1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İmparatorluğun Töresel ve Yapısal Güç Kaynağı

MesajGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 22:27
gönderen TurkmenCopur
İMPARATORLUĞUN TÖRESEL VE YAPISAL GÜÇ KAYNAĞI

BUGÜNE DEK üstünde gereğince durulmamış ve yine gereğince değerlendirilmemiş bir büyük gerçek, Göktürkler'in tarihsel yapılarında ve ulusal varlıklarında bir sır, çözüm bekleyen bir problem gibi saklı kalmıştır.
İmparatorluğun, "kültür, sanat, savaş ve ekonomik" güçlerini de kapsamı içine alan töresel ve yapısal varlıklarını hangi temel kaynaktan karıp kotardıklarına ilişkin sorular, düşüncelerde bugüne dek karşılıksız bırakılmıştır.
Bu nedenle, tarihsel araştırmamızın çeşitli bölümlerinde şimdiye kadar bir sır ve bir problem örneği saklı kalan en büyük gerçeğe yeterince ışık tutulmuş, Göktürkler'in, çağın tüm uluslarından üstün güç ve yeteneklerini, "Türk töresiyle belirlenen, Türklük bilinç ve ülküsünden, Türk yaratılmış olmanın onurlu inancından elde etmiş oldukları" açıklıkla ortaya konmuştur.

Olaylar göstermektedir ki, Göktürkler'de, önce "kağan soyundan olanlar" arasında baş gösteren Türklük bilincinden, ulusal töre ve amaçlardan kopup yabancı inanç ve tutkuların benimsenmesi gibi olumsuz tutum ve davranışlar, giderek topluma yayılmış; bunun sonucunda da imparatorluğa egemen devlet ve ulus, son hızla çöküp, yok olmuştur.

Saptadığımız gerçeği, tarihsel olaylar doğrulamaktadır. Başka tür değerlendirme örneğini benimsemek gibi bir tutum, tarihsel gerçeklere ters düşen bir izlenim olurdu. 1422 yıl önce tarihin karşısına apansız çıkan Göktürkler'in, çok kısa bir sürede, çağın içinde bir benzeri olmayan yüce bir imparatorluğu gerçekleştirme ve en ileri düzeyde geliştirme olanaklarını, nasıl, nereden ve ne ile sağladıkları sorusu, büyük gerçek ortada durduğu halde, karşılıksız kalırdı.

Kaynakça
Kitap: GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU TARİHİ
Yazar: ALİ KEMAL MERAM