Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Burada Haplogroup R'nin Türkiye-Türkistan Karşılaştırması yapılıyor ve haplogrubun Türk Kökeni kanıtlanıyor.

Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Haritası

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Nis 2011, 19:58

HAPLOGRUP R HAKKINDA ÖNEMLİ TESPİTLER VE GÖÇ YOLU HARİTASI

BAŞ YAZI

Öncelikle, kendimize sormamız gereken soru şudur:

"Arkeolojik ve tarihi araştırmalara baktığımızda, dünya'da insanlık tarihinin tespit edilebilmiş en eski kültür, günümüzde hangi milletin kültürüdür"?

Bu soruya doğru cevabı veren kişi Prof. Dr. Kazım Mirşan'dır, ve onun çalışmalarından çıkan sonuç ilk insanların Türk Kültürüne sahip oldukları ortaya çıkıyor. Kazım Mirşan hayatını Türk Tarihini ve Türk Kültürünü, tarih ve arkeolojik bakımından araştırmakla geçirmiş bir bilim adamıdır.

Kazım Mirşan'ın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız bu bölümü açınız:

Bu tezden yola çıkarak Y-kromozom genetik araştırmaların sonuçlarına geçelim. Eğer ilk insanların kültürü, Türk Kültürü ise, bu demektirki bütün Y-kromozom Haplogrupların kökeni Türk'tür! Ki, bunu hem Türkiye Türklerinde, hem Orta Asya Türklerinde ve diğer bölgelerdeki Türklerde görmekteyiz. Spencer Wells gibi CIA ajanlarının tezleri ilk insanlığın Afrika'da yaşadığı, ve buradan Orta Asya'ya göç ettiği yönündeydi, AMA ne gariptirki bu tezlerini tarih ve arkeolojik bakımından hangi bilgi ve belgelere dayandırdıklarını açıklamıyorlar. Halbuki Kazım Mirşan'ın çalışmaları çok açık ve net şekilde doğruları gösteriyor.

2003'te Cengiz Cinnioğlu'nun "Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia" isimli çalışması çıktığında yanlış hatırlamıyorsam bu çalışma Türkiye Türkleri hakkında yapılmış ilk Y-kromozom dna(SNP-Haplogrupların kullanıldığı bir çalışma) çalışmasıydı. Bu çalışmada test edilen kişinin sayısı 523 idi. Ve Spencer Wells gibi CIA ajanları'da 70-75 milyon kişilik bir ülkeden sadece 523 kişiyi kapsayan çalışmaya göre çıkarttıkları sonuç Türkiye Türkleri'nin Orta Asya'dan gelmediğiydi(bu kişinin görüşlerini destekleyen yazılar Türkiye basınındada yer almıştı). Bunun her türlü yalan olduğu ve Spencer Wells gibi bilim adamlarının CIA ajanı olduklarını ve ajan provokatörlük yaptıklarını her türlü kanıtlayabiliriz. 523 kişi az olsa bile, Cengiz Cinnioğlu'nun çalışması bile Türklerin kesinlikle Orta Asya'dan geldiklerini ve Orta Asya Türkleriyle benzer haplogrupları paylaştıkları, yani aynı genetik yapılara sahip olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu çalışmada, en yüksek frekansla bulunan haplogruplar, Haplogrup J(33,5%)(1. sırada) ve Haplogrup R(24,1%)(2. sırada) idi. Sitemizin Dna Bölümünü incelediğiniz zaman bu haplogrupların hangi oranlarla, Orta Asya Türk Boylarında bulunduğunu görünce, sizde bu çalışmanın bile Türkiye Türkleri'nin kesinlikle Orta Asya Türkleriyle aynı genleri taşıdıklarını göreceksiniz.

Türkiye Türkleri hakkında bir başka yeni çalışma ise Dr. Ömer Gökçümen'in çalışmasıdır. Burada Türkiye Türklerinden 3 Boy araştırılmıştır: Alevi, Avşar ve Karamanoğlu Boyları. Ve test edilen kişilerin toplam sayısı 31+30+30=91'dir. Yine haplogrup frekansları arasında birinci ve ikinci sıraları ele almak gerekirse, Haplogrup R ve Haplogrup J'nin dışında, Haplogrup L(56,7%)(1. sırada) ve Haplogrup Q'yü(13,3% ve 6.5%)(2. sırada) görmekteyiz.

Türk Haplogruplarını tespit edebilmek için eski Türk Mezarlıkları hakkında yapılmış genetik araştırmalarada bakmak lazım. Türk Mezarlıkları hakkında aslında yapılmış fazla çalışma yok, ancak 7 tane çalışma var.

Bu çalışmalarda bulunan haplogruplar bunlar:

1. Li et. al. 2010(Xiaohe Mezarlıklarında): R(100%)
2. Bouakaze et. al. 2007(Kurgan Türkleri Mezarlıklarında): C(10%) ve R(90%)
3. Kim et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): R(66,7%) ve C(33,3%)
4. Zhou et. al. 2010(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında): Q(66,7%)
5. Csányi et. al. 2009(Macar Türkleri(Avrupa Hunları) Mezarlıklarında): N(100%)
6. Crubezy et. al. 2010(Yakut Türkleri Mezarlıklarında): N(95,4%) T yada N(4,6%)
7. Keyser et. al. 2003(Xiongnu, Asya Hun Türkleri Mezarlıklarında)(Y-STR Tahminleri ile): Q(7,4%), L(7,4%), R(11,1%), İ(14,8%), T(3,7%), C(33,3%), J(3,7%), N(18,5%)


Bu sonuçlardaki değişik haplogrup sonuçları gösteriyorki, Türk Kültürü ilk insanların kültürüdür. Ve bu Türk Kültürüne sahip olan insanların bazı boylarında çeşitli mütasyonlar(haplogruplar) oluştu. Ve zaman içinde bu boyların bazı bölümleri Türk Kültürünü bırakıp ve ana kütleden ayrılıp, başka milletler oluşturdular. Ve Türk Kültürünü bırakmayan, devam ettiren ve değişik mütasyonlara sahip olan boylar ve kişiler, günümüze kadar Türk Milletimizi ve Türk Soyumuzu temsil ettiler.

Ozaman haplogrupların amacı sadece bir milletin çeşitli boylarındaki(ve alt boylarındaki) benzer haplogrup frekanslarını tespit edip göstermektir. Bu sayede yakın tarihte oluşan göçleri doğrulayabiliriz. Bir kişi soyu'nun hangi milletten olduğunu öğrenmek istiyorsa, bunu sadece tarihi belgelerle kanıtlayabilir! Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun "Anadolu'da Aşiretler, Cemaaatler, Oymaklar 1453-1650" isimli Türkiye Türkleri'nin kökenleri hakkındaki bu güne kadar yapılmış en önemli çalışmadır. Bu çalışmada Anadolu'da 15.-17. Yüzyıllarda 41209 aşiret var. 41209 aşiretten 39292 tanesi Türk(Oğuz ve Kıpçak) aşiretleridir. Yani Türkiye'nin aşşağı yukarı yüzde 95,4%(39292/41209 * 100) oranı'nın soyu Türk'tür. Ayrıca Moğol aşiretlerin sayısı ise 148'dir(0,4%), yani Türk ve Moğol aşiretlerin toplam yüzdesi 95,8%'dir. Günümüzde Türkiye nufüsu 73.722.988'dur(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11). Yani, günümüz Türkiyesinde aşşağı yukarı 70.331.730 kişi'nin soyu Türk'tür!!! Vede 294891 kişi'nin soyu Moğol'dur. Bunlara tabiki Balkanlar'dan göç edenleride eklemek gerekir, ama buralardan göç edenlerin çoğununda Türk soylu olduğunu unutmamak gerekir, vede ayrıca Anadolu ve Anadolu Tarihinin, Türkiye'nin nufüsununun en büyük bölümünü teşkil ettiğinide unutmamak gerekir.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://turktoresi.com/viewtopic.php?f=61&t=3155

Türkiye haplogrupları hakkında bazı konuları daha açığa çıkartmak için Oğuz Boyundan olan atalarımızın mezarlıklarına ve günümüzde yaşıyan çeşitli Türkmen Aşiretlerinin bireylerine Y-kromozom dna testleri yaptırmamız lazım. Mesela birkaç sene önce Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Sultan Alparslan Atamızın Mezarlığını tespit etmişti. Bu tür mezarlıklarda kazı yapılıp Y-kromozom dna testleri yapılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca Atamız Atatürk'ün Mezarlığı'nda, vede günümüzde yaşayan Osmanoğlu Hanedanı bireylerindede Y-kromozom dna testleri yapılması lazım.

HAPLOGRUP R SONUÇ YAZISI

Türkiye Türklerinde bulunan haplogrup R, Eski Türk Mezarlıklarında, Başkurt, Altay, Khoton, Tuva, Shor, Hazara, Macar, Kırgız, Türkmenistan, Tatar, Gujar, Uygur ve birçok Türk boylarında ve Altay kökenli milletlerinde bulunuyor ve Haplogrup R'ye sahip olan Türkiye Türkleri bu Türk boylarıyla ve Altay kökenli milletleriyle aynı Genlere sahiptir.

Haplogrup R'nin Türk Boylarında en fazla frekanslarla bulunduğu sonuçlar bunlar:

1. Eski Türk Mezarlıklarında: 100,0%, 90,0%, 66,7%, 11,1%
Çalışmalar: Bouakaze et. al. 2007, Kim et. al. 2010, Keyser et. al. 2003, Li et. al. 2010
Sayfa: Kurgan Türkleri Mezarlıklarında Haplogrup R, Asya Hun Türkleri(Xiong Nu) Mezarlıklarında Haplogrup R, Xiaohe Mezarlıklarında Haplogrup R

2. Başkurt Türklerinde: 95,0%(1. Sırada), 81,0%(1. Sırada), 71,5%(1. Sırada), 68,0%(1. Sırada), 63,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Khusnutdinova et. al. 2009
Sayfa: Başkurt Türklerinde R

3. Altay Türklerinde: 92,9%, 65,0%
Çalışmalar: Järve et. al. 2009, Kharkov et. al. 2007
Sayfa: Altay Türklerinde Haplogrup R

4. Khoton Moğollarında: 82,5%(1. Sırada)
Çalışmalar: Katoh et. al. 2004
Sayfa: Khoton Moğollarında Haplogrup R

5. Tuva Tunguslarında: 80,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Järve et. al. 2009
Sayfa: Tuva Tunguslarında Haplogrup R

6. Shor Türklerinde: 78,4%(1. Sırada)
Çalışmalar: Derenko et. al. 2006
Sayfa: Shor Türklerinde Haplogrup R

7. Hazara Türklerinde: 70,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Qamar et. al. 2002
Sayfa: Hazara Türklerinde Haplogrup R

8. Macar Türklerinde: 73,3%, 71,7%(1. Sırada)
Çalışmalar: Semino et. al. 2000, Battaglia et. al. 2008
Sayfa: Macar Türklerinde Haplogrup R

9. Kırgız Türklerinde: 71,2%(1. Sırada)
Çalışmalar: Shou et. al. 2010
Sayfa: Kırgız Türklerinde Haplogrup R

10. Türkmenistan Türklerinde: 66,7%(1. Sırada)
Çalışmalar: Järve et. al. 2009
Sayfa: Türkmenistan Türklerinde Haplogrup R

11. Tatar Türklerinde: 60,6%(1. Sırada)
Çalışmalar: Shou et. al. 2010
Sayfa: Tatar Türklerinde Haplogrup R

12. Gujar Türklerinde: 51,1%(1. Sırada)
Çalışmalar: Sharma et. al. 2009
Sayfa: Gujar Türklerinde Haplogrup R

13. Uygur Türklerinde: 50,0%(1. Sırada), 45,6%, 42,3%, 39,6%, 38,0%
Çalışmalar: Sengupta et. al. 2006, Karafet et. al. 2001, Zhong et. al. 2010
Sayfa: Uygur Türklerinde Haplogrup R

14. Türkiye Türklerinde: 44,0%(1. Sırada), 32,2%(1. Sırada), 30,0%(1. Sırada)
Çalışmalar: Nasidze et. al. 2004, Hassan et. al. 2008, Gökçümen et. al. 2011
Sayfa: Türkiye Türklerinde Haplogrup R

Haplogrup R'nin Türk Göç Yolu Açıklaması:

Haplogroup R'ye sahip olan Türkler Moğolistan'dan, Doğu Türkistan'a, Siberya'ya, Tuva ve Altay Cumhuriyeti Bölgelerine, Kırgızistan'a, Türkmenistan'a, Tataristan ve Başkurtistan Bölgelerine, Hindistan'a, Pakistan'a, Türkiye'ye ve Macaristan'a yerleşmişler.

Haplogrup R'nin Türk Göç Yolu Haritası:

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen faruk » 12 Haz 2011, 14:26

Merhaba
Yeni uye oldum siteye,konu hakkinda genel geçer bilgiler okudum,yaptirdigim arastirmada Haplogrup olarak R1b1a2a1* den oldugumu ogrendim(ne kadar dogru bir test bilmiyorum).Ben Turk'muyum?Yoksa baska uluslara ait olabilirmi?Cevaplarsaniz sevinirim,yada yardimci olacak kaynak gosterebilirmisiniz?çalismalarinizda basarilar dilegimle hoscakalin.
faruk
faruk
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Haz 2011, 13:59

Re: Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Haz 2011, 18:41

Merhaba Faruk Bey,

Sitemize hoşgeldiniz. Öncelikle, sizin Türk olup olmadığınız sahip olduğunuz haplogruba bağlı değildir. Sitemizde yazıldığı gibi, Türklük zaten insanlığın ilk kültürüdür, bunu Kazım Mirşan gibi önemli bilim adamları kanıtlamış durumdalar. Bu yüzden bütün haplogrupların Türk kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Bu tezimizi Türkiye, Orta Asya ve diğer bölgelerdeki Türk Boylarında bulunan değişik haplogruplarla(yüksek frekanslarla) kanıtladık. Ayrıca dna araştırmaları daha çok geniş bir şekilde yapılmadığı için bazı haplogruplar hakkında çok az verilerin olduğuda gözüküyor.

Sizin haplogrubunuza geldiğimizde, Haplogrup R hakkında çok fazla bilgi var. Ve bu haplogrup Orta Asya Türk Boylarında en çok bulunan haplogruptur. Ayrıca Büyük Hun İmparatorluğu mensubu olan Atalarımızın mezarlıklarında(Moğolistan) yapılan birçok dna araştırmalarında haplogrup R bulunmuştur. Bu sayfadada http://turktoresi.com/viewtopic.php?f=86&p=9161 görüldüğü gibi, haplogrup R'nin Türk Boylarında bulunduğu frekanslar çok yüksek.

Mesela Kuzey Siberya'da Shor Türklerinde, Haplogrup 51 kişiden 40 kişide bulunmuştur. Hazara Türklerinde 14/23(70,0%), Altay Türklerinde (13/14)92,9%, ve daha birçok sonuçlar var. Bu sonuçların hepsini http://turktoresi.com/viewforum.php?f=86 sayfasındaki başlıklarda bulabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen faruk » 16 Haz 2011, 21:21

tesekurler cevap icin
faruk
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Haz 2011, 13:59

Re: Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen eypenseypen » 17 May 2012, 20:30

biz türkiye türklerinde 1.sırada haplogroup j var.peki neden orta asyadaki türk boylarında bu ikinci sırada?bunu nasıl açıklayabilirsiniz?teşekkürler.
eypenseypen
Kısa Dönem Er
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 17 May 2012, 20:24

Re: Haplogrup R Hakkında Önemli Tespitler ve Göç Yolu Harita

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 May 2012, 21:52

eypenseypen yazdı:biz türkiye türklerinde 1.sırada haplogroup j var.peki neden orta asyadaki türk boylarında bu ikinci sırada?bunu nasıl açıklayabilirsiniz?teşekkürler.

Merhaba, öncelikle sitemize hoşgeldiniz.

Hayır, Orta Asya Türk Boylarındada Haplogrup J'nin birinci sırada olduğunu gösteren çalışmalar var. Mesela Uygur Türkleri hakkında bir çalışmada 50 kişilik bir grupta 17 kişide Haplogrup J vardır, ve bu birinci sıradadır. Bu sonuçlar belirli boylara göre değişebiliyor. Mesela Azerbaycan Türklerindede Haplogrup J'nin birinci sıralarda bulunduğu görülüyor.

Shou et. al. 2010 Çalışmasında Çin Kuzey-Batı Bölgesinde Uygur Türklerinde Haplogrup J

Çalışma Adı: Y-chromosome distributions among populations in Northwest China identify significant contribution from Central Asian pastoralists and lesser influence of western Eurasians

Haplogrup J2 Sayısı: 17/50
Haplogrup J2 Frekansı: 34,0%

Toplam Haplogrup J Frekansı: 34,0%
Bu Çalışmada Haplogrup J Frekans Sıralamasında Kaçıncı Sırada? 1. Sırada

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20414255
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Haplogrup R

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir