Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Doğu Türkistan'ın Ekonomisi

Burada Doğu Türkistan Uygur Türkleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Doğu Türkistan'ın Ekonomisi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 16:00

Ekonomisi

Doğu Türkistan yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bol olan ender ülkelerden biridir. Yeraltı zenginliklerinin başında petrol gelmektedir. Cungarya havzası, Turfan ve Taklamakan bölgesi dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip bulunmaktadır. Taklamakan, Cungarya ve Turfan havzalanndaki zengin petrol yataklarından teknoloji müsait olmadığı için Çinli idareciler yeterince faydalanamamaktadırlar. Amerikalılar'ın ve Japonlar'ın bu petrolü çıkarma istekleri ülkeyi kontrol eden Çin yönetimi tarafından fazla pay istiyorlar gerekçesi ile kabul edilmemektedir. Halbuki Doğu Türkistan Türkleri"nin tabii hakkı olan bu zenginliklerden istifade hakkı dahi Çinlilerce kardeşlerimize verilmemektedir. Buna rağmen, müstevli Çinliler Doğu Türkistan'ın en zengin petrol yataklarından Karamay bölgesinden günde 170 bin varil yılda ise 1.286.000 ton petrol çıkarmaktadır. 160 bin ton rezervi olan bu petrol yatağı tamamen Çinliler'in kontrolünde olup, çıkan petrolden Doğu Türkistan Türkleri istifade edememektedir. Doğu Türkistan'daki ikinci petrol sahası ise Vusu bölgesidir. Günde 50 bin varil petrolün çıkarıldığı bu bölgenin 75 bin tonluk rezerve sahip olduğu belirtilmektedir Korla havzasında da önemli petrol yataklarına rastlanılmaktadır. Ayrıca güney de Kuçar, Kargalık, Hoten bölgelerindeki petrol yataklarından günde 50 bin ton petrol istihsal edilmektedir. Bu ise, yılda 18 milyon ton petrol eder ki, diğer bölgelerden çıkarılan petrol ile birlikte yıllık petrol çıkarımı 22 milyon tona ulaşmaktadır. Çin'in yıllık petrol istihsalinin 35 milyon ton olduğu gözönüne getirilirse, petrolün % 60'dan fazlasının Doğu Türkistan'dan çıkarıldığı ortava çıkar.

Daha pek çok petrol yataklarının keşfedildiği Doğu Türkistan'da Çinliler, petrol bölgelerinden Türkler'i uzak tutmakta, onlara hiçbir bilgi vermediği gibi, petrolden de yararlanmalarına müsaade etmemektedirler. Sovyet Rusya 18 milyon ton petrol istihsal ettiği Azerbaycan'da hiç olmazsa halkın ihtiyaçları kadar bir petrolü Azerbaycan Türkleri'ne bırakmıştı. Azerbaycan Türkleri. Rusların bıraktığı bu az miktardaki petrol ile günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdi. Ruslar'ın bu tutumu hatırlanacak olursa, Çinliler'in Ruslar'a göre daha büyük bir sömürge idaresi uyguladığı ve Doğu Türkistan Türkleri'nin öz topraklarından çıkarılan bu petrolün yüzde yüzünün Çinlilerce kullanıldığını ortaya koymaktadır. Böyle bir sömürü düzeni ise ne tarihte ne de insan haklan çağı olan günümüzde görülmüştür. Çaresizlik içinde kalan Doğu Türkistan Türkleri, rüşvetle Çinli yöneticilerden gazyağı ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde kalmışlardır ki, bu onlar için yaşamın ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca, Doğu Türkistan'ın Altay, Tanrı ve Karanlık dağlarının etekleri ile Urumçi, Turfan, Karaşehir, Kuçar, Kaşgar, Yenihisar ve Çöğçek bölgelerinde geniş kömür rezervleri bulunmaktadır. Sadece Urumçi bölgesindeki kömür rezervlerinin 600 milyon ton olduğu göz önüne getirilirse, diğer bölgelerdeki kömür rezervlerinin ne kadar zengin olduğu kolayca anlaşılır.

Diğer taraftan Doğu Türkistan'ın güney ve kuzey kısımlarında ve bilhassa Turfan, Aksu, İli ve Yenihisar bölgelerinde zengin demir yatakları bulunmaktadır. Buna ilaveten İli, Kuçar, Bay ve Urumçi bölgelerinde zengin bakır yataklarına rastlanılmıştır. Yine, İli, Altay, Barköl, Çerçen, Keriye, Çöğçek ve Urumçi etrafında zengin altın damarlan keşfedilmiştir ki, bu altın yataklarının 18 milyon 500 bin ton olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 5 bölgede zengin uranyum, bölgede kalay ve 5 bölgede de volfrom yataklarının keşfedildiği ve işlenmeye başladığı belirtilmektedir. Bu maden yataklarından kaç ton istihsal edildiği bilinmemektedir. Zira Çinliler bu hususta son derece ketum davrandıkları için bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır.

Kaynakça
Kitap: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ
Yazar: Mehmet SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Doğu Türkistan'ın Ekonomisi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 16:04

Tarım

Doğu Türkistan"ın iklimi ve akarsularından bahsederken kısmen de olsa yetişen ürünlere de değinmiştik. Cungarya havzasının bazı bölgelerinde ve bilhassa Tarım havzasında hububat ziraati önemli yer tutar. Yetiştirilen tahılın büyük kısmım buğday teşkil eder. Genellikle Cungarya'da arpa, mısır ve pirinç istihsal edilir. Ne var ki. Doğu Türkistan'daki ekili sahalar, ülke yüzölçümünün ancak % 2"sini teşkil etmektedir. Ekim yapılan sahalar daha çok vahalardan oluşur. Ekili sahaların 1.700.000 hektara ulaştığı Doğu Türkistan'da, bu alanın % 90'a yalanı tahıl üretimine tahsis edilmiştir. Burada, şu hususu hemen belirtmekte fayda vardır; iklimin kurak olması dolayısıyla ziraat geniş ölçüde sulama ile yapılır. Havzaları çevreleyen sıra dağlardan karların ve buzların erimesi ile inen akarsular, geniş ölçüde sulamaya imkan verir. Fakat, modem sulama tekniğinden yoksun olan Çin yönetimi, bu sulardan halkın yeterince faydalanmasına da imkan tanımamaktadır. Bu arada, sulamaya ihtiyaç duyulmadan ziraat yapılan alanlar da mevcuttur. Bu alanlar, yağmur yağan bölgeler ile yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu kısımlardır. Diğer taraftan sulama yapılan alanlarda bol miktarda pamuk ve pirinç üretimi yapılmaktadır. Sulanabilen ılık vahalarda yetişen dut ağaçlan, ipekçiliğin yaygın bir şekilde gelişmesine sebep olmuştur.

Dolayısıyla pamuklu ve ipekli dokumacılık Doğu Türkistan'da oldukça gelişmiştir. Bu arada geniş vahalarda bol miktarda üzüm. kavun, karpuz ve her çeşit meyve yetişmektedir. Her türlü sebzenin de yetiştiği Doğu Türkistan'da halk. diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirdiği meyveleri Çin yönetimine yok pahasına satmak mecburiyetinde kalmaktadır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Doğu Türkistan'ın Ekonomisi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 16:04

Hayvancılık

Bugün Doğu Türkistan Türkleri arasında hayvancılıkla uğraşan insanların sayısı bir milyona yakındır. Bunun en büyük sebebi, ülkenin kışlak ve yaylak olarak kullanabilecek dağ silsileleri arasında geniş otlakların ve vahaların bulunmasıdır. Hayvancılığa son derece elverişli olan bu bölgelerde bugün 14.000.000 koyun, 2.000.000 sığır. 900.000 at. 30.000 deve ve 70.000 merkep ile bol miktarda keçi ve diğer hayvanlar yetiştirilmektedir. Dolayısıyla. Doğu Türkistan halkı arasında "halıcılık" ve "kilimcilik" oldukça ileri gitmiştir.

Sanayi

Doğu Türkistan'da eğitim sahasında bilhassa Türkler arasında bilgili ve ehliyetli insan yetiştirilmediği için sanayi ilerlememiştir. Ülkede mevcut imalathanelerin, tezgahların ve atölyelerin çoğu halkın basit ihtiyaçlarını karşılayan mallar üretmektedir. 1950"den sonra, bilhassa komünist idarenin başa geçmesinden sonra, ülkenin bazı bölgelerine fabrikalar yapılmaya başlanmıştır. Bu fabrikaların çoğu Doğu Türkistan'da çıkan madenleri ve petrolü işlemekte ve bu madenlerin büyük çoğunluğu Çin'in diğer bölgelerine sevk edilmektedir.

Petro-kimya tesislerinden, demir-çelik fabrikalarından elde edilen ürünlerden Doğu Türkistan halkının istifadesine sunulan hemen hemen hiç bir şey yoktur. Ayrıca, Çin yönetimi kurduğu her fabrika için Çin'den sözüm ona kalifiye işçi adı altında devamlı insan getirmekte ve Doğu Türkistan'ın demografik yapışım Çinliler lehine değiştirmektedir. Açılan fabrikalara bu Çinliler işçi olarak alındığı için Doğu Türkistan halkı işsiz açıkta kalmaktadır. Fakat, Çin yönetiminin, son yıllarda sanayileşme politikasını değiştirdiğini, demir-çelik ve petro-kimya sanayiini yabancı sermayenin yardımı ile geliştirdiğini görmekteyiz. Taklamakan çölünde yaptığı nükleer denemeler ile elde ettiği sonuçları Doğu Türkistan'da ağır sanayinin gelişmesi ve askeri amaçlar için kullanmaya başlamıştır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Doğu Türkistan Uygur Türkleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir