Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İç Siyaset

Ana Konular:
"Kahraman Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Dönemi".
-Atamız, Türk Milletimiz'in çıkarları için Gerçek Demokrasi'yi tamamı ile uygulamış, herşeyini Türkiye Cumhuriyetimizin temelini kurmak için, Türk Soyumuzun ve İslam Dinimizin Tam Bağımsız Geleceği için yaşadığı sürede feda etmiştir.
-Dersim İsyanını(ve ondan önceki benzer isyanlarıda) planlayan, örgütleyen, pohpohlayan ve oluşturanlar ülkemiz içindeki İngiliz ajanlarıdır(örneğin Seyit Rıza). Cahil bırakılmış halkımızı, önemli değerlerimizi(İslam Dini ve Milliyetçilik) kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyetimize karşı ayaklandıranlar İngiliz ajanlarının ta kendisidir.
-Seyit Rıza, Koçgiri Aşireti mensupları, vs., bunların hepsinin soyu Türk'tür, ama ne tuhaftır ki bu ajanlar Kürtçülüğü, İslam'ı ve Kürdistan'ı savunuyorlar. Bu tarihi gerçekler, size günümüzde neleri hatırlatıyor? Abdullah Öcalan'ın kökeni nedir? Ermeni!!! Ahmet Türk'ün kökeni nedir? Türktür!!! Talabani ve Barzani'nin kökeni nedir? Yahudi??? Bütün bu şahıslar günümüzde hangi devlete hizmet ediyorlar? İngiltere-ABD devletine!!!
-Bir benzerlik görebiliyormusunuz? Amaç Kurtuluş Savaşından itibaren Tam Bağımsız Atatürkçü Türk Cumhuriyetini yıkmaktır ve bu amaç İngilterenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Sonuç nedir? Dersim İsyanını oluşturan İngiltere'dir(finansal destekleriyle), ve İsyanı bastıran Atatürk'te İngiltere'ye hizmet eden teröristlere operasyonlar düzenleyip, aslında bir İngiliz harekatını yokedip, İngiltereyi tekrardan mağlup etmiştir!!!
-Atamız'ın Karizmatik Liderliği Döneminde Türkiye'miz, İç ve Dış Siyasette Tam Bağımsız olan Bir Dünya Gücüydü. Atamızın önünde sonsuz sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.

İç Siyaset

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 19:00

İÇ SİYASET

Bizim en büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuç yalnız Türkiye'nin geleceği üzerinde etkili olmakla kalmayacak aynı zamanda bütün zulüm gören ulusları, kendi yaşama ve bağımsızlıklarını korku ve baskı altında tutan zalimlere karşı gelmek için yüreklendirecektir.
24 Ağustos 1925; S. D. 2. s. 207

İzlenmesi akla yatkın politika, ulusun doğal yetenek ve gereksinimiyle denk olanıdır. Bizim için ne İslam birliği ve ne de Turancılık akıllıca bir politika tutumu olamaz anlayışındayım.
15 Ocak 1923; E. T. s. 29

Gerçekten de ulusumuz çok zamandan beri politikacı partiler yüzünden ve politik fırkaların hırslan ve onların çarpışmaları yüzünden çok büyük zararlara uğramıştır. Kendi çıkarları unutturulmuştur. Şunun bunun çıkarlarının hizmetine koşulmuştur. Gerçekten ulusun çeşitli sınıflarında bir ya da iki ya da üçünü alıp da ötekilerin zararına olarak yalnız o sınıfların yararım sağlamak de uğraşan bir politik parti bizim ulusumuz ve yurdumuz için zararlıdır. Bizim gerek duyduğumuz bütün vatan çocuklarının elele vererek çalışmasından ve çalışmasıyla elde olunacak sonuçtan başka bir şey değildir. Bütün bu görüşlerle birlikte diyorum ki, politik bir kuruluş gereklidir. Efendiler, bilirsiniz ki, politik kuruluşlar yani partiler ekonomik amaçlara dayanır. Parti kuruluşunda başka bir istek yoktur. Başka isteklerle kurulan partiler, gerkçekten parti değillerdir. Onlar hırslı, çıkarcı ve çapulcu partileridir.
19 Ocak 1923; I. H. K. s. 119

Yapmak gücünde olmadığınız işleri uyuşturucu, oyalayıcı sözlerle yaparız diyerek ulusa karşı gündelik politika izlemek ilkemiz değildir.
20 Nisan 1931; S. D. 4. s. 552

Kaynakça
Kitap: DÜŞÜNCELERİYLE ATATÜRK
Yazar: ARI ÎNAN
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: ATATÜRK'ÜN İÇ SİYASET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 19:00

a) FIRKALAR
b) HÜKÜMET,
c) DEMOKRASİ

Vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenleri yalnız askerlikçe yenmek yeterli değildir. Ülkemiz üzerinde saldın emelleri besleyecek olanların her türlü umutlarım kıracak biçimde politikada, yönetimde ve ekonomide güçlü olmak gerekir. Hiç kuşku yoktur ki, tannan ve ticaretimizin geri olması, yurdumuzun çoğu yerlerinin yıkık ve halkımızın fakir bulunması, ulaştırma araçlarının dar ölçüde kalması, eğitimin herkese ve her yere gereğince ulaşamayarak, toplum yaşamamızın en büyük düşmanı olan bilgisizlik ve bunlara benzer nedenler ulusumuzu fakir ve zayıf düşürmekten geri kalmamış ve kalmayacakta.

Onun içindir ki, kurtuluş ve bağımsızlık için yaptığımız kavgayı tamamlamak ve Cenab-ı Hakk'ın ulusumuzu bezediği yetenek ve becerileri en büyük ölçüde geliştirmek ve yurdumuza sunduğu bütün güç ve servet kaynaklarından en geniş ölçüde yararlanarak, geri kalmışlık noksanlarımızı ortadan kal-damak için bundan böyle hiçbir fasat ve vakti öldürmeyerek çalışmak zorunundayız. Ancak bu çalışma yıllarca izlenip uygulanacak bir programa dayanmazsa başarısızlıkla son bulur. Uzak görüşlü olmakla birlikte ulusumuzun en yakın gereksinimlerine de çare bulacak bir programa dayanmayan düzenleme girişimleri kişisel ve kendine göre olmaktan kurtulamaz. Bu gibi girişimlere kalkışanların değişmesiyle, hatta kişisel üstünlüğün azalmasıyla söner gider. Öte yandan herhangi bir programın uzun bir çalışma dönemine rehber olması için ülkede yaşayan bütün vatanseverlerin ona destek olmaları gerekir. Gerçekte vatanseverlerden oluşan büyük kalabalığın düzenleme emellerini kapsamayan bir programın başardı ve sürekli olması umud olunamaz.

Bu ulusal amacı ve üzerinde ileri sürülen görüşleri gözönünde bulundurarak ulusumun her basamaktaki halkında hatta İslam dünyasının en uzak köşelerinde beni sonsuza dek övünçler içinde bırakacak ölçüde gördüğüm ilgi ve güvene gerçek biçimde layık olmak için en alçak gönüllü bir vatandaş sıfatıyla yaşamımı, sonuna dek vatan hayrına bağlamak emeliyle barışın yerleşmesinden sonra, halkçılık temeline dayalı ve Halk Partisi adıyla siyasi bir parti oluşturmak niyetindeyim.
6 Arahk 1922; S. D. 2. s. 46-47

Efendiler, saltanatın kaldırılması, halifelik makamının yetkisiz kalışı üzerine halk de yakından ilişkiler kurmak, ruhsal durumu ve düşünce eğilimlerini bir kez yeniden incelemek önemliydi. Ayrıca Meclis de son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısıyla Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyetini siyasal bir partiye çevirmeye karar vermiştim. Barış gerçekleşirse, derneğin örgütünü siyasal partiye çevirmeyi gerekli görüyorum. Bu konuda da halk de kendim konuşmayı, sohbet etmeyi uygun ve yararlı buluyordum.
1923; N. Cdt 2. s. 703-704

Ben öyle bir parti kuruluşunu tasarlıyorum ki, bu parti ulusun bütün basamaklarının refah ve mutluluğunu sağlamaya yönelik bir programa sahip olsun. Ulusumuzun koşudan buna yatkındır.
14 Ocak 1923; S. D. 2. s. 50

Halk Partisi dediğimiz zaman bunun bir kanıtı olmak gerekir. Yoksa dünyada gerçek kanıtı olmayan birşey yaptığımız zaman, hiçbir şey yapmıyoruz demektir. Bu ülkeyi şu doğrultuya yöneltirken birşey yaptığımızı anlatmalıyız. Bir de her zaman değerli ve konubaşı olan çoğunluktur. Bu ulusun çoğunluğu bizimle birlikteyse parti deyiniz, ne derseniz deyiniz! Yürümek olasılığı vardır. Çoğunluk birlikte değilse, grup deyiniz, kurul deyiniz buna dayanarak devrimde başarı olasılığı yoktur.
16-17 Ocak 1923; î. B. T. s. 82

Politika alanında karşılıklı çalışmaların bereketli gelişmeleri ancak, vatandaşlar arasında düşmanlıkların doğmasına yer verilmemekle elde olunabilir. Bunun çareleri, partilerin içine girebilecek samimiyetsiz ve gizli maksatlı kişilerin yasanın üstünde sonuçlar isteyen emel sahiplerinin bütün ulusça nefretle karşılanmaları ve bir de Cumhuriyet ilkesi üzerinde çalışan partilerce bu gibilerin çabalarından sürekli olarak uzak kalınmasıdır.
1 Kasım 1930; S. D. 1. s. 366

Cumhuriyet Halk Partisi başkanlarıyla çok mücadele edeceklerini sanıyorum. Ama ben Cumhuriyet temederinin güçlenmesini sağlayacak olan bu mücadeleleri memnunlukla gözleyeceğim ve şimdiden söyleyebilirim ki, en çok kavgalı gibi olduğunuz geceler sizi soframda birleştireceğim ve o zaman tekrar ayrı ayrı her birinize soracağım. Sen ne dedin? Ne için dedin? Senin yanıtın ne idi? Neye dayanıyordu?
Bugün açıkça söylerim ki, bu, benim için yüksek bir zevk olacaktır.
10 Ağustos 1930; S. D. 2. s. 256
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön 1923-1938: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir