Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Abdullah Gül: "Yurtdışı Fethullahçı Örgütleri Destekleyin!"

Irkçı Düşman Partiden İtiraflar, 25 Mart 2008 Fethullah Gülen Raporu

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Abdullah Gül: "Yurtdışı Fethullahçı Örgütleri Destekleyin!"

Mesajgönderen TurkmenCopur » 09 Nis 2011, 00:52

Beantwoording schriftelijke vragen 25 maart 2008

Rotterdam, 22 april 2008.

Onderwerp:

Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.G. Fahmel (Leefbaar Rotterdam) over "Cosmicus kreeg Turks geld".

Aan de Gemeenteraad.
Op 25 maart 2008 stelde het raadslid A.G. Fahmel (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over "Cosmicus kreeg Turks geld".

Inleidend wordt gesteld:

"Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van zaterdag 22 maart jl. In dit artikel wordt vermeld dat de huidige President van Turkije, Abdullah Gül, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was, Turkse ambassades de opdracht zou hebben gegeven de z.g. Fetullah Gulen-scholen in het buitenland te steunen. Naar aanleiding van dit artikel heeft Leefbaar Rotterdam aan het college de volgende vragen:"

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:


Is het College van deze steun op de hoogte?

Antwoord:

Nee. Er is ons college niets bekend over steun aan scholen in Rotterdam door de Turkse overheid. De rijksoverheid controleert de financiering van schoolbesturen. Indien er onregelmatigheden optreden in de financiering van scholen in Rotterdam, wordt ons college daarvan op de hoogte gesteld. In de schriftelijke reactie van Stichting Cosmicus heeft ons college bevestigd gezien dat het Cosmicus College geen steun uit het buitenland krijgt. Uit deze reactie blijkt verder dat er noch een officiële noch officieuze relatie met de Turkse overheid bestaat. In een gesprek dat de wethouder voor Jeugd, Gezin en Onderwijs op 10 april jl. heeft gevoerd met de directeur van het Cosmicus College, de heer M. Cerit, is dit van de zijde van het Cosmicus College nog eens bevestigd.

"De kop van het artikel luidt: "Cosmicus kreeg Turks geld""

Vraag 2:

Indien deze steun ook nog eens van financiële aard is, vindt dit College het toelaatbaar dat een vreemde mogendheid d.m.v. financiën invloed uitoefent op het Nederlandse Onderwijsbeleid? zo nee, welke maatregelen gaat dit College dan nemen?
en welke consequenties heeft dit voor de reeds toegezegde en betaalde subsidie van 300.000,00 euro voor het Cosmicus College te Rotterdam?

Antwoord:

In de beantwoording van vraag 1 is aangegeven dat er geen sprake is van steun van een andere mogendheid aan het Cosmicus College. Zelfs niet in financiële zin. De schriftelijke reactie van Stichting Cosmicus op het krantenbericht bevestigt dit.

In deze reactie is aangegeven dat het Cosmicus College zijn inkomen verwerft uit enkel de volgende bronnen:

a. financiering door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. sponsoring door bedrijven die in Nederland actief zijn en waarvan de eigenaren Nederlandse staatsburgers zijn;
c. fondsen die incidentele donaties geven in de vorm van giften voor bepaalde projecten, zoals de wetenschapsbeurs (een aantal van deze fondsen en bedrijven zijn: Shell, Gemeente Rotterdam, Platform Bèta techniek, Jurriaanse fonds, NWO, Bureau Top, Port of Rotterdam, Rabobank, Fonds

Bijlage 1: Beantwoording schriftelijke vragen 25 maart 2008

Schiedam Vlaardingen, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, WTC Rotterdam, en soortgelijke organisaties).

Ons college ziet dan ook geen aanleiding voor nadere maatregelen.

Vraag 3:

Vindt dit College het niet op zijn zachts gezegd vreemd dat het Cosmicus College zelf niet reageert, maar dat Alaattin Erdal het voor ze opneemt?
Antwoord:
Het Cosmicus College heeft, zoals in bovenstaande beantwoording reeds is aangegeven, inmiddels helder gereageerd en is op eigen initiatief een toelichtend gesprek met de wethouder aangegaan. In dit onderhoud met de wethouder is de schriftelijke reactie toegelicht en opnieuw aangegeven dat het Cosmicus College volledig binnen de kaders van de Nederlandse onderwijswetgeving opereert.

Vraag 4:

Is het College het met Leefbaar Rotterdam eens dat er door het Cosmicus nog steeds over dit onderwerp schimmig wordt gedaan en dat de samenleving recht heeft op openheid en transparantie, welke leer een onderwijsinstituut aanhangt? Is het College bereid hier iets aan te doen?

Antwoord:

Ons college heeft geen reden om de oprechtheid van de doelstellingen van het Cosmicus College in twijfel te trekken. In het gesprek dat de wethouder voor Jeugd, Gezin en Onderwijs op 10 april jl. met de heer Cerit voerde is nogmaals door Cosmicus bevestigd dat er noch een officiële, noch een officieuze relatie bestaat tussen het Cosmicus College en de Fethullah Gülen-beweging. Voorts beweegt het Cosmicus College zich binnen het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving en valt het Cosmicus College, evenals alle andere scholen, onder het toezicht van de rijksinspectie.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De secretaris, De burgemeester,
A.H.P. van Gils I.W. Opstelten
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron