Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Ahmet Yesevi Evlatlarına Yardım

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Ahmet Yesevi Evlatlarına Yardım

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:37

AHMET YESEVİ EVLATLARINA YARDIM

YAZI


22 Receb sene 975 (Ocak 1568), Padişah II. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Lehistan (Polonya) ile barış yenilendi. İran ile barış pekiştirildi, Yemen'de Özdemiroğlu Osman Paşa ve Koca Sinan Paşa'nın başarıları ile iç bölgelere girildi.

KİMDEN

Divan-ı Hümayûn'dan

KİME

Şam Defterdarı olup Emir-i Hac olan Ahmed Bey'e ve Şam-ı Şerife varınca yol üzerindeki Kadılara HÜKÜM

KONU

Buhara'dan (Özbekistan), gelen Şeyh Ahmed Yesevi evladından Şeyh Zengi, yanındaki Dervişleriyle Hacca tavafa gidip geri dönerken yollarda saldırılardan korunduğu gibi menzillerde kimse kendilerine güçlük çıkarmasın, bazı yerlerde kendilerine kılavuz verilsin, geçecekleri yerlerde tüm gereksinmeleri hazır bulunması, sağ sağlam yerlerine ulaşmaları sağlanması için yetkililere emir verilmektedir.

BELGENİN MEALİ

1. BELGE


Şam-ı Şerife varınca yol üzerinde vaki olan Kadılara HÜKÜM Kİ, Diyar-ı Buhara'dan Şeyh Ahmed Yesevi evladından darende-i (saklayıp getirdiği) Ferman-ı Hümayun Şeyh Zengi zide nukuluhu (rivayetleri bol olsun) yanında olan Dervişleriyle bile tavaf-ı Beytullahü-I-Haram (Mekke) ve ziyaret-i Ravza-i Mutahhara (Hazret-i Muhammed'in kabri) hazret-i seyyidü-l enam (Hz. Muhammed) ale-s-saiatü-s-selam telbiye idüb (Lebbeyk-(Mekke)-emrinize hazırım) yolda ve izde menazil ü merahilde dahi ü taarruz olınmamak babında emr-i şerifim rica etmeğin BUYURDIM Kİ, mûma-ileyh (yukarıda adı geçen) ve yanında olan Dervişlerine ve esbabına Şer'-i şerife muhalif bir ferdi dahi ü taarruz (şeriata karşı kimseyi saldırtmayın) idtirmeyüb ve akçeleriyle (okunmadı) tedarik idüb lazım olan mahallerde kılavuz virüb emin ve salim Şam-ı şerife irsal eyliyesin


2. BELGE

Vilayet-i Şam'ın Defter-ı Kethüdası (kahya) olub Emir-i Hac olan (Her yıl hacca gidenler Şam şehrinden geçtiklerinden Şam valileri Emirü-I-Hac olarak atanırdı) Ahmed'e HÜKÜM Kİ, Diyar-ı Buhara'dan Şeyh Ahmed Yesevi evladından darend (Ferman almış) Şeyh Zengi zide nukuluhu (rivayetleri bol olsun) tavaf-ı Beytullahü-I-Haram ve ziyaret-i Ravza-i Mutahhara (Hazret-i Muhammed'in Mezarı) Hazret-i Seyyidü-l-enam (Hz. Muhammed) aleyhü-s-salatü-s-selam telbiye (Lebbeyk-Emrinize hazırım) idüb ol babda Hükm-i şerifim Padişahın yazılı emri) rica itmeğin BÜYÜRDÜM Kİ, müşarün-ileyh (daha önce söylenilen) yanında olan Dervişleriyle hacc-ı mezbûrı (yukarıda adı geçen) eda idüb gelince yolda ve izde menazil (menziller)ü merahilde (konaklar) kendülerine ve esbabına (malik, mutasarrıf) hilaf-ı şer'-i şerif bir ferdi dahi ü taarruz itdirmeyüb (hiç bir kimseye saldırtmayıp) ferağ-ı bal ile (rahatlıkla) hacc-ı mezbûrı eda idtirüb dame Sultanıma iştialde (parlama) ideler.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir