1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ankara Köylerinde Şah İsmail Yanlısı Türkmen Kızılbaşlar

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 21:04
gönderen TurkmenCopur
ANKARA'NIN BİRÇOK KÖYÜNDEKİ ŞAH İSMAİL YANLISI TÜRKMEN KIZILBAŞLAR'IN HAKLARINDAN GELİNMESİ

YAZI


9 Safer sene 987 (07.04.1579), Padişah 3. Murad dönemi, Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa (13 Ekim'de suikast yapılacak. Osmanlı-İran savaşları sürmekte, o yıl, Lala Mustafa Paşa ve özdemiroğlu Osman Paşaların Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan'ı zaptetmeleri.

KİMDEN

Padişah'tan

KİME

Ankara Beği'ne HÜKÜM

KONU

Ankara'nın birçok köyünde sapık inançlı Kızılbaşlar olup köylerden adak ve hediye toplayarak Şah İsmail'e ulaştırdıkları, bunların haklarından gelinmesi.

BELGENİN MEALİ

Okçu Abdi Çavuş'a virildi Ankara Beği'ne

HÜKÜM Kİ,

Mektub gönderüb liva-i mezbûrda (adı geçen sancakta) bir nice pare karyeler kadimden (eskiden) rafız u ilhad (Ebu Bekir Ömer ve Osman'ı halife kabul etmeme, Allah'ın birliğine inanmama) müttehem (suçlu) olmağla teftiş olınub (denetlenerek) hatta bu anda iki nefer kimesne cümle karye halkından nezir (adak) ve hedaya (armağanlar) tarikiyle hayli nesne cem' idüb defter olmub ziyaret-nameleri ile irsal olındı deyû bildirildi gönderilen temassük (makbuz) mukaddema Şah İsmail'in'dir BUYURDIM Ki, Vardıkda tenbihden hali olmayub onun gibi rafz u ilhadıyle mütearife (gerçek sapık inançlı oldukları) olub bi-l-fiil dahi yukarı canib ile (İran'la) alakalan olanları temam künhi (gerçek olduğu) ile malûm olursa isimleriyle defter idilüb irsal eyliyesin (yolla).

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT