Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

John L. Esposito

Burada Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

John L. Esposito

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Tem 2012, 14:48

John L. Esposito

John L. Esposito, 1993 yılında Georgetown Üniversitesine bağlı olarak kurulan ve İslam dünyası ile ilgili araştırmalar ve analizler yapan Alwaleed Bin Tallal Hıristiyan-Müslüman Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır.

“Esposito, Rand Corporation adma CIA’da önemli görevler üstlenmiş Graham Fuller’in hazırladığı Türkiye ‘de İslamcı Akımlar Raporu’nun hazırlanmasına önemli katkılarda bulunmuş bir uzmandır.

Fehmi Koru’nun kamuoyuna açıkladığı bu rapor Türkiye ile ilgilidir. Ancak, Nikolai Schahgaldian’ın İran’daki İslami hareket ile ilgili olarak hazırladığı rapor ile Graham Fuller’in Afganistan, Pakistan ve Kuzey kuşağı ülkelerindeki İslami hareketler ile ilgili raporu açıklanmamıştır. Basma sızan bunlardan sadece Türkiye ile ilgili olanıdır. Açıklanmamış olan Afganistan-Pakistan-Kuzey Kuşağı ülkeleri raporunun bir strateji haline getirildiği ve günümüzdeki Afganistan ve Pakistan’da Obama eliyle uygulamaya sokulduğuna şüphe yoktur.

Fuller raporunun birinci bölümünde; Türkiye’de İslamcı politikaların yerli karakteri bilinince ABD’nin belli bir sınır dâhilinde durumu etkileyebileceğinden söz edilmektedir.

Türkiye’deki İslamcı olmayan eğilimlerin büyümesine, öncelikle Türkiye’deki demokratik güçler desteklenerek yardımcı olunabilir. Demokratik yol, şiddet güçlerinin otoriter bir ortamda yeşermesini önlemek için en iyisidir ve böylece İslamcı güçlerin de siyasi hayata katılmasına izin verilmiş olur. Böyle bir katılım, İslamcıların fikirlerini serbest bir siyasi ortamda ve seçimler vasıtasıyla açıklamaya zorlar. ABD’nin demokratik rejimi desteklemesi, mevcut din aleyhtarı kanunlar tarafından kendilerini baskı altında gören İslamcılar için memnuniyet verici olacaktır.

Raporun 5. bölümünde “ABD İslami hareketlere nasıl cevap verilmelidir?” sorusu şu dikkat çekici öneriyle cevaplanıyor:

“ABD hükümeti, politikalarını çizerken Türkiye’nin laik hükümet biçimini desteklemekle İslamcı güçlerle açıkça yüzleşmekten kaçınmak arasındaki ince yolda yürümelidir.

ABD, Türkiye’deki İslamcıların amaçları, ideolojileri ve istekleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için çaba göstermelidir. Bu bilgiler edinilmeden ABD’nin Türkiye’deki çıkarlarını koruması zordur. Türkiye’deki İslam rolü konusunda Amerikalı politikacılar uzmanlık seviyesinde bilgi edinmelidir. Ek olarak, İslamcı hareketin ılımlı üyeleriyle gayrıresmi ve ihtiyatlı temaslarda bulunmak faydalı olabilir.”

Esposito ve Gülen

Georgetown Üniversitesi’nde Kasım 2009 ortasında düzenlenen Global zorluklar çağında İslam: Gülen Hareketinin alternatif perspektifleri konulu konferansın ilk gününde Prof. John Esposito bir tebliğ sunmuştur. Esposito, İslam dininin böyle seçkin bir eğitim anlayışıyla dünyaya anlatılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek; “Bence bu hareket son yüzyılın İslam dünyasındaki en iyi akımıdır” görüşüne vurgu yaptı. Gülen hareketini, yalnızca İslam dünyasının sorunlu bölgelerinde yapıcı rolünü düşünerek bu eylemi bir bölgeye mahkûm etmenin doğru olmayacağına işaret eden Esposito şöyle konuştu: “Bu hareket, aynı zamanda modem dünyanın da istediği sorumlu davranışı sergiliyor. Gülen hareketi, Ortadoğu’da yeniden yapılanmada etkili olabilir ama bu hareketi bölgesel düşünmemek gerek. Bu hareket, toplumsal sivilleşme ve dinlerarası diyalog konusunda dünya genelinde de etkili bir ses.”

Esposito’nun tebliğ sunduğu konferansı, Fethullah Gülen’in Washington’daki ‘Rumi Forum’ ile Georgetown Üniversitesi, Müslüman Hıristiyan Anlayış Merkezi tertiplemiştir.

Esposito ve Gülen’e CIA referansı

Fethullah Gülen’in başvurduğu I-140 ABD vizesine hak kazandığını Doğu Pensilvanya mahkemesine ispat etmek için, çok sayıda siyasetçi ve akademisyenden alınan referans mektupları arasında Prof. John Eposito’nunki de vardı.

Gülen’e referans veren 29 isim arasında Esposito ile birlikte George Fidas, Graham Fuller ve Morton Abromowitz gibi CIA bağlantılı kişiler başı çekiyordu.

George Fidas: CIA’nın, Dışa Açılım ve Analiz Bölümü Direktörlüğü görevini yürüttü. Halen Karma Askeri İstihbarat Konseyi üyesi de olan Fidas mektubunda, Gülen için “Ahlaki değerleri, Allah’a iman ve şiddetli laik eğitimle birleştiriyor.” Yorumunu yaptı. Fidas halen George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyor. CIA’nın Balkan politikaları uzmanı. Yunan asıllı. Joint Military İntelligence Council’de görev yapmakta.

Graham Fuller. Eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası şeflerinden olan Fuller, aynı zamanda Rand Corporation’ın danışmanı. Gülen için mektubunda, “Ülkede tartışmasız en büyük lider” Türkiye’de ve Müslüman dünyasında pek çok okul açtı” notunu düşmüş.

Açıkça görüleceği gibi CIA’da üst düzey yetkililerle birlikte Esposito da Gülen’e “CIA referans mektubu” vermiştir.

Dünya’nın en önemli dergilerinden Foreign Policy, dünyanın yaşayan en büyük 100 entelektüel isim listesinde Fethullah Gülen’e de yer vermişti. Derginin listede hangi isimleri görmek istediği sorusuna cevaben Gülen, Amerikalı ünlü İslam Uzmanı Prof. Esposito’yu teklif ettiğini ve tercih sebebini, “Esposito için İslam korkusu (İslamofobia), dünya barışını tehdit eden önemli faktörlerin başında geliyor. Onun dinlerarası anlayış ve diyaloga katkısı göz ardı edilemez” diye cevaplamıştır.

Bu ifadesi ile Gülen, Espositon’nun CIA referans mektubuna da teşekkür etmiş oluyor.

Esposito her yerde karşımıza çıkıyor

Gazeteci Fehmi Koru’nun, 1990 basımlı Amerikan Belgelerinde Türkiye 'de İslamcı Akımlar adlı kitaba yazdığı sunuş yazısında sözünü ettiği profesör Esposito’ydu.

Tesadüfe bakın ki, 1994 yılında Abdullah Gül Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Necmeddin Erbakan’la birlikte Washington’da Esposito ile gizli görüşme yapma gereği duyuyordu.

Gülen, devlet kadrolarına sızıyor

Graham Fuller’in raporunun İslamcı Entellektüeller bölümünde Gülen hareketinin devlet kadrolarına sızma çabalarından şöyle söz ediliyor:


“Politika’da İslamcı aktivitenin bir biçimi, dinci grupların devlet müesseselerine sızma çabalarıyla ortaya çıkıyor. Örnek olarak, Türk ordusunun uzun yıllardır böyle çabalarla yüzyüze geldiği, sızma yöntemleri konularında araştırmalar yaptığı ve önlemler aldığı görülmektedir. Nitekim 1986 sonlarında askeri yetkililer İstanbul, İzmir ve Bursa’daki okullardan yaklaşık 100 askeri öğrenciyi attılar. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu genç
insanlar askeri liselere girmeden önce anti-laik dini cemaat olan Nurcular tarafından himaye altına alınıp yetiştirilmiştir. En başarılılar arasından seçilen öğrenciler değişik askeri okullara ‘yerleştiriliyordu’ . Askeri eğitimleri süresince hafta sonlarında bunlara, Nurcu teşkilat üyelerinin evlerinde dini eğitim yaptırılıyor, din kitapları, dergiler ve kasetler veriliyordu. Askeri yetkililer, bu İslamcı tarikat tarafından, çabucak rütbe alarak 2000 yılına kadar kurmay subay olması beklenen 813 gencin yerleştirildiğini tesbit ettiler. 1987 yılı başlarında askeri okullara bir sızma olayı daha tesbit edildi. Bu defa, Ankara, İstanbul ve Çankırı'daki astsubay okulları hedeflenmişti. Bu olayın arkasından da Nurcular çıktı. Ancak bu defa biraz değişik bir taktik kullanmışlar ve askeri okullara önceden giren gençleri kaydetmişlerdi. Astsubay okulları vakasında da harp okullarında olduğu gibi İslamcılar en iyi öğrencileri kaydetmeye çalışmışlar ve onlara özel evlerde din dersleri vermişlerdi. Bu öğrencilerden de okullardaki diğer arkadaşlarını kayıt yaptırmaları ve böylece astsubaylar arasındaki Nurcu ağının genişletilmesini bekliyorlardı.”

BOP’un ideologları arasında Esposito da var

1979 İran Devrimi ile birlikte ABD; İslam Dünyası’ndaki düşünce ve eylemleri yoğun bir şekilde incelemeye başladı. Siyasi karar mekanizmalarının karar almaya yardımcı olacak merkezlerle bilgi alışverişine ağırlık verdi. Bunların başında tabii ki üniversite çevreleri geliyordu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Avrupa ve Ortadoğu Alt Komitesi, 1985 yılında çeşitli Amerikan üniversitelerinde çalışan İslam uzmanlarını Washington’a davet ederek görüşmeler yaptı. John Esposito, Herman F.R. Eilts, Foudan Ajami, A.R. Horton ve Adid Danvisha gibi bir kısmı Ortadoğu kökenli olan ve ABD’de yaşayan profesörle görüştükten sonra Temsilciler Meclisi; İslamic Fundamentaliznı and İslamic Radikalizm (İslam köktendinciliği ve radikalizm) adlı bir kitap yayımladı. Bu kitap; ABD emperyalizminin İslam’ın küresel bir araç olarak kullanımı ve dizaynında temel dokümanlarından biri oldu. Ilımlı İslam, Radikal İslam projeleri ve giderek BOP, bu çalışmadan üretildi.

Bu toplantılara çağrılan bir numaralı uzman görüldüğü gibi Prof. Eposito idi. Prof Esposito; halen Washginton’daki George Town Üniversitesi Prens Alwaleed Bin Tallal Uluslararası İlişkiler ve İslam Çalışmaları Merkezi Başkanlığı'nı yürütüyor. Fouad Ajami, US News a World Report dergisi editörüdür. Gary G. Sick, Columbia Üniversitesi Rektörü ve “Körfez 2000 Projesi” adlı çalışmanın yazandır.

Bu uzmanların tümü dünyayı yöneten küresel dev Amerikan tekellerinin gizli örgütü olan Dış İlişkiler Konseyi’nin (The Council On Foreign Relations-CFR) kıdemli üyeleridir.

Esposito’nun çalışmalarından geniş ölçüde bilgi sahibi olan, incelemeleri bulunan, toplantıları yerinde izleyenlerden biri Fehmi Koru’ydu.

Abdullah Gül; 1994’te RP Genel Başkan Yardımcısı olarak Necmeddin Erbakan’la birlikte gerçekleştirdiği ilk Amerika ziyaretinde, George Town Üniversitesi’nde ilkin birlikte sonra baş başa Prof. Esposito ile gizli görüşmeler yaptı. 2 yıl kadar sonra da Dışişleri Bakanı oluverdi.

R.T. Erdoğan; Başbakan olarak 2007 Eylül sonu Washington ziyaretinde hiçbir yere uğramadan Beyaz Saray’da Bush görüşmesi öncesi bu Merkez’e gitti. Ziyaretin nedeni olarak Afanganistan’a NATO askeri gönderilmesi ve Kürt konusu gösterilmişti.

Kaynakça
Kitap: Derin Dünya DEVLETİNİN ADAMLARI
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Dünyayı Yöneten Kişiler ve Gizli Örgütler(CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir