1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İmparatorluğun Yeniden Kuruluşu

MesajGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 21:46
gönderen TurkmenCopur
İMPARATORLUĞUN YENİDEN KURULUŞU

NE VAR Kİ, ulusal güven daha sağlanmış sayılamazdı. Çünkü, ülkenin dört bir yanındaki toplumlar, düşmanca davranışlarını sürdürüyordu. Dönemin güçlü bir devlet kuruluşu olan "Dokuz Oğuz" toplumu, Türk ırkının soylu bir boyu olduğu halde, ulusal bilinç ve ülküden yoksunluğun gereği olarak, yabancı toplumlar kadar Göktürkler'e düşmandı.

Başka Türk boyları olan "Kırkız" ve "On-Uygur", toplumları, birbirinin benzeri nedenlerle, Çinlilerinkine eşit bir amacı paylaşmış olarak, Göktürkler'i ortadan kaldırmak için çalışıyordu. Bunlardan başka, Kırukan, Otuz-Tatar, Kıtay, Tatabı gibi toplumlar da düşmanca eylemler içindeydi.
İmparatorluğun birine; döneminde (552-630), federatif bir bütünlük oluşturdukları halde, elli yıl süren tutsaklık döneminde, Çin uydusu birer toplum olarak yaşam sürmüş olmanın, bu yeni dönemdeki tutum ve davranışlarını doğurmuş olabileceği düşünülebilirdi.
Ne olursa olsun, durum ulusal güvenlik bakımından, egemenlik savaşlarının sürdürülmesini gerektiriyordu. İlteriş Kutluk Kağan bu nedenle, düşman toplumların üstüne ordular saldı.

Gerçek birer belge olarak tarihe ışık tutan Orhun Anıtları'nın söz dizilerinde açıklıkla belirtildiğine göre, İlteriş Kutluk Kağan, adlan geçen düşman toplumlar üstüne 47 kez ordu çıkarmış, bu toplumlarla yapılan savaşların yirmisine katılarak savaşmıştır.
Yitirilmiş bir egemenliği yeniden elde etmek için girişilen bu savaşlar sonunda, düşmanlıklarında direnen ülkelerin toplumlarına ve o toplumların hükümdarlarına boyun eğdirilerek, imparatorluğu oluşturan federasyon yeniden kuruldu. Göktürk sınırlan bu kez de, eskiden olduğu gibi, 18 milyon km2'yi aştı. Elli yıl öncesinin görkemli görüntüsü yeniden ortaya çıktı.

Türk töresine ve ulusal bilincine yönelişin kesintisiz sürdürüldüğü bu 13 yıllık dönemde, bir büyük ülkeyi yeniden kazanıp düzenleyerek güçlü, inançlı ve egemen bir ulusun varlığını ortaya koyan İlteriş Kutluk Kağan, 693 yılında öldü.

Kaynakça
Kitap: GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU TARİHİ
Yazar: ALİ KEMAL MERAM