Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Herkese Merhabalar...

...

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Ağu 2011, 23:54

Oldu, siz ne zaman çalışmalarınızı sonlandırırsanız, bize bildirin, sizin için ayrı bir bölümde çalışmanızı paylaşabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen Turkhoy » 21 Ağu 2011, 03:36

Merhaba ben İstanbul'da yaşıyorum. Soyadımız amcam askeri lise sınavlarına girdiğinde bir asker yanlış yazana kadar Türkhoy imiş. O zamanlar düzeltmek çok zor olduğundan şimdiki haliyle kalmış. Amcam çocukken çok ilginç bir olay yaşamış. O pek üzerinde durmamış ama ben çok önem veriyorum. Araştırmaya çalıştım ama bir sonuç elde edemedim.

Soyadının Geylani olduğunu, İran'dan geldiğini söyleyen bir bey dedemi ismi ve soyadıyla sormuş. Amcam adamı dedemin yanına götürmüş. Yanında çok konuşmamışlar ama bildiği kadarıyla ''çok önemli bir Türk boyundansınız, bize gel toplanıp adetlerimizi vs yerine getiriyoruz'' diyerek amcama Haseki Hastanesi'nin oralarda bir adres vermiş. Amcam bir süre oraya gidip gelmiş, daha sonra üniversiteye vs başlayınca gitmeyi bırakmış.

Ben hoy takısının anlamını çok merak ediyorum. Dedemler nereden gelip Çanakkale'nin köylerine yerleştiler? Hiç kimse zamanında bunları sormayı akıl edememiş. Bana lütfen bu konuda yardımcı olun, geçmişimizi çok merak ediyorum. Bu aradasite çok kapsamlı, çok faydalı emeğinize teşekkürler.

Ben asla ırkçı olmamakla birlikte Türk olmakla her zaman gurur duyuyorum. Çok özel insanlarız biz, kalbimizin iyiliğinden bize yapılan kötülükleri farketmiyoruz sanırım. Doğru liderle neler yapabileceğimizi bilen Dünya önümüze engel koymaktan yorulmuyor.

Herkese selamlar, cevaplarınızı önemle rica ediyorum.
Turkhoy
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Ağu 2011, 03:20

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen TurkmenCopur » 21 Ağu 2011, 15:15

Merhaba Türkhoy Kardeşim,

Öncelikle hoşgeldiniz ve yazınız için sağolun. Sizinle aynı düşüncelere sahibiz, bir insanın Türklüğüyle Atalarıyla gurur duyması asla ırkçılık değildir. AKP hükümetinin yarattığı havayla, günümüzde Türküm diyene, Atatürkçüyüm diyene, Türkçüyüm diyene, yada en basitinden Türk, Devlet, Asker, veya Soy kelimesini kullananlara ırkçı, darbeci yada Ergenekoncu sıfatı yakıştırılıyor maalesef.

Anadolu Aşiretleri kaynaklarında, "Türkhoy" kelimesini içeren bir kayıt bulamadım. 16. Yüzyılda iki tane Türkmen Aşiretinin yaşadığı "Hoy" kelimesini içeren iki tane köy adı var, ama "Hoynar" veya "Hoyraz Alanı" kelimelerinin "Türkhoy" kelimesiyle alakası yoktur.

Geylani soyismine sahip olan kişinin sizinle aynı sülaleden geldiği kanıtlandı mı? Ve sülalenizin Cumhuriyet öncesindeki(Osmanlı dönemindeki) lakabı/soyismi "Türkhoy"muydu? Bu lakap, sülalenizin hangi boydan geldiğini kanıtlamak için en önemli etkendir.

Geylani'ler ve Safevi Devletinin(Kızılbaş Türkmen Devletinin) kurucusu Şeyh Safiyüddin hakkında önemli bir bilgi var:

Safevi tarikatının kurucusu Şeyh Safiyüddin (1252-1334), 1276 yılında Hazar Denizinin güney kıyılarındaki Geylan'da Şeyh Zahid-i Geylani'nin yanına varmış ve Şeyh Zahid'in ölümünden sonra da kızı Bibi Fatma ile evlenerek, onun şeyhlik postuna oturmuştur. Şeyh Safiyuddin, zamanla bölgede halkın teveccühünü kazanmış ve özellikle İlhanlıların Veziri Reşideddin, oğlu Erdebil valisi Mir Ahmed ve İran'da hüküm süren Moğol hanı Olcaytu gibi yöneticiler kendisine büyük hürmet göstermişlerdir. Şeyh Safiyuddin'den sonra Erdebil'de Şeyhliğe geçen oğlu Sadreddin (1334-1392), torunu Hoca Ali (1392-1429) ve Hoca Ali'nin oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447) dönemlerinde, şöhretleri bölge dışına çıkarak Osmanlı padişahlarının saraylarına kadar ulaşmıştı. Bu nedenle Osmanlı padişahları da Erdebil'e "çerağ akçesi" adı altında her yıl hediyeler göndermişlerdir.

viewtopic.php?f=71&t=5437


İran ve Azerbaycan'da(Türk Yurtlarında) Hoy ismine sahip olan şehir ve yöreler vardır. Bunlar hakkında sitemizde birçok tarihi kayıt var.

Bu Hoy şehirleri ve yöreleri hakkında bilgi veren sayfalarımız:

viewtopic.php?f=72&t=1692
viewtopic.php?f=21&t=2067
viewtopic.php?f=26&t=5830
viewtopic.php?f=55&t=2003
viewtopic.php?f=16&t=2318
viewtopic.php?f=54&t=1678
viewtopic.php?f=19&t=2523
viewtopic.php?f=71&t=1797
viewtopic.php?f=15&t=777
viewtopic.php?f=16&t=1657
viewtopic.php?f=54&t=1683
viewtopic.php?f=21&t=2063
viewtopic.php?f=55&t=1981
viewtopic.php?f=16&t=1660
viewtopic.php?f=16&t=1364
viewtopic.php?f=16&t=1366
viewtopic.php?f=28&t=704
viewtopic.php?f=42&t=762
viewtopic.php?f=133&t=6814
viewtopic.php?f=18&t=2258
viewtopic.php?f=18&t=961
viewtopic.php?f=18&t=2471
viewtopic.php?f=21&t=2064
viewtopic.php?f=15&t=1976
viewtopic.php?f=42&t=3216
viewtopic.php?f=21&t=2061
viewtopic.php?f=28&t=859
viewtopic.php?f=55&t=2010
viewtopic.php?f=54&t=1681
viewtopic.php?f=21&t=2057
viewtopic.php?f=105&t=5854
viewtopic.php?f=54&t=1684
viewtopic.php?f=132&t=6739

Kayıtlardan bazı örnekler:

Bunların başında Kür nehri mansabındaki Kavbar nam yerdeki Mahmud-Abad gelmektedir, ki İlhanlılar ve Temürlüler zamanında mühim bir yerdi. Ahalisi halis Türk ve ak çehreleri andıran bir vilayet de Hoy tümeni idi. Burasına bu yüzden «İran-Türkistanı» derlerdi. Fakat bunların daha Moğollardan önce iskan edilen Türkler olacağını zannederim.

viewtopic.php?f=19&t=2523


Türkmenlerin devamlı surette uçlara sevk edilmesi Anadolu ve Azerbaycan'ın Türkleşmesini hızlandırdı. Azerbaycan'ın kuzey taraflarında yer alan Erran, Urumiye, Mugan, Nahcıvan, Hoy, Erdebil, Güney Azerbaycan'a nazaran daha fazla Türkmen barındırıyordu, ki bunun sebebi geniş ovalara ve münbit topraklara sahip olmaktan başka Ermenistan ve Gürcistan sınırında bulunmasıydı. Buradaki Türkmen beylerinin çoğu dirlik sahibiydi ve bunlar ucda olmaları sebebi ile sık sık Ermenistan ve Gürcistan'a akınlar yapıyorlardı.

viewtopic.php?f=15&t=777


Bu yıl Bizans İmparatoru Ermanus, Rumlardan, Frenklerden, Guzlardan, Ruslar, Peçenekler, Gürcüler ve başkalarından olmak üzere 200 bin kişilik bir ordu ile haşmet ve debdebe içerisinde sefere çıktı. İslam ülkesine yönelerek Ahlat yörelerinden, Malazgirt'e geldi. Alp-Arslan'a, Azerbaycan'daki Hoy şehrinde bu haber ulaştı.


Osmanlı Devleti ve Azerbaycan Türk Hanlıkları (Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy) İle İlişkiler

viewtopic.php?f=18&t=961


Osmanlı fethi başladığı zaman yine Rumlular'dan bir bölüğün Mahmud Sultan idaresinde Hoy'da oturduklarını biliyoruz. Rumlular'dan bir bölüğün de Derviş Muhammed Han ile birlikte Horasan'ın Nişabur şehrinde yaşadıklarını görmüştük.

viewtopic.php?f=21&t=2064


Azerbaycan ve Errân'daki Türkmen beylerinin çoğu dirlik sahibi idiler. Bunlar oraların vâlilerine tâbi bulunuyorlardı; Gürcüler ile yapılan savaşlara dalma katılıyorlardı. Azerbaycan'daki Türkmenler bilhassa Erdebil, Hoy, Urrntye ve Nahçivan yörelerinde yaşıyorlardı.

viewtopic.php?f=15&t=1976


ŞAH TAHMASB DEVRİNDE (1524-1586) BÜYÜK OYMAKLAR

1 — RUMLU

Rumlular'ın başlıca Sivas, Tokat bölgesi halkından meydana geldiklerinden ve bundan dolayı da kendilerine Rumlu denildiğinden daha önce bahsedilmişti. Rumlular, münhasıran veya çoğunlukla köy ve şehir halkından müteşekkil idiler. Bu sebeple onların ileri gelenlerinin bir kısmı halife ünvanı taşırlar. 940 (1533 — 34) tarihinde Tahmasb'ın yakın emirlerinden Emir Beğ (Sultan) bu boydandır. Müverrih Rumlu Hasan Beğ, 946 (1539-40) yılında ölen bu Emir Sultan'ın torunudur. 937'de (1530-31) Kum şehrinde doğan müverrih Hasan Beğ, korucular arasında bulunarak bir çok seferlere katılmıştır. Rumlu Süleyman Sultan 940 (1533-34) yılında, Emir Sultan gibi, merkez emirlerinden idi.

Rumlular'dan diğer bir emir de Sofiyan Halife idi Sofiyan Halife 941 (1534-35) de Meşhed ve 942 de Herat valiliğinde bulunmuş ve aynı yılda Özbek hükümdarı Ubeyd Han ile yaptığı bir savaşta öldürülmüştür. Kendisinin Sivas şehri halkından olduğunu biliyoruz. Rumlular'dan Hüseyin Can Sultan da büyük emirlerden olup 954 (1549) de Çukur Sad valisi idi. Pir Sultan Halife de Hüseyin Can Sultan'a çağdaş Rumlu emirlerinden biridir. Aynı yılda Rumlu Kankara Sultan'ın İskender Paşa ile yapılan savaşa katıldığını biliyoruz. Rumlu Edhem Beğ'e gelince bu, eski emirü'i-ümera Div Sultan'nın oğlu idi. Kendisinin 954 (1547) de Dekkan hükümdarına elçilik ile gönderildiği görülüyor. Ölümü 959 yılından sonradır. Veli Halife, Şah Kulu Beğ, Aras Han ve Hüseyin Kulu Hulefa Tahmasb'ın son zamanlarındaki Rumlu emirlerini teşkil ederler. Bunlardan Aras Han Şirvan valisi olup, Osmanlı-Safevi harbinde Özdemir Oğlu Osman Paşa ile savaşması dolayısiyle bizim tarihlerde de adı geçer. Hüseyin Kulu'ya gelince, kendisi, evvelce kaydedildiği gibi, halifetül-hulefa idi. Bu sıfatla Türkiye'nin her tarafından gelerek devlet merkezi Kazvin'de oturan 10.000 kadar sofunun başı sayılıyordu. Mamafih, Hüseyin Kulu Hulefa'nın en muteber devlet erkanından biri sayılması daha ziyade akıllı ve dirayetli bir şahsiyet olmasından ileri gelmiştir. Şah Tahmasb öldüğü zaman en kuvvetli şahsiyet olarak Hüseyin Kulu Hulefa görülmektedir. Nitekim kalabalık olan muarızlarına galebe çalarak tahtı İsmail Mirza'ya temin etmiştir. Hüseyin Kulu Hulefa'nın çağdaşı olan Rumlu'dan bir başka emir de Hoy valisi Deli Budak olup, dürüst, temiz inançlı bir Türk idi. isfahanlı Fazlı'ya göre Tahmasb'ın ölümü esnasında bir kısmının adlarını verdiğimiz dokuz Rumlu emiri vardı.

viewtopic.php?f=21&t=2061


Osmanlı Devrinde Yıvalar

Selçuklu devrinde (XIII. yüzyılda) Anadolu'da Yıvalar'ın yaşadıklarına dair İbn Bibi'de bir kayda rastgeliniyor. Bu kayda göre, Rüknüddin Kılıç Arslan'ın, ağabeyi Q. İzzüddin Keykavus'a karşı saltanat davasına kalkışması üzerine Vezir Kadı İzzüddin hazinede bulunan paralan sarfederek asker toplamağa başlamış ve kısa bir zamanda Arab, Gurbet (?), İva, Gence, Kürd ve Kıfçak (Kıpçak)'dan asker devşirilmiştir. Bu Tıralar'ın Hoy ve Urmiye taraflarından Anadolu'ya gelmiş Yıvalar olması en kuvvetli ihtimaldir.

viewtopic.php?f=55&t=2010


İran'da Hoy şehrinin Kuzey-Doğusundaki Çaldıran'da karşılaşan Osmanlı ve Safevi ordularında aynı dil konuşuluyordu. Bunların çoğu aynı ülkenin, aynı bölge ve yörelerin, aynı boy ve obalann çocuklan idiler. İki taraf da «Allah Allah» diyerek yiğitçe döğüştü. Şah İsmail'in ordusunun sayısı Sultan Selim'inkine nazaran daha azdı.

viewtopic.php?f=21&t=2057


Gördüğünüz gibi Azerbaycan'daki Hoy şehri, Selçuklu ve Safevi dönemlerinde Türkmenlerin yaşadığı önemli bir şehirdir. Belki de, sizin soyisminiz, Azerbaycan-İran'daki "Hoy Şehrinden gelen Türkleri"(Türk+Hoy) ifade etmektedir. Ama bundan 100% emin olabilmek için Osmanlı döneminde sülalenizin lakabının ne olduğunu öğrenmeniz gerekir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen Turkhoy » 22 Ağu 2011, 00:26

Tekrar merhaba,

Evet kendi ülkemizde kendimizle gurur duymaktan çekinir olduk galiba, yanlış anlaşılmamak için. O kadar çok insana danıştımki bu konuda ve maalesef elimde çok yeterli bilgi yok, ben deştikçe aile bireyleri birşeyler hatırlarsa ekliyor. Annem en son dedem vefat ettikten sonra eşyalarını toparlarken el yazısı ile yazılmış birşeyler bulmuş. ''Semerkand'dan geldik'' gibi ibareler varmış.

Dedem de babannem de Çanakkale'ye yerleşiklermiş. Osmanlı döneminde lakabımızın ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Gelen tarihçi bizimle aynı soydan mı bilmiyorum. Sadece soyadının Geylani olduğunu biliyorum. Oralara kadar gelip dedemi bulması vs çok enteresan bu dediğim neredeyse 60 yıl önce. Amcamı çağırması, her cumartesi gel geleneklerimizi-göreneklerimizi öğren demesi... İlginç geliyor.

Yusuf Halaçoğlu'nun sitesine de baktım ama ne arayacağımı bilmeyince sonuç da alamıyorum.
Turkhoy
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Ağu 2011, 03:20

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen TurkmenCopur » 22 Ağu 2011, 03:24

Sizin ilk olarak yapmanız gereken, Osmanlı dönemindeki lakabınızı öğrenmek. Yusuf Halaçoğlu'nun araştırmasında, yani Osmanlı arşivlerinde, sülalelerin lakaplarının hangi aşirete/cemaate/oymaka bağlı olduğu belirtilmektedir. Arşiv kayıtlarında sülaleler lakaplar ile anılmaktadır, ama her sülalenin hangi aşirete bağlı olduğunu bulabilmek kolay değildir, eğer yeterince bilgi mevcut değilse.

Sonuç olarak, sülalenizin nerden geldiğini, hangi boydan olduğunu öğrenmek için kesinlikle lakabınızı bilmeniz gerekir. Sonra da bütün yayınlanmış kaynaklara bakılmalıdır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen Turkhoy » 23 Ağu 2011, 00:42

TurkmenCopur yazdı:Sizin ilk olarak yapmanız gereken, Osmanlı dönemindeki lakabınızı öğrenmek. Yusuf Halaçoğlu'nun araştırmasında, yani Osmanlı arşivlerinde, sülalelerin lakaplarının hangi aşirete/cemaate/oymaka bağlı olduğu belirtilmektedir. Arşiv kayıtlarında sülaleler lakaplar ile anılmaktadır, ama her sülalenin hangi aşirete bağlı olduğunu bulabilmek kolay değildir, eğer yeterince bilgi mevcut değilse.

Sonuç olarak, sülalenizin nerden geldiğini, hangi boydan olduğunu öğrenmek için kesinlikle lakabınızı bilmeniz gerekir. Sonra da bütün yayınlanmış kaynaklara bakılmalıdır.Çok teşekkürler, sitedeki dökümanları vakit buldukça okuyacağım.
Turkhoy
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 3
Kayıt: 21 Ağu 2011, 03:20

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen yunus.balim » 11 Eyl 2011, 22:13

Merhaba Ben Bursa'dan Yunus Sitenizi Facebook'ta Bir Sayfa'dan Buldum.Siteniz gayet güzel Başarılar Dilerim..
Kullanıcı avatarı
yunus.balim
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 11 Eyl 2011, 21:39

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Eyl 2011, 22:21

yunus.balim yazdı:Merhaba Ben Bursa'dan Yunus Sitenizi Facebook'ta Bir Sayfa'dan Buldum.Siteniz gayet güzel Başarılar Dilerim..


Sağolun Yunus Bey,

Elimizde yayınlamadığımız birçok yazılı ve görüntülü arşivimiz var. Yakın gelecekte, bunların hepsini yayınlıyacağız. Bütün gerçeklerin sitemizde bulundurulması için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz ve yapacağızda.

Saygı ve selamlar
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen Gokhan DEDE » 02 Ara 2011, 02:30

Merhaba,
Siteyi Facebook dan Ömer GÜN tavsiye etti. İncelediğimde çok kapsamlı ve faydalı bilgiler buldum ve üye oldum.

Teşekkürler Ömer GÜN.

Bende http://www.guncelmeydan.com sitesini tavsiye ederim.

İyi paylaşımlar.
Gokhan DEDE
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 02 Ara 2011, 02:18

Re: Herkese Merhabalar...

Mesajgönderen TurkmenCopur » 03 Ara 2011, 02:21

Merhaba Gökhan Bey,

Sitemize hoşgeldiniz ve teşekkürleriniz için sağolun. Sitemizdeki bilgilerden büyük fayda duyacağınızdan eminim.
Güncelmeydan sitesinden haberdarım. Atatürkçü ve Anti-emperyalist düşünceyi savunan sitelere saygımız ve sevgimiz sonsuzdur.

Sağolun.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

ÖncekiSonraki

Dön Tanışalım, Kaynaşalım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir