1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Osmancık'taki Koyun Baba Zaviyesi

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 21:14
gönderen TurkmenCopur
OSMANCIK'TAKİ KOYUN BABA ZAVİYESİ

YAZI

19 Rebiyü-l-ahir sene 992 (Nisan 1584), Padişah III. Murat dönemi, Sadrazam Kanijeli Siyavuş Paşa, iran'da Şah I. Tahmasb'tır.
O yıl Avusturya ile 8 yıllığına barışın uzatılması, ispanya ile de silah barılması ve uzatılması imzalandı.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Osmancık Kadısı'na HÜKÜM

KONU

Osmancık'ta bulunan KOYUN BABA ZAVİYESİ'ne su taşıyan saka beygirlerinin menzil beygiri olarak ulaklara verilmemesi, beygirlerin zorla alınmaması buyuruldu.

BELGENİN MEALİ

Dergah Çavuşlarından Ahmet Çavuşa virildi Osmancık Kadısı'na HÜKÜM Kİ,
Hala KOYUN BABA ZAVİYESİ dervişleri südde-i saadetime adam gönderüb KOYUN BABA ZAVİYESl'nin bargirleri (yük taşıyan beygirler) zaviyenin suyunu getürüb istihdam olunırken ol canibden geçüb giden ulaklar (postacılar) zaviyenin saka bargirlerini alub gitmekde oldıkları, bunları istihdam itmemelerini taleb itdiğiniz ecilden BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vusül buldıkda (ulaşınca) zaviye-i mezbûr (adı geçen) dervişlerinin SAKA BARGİRLERİ ulaklar tarafından alınmasını men eyliyesin, muhalefet idenleri (karşı gelenleri) yazub bildiresin.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT