1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Şah İsmail'e Bağlı Olan Kerkük'te Birçok Kızılbaş Olduğu

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 20:39
gönderen TurkmenCopur
ŞAH İSMAİL'E BAĞLI OLAN KERKÜK'TE BİRÇOK KIZILBAŞ OLDUĞU

YAZI


14 Ramazan sene 985 (25.Kasım.1577), Padişah III. Murat dönemi, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa, İran'da Şah I.Tahmasb'tır. O yıl Lala Mustafa Paşa ve özdemiroğlu Osman Paşalar'ın Gürcistan, Şirvan ve Dağistan'ı alarak ilk defa Osmanlı sınırı Hazar Denizi'ne ulaştı. Lehistan (Polonya) Krallığı'nın onaylanması

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Şehrizol Beğlerbeği'ne HÜKÜM

KONU

Şah İsmail şah olalı Kerkük'e bağlı Dakofa nahiyesinde birçok KIZILBAŞ olduğu, bunların yakalanıp yargılanmaları buyurulmaktadır.

BELGENİN MEALİ

Şehrizol Beğlerbeği'ne

HÜKÜM Kİ,

Kerkük kadısı mektub gönderüb nahiye-i Dakofa tabi, Arabkendi nam karyede (köy) sakin Farreh ve Nasraddin Bin Abdülnüseyn ve Ali Bin Abdül ve Receb Bin Şenab ve Hüseyn nam kimesneler içün KIZILBAŞ Şah ismail Şah olalı er avret ve kız ile bir yerde mahlut (karma karışık,zina) el ele olub rafzı (şii fırkasına bağlı) zahir (görünen) ve peyda (açığa çıkma) eylemişlerdir deyü haklarından gelinmek ricasıne arz etmeğin şer'le (mahkemede) teftiş ve tafahhus (inceleme denetleme) olınmasını emir idüb

BUYURDIM Kİ,

(boş bırakılmış) vardıkda bu babda mukayyed (yakalama) olub mezkûrlerin ahvallerini şer'le teftiş eyleyüb göresin fi-l-vaki arz olındığı gibi ise ki, vech-i meşruh (uzun uzadıya anlatıldığı üzere) üzere fesad ve şenaatları (kötülükleri) ve hilaf-i şer (şeriata aykırı) vasıfları olursa şer'le (mahkeme) sabit olan na-meşru (yakışıksız) etvarını (tavır,davranış) yazub sicil ve mahfuz (korunmuş,gizlenmiş) kayd itdirüb vuku'ı (olduğu) üzere arz eyliyesin

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT