1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Terekemelerde Yas ve Cenaze Törenleri

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 01:04
gönderen TurkmenCopur
YAS VE CENAZE TÖRENLERİ

Hunlar, Göktürkler ve Moğollarda gördüğümüz yas geleneklerine ilişkin bazı izler çağları aşarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Cenaze çıkan bir evde ölü sahipleri uzun zaman eğlenmez düğün yapmaz ve traş olmazlar. Yaslının akrabaları düğün ve sünnet gibi bazı işleri yapmak zorunda kalırlarsa yaslı eve gelerek kuran okutur ve izin isterler. Ölü eğer kadınsa onu kadınlar erkekse erkekler yıkar ve kefenlerler. Ölünün hayırına 1, 3, 7 ve 40. günlerde "ehsan" denilen yemekler verilir. Yine 52. günündede kuran okunarak fakir fukara duyurulur. Yaygın bir inanışa göre 52. günde et kemikten ayrılmaya ve iskelet sistemi bozulmaya başladığından merhumun fazla acı çekmemesi için dua okutup halka yemek vermekle yemek yiyenlerin rahmet dualarının ölüyü rahatlatacağına inanılırdı. Benzer hareket ve uygulamalar ölünün birinci yıl dönümündede tekrarlanır. Bu "ihsan" geleneği Hunlar, Göktürkler, Kuman, Peçenek, Bulgar, Macar ve Hazar Türklerinde'de bulunurdu. Toplananlara tertip edilen ziyafetler ve ağıtları içeren törene genel olarak "Yuğ" adı verilirdi. Ağıt geleneği bütün canlılığı ile günümüzdede yaşamaktadır. Ağıtçı adı verilen görevliler ölenin kişiliğine uygun ağıtlar yakarlar. Edebiyatımızda yeterince işlenmemiş bu ağıt kültürü belirli kalıp ve gelenekler içinde devam edegelmiştir. Bugün ölen bir ölünün arkasından ya-kılan ağıt ile Asırlarca önce ölen Alp er Tunga ağıtı arasında birçok bakımdan benzer motifler göze çarpar.

Kaynakça
Kitap: KARAPAPAK VE TEREKEMELERİN SİYASİ VE KÜLTÜR TARİHİNE GİRİŞ
Yazar: Orhan YENİARAS