Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kastamonu'da "Mum Söndü" Yapan Kızılbaşlar Cezalandırıldı

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kastamonu'da "Mum Söndü" Yapan Kızılbaşlar Cezalandırıldı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:40

KASTAMONU, KÜRE VE TAŞKÖPRÜ'DE "MUM SÖNDÜ" YAPAN KIZILBAŞLAR'IN CEZALANDIRILMASI

YAZI


7. Ramazan sene 979 (23.01.1572) Padişah 2. Selim dönemi, o yıl Kıbrıs'ı aldık, 7 Ekim'de de yeteneksiz derya kaptanı yüzünden Inebahtı'da (Lepanto-Yunanistan) deniz savaşını yitirdik.

KİMDEN

Divan-ı Hümayûn 'dan

KİME

Kastamonu Beyi ile Küre ve Taşköprü kadılarına HÜKÜM

KONU

Divan-ı Hümayûm'a, Kastamonu ilçelerinden Küre ve Taşköprüye bağlı köylerde KIZILBAŞ'ın olduğu, Divan-ı Hümayûm'dan da ilgililere bunları yakalayıp yargılamaları, eğer söylenenler gerçekse layık oldukları cezanın verilmesi buyurulmakta.

BELGENİN MEALİ

Karye-i mezbûre halkından Hızır'a verildi.
Kastamonu Beyi'ne Küre ve Taşköprü Kadıları'na

HÜKÜM Kİ,

Haliya kaza-i Kaşköprü'ye tabi' Hamid-bükü nam karye halkı tarafından ilyas nam kimesne dergah-ı muallama gelüb karye-i mezbûre (yakand adı geçen) kurbunda (yakınında) Hacı Yoluk ve Kırca Kaya ve Kızılca Viran nam karyelerde KIZILBAŞ namma nice kimesneler vardır hatta mezkûr (adı geçen) Hacı-Bükü nam karyeden Kara Receb nam kimesne dahi KIZILBAŞ olub hatunı meclis-i şer'a (mahkemeye) gelüb mezkûr Receb içün KIZILBAŞ'dır kendü emsali KIZILBAŞLAR ile cem' olub tenha eve girüb saz ve çalgu ve sair alat-i lehv (oyun) 3 muhtalitalar (karma karışık) olub ba'de (sonra) şem'i (mumu) söndirüb birbirinin evretin tasarruf iderler deyû mezkûr (adı geçen) zevci müvhacehesinde (eşi önünde) kelamat itmeğin (konuştuğu) kayd-ı sicili olındu (sicile yazıldı) deyû bildirüb sûret-i sicili ibraz (gösterme) itmeğin BUYURDIM Ki vardıkda bu babda gereği gibi mukayyed (önem yererek) olub bu husus ükad-ı vechle (gereği gibi) tetebbu'u tefahhus (inceden inceye araştırıp) eylüyüb dahi anin gibileri vech-i mestur üzere (gizli kapaklı iş yapan) meclis iken ele getirüb habsedüb isimleri ve resimleri ile yazub vaki' olan ahvalleri südde-i saadetime (yüce katıma) arz eyliyesin.

BELGE: BOA - Mühimme Defteri, c. 12. s. 416

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir