekleri tamamen unutmak mümkün değildir.

Selçuklu İmparatorluğu döneminde, Oğuz Türkmenler Orta Asya'dan(Türkmenistan civarlarında), Anadolu, İran ve Azerbaycan civarlarına yerleştiler. Anadolu'ya yerleşen bütün Türkmenler Alevidirler. Alevilik İslam Dininden başka bir din değildir, ancak Aleviler hem İslamın Şartlarını uygularlar, hemde bir kültür(yani din olarak değil) olarak eski Türk Dininin geleneklerini devam ettirirler. Bu yüzden günümüzdeki bütün Türkiye Türkleri ve İran-Azerbaycan Türkleri aslında Alevidirler. Ancak 15. ve 16. yüzyıllara gelinince, bazı Türkmen Aşiretler Sunni oldular. Bundan sonraki dönemlerde hangi oymakların Alevi olduklarını öğrenmek mümkündür, bunun için Karalı ve Dur Ali Hacılı Aşiretlerinin Grup, Taife ve Köy isimlerinin Safevilerde veya Doğu Anadolu'da isyan eden Türkmen Aşiret isimlerinde var olup olmadığını araştırmak gerekir.

Değiniz gibi Avşarlar Safevi Türkmenlerinin(Kızılbaş-Alevi) önemli oymaklarındandı. Şah Tahmasb Devrinde(http://turktoresi.com/viewtopic.php?f=21&t=2061) Safevi Aşiretler arasında Avşar Aşiretide var:

7 — AFŞAR (AVŞAR)

Tahmasb devrinde de Afşarların çoğunluğu Kuh Giluye ve Huzistanda yaşıyorlardı. 943 (1527 -1528) yılında Horasan'daki emirlerden Afşar Mustafa Sultan, Şamlu Zeynel Han ve yine Şamlu Çekirge Sultan ile birlikte Firuz Kuh'da Özbekler tarafından öldürülmüştür. Irakeyn Seferi esnasında Kuh Giluye valisi Elvend Han bin kişi ve iki tavla at ile Tahmasb'ın yanına gelerek onu sevindirmişti. Fakat ertesi yıl, defalarca itaatsizlik gösterdiği suçu ile öldürülüp, mevkii, Şah Ruh Han ünvanı ile Mansur Beğ'in torunu ve Hasan Sultan'ın oğlu Muhammedi Beğ'e verildi. 955 (1548-49) yılında Kuh Giluye valisi yine Afşar'dan Mahmud Han olup, muhtemelen Mansur Beğ ailesinden idi. Mahmud Han'ın buyruğunda üç bin atlı vardı. 957 yılı-(1550) olaylarında adı geçen Afşar Rüstem Beğ'i, 964 (1557) yılında aynı yerin valisi olarak görüyoruz. Afşarlar'dan, bir kolun da Huzistan'da yaşamakta oldukları söylenmişti. Bunlar Gündüzlü Afşarı'ndan idiler. Husiztan Afşarları'nın başında 946 (1539 - 40) yılında Kan Kara lakabı ile tanınmış olan Çulu Beğ oğlu Mehdi Kulu Sultan bulunuyordu. Mehdi Kulu Sultan aynı yılda Tahmasb'ın emri ile kardeşi Sevindik Beğ tarafından öldürüldü. Rumlu Hasan Beğ'e göre, 948 (154142) de Huzistan'daki Dizful şehrine gelen Şah, burayı Acar'dan Haydar Kulu Sultan'a vermiştir. Bu haberi bir yıl sonra veren Gaffarı ise şehre Avşar'dan Ebu'l-Feth Sultan'ın tayin edildiğini söyler. Diğer bir Afşar emiri de 943 (1536-37) de Kirman valisi bulunan Şah Kulu Sultan idi. Şah Kulu Sultan, uzun bir zaman Kirman valiliğinde bulunmuştur; adı son defa 972 (1564 - 65) yılı haberleri arasında geçiyor. 977 (1569 - 70) yılında Kirman'da yine Afşar'dan Yakub Beğ'i vali olarak görüyoruz ki, herhalde Şah Kulu Sultan'ın yakın bir akrabası idi. Afşarlar'a mensup devrin en büyük emiri şüphesiz ki Korucu Başı Sevindik Beğ'dir. Sevindik Beğ'i Tahmasb'ın en muteber merkez emirlerinden biri olarak görüyoruz; 969 (1561) yılında öldüğü zaman yaşı doksanı geçiyordu. Kendisi hakkında, «Gilan sofularından idi» deniliyor ki, bu söz ile her halde onun İsmail'in Gilan'da iken yanında bulunanlardan olduğu ifade edilmek isteniyor. Pir Kulu Beğ, Rüstem Beğ ve Muhammed Beğ gibi Afşar emirlerinin adları 955 - 957 (1549 -1550) yıllarına ait hadiselerde geçiyor. Diğer büyük bir Afşar emiri de Aslan Beğ idi. Aslan Beğ'in Afşar'ın Araşlu obasından olduğu bildiriliyor. Araşlu bir yer adı ile ilgili gibi görünüyor. Aslan Beğ 975 (1567 - 68) deki Gilan seferine katıldı. Aynı seferde bulunan Afşar'dan İskender Beğ'e de Gilan' da dirlik verildi. Yine bu boydan Sincab Sultan (957 = 1550 de) ve Dana Beğ oğlu Allah Kulu Beğ de (963 = 1556) Horasan'da dirliklere sahip idiler. Elkas Mirza'nın yakınlarından Muhammed Beğ'in de Afşar'dan olduğunu kaydedelim.

İskender Beğ Tahmasb'ın ölümü esnasında altı Afşar emirinin adını veriyor. Bunlardan biri az önce adı geçen Araşlu Aslan Sultan'dır. İskender Beğ Aslan Sultan'ın Afşar'ın büyük emirlerinden, çok asker sahibi ve Sultan Ahmed Mirza'nın lalası olduğunu bildiriyor. Diğer Afşar emirlerine gelince, bunlar Kuh Giluye'de 10.000 çadır Afşar'ın başı Halil Han, Save valisi Mahmud Sultan, Kirman valisi Yakub'un kardeşi Yusuf (fakat bu esnada henüz Kirmanha gitmemişti), Hezarcerıb valisi İskender Beğ idiler. Bu sonuncusu Halil Han'ın akrabası olup, sonra Kuh Giluye valisi olmuştur. Horasan'daki Ferah ve Esfuzar valisi Yeğen Sultan ile yine Horasan'da bir yerin valisi Hüsrev Sultan'ın da Afşar'dan olduğu bildiriliyor.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen Avşaroğlu » 04 Nis 2011, 12:32

Peki Dur Ali Hacılı veya Karalı isyan eden aşiretler arasında geçiyor mu?
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen TurkmenCopur » 04 Nis 2011, 15:41

Oğuz Yabgu yazdı:Peki Dur Ali Hacılı veya Karalı isyan eden aşiretler arasında geçiyor mu?


Bunun için bu konuda araştırma yapmış kaynaklara bakmak gerekir. Bende bulunan bazı kaynaklarda aradım, ancak Dur Ali Hacılı veya Karalı isimlerini bulamadım.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen Avşaroğlu » 04 Nis 2011, 18:47

Teşekkür ederim. Onları biraz araştırmak lazım.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Dadaloğlu Hakkında Bildiklerimiz

Mesajgönderen TurkmenCopur » 04 Nis 2011, 20:00

Rica ederim, yeni kaynaklara sahip olduğumda bu konu hakkında bilgi bulursam mutlaka yazarım.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron