Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hollanda'da Gülen Hareketi: Okullar

Burada Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hollanda'da Gülen Hareketi: Okullar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 08 Nis 2011, 23:51

Scholen

Het initiatief om in Nederland scholen op te zetten, ongetwijfeld geînspireerd door soortgelijke activiteiten van de Hizmet in talrijke andere landen, werd genomen door de studenten die ook de studentenvereniging Cosmicus hadden opgezet. Voor dit doel werd een stichting van dezelfde naam opgericht. De studenten (die overigens inmiddels afgestudeerd waren) informeerden zich via hun politieke en bestuurlijke contacten terdege over de mogelijkheden en wettelijke regelingen betreffende (bijzondere) scholen, en ze waren met name lang in onderhandeling met ambtenaren van OCW over de verschillende modaliteiten. Volgens de persoon die de meeste van deze gesprekken voerde, was er bij OCW veel sympathie voor onderwijsinitiatieven vanuit de migrantengemeenschap, maar stelde het ministerie zich aanvankelijk voor dat dit islamitische scholen zouden zijn. Cosmicus benadrukte dat ze een ander concept hadden voor de scholen: geen expliciet islamitisch karakter, nadruk op technische vakken en vorming tot wereldburger, interactief leren (in groepjes leerlingen), nauw betrekken van ouders bij de school. In 2004 of 2005 deed Cosmicus bij OCW een subsidieaanvraag voor het opstarten van drie instellingen van voortgezet onderwijs, in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Het ministerie toonde grote interesse in de plannen van Cosmicus, maar verlangde dat men met een bestaande instelling in zee zou gaan.

In de voorbereidingsfase nam Cosmicus met tal van andere personen en instellingen contact op, waarbij met name Sardes (www.sardes.nl/) en de Besturenraad belangrijk zijn geweest. Sardes heeft o.a. ervaring met onderwijsachterstandenbeleid en mentoring; Cosmicus volgde hier een mentoring project. De Besturenraad is een overkoepelende organisatie van protestants-christelijk onderwijs, die Cosmicus met raad en daad bijstond en hielp de noodzakelijke contacten in Rotterdam te leggen. In samenspraak met de Besturenraad en andere adviseurs kwam men tot de conclusie dat de meest geschikte koepel om de op te richten school onder te plaatsen het LMC is, een koepel met op dat moment 27 verschillende 'vestigingen' (d.w.z. scholen). Het Cosmicus-college werd in 2006 geopend, als de 28e vestiging van LMC, met een startsubsidie van OCW ter waarde van EUR 300.000.

LMC was benaderd door de provincie, gemeente en Besturenraad met het verzoek het Cosmicus-initiatief onder de hoede te nemen. LMC vond deze samenwerking ook aantrekkelijk, zegt de directeur, omdat men nadrukkelijk de scholen een weerspiegeling wilde laten zijn van de gehele Rotterdamse samenleving, en een initiatief uit Turkse kring daarom verrijkend vond. Ook het onderwijskundige concept dat Cosmicus voorstelde, met zijn sterke nadruk op technische vakken en het ideaal van wereldburgerschap, paste volgens LMC uitstekend bij Rotterdam als wereldhaven; de school zou leerlingen moeten opleiden die konden doorstromen naar technische HBOs en universiteiten. Een ander aspect van het concept van Cosmicus, waarmee LMC goed kon instemmen, betrof de intensive betrekking van ouders bij de school.
De verdere uitvoering - prioritering van de besteding van de subsidie, inrichting van de school, recrutering en bijscholing leerkrachten, e.d. - vond plaats onder verantwoordelijkheid van LMC, dat het bevoegd gezag uitoefent. Formeel heeft de Stichting Cosmicus geen gezag over de school.

Dat neemt niet weg dat zowel de door LMC aangestelde directeuren van het Cosmicus-college als een aantal leerkrachten uit kringen van de Gülenbeweging afkomstig zijn. Dezen vormen echter niet de meerderheid van het docentencorps; net als op andere bij LMC aangesloten scholen is 30 â 40 procent van de leraren van allochtone oorsprong. Ieder jaar schreven zich ca 90 nieuwe leerlingen in; het totale aantal leerlingen in het voorjaar van 2010 lag rond de 350. 75 tot 80 procent van de leerlingen heeft een Turkse achtergrond.

De oudste leerlingen hebben inmiddels vier jaar van HAVO of VWO doorlopen. Meetbare eindresultaten zijn er daardoor nog niet. Een tussentijds onderzoek van de schoolinspectie concludeerde dat het onderwijs 'belangrijke tekortkomingen' vertoonde en beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs 'vooralsnog als zwak' - maar dat lijkt minstens voor een deel te komen doordat er nog geen 'opbrengsten' vallen te beoordelen volgens de 'opbrengstsystematiek' van de inspectie.
Het Cosmicus-Montessoricollege in Amsterdam begon twee jaar later op vergelijkbare wijze als onderdeel van de Amsterdamse Montessorischolen. In 2010 zal in Nijmegen de derde Cosmicus instelling voor voortgezet onderwijs worden geopend. Naast deze instellingen voor voortgezet onderwijs is er in Rotterdam een Cosmicus basisschool, die wordt bestuurd door een aparte stichting, de Stichting Cosmicus Onderwijs. Deze school is nog niet bezocht door de onderzoekers.
De onderwijskwaliteit aan beide instellingen voor voortgezet onderwijs en de basisschool is door de onderwijsinspectie onderzocht en in alle drie gevallen over het geheel genomen als voldoende beoordeeld.

De Cosmicus-colleges hebben enkele eigenschappen gemeen met de Gülen scholen in andere landen, maar wijken daar in een paar opzichten van af. Net als elders zijn de scholen seculier, niet expliciet islamitisch, volgen ze het nationale schoolcurriculum, en zijn er enkele toegewijde docenten uit de Gülenbeweging, maar zijn de meeste leerkrachten plaatselijke krachten - in dit geval allochtone Nederlanders. Belangrijke beslissingen worden echter genomen door een schoolbestuur, waarop de Gülenbeweging niet direct invloed heeft. De Turkse taal, die bijna overal een verplicht leervak is op Gülenscholen, wordt in Nederland niet onderwezen, en ook in informele situaties communiceren docenten en leerlingen uitsluitend in het Nederlands (ook wanneer beide van Turkse origine zijn). Leerlingen van Nederlandse Gülenscholen nemen dan ook niet deel aan de olympiades voor Turkse taal, die de Gülenbeweging regelmatig organiseert.
Terwijl op de meeste Gülenscholen in andere landen van de leerlingen verwacht wordt dat ze in een internaat wonen, is dat in Nederland niet het geval. Evenmin is er hier sprake van buitenschoolse opvang of huiswerkbegeleiding op school. Zulke zaken vinden plaats op het (voormalige) internaat 'Het Centrum', buiten verantwoording van het schoolbestuur, dat in deze aan een strakke scheiding vasthoudt.

Kaynakça
Kitap: De Fethullah Gülenbeweging in Nederland
Yazar: Martin van Bruinessen
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hollanda'da Fethullah Gülen Örgütlenmesi Hakkında Raporlar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir