Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Şebinkarahisar'daki Kızılbaşların Cezalandırılması

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Şebinkarahisar'daki Kızılbaşların Cezalandırılması

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 20:40

ŞEBİNKARAHİSAR'DAKİ KIZILBAŞLARIN CEZALANDIRILMASI

YAZI


28 Ramazan sene 985 (09 Aralık. 1577-Pazartesi) Padişah III. Murat dönemi, o yıl Gürcistan alındı.

KİMDEN

Divan-ı Hümayûn'dan

KİME

Karahisar Şarki (Şebinkarahisar) Beyi ve Kadısı'na HÜKÜM

KONU

Karahisar Şarki kazalarında Kızılbaş Mezhebi'ne bağlı Rafızi ilhad (Haz. Ebu Bekir ve Ömer'in halifeliğini kabul etmeyen, Allah'ın birliğine inanmayan, dinsiz) inancında kişilerin olduğu, bu kişilerin hakkında araştırma, soruşturma yapılması, gerçekten böyle kişiler varsa yargılanıp cezalarının verilmesi için Karahisar Şarki Beyi
ve Kadısı'na HÜKÜM

BELGENİN MEALİ

Beyler Kethüdası Ridvan'a virildi
Karahisar Şarki (Şebinkarahisar) Bey'ine ve Kadısı'na

HÜKÜM Kİ,

Sen ki Kadısın mektub gönderüb liva-i mezbûr (adı geçen sancakta) tabi kazalardan olan ba'z-ı KIZILBAŞ mezhebine bağlı Kürt olub Rafızi ü ilhad mezhebiyle salik olub (tarikata giren) kura-larada (köylerde) cem'iyyetler idüb (örgüt kurub) şer'-i şerife (şeriata) muhalif (karşı) nice efal-i şeni'a (kötü, yakışıksız iş yapmak) ve evza'-ı fazihaları (alçakça durumlar) olub kura-i mezburenin (yukarıda adı geçen köyler) ekserisi serbest olub haklarından gelinmeyüb ol sebebden hırsuzlık ve haramilik idüb ve ekseri yatak olub reaya ve beraya (tüm insanlar) ellerinden aciz ve fürûmande (çaresiz kalma) olmışlardır deyû bildirmekde ahvalleri görilûb bi-mezheb olanlar (mezhebsiz olanlar) ki haklarından gelinmeği enir idüb

BUYURDUM Kİ,

Vardıkda bu babda gereği gibi mukayyed olub (ayaklarına zincir ve pranga vurarak) onun gibi Rafızi ü ilhad (Gerçek inançtan ve doğru yoldan dönme) ve şirret ve fesadlar üzere olub serbest kurada (köyler) sakin olanları serbest sahihlerinden (doğru) taleb idüb getür deyû ahvallerde temam-ı hakk üzere bi- garez (yansız) ehl-i vukuf (bilir kişi) iman teftiş idüb göresin arz olındığı gibi olub bi-mezheb (mezhebsiz) ve KIZILBAŞ oldıkları sabit olanlar ('"mıtlanma) ki haklarında şer'la amil olub (dinsel kurallarla) şer'le (dinsel) lazım gelanı eda idüb yerine koyasın anin gibi serbest sabilerinden (erkek çocuk) ehl-i fesad olanlar taleb olındıkda inad idüb virmezlerse yazub arz eyliyesin.
Fi 28 Ramazan sene 985 (Ekim 1577)

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron