Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Gaziantep'te Bayat Türkmeni Süleyman'ın Cezalandırılması

Gaziantep - Birecik'te Vasil Köyü'nde Bayat Türkmeni Süleyman'ın Cezalandırılması

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Gaziantep'te Bayat Türkmeni Süleyman'ın Cezalandırılması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:02

GAZİANTEP - BİRECİK'TE VASİL KÖYÜ'NDE BAYAT TÜRKMENİ SÜLEYMAN'İN CEZALANDIRILMASI

YAZI


21 Şa'ban sene 986 (23.Ekim.1578), Padişah III. Murat dönemi, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, iran'da Şah I. Tahmasb'tır. O yıllar, Osmanlı-İran savaşları sürmekte, Osmanlı Devleti ile Toskana (İtalya) arasında ticaret antlaşması imzalandı.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Ayıntab (Gaziantep) Beği'ne HÜKÜM

KONU

Gaziantep ve Birecik arasındaki Vasıl Köyü'nde Süleyman adında biri, Şam Bayadi Türkmeni içinde biri "Ben Şah ismail'im" diyerek devlete başkaldırınca ona yardım için 40-50 atlı toplayıp yardıma koştuğu, fakat üzerine varılınca yandaşları çil yavrusu gibi dağılıp kaçtıkları, bu Süleyman'ın yakalanıp cezalanması buyurulmaktadır.

BELGENİN MEALİ

Kethüdası Veli'ye virildi Ayıntab Beği'ne

HÜKÜM Kİ,

Mektub gönderüb Ayıntab Birecik mabeyninde Vasıl nam karyede Süleyman nam haramzade bundan akdem (önce) Bozok'da Şam Bayadi Türkmanı içinde bir kimesne "Ben Şah İsmail'im" deyu harekete mübaşeret itdikte kırk elli nefer atlu eşkıya cem idüb varub mezkur (yukarıda sözü edilen) haram-zadeye muavenete (yardıma) gitmeği esnasında iken husûs-ı mezbûr (adı geçen) istima' (duyulma) olındıkda tedarik idüb üzerine varılmak kasd olındıkda cem itdüği atluyı tağıdub kendü dahi gavbet (kaçma) idüb tedariği ne ider ki malûm olmamağın üzerine varılub ele getürmek murad olınub lakin ne veçhile ele getürilmek (yakalama) mümkin olmayub ihmal dahi olınursa külli fesad müeddi (neden olma) olmak ihtimali olmağın her ne veçhile ele getürmek mümkin olursa varılub ele getürmek babında emr-i şerif virilmek ricasına arz itdüği ecilden BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış) vardıkda olub mezburı (adı geçeni) herne veçhile olursa tedarikle ele getürub dahi habs idüb ahvali üzere arz eyliyesin

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir