Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hınıs Kalesindeki 20 Çepni Kızılbaş'ın Cezalandırılması

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Hınıs Kalesindeki 20 Çepni Kızılbaş'ın Cezalandırılması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:01

HINIS KALESİNDEKİ 20 ÇEPNİ KIZILBAŞ'IN CEZALANDIRILMASI

YAZI

13 Rabiyülevvel sene 985 (31.Mayıs.1577-Cuma), Padişah III. Murat, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'dır. İran Şahı I.Tahmasb'dır.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Erzurum (Arz-ı Rum) Beylerbeğisi'ne HÜKÜM

KONU

Hınıs Karasında 20 kadar Çepni ile Şah'tan (İran'dan gelme) gelme KIZILBAŞLAR olduğu, bunların Kal'a'da bozgunculuk yaptıkları, bunlara karşı önlem alınması.

BELGENİN MEALİ

Mezkûr (adı geçen) Maksuda virildi.
Erzurum Beylerbeğisi'ne

HÜKÜM Kİ,

Hala Hınıs Kal'ası Ağası olan Maksud mektub gönderüb kal'a-i mezbûre (yukarıda adı geçen) müstahfızlarının (koruyucu) gariblerinin aralarında yirmi neferi Çepni (Türk ve Bektaşi boy) ve şarkdan gelmiş taifeden olub herbirin hala KIZILBAŞ ammisi (amcası) ve dayısı olub zikr olman yirmi nefer hisar eri cümlesini ıdlal (yoldan çıkarma) itmişdir deyû bildirmeğin

BUYURDUM Kİ,

Vardıkda te'hir itmeyüb (geciktirmeden) mezburların (yukarıda adı geçenler) ahvalini müşarün-ileyh (adı geçen) ağa ma'rifeti ile şair hisar erleri garibler (kapıkulu süvari ocaklarının 5. ve 6. Bölükleri) mahzarlarında (önünde) hakk üzere teftiş ve tahkik (araştırma) idüb göresin fi-l-vaki' (gerçekten) ol mikdar neferi Çepni taifesinden olub ba'zıları dahi Şark'dan (İran) gelüb ıdlal üzere (bozguncu) iseler ol makuleleri ale-l-esami (adlarıyle) defter idüb ve ıdlaiierin mufassalan (bozgunculuklarını uzun uzadıya) yazub arz eyliyesin sana anler hakkında emrim ne veçhile sudur iderse mûcibiyle (gereği) amel eyliyesin.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir