1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Türkmenlerin nüfusu

MesajGönderilme zamanı: 15 Ara 2010, 18:27
gönderen TurkmenCopur
Türkmenlerin nüfusu:

1870'lerde Ruslar, Türkmenistan'ı istilaya başladıkları zaman, Türkmen, Rus ve ingiliz kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Türkmen nüfusu 1,150,000 idi. Gayri resmi olarak verilen bu nüfusun 300.000'i İran ve Afganistan'da, 450,000 kadarı da Buhara ve Hive Hanlıklarında ve 400.000'i de müstakil Türkmen Cumhuriyetinde yaşıyorlardı. Türkmenistan'ı istila eden Rus ordularında mühim vazifeler gören ve istilanın sonunda da Rus ve Türkmen kaynaklarını kullanarak bu istila harbinin tarihini yazan General Grodekov, işgale uğrayan Türkmen ülkesinin nüfusunu 700.000 kişi olarak vermiş idi. Fakat, Türkmenler istila hare-ketinin devam ettiği 15 sene içinde düşmanın öldürücü silah üstünlüğü yüzünden pek çok telefat vermişler ve nüfuslarında büyük bir düşüş olmuştur. Nitekim, pek inandırıcı olmamakla beraber, Rusların 1897'de neşrettikleri ilk resmi istatistik de bunu göstermektedir. Rusların veridiği bu resmi bilgeye göre Türkmenlerin nüfusu 382,487 idi398. Rus işgali altına giren Türkmenlerin nüfuslarındaki en büyük düşüşler, 1917 ihtilalinden sonra Rusya'da meydana gelen iç harb ile 1930'larda Sovyetlerin uyguladığı mecburi iskan politakasında ve II. Dünya Harbi esnasında olmuştur. 1970 resmi Sovyet istatistiğine göre Türkmenlerin nüfusu 1.510.000 idi399. 1970 nüfus sayımına göre doğum yüzdesi çok yüksek olan Türkmenlerin nüfusları 1979'da yapılan ve 1980'de gayri resmi olarak neşredilen sonuçlara göre iki milyonu (2,100.000) geçmiş bulunmaktadır400. Bu nüfusun, bugün, 4.000.000'a ulaştığı ifade edilmektedir.

Kaynakça
Kitap: ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI
Yazar: MEHMET SARAY