Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Devrek, Mengen Ve Yılanca'daki Kızılbaşlar'ın Yakalanması

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Devrek, Mengen Ve Yılanca'daki Kızılbaşlar'ın Yakalanması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:17

DEVREK, MENGEN VE YILANCA'DAKi KIZILBAŞLAR'IN YAKALANIP CEZALANDIRILMASI

YAZI

13 Muharrem sene 1001 (Ekim 1592), Padişah 3. Murat dönemi, Sadrazam Kanijeli Siyavuş Paşa (3. sadareti) İran'da Şah I.Abbas'tır.

KİMDEN

Padişah'tan

KİME

Devrek, Mengen ve kılanca Kadıları'na HÜKÜM

KONU

Devrek, Mengen ve Yılanca ilçeleri köylerinde KIZILBAŞLAR olup kendi aralarında kadın erkek toplanıp sohbet ettikleri üç halifeye (Hazret-i Ebu Bekir, Ömer ve Osman) küfür ettikleri, bunların yakalanıp cezalarının verilmesi.

BELGENİN MEALİ

İbrahim'e virildi
Devrek, Mengen ve Yılanca Kadılarına HÜKÜM Kİ, Sen ki Devrek Kadısı 'sın mektub gönderüb kaza-i mezbüre (adı geçen) tabi' Vakud (?) nam karyeden İsa Bali ve Alican ve diğer Alican ve Ferad ve Dede Bali nam kimesneler cemaatı ile ve Guzdan (?) nam karyeden Şamanin ve Pir Bende ve İmam Kulı ve Nizamı ve Türdıhan ve Alimcan ve Aydın nam kimesneler cemaatlariyle KIZILBAŞ namiyle meşhur ve sebb-i çeharyar (Hazret-i Ebu BeKir, Ömer ve Osman) idüb (küfür etme) ve hatunlarıyle giceler ile bir yarde cem'iyyet ve sohbet eyledikleri defatiyle zuhur eylemişdir deyü şer'le (mahkeme) ahvalleri görülmek babmda emr-i hümayünım ricasına arz eyledüğin ecilden BUYURDIM Kİ-, (Boş bırakılmış) vusul buldıkda (ulaşınca) mezburlan (adı geçenleri) meclis-i şer'a (mahkemeye) ihzar (getirip) ve ahvallerin ükat veçhile hakk üzere teftiş ve tafahhus (iyice araştırma) idüb göresin fi-l-vaki (mezkürlar adı geçenler) sebb-i çehar-yar güzin (üç halifeye küfür ettikleri) idüb ayetleriyle bir yerde cem' olub fısk eyledikleri (hak yoldan çıkma) muvacehelerinde (yüzlerine karşı) şer'le sabit olursa muhtaç-ı ırz olanlan muhkem (sımsıkı) habs ve arz idesin olmayanların gereği gibi şer'le haklarından gelesiz amma hin-i teftişde temam-ı hakk üzere olub garaz ve taassubdan ve hilafı vaki1 işolmakdan hazer idüb hakdan udül itmeyesin.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir