Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Haplogrup Q Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Burada Haplogrup Q'nin Türkiye-Türkistan Karşılaştırması yapılıyor ve haplogrubun Türk Kökeni kanıtlanıyor.

Haplogrup Q Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Nis 2011, 18:02

HAPLOGRUP N HAKKINDA ÖNEMLİ TESPİTLER VE GÖÇ YOLU HARİTASI

BAŞ YAZI

Öncelikle, kendimize sormamız gereken soru şudur:

"Arkeolojik ve tarihi araştırmalara baktığımızda, dünya'da insanlık tarihinin tespit edilebilmiş en eski kültür, günümüzde hangi milletin kültürüdür"?

Bu soruya doğru cevabı veren kişi Prof. Dr. Kazım Mirşan'dır, ve onun çalışmalarından çıkan sonuç ilk insanların Türk Kültürüne sahip oldukları ortaya çıkıyor. Kazım Mirşan hayatını Türk Tarihini ve Türk Kültürünü, tarih ve arkeolojik bakımından araştırmakla geçirmiş bir bilim adamıdır.

Kazım Mirşan'ın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız bu bölümü açınız:

Bu tezden yola çıkarak Y-kromozom genetik araştırmaların sonuçlarına geçelim. Eğer ilk insanların kültürü, Türk Kültürü ise, bu demektirki bütün Y-kromozom Haplogrupların kökeni Türk'tür! Ki, bunu hem Türkiye Türklerinde, hem Orta Asya Türklerinde ve diğer bölgelerdeki Türklerde görmekteyiz. Spencer Wells gibi CIA ajanlarının tezleri ilk insanlığın Afrika'da yaşadığı, ve buradan Orta Asya'ya göç ettiği yönündeydi, AMA ne gariptirki bu tezlerini tarih ve arkeolojik bakımından hangi bilgi ve belgelere dayandırdıklarını açıklamıyorlar. Halbuki Kazım Mirşan'ın çalışmaları çok açık ve net şekilde doğruları gösteriyor.

2003'te Cengiz Cinnioğlu'nun "Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia" isimli çalışması çıktığında yanlış hatırlamıyorsam bu çalışma Türkiye Türkleri hakkında yapılmış ilk Y-kromozom dna(SNP-Haplogrupların kullanıldığı bir çalışma) çalışmasıydı. Bu çalışmada test edilen kişinin sayısı 523 idi. Ve Spencer Wells gibi CIA ajanları'da 70-75 milyon kişilik bir ülkeden sadece 523 kişiyi kapsayan çalışmaya göre çıkarttıkları sonuç Türkiye Türkleri'nin Orta Asya'dan gelmediğiydi(bu kişinin görüşlerini destekleyen yazılar Türkiye basınındada yer almıştı). Bunun her türlü yalan olduğu ve Spencer Wells gibi bilim adamlarının CIA ajanı olduklarını ve ajan provokatörlük yaptıklarını her türlü kanıtlayabiliriz. 523 kişi az olsa bile, Cengiz Cinnioğlu'nun çalışması bile Türklerin kesinlikle Orta Asya'dan geldiklerini ve Orta Asya Türkleriyle benzer haplogrupları paylaştıkları, yani aynı genetik yapılara sahip olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu çalışmada, en yüksek frekansla bulunan haplogruplar, Haplogrup J(33,5%)(1. sırada) ve Haplogrup R(24,1%)(2. sırada) idi. Sitemizin Dna Bölümünü incelediğiniz zaman bu haplogrupların hangi oranlarla, Orta Asya Türk Boylarında bulunduğunu görünce, sizde bu çalışmanın bile Türkiye Türkleri'nin kesinlikle Orta Asya Türkleriyle aynı genleri taşıdıklarını göreceksiniz.

Türkiye Türkleri hakkında bir başka yeni çalışma ise Dr. Ömer Gökçümen'in çalışmasıdır. Burada Türkiye Türklerinden 3 Boy araştırılmıştır: Alevi, Avşar ve Karamanoğlu Boyları. Ve test edilen kişilerin toplam sayısı 31+30+30=91'dir. Yine haplogrup frekansları arasında birinci ve ikinci sıraları ele almak gerekirse, Haplogrup R ve Haplogrup J'nin dışında, Haplogrup L(56,7%)(1. sırada) ve Haplogrup Q'yü(13,3% ve 6.5%)(2. sırada) görmekteyiz.

Türk Haplogruplarını tespit edebilmek için eski Türk Mezarlıkları hakkında yapılmış genetik araştırmalarada bakmak lazım. Türk Mezarlıkları hakkında aslında yapılmış fazla çalışma yok, ancak 7 tane çalışma var.

Bu çalışmalarda bulunan haplogruplar bunlar:

1. Li et. al. 2010(Xiaohe Mezarlıklarında): R(100%)
2. Bouakaze et. al. 2007(Kurgan Türkleri Mezarlıklarında): C(10%) ve R(90%)
3. Kim et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): R(66,7%) ve C(33,3%)
4. Zhou et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): Q(66,7%)
5. Csányi et. al. 2009(Macar Türkleri(Avrupa Hunları) Mezarlıklarında): N(100%)
6. Crubezy et. al. 2010(Yakut Türkleri Mezarlıklarında): N(95,4%) T yada N(4,6%)
7. Keyser et. al. 2003(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında)(Y-STR Tahminleri ile): Q(7,4%), L(7,4%), R(11,1%), İ(14,8%), T(3,7%), C(33,3%), J(3,7%), N(18,5%)


Bu sonuçlardaki değişik haplogrup sonuçları gösteriyorki, Türk Kültürü ilk insanların kültürüdür. Ve bu Türk Kültürüne sahip olan insanların bazı boylarında çeşitli mütasyonlar(haplogruplar) oluştu. Ve zaman içinde bu boyların bazı bölümleri Türk Kültürünü bırakıp ve ana kütleden ayrılıp, başka milletler oluşturdular. Ve Türk Kültürünü bırakmayan, devam ettiren ve değişik mütasyonlara sahip olan boylar ve kişiler, günümüze kadar Türk Milletimizi ve Türk Soyumuzu temsil ettiler.

Ozaman haplogrupların amacı sadece bir milletin çeşitli boylarındaki(ve alt boylarındaki) benzer haplogrup frekanslarını tespit edip göstermektir. Bu sayede yakın tarihte oluşan göçleri doğrulayabiliriz. Bir kişi soyu'nun hangi milletten olduğunu öğrenmek istiyorsa, bunu sadece tarihi belgelerle kanıtlayabilir! Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun "Anadolu'da Aşiretler, Cemaaatler, Oymaklar 1453-1650" isimli Türkiye Türkleri'nin kökenleri hakkındaki bu güne kadar yapılmış en önemli çalışmadır. Bu çalışmada Anadolu'da 15.-17. Yüzyıllarda 41209 aşiret var. 41209 aşiretten 39292 tanesi Türk(Oğuz ve Kıpçak) aşiretleridir. Yani Türkiye'nin aşşağı yukarı yüzde 95,4%(39292/41209 * 100) oranı'nın soyu Türk'tür. Ayrıca Moğol aşiretlerin sayısı ise 148'dir(0,4%), yani Türk ve Moğol aşiretlerin toplam yüzdesi 95,8%'dir. Günümüzde Türkiye nufüsu 73.722.988'dur(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11). Yani, günümüz Türkiyesinde aşşağı yukarı 70.331.730 kişi'nin soyu Türk'tür!!! Vede 294891 kişi'nin soyu Moğol'dur. Bunlara tabiki Balkanlar'dan göç edenleride eklemek gerekir, ama buralardan göç edenlerin çoğununda Türk soylu olduğunu unutmamak gerekir, vede ayrıca Anadolu ve Anadolu Tarihinin, Türkiye'nin nufüsununun en büyük bölümünü teşkil ettiğinide unutmamak gerekir.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://turktoresi.com/viewtopic.php?f=61&t=3155

Türkiye haplogrupları hakkında bazı konuları daha açığa çıkartmak için Oğuz Boyundan olan atalarımızın mezarlıklarına ve günümüzde yaşıyan çeşitli Türkmen Aşiretlerinin bireylerine Y-kromozom dna testleri yaptırmamız lazım. Mesela birkaç sene önce Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Sultan Alparslan Atamızın Mezarlığını tespit etmişti. Bu tür mezarlıklarda kazı yapılıp Y-kromozom dna testleri yapılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca Atamız Atatürk'ün Mezarlığı'nda, vede günümüzde yaşayan Osmanoğlu Hanedanı bireylerindede Y-kromozom dna testleri yapılması lazım.

HAPLOGRUP Q SONUÇ YAZISI

Türkiye Türklerinde bulunan haplogrup Q, Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında, Tacikistan'da, Altay, Tuva, Khakas, Türkmenistan, Todjin, Uygur ve birçok Türk boylarında ve Altay kökenli milletlerinde bulunuyor ve Haplogrup Q'ye sahip olan Türkiye Türkleri bu Türk boylarıyla ve Altay kökenli milletleriyle aynı Genlere sahiptir.

Haplogrup Q'nin Türk Boylarında en fazla frekanslarla bulunduğu sonuçlar bunlar:

1. Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında: 66,7%, 7,4%
Çalışmalar: Zhou et. al. 2010, Keyser et. al. 2003
Sayfa: Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında Haplogrup Q

2. Tacikistan'da: 66,7%(1. Sırada)
Çalışmalar: Järve et. al. 2009
Sayfa: Tacikistan'da Q

3. Altay Türklerinde: 63,6%(1. Sırada)
Çalışmalar: Kharkov et. al. 2007
Sayfa: Altay Türklerinde Haplogrup Q

4. Tuva Türklerinde: 63,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Zhang et. al. 2009
Sayfa: Tuva Tunguslarında Haplogrup Q

5. Khakas Türklerinde: 50,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Järve et. al. 2009
Sayfa: Khakas Türklerinde Q

6. Türkmenistan Türklerinde: 33,3%(2. Sırada)
Çalışmalar: Järve et. al. 2009
Sayfa: Türkmenistan Türklerinde Haplogrup Q

7. Todjin Türklerinde: 22,2%(2. Sırada)
Çalışmalar: Derenko et. al. 2006
Sayfa: Todjin Türklerinde Haplogrup Q

8. Uygur Türklerinde: 19,4%(3. Sırada)
Çalışmalar: Xue et. al. 2006
Sayfa: Uygur Türklerinde Haplogrup Q

9. Türkiye Türklerinde: 13,3%(2. Sırada)
Çalışmalar: Gökçümen et. al. 2011
Sayfa: Türkiye Türklerinde Haplogrup Q

Haplogrup Q'nin Türk Göç Yolu Açıklaması:

Haplogroup Q'ye sahip olan Türkler Moğolistan'dan, Siberya'ya, Khakasya, Altay ve Tuva Cumhuriyeti Bölgelerine, Doğu Türkistan'a, Türkmenistan'a, Tacikistan'a ve Türkiye'ye yerleşmişler.

Haplogrup Q'nin Türk Göç Yolu Haritası:

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Haplogrup Q

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir