Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Erdal Sarızeybek: "Ey Ülkücüler, Şimdi Hareket Zamanıdır"

Burada Atatürkçü Medya'da yer alan önemli Güncel Haberler hakkında başlıklar bulabilirsiniz.

Erdal Sarızeybek: "Ey Ülkücüler, Şimdi Hareket Zamanıdır"

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Haz 2011, 23:11

EY ÜLKÜCÜLER, ŞİMDİ HAREKET ZAMANIDIR

Resim

Ülkücü Hareket Nedir?

“Türk Milletinin tarih sahnesine çıkmasıyla beraber her Türk’ün zihninde ve bedeninde Türk Milleti’ni sevmek, onu yüceltmek ve geliştirmek için çalışmak… O’na karşı yönelmiş her türlü tehlikeyle mücadele etmek… Bu yüce duygu, aradan geçen binlerce yılda katlanarak artmış ve bugün milyonlarca Türk-İslam ülkücüsü tarafından vazgeçilmez bir yaşam felsefesi haline gelmiştir…”

Ülkücü Hareket budur ve “Ülkücü Hareketi” var eden temel felsefe de işte budur: Türk Milleti’ni sevmek, yüceltmek ve geliştirmek için çalışmak… Sadece çalışmak değil, aynı zamanda Türk Milleti’ni her türlü tehlikeye karşı korumak ve bu uğurda mücadele etmek…

Bugün 27 Haziran 2011…

Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içinde bulunduğu durumu size kısaca anlatalım…

Anadolu’daki Müslüman Türk kimliği, ülkeyi yönetenlerin eliyle tartışmaya açılmıştır… “Türkiyelilik” gibi tarihsel dayanaktan yoksun ve bir milleti tanımlamayan aksine millet bilincini yok etmeye yönelik yapay kavramlar türetilmek istenmektedir. TÜRK etnik kimlik değil, bir uygarlık ve kültürün adıdır, yok edilemez.

Anayasa ile teminat altına alınmış olan cumhuriyet devletinin değerleri, yani milli devletin değerleri olan “Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Dil, Tek Vatan” tartışmaya açılmakla kalmamış, üstelik milletimizin, uygarlık ve kültürümüzün adı olan TÜRK’ün anayasadan çıkarılması için de çalışmalara başlanmıştır. Buna izin vermeyeceğiz, “TÜRK” bir mozaik değil temel yapı taşıdır, parçalanamaz, bölünemez ve silinemez.

Anadolu’daki son Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü, adı PKK olan bir ihanet şebekesi tarafından tehdit edilmekte ve ülkeyi yöneten siyaset bu tehdide destek olmaktadır. İmralı’da yatan hain, ülkeyi yöneten siyasetten aldığı cürete Türk Milleti’ni ve Devleti’ni yattığı yerden tehdit etmektedir. Bir millet ve devlet bu tehdit altında ve bu tehditle birlikte yaşayamaz, Türk Milleti ve Devleti buna seyirci kalamaz.

Türk Milleti, Yahudi plan ve projelere uygun olarak, etnik ve dini temelde ayrıştırılmaktadır, Türk-Kürt gibi, Alevi-Sünni gibi ve bu ayrıştırma siyaseti son hızla devam etmektedir. Bu durdurulmalıdır, Türk milleti bir bütündür, ayrıştırılamaz.

Türk Milleti’nin yükselmesi ve yüceltilmesini sağlayacak olan milli kaynaklarımız, madenler, limanlar, fabrikalar gibi, yabancıların kontrolü altına girmiştir. Kaynaklarımız derhal geri alınmalıdır, Şehit kanlarıyla vatan yapılan bir toprağın kaynakları, o şehitlerin Türk Milleti’ne bir mirasıdır, devredilemez.

Türk Milleti’nin geleceği olan Türk Gençliği, yabancı okullar ile cemaat okulları eliyle Türk kimlik, varlık, tarih ve kültürüne yabancılaştırılmaktadır. Ülküsü olmayan bir gençlik, geleceğe sahip çıkamaz. Eğitim ve öğretim millidir, çocuklarımız Türk kültürü ve ülküsünden uzak yetiştirilemez.

Dinler arası diyalog denilerek Anadolu’daki Müslüman Türk Milleti Hıristiyanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Hepimiz elbet dinimizi özgürce yaşacağız ama azınlıklara tanınan bu hak, Anadolu’yu Hıristiyanlaştırmak amacı ile kötüye kullanılamaz.

İçimizde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin doğal sonucu olarak Türk Milleti’nin ve Anadolu’daki son Türk Devleti’nin kimliği, varlığı, kültürü, uygarlığı ve geleceği fiilen tehlikeye düşmüştür. Buna sessiz ve seyirci kalmamız mümkün değildir…

Dışarıya baktığımızda gördüğümüz manzara, en az içimizdeki kadar vahimdir. İçeride varlığı ve bekasını korumayan Türk Milleti’nin yakın çevresindeki milli menfaatleri de ağır bir tehdit altına girmiştir.

Kıbrıs… KKTC, Rumlar karşısında gücünü ve varlığını koruyamaz bir duruma düşürülmüştür. Sözde sıfır sorun diyerek yola çıkmış olan ülkemizi yönetenler, Rumları devlet ve AB üyesi ülke yapan bir anlaşmanın altına imza atmıştır, tıpkı geçmişte Sevr anlaşmasına atılmış imza gibi. Buna karşın KKTC’ni bizden başka tanıyan olmamıştır. Kıbrıs, Anadolu’daki son Türk devletinin bölünmez bir parçasıdır, vazgeçilemez.

Kerkük… Kerkük Barzani işgali altındadır ve bu işgale ülkemizi yönetenler göz yummuştur. Aynı Barzani, Irak kuzeyinde bir Kürt devleti kurmuş, bu devletin ilanı için uygun koşulları beklemektedir. Ülkemizi yönetenler Barzani’ye açık destek vermekte, dolayısıyla Türk milli hak ve menfaatlerini yok saymaktadır. Kerkük, Türk kültür, tarih ve uygarlığının bir parçasıdır, kaderine terk edilemez.

İran… İran kardeşimizidir, Büyük Selçuklu Türk Devleti’nin torunlardır. Bugün 25 milyon Türk yaşamaktadır İran’da. Ülkemizi yönetenlerin asgari müştereklerde birleşip İran ile işbirliği yapması gerekirken, ABD-İsrail, İran’ı Türkiye üzerinden vurmak planları yapmaktadır. İran, ABD ve İsrail tehditleri karşısında yalnız bırakılamaz.

Azerbaycan… Dağlık Karabağ Ermeni işgali altındadır. Ülkemizi yönetenler, bu işgali kaldırmak için çaba sarfedeceği yerde, Türk Milleti’nin vatanını tanımayan, üstelik soykırım gibi insanlık suçuyla suçlayan Ermenilerle İsviçre’de anlaşma imzalamıştır. “Türkler Soykırım Yapmamıştır” demenin suç sayıldığı bir ülkede bu anlaşmayı imzalamak demek, Ermenilerle Türk Milleti’ne karşı işbirliği yapmak demektir. Azerbaycan Türkiye’nin Kafkas kapısıdır, Hazar kapısıdır, mutlaka korunmalıdır.

Dış dünyada hak ve milli menfaatlerimizi korumayan ülke yöneticilerinin bu karar ve uygulamaları sonucunda, Türk Milleti’nin ve Anadolu’daki son Türk Devleti’nin bekası fiilen tehlikeye düşmüştür. Buna sessiz ve seyirci kalmamız artık mümkün değildir…

En aşağı yedi bin yıllık Türk uygarlığının ve Anadolu’da en aşağı bin yıllık Türk Kültürünün mirasçısı ve de Anadolu’daki son Türk Devleti’nin sahibi olan biz “Ülkücüler”, biz Milliyetçiler, biz “Ne Mutlu Türküm” diyenler… Biz “Önce vatan”, biz “en büyük Bozkurt Atatürk’tür”, biz “Müslüman Türküz”,diyenler… Biz “Özgür ve bağımsız Türkiye” diyenler, artık harekete geçmenin zamanıdır…

ÜLKÜ OCAKLARI’na açık çağrıdır!

Ey Ülkücüler! Harekete geçiniz!

İLK ADIM:

Yurt çapındaki bütün Ülkü Ocakları Başkanları’nı Ankara’da toplayınız! Bu toplantıya gözlemci olarak bütün sivil toplum örgüt başkan ve temsilcilerini davet ediniz!

GÜNDEM:

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu açık ve net bir şekilde ortaya koyacak bilim adamlarımızı, aydınlarımızı, gazetecilerimizi, yazarlarımızı bir araya getirip, önce “ülkemiz nereye gidiyor” bunu anlatınız!

Ardından bir hareket planı yapınız, yurt çapında, il, ilçe, köy demeden, halkımızın bulunduğu her yerde, içine düştüğümüz tehdit ve tehlikeleri halkımıza anlatınız! Bunu yapacak kadroyu seçiniz ve harekete geçiriniz!

Ey Ülkücüler!

Bunu yapacak gücümüz yok mu?

ELBETTE VAR, ÇOK DAHA FAZLASI VAR!

Neden yaptık bu çağrıyı?

Birlik ve beraberliğimiz tehlikededir! Vatanımız bölünmez bütünlüğü tehlikededir!

Anadolu’daki Müslüman Türk kimliği ve varlığı tehlikeye düşmüştür!

Biz, bu tehlikeleri savuşturabilmek için, güç birliği, el birliği yapmak için, halkımızdan yardım istemek için yaptık bu çağrıyı!

Yüzyıllardır süre gelen Türk’ün varlığına yönelik ihanet plan ve projeleri bir anda yok olmuyor, elbirliği ile çalışmamız gerek. Bunu halkımıza anlatmamız gerek. Halkımızdan güç ve destek almamız gerek. Bu amaçla da planlı çalışmamız gerek.

Biz hazırız, harekete geçmek için!

Biz hazırız, karış karış yurdumuz dolaşıp halkımıza içine düşürüldüğümüz tehlikeleri anlatmak ve ondan yardım istemek için!

Biz hazırız, Türk Milleti’ni hak ettiği yüksek medeniyet seviyesinin üstüne çıkarabilmek için!

Biz hazırız, Türk Milleti’nin varlığına ve bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeleri yok etmek için mücadele etmeye!

Bu çağrımıza kulak verin ve bu sesi işitin Ey Ülkücü Kardeşlerim, Ey Ocak Başkanları, Ey Milliyetçi ve Ülkücü Hareket!

Güçlü Ülkü Ocakları ve Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkış yoludur!

Halkımız Ülkücü Hareket’ten yükselen bu sesi cevapsız bırakmayacak, yardım ve desteği ile iktidara taşıyacaktır!

Ve şimdi hareket zamanıdır…

Erdal Sarızeybek
Bugün 20:06 Pazar


http://www.erdalsarizeybek.com.tr/makal ... -245h.html
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Güncel Haberler

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir