Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Irkçı Düşman Partinin 16 Aralık 2008'deki Gülen Raporu

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Irkçı Düşman Partinin 16 Aralık 2008'deki Gülen Raporu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 09 Nis 2011, 01:05

Irkçı Düşman Partinin 16 Aralık 2008'deki Gülen Raporu

Afdoeningsvoorstel 'De onderste steen boven' d.d. 16 december 2008

Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders
BaïoaKadrea: Coolsinrjel 40 Rotterdam
Postadrer: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Web: www.rotterdam.nl
E-mail :Aan de gemeenteraad r.vandersteariouen@bsd.rctterdam.nl
Fue: (010)417 31 53 Inllehtfngan: MAE. van der Steenoven Telefoon: (010) 417 3026
Uw brlaf van:
O na kanmerk; 230302
Betreft motie ondersta steen boven
Datum: 16 december 2008

Inleiding:

Onderstaand treft u aan de uitvoering van de motte 'De onderste steen boven" zoals in de gemeenteraad van 17 juli 2008 aangenomen. Voorafgaand aan de inhoudelijke beantwoording merkt riet college op dat de motie in samenhang dient te worden gezien met de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen gesteld door raadsiid mevrouw A.G. Fahmel (Leefbaar Rotterdam) op 4 juli 2008 inzake het Stichting Cosmicus, de Turkse schoolinternaten en de Fethullah Gülen organisatie.

Daarnaast zijn er in de lijn met de vragen van raadslid Fahmel en de motie door het Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) op a juli 2008 schriftelijke vragen over de Fethullah Gülenbeweging gesteld en eveneens op 28 juli 2003 door de Tweede Kamerleden Zijlstra (WD) en Dijsselbloem (PvdA).

De uitvoering van da motte:

De gemeenteraad van Rotterdam, In vergadering bijeen op 17 Juli 2008, heeft het college opgedragen om; het voor de gemeenteraad Inzichtelijk te maken hoeveel gemeentelijke en doe [gemeentelijke geldoverdrachten, met welke doelstelling en op wat voor gronden vanaf 2001 ztjn verstrekt aan
- Turkse bc hooi Internaten;
- De Dia 1 oogacademie;
- Da Stichting Islam en Dialoog
- Stichting Hoglaf;
- Time Media Groep;
- Cosmicus College;

Antwoord:

Internaat Stichting Instituut Hat Centrum;

- Aan Stichting instituut Het Centrum is in 2001 voor een intemaa(functie op basis van de Verordening Algemene Subsidievoorwaarden 2001 (VAS 2001) een budgetsubsidie van € 111.630,00 toegekend
- In 2002 is voor een meisjescpvang op basis van het VAS 2001 een budgetsubsidie van € 19.966,00 toegekend.
- Eveneens in 2002 is voor een internaatfunctie op basis van het VAS 2001 een budget¬subsidie van € 116.400,00 toegekend,
- In 2005 is in het kader van subsidie aan migrantenorganisaties een subsidie van € 64.420,50 toegekend.
- Over de jaren 2006, 2007, 2008 zijn in het kader van school loopbaan begeleiding, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie respectievelijk subsidies toegekend van € 141.356,85, € 190.53S.90 en € 86.763,76. Stichting Islam an Dialoog;
- Aan de Stichting islam en Dialoog is in 2006 is op basis van de Beleidsregel Participatie en Burgerschap voor het bevorderen van participatie door koppeling van ouderen aan jongeren, een subsidie toegekend van € 8B,000,00,
• In 2008 is eveneens op basis van de Beleidsregel Participatie en Burgerschap en de nota Stadsburgerschap (het motto is meedoen) voor het plaatsen van een Ramadantent eer waarderingssubsidie van € 10.009,00 toegekend.

Stichting Time Media Group;

- Aan de Stichting Time Media Group is in 2006 voor "Steun aan Oranje tijdens het WK" een bedrag van € 1.500.00 toegekend.

Stichting Cosmicus Onderwijs;

- Aan Stichting Cosmicus Onderwijs is in 200B in het kader van een spoedaanvraag onderwijs¬huisvesting op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Rotterdam een subsidie toegekend van € 117.233,00.
- Daarnaast is in 2008 een waarderingssubsidie "Weten schapsbeurs" in het kader van de subsidieregeling beroepsonderwijs arbeidsmarkt, een subsidie van € 7.500,00 toegekend.

Stichting Hoglafan de Dlaloogacadamia;

- Aan de Stichting Hogiaf en de Dialoogacademie zijn vanaf 2001 tot op heden geen geldoverdrachten geweest.

In alle gevallen betreft het zoals in de motie gesteld gemeentelijke en deelgemeentelijke geldoverdrachten. De verleende subsidies zijn getoetst op de binnen de gemeente geldende criteria. Voor de subsidies tot en met 2007 geldt dat hierover ook verantwoording is afgelegd. Van de subsidies over hef jaar 2008 is de verantwoording nog niet ontvangen. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de nog te ontvangen verantwoording over het jaar 2003 niet aan de gestelde criteria zal voldoen..

Vervolg uitvoering van de motia:

Het Inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad hoe het verloop van eventuele buitenlandse geldstromen tussen en naar bovengenoemde Instellingen plaatsvindt en heeft plaategevonden;

Antwoord:

Uit de voor de gemeente ter beschikking staande open bronnen is niet gebleken van buitenlandse geldstromen tussen en naar bovengenoemde instellingen.

Varvolg uitvoering van da motie:

De gemeenteraad op de hoogte te houden van da voortgang van het onderzoek van het Rijk;

Antwoord:

De minister voor Wonen, Werken en Integratie heeft mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie op vragen over de Fethullah Gülenbeweging, gesteld door de Tweede Kamerieden Zijlstra (WD) en Dijsselbloem (PvdA), geantwoord dat er op dit moment geen reden is een onderzoek te starten.

Conefamta

Het onderzoek ten behoeve van de uitvoering van deze motie heeft niet tot nieuwe Inzichten geleid. Zoals eerder bij de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld op 4 juli 2008 door raadslid Fahmel (Leefbaar Rotterdam) inzake het Stichting Cosmicus, de Turkse schoolinternaten en de Fethullah Gülen is het college van mening dat de beweging van Fethullah Gülen geen centraal gestuurde organisatie is. Van de in de motie genoemde instellingen en organisaties waarvan gesteld wordt dat deze gelieerd zijn aan de Fethullah Gülenbeweging of geïnspireerd zijn door Fethullah Gülen stelt het college dat dit zelfstandige organisaties zijn met verschillende doelstellingen.
Uit het onderzoek, ingesteld ter uitvoering van deze motie, maakt het college op dat wanneer er sprake is van verbondenheid aan Fethullah Gülen of zijn beweging dat dit berust op persoonlijke en ideologisch banden. Het co lieg e heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de Fethullah Gülenbeweging, of de door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties een voedingsbodem vormen voor radicalisenng."

Deze beantwoording is in lijn met de door de minister van Wonen, Werken en Inkomen mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie gegeven antwoorden aan de Tweede Kamer.

Het college beschouwt hiermee de motie "De onderste steen boven" als afgedaan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De Secretaris, Burgemeester,

Kaynakça
Kitap: DOSSIER FETHULLAH GÜLEN
Yazar: A.G. Fahmel
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir