Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Gök-Türklerin Çıktıkları Yer Mes'elesi ve Asıl Yurtları

Burada Göktürk İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

Gök-Türklerin Çıktıkları Yer Mes'elesi ve Asıl Yurtları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 21 Ara 2010, 21:05

Çıktıkları Yer Mes'elesi ve Asıl Yurtları

Gök-Türklerin menşeini anlatan kaynakların hepsi efsanelerle karışık bilgilerle başlamaktadır1. Bu durum araştırıcıların işini daima zorlaştığı gibi daha farklı görüşlerin ortaya atılmasına da sebep olmuştur. Genellikle araştırıcılar kendilerinin üzerinde çalıştıkları vesikalara göre neticelere varmışlardır. Aslında Gök-Türklerin menşei ile ilgili bütün kaynak metinleri gözönüne alınsa bile kesin neticeye ulaşmak çok zordur. Metinlerdeki bilgilerin tam olarak değerlendirilmesi, yer isimlerinin tesbiti tarihlemelerinin yapılabilmesi neticesinde kesin bir fikre ulaşmak yine de mümkün değildir. Gök-Türklerin menşei konusunda ortaya çıkan en belirgin ve isabetli sonuç 542 yılına kadar Altay dağlarının güney eteklerinde yaşıyor olmaları, bütün Çin kaynaklarının ittifakla bildirdiği üzere Hun'lardan gelmeleri ve onların kuzeyinde bulunmuş olmalarıdır.

Her ne kadar rivayetler ve efsaneler bir takım bilgileri naklediyorlarsa da menşeyle ilgili bütün vesikaların iyice tetkik edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bütün metinlerin tercümesi yapılarak bilgilerin belirli bir şekilde tasnif edilmesi daha uygun düşmektedir.

Gök-Türklerin menşei hakkındaki kaynaklara topluca baktığımızda göze çarpan ilk büyük özellik Hunların soyundan geldiklerine dair ifadelerdir. Dolayısıyla Gök-Türklerin Hunlardan inmeleri hakkında hiçbir şüphe yoktur.Hunlara bağlanma konusunda iki ayrı kayıt bulunmaktadır. Bunlardan birincisi "Hun'ların başka bir soyu (kolu, kabilesi)" ifadesidir. Bundan daha çok Gök-Türklerin Hun'lara bağlı oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. İkinci kayıt üç ayrı ifade: "Hunların kuzey boyu, Hunların kuzey bölgesinde oturma, Suo ülkesi ki, bu bölge Hun'ların kuzeyinde bulunuyordu" şeklinde bildirilmektedir.

Batı Denizinin sağında, yani batısında veya yukarısında kuzeyinde otururlardı. "Batı Denizinin kuzeyi, batı tarafları ile Altay Dağlarının güneyinde yaşarlardı" şeklinde kaynakların hemen hepsinin büyük bir önemle işaret ederek verdikleri bölge genel olarak bakıldığında merkezi oluşturmaktadır. Daha sonraları bahsedilecek olan Ötüken'in beş yüz li (267 km) batısındaki yer ruhlarına kurban sunulan yer ile de tamamen uyuşmaktadır. Diğer taraftan arkeolojik araştırmalarda ele geçen malzemeler Altay Dağlarının güney eteklerinin M.S. 450'li yıllardan itibaren Gök-Türklere yurt vazifesini yaptığını teyid etmektedir.

Netice olarak kaynaklardan açık bir şekilde anlaşıldığı üzere Gök-Türkler, Hunların bir kolu idi. Önce kuzeyde bulunuyorlardı ise de, sonradan Altay Dağlarının güney eteklerine yerleştiler. Onların yerleştiği bu bölgeyi Turfan'ın kuzeyi ve Etsin Göl bataklıklarının batısı ile sınırlayabiliriz. Gök-Türklerin menşeyi meselesinde Altay dağlarının güney eteklerini merkez olarak kabul ettikten sonra efsanevi bilgilere geçmeden önce Suo ülkesi tâbirini biraz açarsak; CS'dan itibaren PS, SS, TT, TFYK ve WHTK gibi kaynakların ifadesine göre Suo ülkesi Hunların kuzeyinde idi. Bu kayıttan sonraki bilgiler efsanevidir.

Suo ülkesini B. Ögel, Tabgaç'ların ataları olan So-t'ou kabilesiyle ilgisi olduğunu söylerken. Liu Mao-tsai, Moğol Hsien-pi kabilesiyle bağlantısı olduğunu ileri sürmüştür. Bize göre tamamen Hunların kuzeyi olarak gösterilen bölgenin Altay dağlarının kuzeyi, Yenisey nehrinin kaynaklarının bulunduğu geniş havzanın olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili efsanede belirtildiği gibi fazla soğuk olması, Abakan, Tuva, Yenisey gibi nehirlerden bahsedilmesi fikrimizi kuvvetlendirmektedir. Hunların oldukça doğusunda bulunan Moğol Hsien-pi'ler ve Çin'deki Tabgaç'larla bağlantısı olamayacağı açıktır. Zaten kelimelerin çince yazılışı tamamen farklıdır.

Kaynakça
Kitap: GÖKTÜRKLER I
Yazar: AHMET TAŞAĞIL
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Gök-Türk İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir