Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Mühimme Defterlerinde Kızılbaş Katliam, Sürgün Ve İdamlari

Burada Kızılbaş Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Mühimme Defterlerinde Kızılbaş Katliam, Sürgün Ve İdamlari

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:34

MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLARI (OSMANLICA BELGELER)

Osmanlı Devleti, merkezi yapılanmasında, bugünkü "Bakanlar Kurulu" görevlerini yerine getiren makamın Osmanlı Devletindeki Karşılığı "Divan-ı Hümayun" dur. Bilindiği üzere, her divan toplantısında ele alınan iç ve dış meselelere ait hükümlerin içtimai, mali ve örfi kararların kaydedildiği deftere "Mühime Defteri" denir.

Belge 55

Malatya'da Şah İsmail adıyla ortaya çıkan kişiye sadaka gönderenlerin öldürülmesine ilişkin buyruk:
Malatya Beyi'ne hüküm ki:


Livanıza bağlı İzolu, Rişvanlı, Eşkanlı, Solaklı, Şah Hüseyinli, Soydanlı, Eğirbüklü, Adaklı, Kalaçaklı, (Kolu Açıklı), Bezki, Çakalı, Mihriman, Karasaz ve Kömürlü adlı topluluklar Şah İsmail adına ortaya çıkan hayduta nezir gönderip onun adamı olduklarını, içlerinden yakalanıp bana gönderilen Mehmet adlı kişinin açıklamalarıyla öğrendim. Bu Mehmet "Nezir gönderen bütün kişileri ben bilirim" dediği için kendisi bağlı olarak sizin yönünüze gönderilmiştir.

Büyürdüm ki:

Mehmet oralara geldiğinde adı anılan topluluklardan Rafızi (Kızılbaş) ve dinsizlikle (ilhad) tanınıp adı geçen eşkıyaya adak ve sadaka gönderenlerden kimler nezir ve sadaka vermiş ise ele geçirip durumlarını bölge kadılarıyla yargılatasın. Durumları belirdikten sonra suçlu iselere dinsel yasalara göre asasın. Kendi hallerinde olanları incitmeyesin. 986 Recep (M. 18578 3. Murat Dönemi)

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:34

Belge 56

3. Murat'ın doğudaki Kürt beylerine "dinsiz Kızılbaş" olarak nitelediği Safeviler'e bağlı Alevi-Kızılbaş topluluklarını kırmayı buyuran fermanı:

İmadiye hakim, Kubad Bey'e hüküm ki Yüksek dergahıma mektup gönderip bundan önce gönderinle Emri Celilim gereğince Lacan Beyi Ömer, Oşin Beyi Zeynel, Babn Beyi Hızır, Kelaş Beyi İbrahim, Mukri Beyi Mustafa ve diğer bazı aşiret beylerinin birlik ve katılımıyla Kızılbaş emirlerinden Mire adındaki dinsizin üzerine varıp Geyşan ile civar kasaba ve köyleri talan ettikten sonra tümünü ateş altına alıp bu dinsizin adamlarından altı yüz kişinin kellerini kesmek, ailelerini esir etmek...

Belge 58

İran'la ilişkide bulunan Rafiziler'in (Kızılbaşlar'ın) cezalandırılmalarına ilişkin buyruk Artıkabad ve Zile kadılarına hüküm ki:

Sen ki Artıkabad kadısısın, mektup gönderip rafz ve ilhad (Kızılbaşlık ve kafirlik) meşhur olup, yukarı carin (İran) ile ilişkileri olanları gizli ve açık olarak iyice araştırıp incelemek konusunda yüce buyruğum gönderilmiş olduğundan, şerefli buyruğum gereğince araştırıldığından Arab adlı köyden Emir Ali oğlu Mansur Halife adına olup ve bu köyden Maksud oğlu Şah Ali ve Kulu oğlu Mehmet adlı kimseleri şeriat mahkemesine çekip, adı geçen Maksud'dan soruldukta, Maksud, İsmail, Hasan ve diğer Hasan Halife adlı kimseler bizim evimizde toplanıp, bin beş yüz altın lira yukarı canibden gelen Emir Ali Hanife'nin adamı Şahbende'ye teslim ettik. Ve bundan başa Bozok, Tokat ve Artıkabad ilçelerinde üç bin nefer adamın defterinin (listesinin) adı geçen Şahbende'ye verip, o dahi kıyafet değiştirip Yukarı Canib'e gidip ve Yukarı Canib'den Halife adında olan kimselere kaftan ve kılıç gelip Akdağ'da toplansalar gerektir diye cevap verip ve adı geçen Şah Ali ve Mehmet'ten soruldukta inkar ile adı geçen cevap verip "Köy halkı yukarı canibde olan Emir Ali Halife'nin akrabasındandır. Kızılbaşlık ve kafirlik üzre olup, yukarı canib ile (İran'la) ilişkileri anlaşılmıştır" diye tanıklık ettiklerinin sicil eylediğini bildirmişsin, imdi büyürdüm ki; Buyruğum geldikte, bu hususu yüce şeriatın gerektirdiği şekilde, hak üzre (doğruca) teftiş eyleyip göresiniz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:34

Belge 86

Şeyhül-İslam İbni Kemal'in Yavuz Selim'in Alevi kırımına izin veren fetvası:


Bu yerde adı zikri dolaşan, bütün zamanlarında tanındığından dolayı varlığının açıklanmasına gerek duymayan, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla; Şah İsmail'in ve din gününe (kıyamet) kadar lanetlenmiş gruplarının ve tebaalarının yenik zelil askerlerinin küfrü hususunda hamd kerim, kuvvetli büyük yüze olan Allah içindir. Övgü doğru yola rehberlik eden Hz. Muhammed'i ve...

Belge 209

Seyyidlik yapabilmek için sahte soy kütükleri (Şecere) düzenlendiği:

Haşimiler'in pak soyu olan, Hz. Peygamber'in soyuna da dışarıdan çok kimse karışmıştır. Onlara Nakibü's-Sadat (Nakibü'l Eşraf) atanmıştır. Eski defterleri, güzel bir soykütüğüdür (şecere). Onlarda olmayanları çıkarmak gerekir.

Belge 210

Düzmece soykütükleriyle düzmece seyyidlerin türediği:


Hz. Muahmmed'in temiz soyundan gelen saygı değer çocukları, yalnız Fatma'dan doğanlardır. Onun başka çocuklarının yaşamadığı bilinen bir gerçektir. Böyle olunca yeryüzündeki bütün değerli ve tanınmış seyyidlerin hepsi, iki büyük atadan, Hasan ve Hüseyin İmamların soyundan gelmiştir.

Oysa seyyidlerin hepsi:

"Allah içindekilere lanet etsin" sözüne hedef olmaya yakışır. "Dışında kalanlarda... " sözüne layık olanlar belli değil.
Tanrı'dan korkan dindarların, soylarının doğruluğundan kuşkulanınca, kutsal belgeleri gösteremeyenlerine güvenilemez. Bununla birlikte, bugün bir seyyidin bulunabileceği düşünülemez. Çünkü günümüz seyyidlerinin ve yüze gelenlerin çoğu, seyyidlik taslamakla tanınmış yalancılardı. Gerçekten, soylarının doğruluğunu savunan yalancılar öyle çoğaldılar ki, onların bugünkü başkanlarının, Hariciler'in Başkanı Abdullah soyundan gelme bir seyyid taslağı olduğu kesinlikle biliniyor. Seyyid, Muhammed huyunda, Ali cömertliğinde olan kimsedir. Burada sözü edilen Abdullah, Sıffin Savaşı'ndan sonra Hz. Ali'den kopan ve ona karşı mücadele yürüten Hariciler denilen Arap topluluğunun lideri Abdullah bin Vehbi'dir. Yazar, sahte seyyidleri Hariciler'e bağlamış olur.

Belge 61

3. Murat İran'a sefere çıkarken "dinsiz Kızılbaş" olarak nitelediği bu devletin üzerine doğuda 36 Kürt beyini de çağırmıştır.

Savaşa birlikle katılmalarını istediği Kürt beylerine gönderdiği çağrı fermanı:

Hakkari Hakimi'ne hüküm ki; bundan evvel serdar olan Ferhat Paşa'ya hükm-ü şerifim gönderilip, Gence ve Karabağ'a kaleler bina ve o taraflar zaptolunup inat ve muhalefet üzere olan dinsiz taifesinin "İranlılar'ın" kılıçtan geçirilmesi ferman olunmuştur. Allah Kulu Şah ile oğlundan Hanlar ve Sultanlardan mektuplar gelmiş ve bir nice yıldan beri reaya ayakaltında kaldıklarından şimdiye kadar alınan yerlerden vazgeçilmiştir. Barış ve esenlik üzere kendi halimizde olalım diye Mirzalardan birini yüksek katımıza göndermek isteyen Şah'ın ricası kabul olundu. Fakat kalelerin inşası geri bırakılmadı. Şimdi Tebriz muhafızı bulunan Vezir Cafer Paşa'dan gelen mektuplarda, Abbas Mirza'nın Horasan'dan Kazvin'e gelip civardaki Han ve Sultanlara taç ve hilatlar gönderip bu kış Erdebil havalisinde kalmayıp akınlar yapmak, Tebriz'de zahire ve saire toplanmasına mani olmak, kaleyi hazırlıksız bir halde bırakmak istedikleri bildirilmiştir.

Hükmünüzde bulunan aşiret beylerini ve sair kabile ağalarını, eyaletinizde bulunan Kürt taifesi silah ve aletleriyle mükemmel bir surette savaşa hazır halde bulundurmanızı, Vezirim Cafer Paşa'dan emir gelir gelmez bildirilen yerlerde toplanıp çabuklukla Tebriz'e ulaşmanızı emredip büyürdüm ki:

hükm-ü şerifimi alında bu babda çok dikkatli ve uyanık olup soyunuz eskiden beri devlete karşı gösterdikleri içten bağlılık ile var kuvveti bazuya veriz. Bu hareketti geçmişdekilerle kıyas etmiyerek emrinizde bulunan Kürt askerleriyle kusursuz ve eksiksiz bir halde cenge hazır olasınız. Tebriz'de bulunan Vezirim Cafer Paşa'dan haber ve adam gelir gelmez hiçbir şeye bakmadan acele hareket edip Tebriz'de ona katılasınız. Kürt emirleri, şimdiye kadar Kızılbaşlar'a "İranlılar'a" kılıç sallayarak Allah yolunda gaza ve cihat edegelmişlerdir. Abbas Mirza'nın etrafında toplanan şeytan tabiatlı askerler, tek durmayıp muhalif hareket ederek onun başına bela getirseler gerektir. Artık yurtseverlik zamanıdır. İnşallah Uğur-u Hümayunumdaki hizmetiniz boşa gitmeyecektir. Kat kat çoğalacak olan inayetlerime mazhariyetiniz muhakkaktır. Din uğrunda çalışıp Kürt emirleri arasında yararlıkla anılasınız ve ünlenesiniz.

Birer sureti:

Bitlis Hakimi Şerefhan'a, Mahmudi Hüseyin Bey oğlu Şir Bey'e, Ablak Beyi İbrahim Bey'e, Serviz Bey'i Zeynel Bey'e, Bradost Bey'i Ali Bey'e, Erbil Beyleri'nden Mehmet Bey'e, Keşap Bey'i Mehmet Bey'e, Muş Bey'i Ahmet Bey'e, Beyi Elverdi Bey'e, Bradost Beylerinden Nacir Bey'e, Bradost Beyleri'nden Zeyneddin Kardeş oğlu Hızır Bey'e, İstor Bey'i Nur-Ali Bey'e, Serfani Bey'e Serfani Bey'i Koç Bey'e, Kutur Bey'i Veli Bey'e, Erciş bey'i Kılıç Bey'e, Meraga Hakimi Miri Paşa'ya, Adilcevzi Bey'i Mehmet Bey'e, Erşiş Bey'i Kılıç Bey'e, Mansur Bey'e Selmas Bey'i As Bey'e, Palu Bey'i Vehbi Bey'e kardeşi Alaeddine Bey'e, Hoy Beyi Ali Bey'e, Milo Bey'i Elvan Bey'i, Diyadin Bey'i (ismi yazılmamıştır) Bey'e, Kotur Bey'i Veli Bey kardeşi Kılıç Bey'e, Ağalis Bey'i Vahit Bey'e, Aralık Bey'i Hasan Bey'e, Mondos Bey'i Mircan kardeşi Hasan Bey'e, Gerukan Bey'i Mehmet Bey'e, Halit Bey'e, Benişeyh Bey'i Rüstem Bey'e, Hizan Beylerinden ...Bey'i Yusuf Bey'e... (23 Safer 996-1587) 1. belge)
(64 Mühime defteri, 52 hüküm)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:41

TATARPAZARI VE FİLİBE'de (Plovdiv) IŞIK ve HURUFİ YANDAŞI OLDUĞU

YAZI


21 Zilkaade sene 980 (25 Mart 1573), Padişah II. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Kaptan-ı Derya Ali Paşa Güney İtalya'da Pulya akını, Venediklilerle barış antlaşması ve Avusturyalılar ile 8 yıllık barış antlaşması yenilendi.

KİMDEN

Divan-ı Hümayun'dan

KİME

Filibe ve Tatar-Pazarı Kadıları'na HÜKÜM

KONU

Filibe ve Tatar-Pazarcık İlçelerindeki köylerde IŞIK ve HURUFİ yandaşı kişilerin olduğu bunlar iyice denetlenip eylemleri gerçek ise yakalanıp İstanbul'a yollanmaları

BELGENİN MEALİ

Filibe (Plovdiv-Bulgaristan'da) ve Tatar-Pazarı (Pazarcık Bulgaristan'da) Kadıları'na HÜKÜM Kİ,
Hala Filibe nahiyesinde UMUR-EVBAŞI dimekle ma'ruf (bilinen) karyede (köy) İsa Halife ve Osman Halife nam karyade Mustafa IŞIK dimekle ma'ruf IŞIK URUFİ mensub olub Müslümanları idlal (yoldan çıkarma) eylemekle hali olmadıkları i'lam (bildirme) olınmağın mezkûr (adı geçen) her kande ise hüsn-i tedbir ve tedarikle ele getirüb dahi ol veçhile Müslümanlar'ı idlal iderse mukayyed ve mahbus Südde-i Saadeti'ne (Padişah Sarayı) göndermek emr idüb BÜYÜRDÜM Kİ, (boş 7) vusul buldukda bu hususa her birinüz taht-ı kazanuzda olan müfsidlere (bozan, ifsad eden) biz-zat mukayyed olub hüsn-i tedbir ve tedarikle ele getürüb ol taraflarda sü-i hali muhkem (iyice teftiş idüb ilhada (Allah'ın varlığına birliğine inanmak) müteallik hususu zahir olur ise (çıkarsa) muhkem kayd u bend (ayaklarına pranga vurup) idüb ve yarar adamla konuşup bi-haseb-şer'-i şerif (şeriata uygun) üzerlerinde sübut (sabit) bulan mevadlarınız suret-i sicilleri ile Südde-i Saadetime (saraya) mukayyed ve mahbus (tutuklanarak bukağı(pranga) vurularak) gönderünce olmıya ki mezburların (yukarıda adları geçenler) ele gelmesi ziyade mühim olmuşdur şöyle ki ihmaliniz sebebiyle gıybet (kaybolma) ideler asla bu babda beyan olman özrünüz kabul olmak ihtimali olmayub mülhidlere (Allah'ı inkar eden dinsiz imansız) himayet (korumuş) eylemiş olursız ol takdirde azl ile (işten çıkarma, yol verme) konılmayub müstahak ıtab u ıkad (azarlanarak cezalama) olursız ana göre hüsn-i tedbir ve tedaarikle ele getürmek (yakalamak) babında enva'-ı say'i ve ikdamınız (tüm gayret ve çalışmanızda ustalık gösterip) zuhura getürüb bab-ı ihtimamda (özenle işgörmede) dakika fevt (elden çıkarmama) eylemeyesiz. Süleyman Efendi'ye virildi Fi Rabiyüevvel
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 18:41

YAZI

4 Receb sene 983 (09.Ekim.1575-Pazar) Padişah III. Murat dönemi. O yıl Venedikliler'le barışın yenilenmesi imzalandı.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Hadim (Isparta) ili Beyine HÜKÜM.

KONU

Ağlasun'da Karagöz denen yürük taifesinden İstanbul'a yollanacak zahireler için deve istemeye giden görevliler yürükler tarafından feci şekilde dövülüp sakatlandıkları, bu kavga çıkaran kişilerin kimler olduğu bildirilmesi istenmektedir.

BELGENİN MEALİ

Sinan Çavuş'a virildi Hamid (İsparta) İli Beyine

HÜKÜM Kİ,

KARAGÖZ dimekle ma'ruf yürük taifesi (grubu) kadimden (çok eskiden) fesad üzere olmağın merhum Babam Hüdavendigar (Padişah II. Selim) abe serahu (toprağı kabri iyi ve temiz olsun) Kütahya'dan bölük halkı ile Bölük Ağası gönderüb haklarından gelinmek emr olınmak müyesser (kolay) olmayub lakin yerine fesad üzere olub ve bu defa AĞLASUN Kadısı İstanbul zahiresi tahmil (yükleme) içün mezburlardan (yukarıda adı geçenler) emir mücebince kira ile deve taleb itdikte varan kadı ademisi ve Anadolu Çavuşlarından Abdi'yi muhkem (iyice) darb idüb (dövüp) ve bir sipahinin (Tımar sahibi, süvari askeri) kolun amelden (iş görmek) koyub mabeyinde (aralarında) muharebe oldıkda mezkûrların (adı geçenler) dahi- bir ademi kati olındığından Dergah-ı Muallam (saray) çavuşlarından Siann i'lam (Bildirme) etmeğin

BÜYÜRDÜM Kİ, (Yazılmamış)

bu hususi evkat-ı vech (uygun surette) teftiş ve tefahhus (inceden inceye araştırma) kılub göresin fi-vaki' mezkur Abdi Çavuşu emr-i şerifim mücebince mezkurlardan kira deveyi taleb idüb aldıkda emre itaat itmeyub elinden almak içün adem gönderüb bir sipahinin kolun amei-i mande (sakat) idüb muharebe itdikleri vaki(ise muharebe iden kimler ise vuku'ı üzere yazub bildiresin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 20:37

SAPIK İNANCA İLİŞKİN KİTAP OKUYANLARIN SURGUNU

YAZI
Zilhicce sene 983 (Mart 1576) Padişah 3. Murad dönemidir.

KİMDEN

Padişah'tan

KİME

Rum Beylerbegi'ne HÜKÜM

KONU

Bazı kişilerde sapık inanca ilişkin kitaplar olduğu şikayeti üzere Padişah bu kitaplar kimde bulunursa vakit geçirmeden o kişiyi kitaplarla birlikte İstanbul'a yollanmasını buyurmaktadır.

BELGENİN MEALİ

Çavuşlarından Kara Ya'kub'a virildi
Rum Beylerbeği'ne

HÜKÜM Kİ,

Radoviş (?) kadısı dergah-ı muallama sûret-i sicili gön-derüb kaza-i mezbûrda (adı geçin ilçede)... tayifesinden Karşı Fakih ve piri Fakih ve Pasin (?) kazasında Hûb Mehmed nam kimesnede Rafızi (Hazret-i Ebi Bekir ve Ömer'in halifeliğini kabul etmeyen) müteallik ba'z-ı kitablar olmağın ahvalleri tahassüs olındıkda Veli Fakih nam Rafızi'nin Sivas ve Ortapare kazalarında kırk cild kitabı olub dört cildini alub ma adalarını mezbûr Hûb Mehmed'e emanetdir deyû istima olmub (işitilme, duyulma) teftiş olındıkda fı-l-vaki' zikr olman kitablar bir mikdannın emanet konılub emanete koyan Veli Fakih fevt olub (vefat edip) karındaşı oğlı Selim Fakih'e teslimitdim deyû cevab virdüğin bildürüb imdi zikr olman kitablar merkum Selim Fa-kih'den taleb olmub bulanıb dergah-ı muallama gönderilmesini emir idüb

BÜYÜRDÜM Kİ,

vardıkda bu hususi teftişidüb sabit olduğı dört pare kitabı kimden alub ma' adası dahi kimdedir merkum (yukarıda adı geçen) Selim Fakih'de midir? teftiş idüb zikr olman kitabları tahsil dergah-ı muallama gönderesin amma kitablar kimin elinde bulınursa kendülerin kayd u bend ile (yakalanıp) bile gönderesin bu babda kimseye himayet iktizasınca dakika fevt etmeyesiz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 20:37

RUM EYALETİ'NDE SAPIK İNANÇLILAR BULUNDUĞU (ALEVİLER) BUNLARIN KIBRIS'A SÜRGÜN EDİLMESİ

YAZI


20 Safer sene 985 (09.Mayıs.1577-Perşembe), Padişah III. Murat dönemi, sadrazam: Sokullu Mehmet Paşa'dır. İran'da Şah I.Tahmasb. O yıl Lala Mustafa Paşa ve özde-mir oğlu Osman Paşa Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan'ı aldılar. Lehistan (Polonya) krallığının onaylanması ve Limaye Antlaşması imzalandı.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Rum Beğlerbeği'ne HÜKÜM

KONU

Eyalet-i Rum (Sivas, Amasya, Çorum, Canik, ŞebinKarahisar, Bayburt, Kemah, Malatya, Divriği, Darende, Gerger, Bozok (Yozgat), Trabzon'da sapık inançlı olanların aileleriyle Kıbrıs'a sürgün edilmeleri, bu kişilerden halife olanların haklarından (hapis, sürgün, öldürme) gelinmesi buyurulmaktadır.

BELGENİN MEALİ
Mahmud nam kimesneye virildi Rum Beğlerbeğine

HÜKÜM Kİ,

Mektub gönderüb bundan akdem (önce) emr-i şerif vürûd olub Vilayet-i Rum'da (kasabalar yukarıda gösterilmiştir) ba'z kimesne rafız ve ilhad (sapık inançlı) ile meşhur olub ve ba'zıları Yukaru Canibe (iran) varub gelüb Müslümanları idlal (doğru yoldan saptırma) iderlermiş onun gibileri tecessüs (araştırma) idüb ele getürüb (yakalama) haklarından gelsin deyû buyurulmağla husûs-ı mezbûr (adı geçenler) teftiş olındıkda HAVZA kazasından Nebi Bin Rüstem ve Hasan Bin Ali ve Nur Ali Bin Ekber ve Salbaş Hızır nam kisenler Rafz ve ilhad (sapık inançta) üzere daima fesaddan hali olmayub ve ehl-i fesad suhte (softa)ların önlerine düşüb Müslümanların akçe ve esbabın garet (çalmak) itdirüb şekave (hırsızlık) itdikleri toprak kadısı huzurında sabit olub mezburlar (adı geçenler) habs olınmışlar iken zincir bozub gaybet (kaçma) idicek tekrer ele getürildiklerinde her biri enva-i tezvir (çeşitli arabozuculuklar) ü telbise (hile yalan dolan) sülük (yol tutma) idüb celb-i mal içün bize enva-ı lüm olmışdır deyû şikayete varub bir tarik ile emr-i şerif alub bundan akdem (önce) bu husus vuku'ı üzere Dersaadet'e (İstanbul) arz olın anin gibi mülhid ve rafz olanları (sapık inançta) evleri ve barkları alakaların kesüb Kıbrıs'a sürgün idüb ve halife namına olanların haklarından gelesin deyû ferman olınmışken diyar-ı Şark'a (İran) sefer hümayûn vaki olmağla görülmek mümkin olmaması mezkûrlerin (adı geçenler) haklarında olan sûret-i siciller ayni ile irsal olındı, deyû bilmişsin imdi şer'le (mahkemece) KIZILBAŞLIKLARI sabit olanların haklarından gelinmesi (hapis, sürgün, öldürme) emir idüb BUYURDIM Kİ, (boş) vardıkda mezburlar (adı geçenler) arz alındığı üzere rafızi ve mülhid (sapık inançlı) olub daima fesad üzere oldıkları sabit olursa şer'le (mahkeme) haklarından gelüb reayaya zulm olınmakdan hazer (sakınma) eyliyesin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 20:38

YAZI

15 Cemaziyelevvel sene 985 (31.Temmuz.1577-Çarşamba) Padişah III. Murat dönemi. O yıl Lala Mustafa Paşa ve Özdemir Oğlu Osman Paşa'nın Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan fütuhatları sürmektedir. Lehistan Krallığı'nın tanınması Limaye Antlaşması imzalandı. Bu dönemde Kapıkulu disiplini hayli bozulduğu gibi saraya rüşvet ve yolsuzluklar girdi.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

İzmir Kadısı ve Saruhan (Manisa) Beyi'ne HÜKÜM

KONU

Sapık inanç ile ünlü olan Manisa'da yakılan Baba Bendi'nin dağılan adamları İmir Ali, Hamza ve Sofu Oğlu Mehmed'in çevresine toplandıkları, cahil kimseleri doğru yoldan çıkardıkları, bunların vakit geçirmeden yakalanmaları hakkında.

BELGENİN MEALİ

izmir Kadısı'na Saruhan Beyi'ne HÜKÜM Kİ, Bundan akdem (resmi) ilhad (doğru yoldan sapma) ile meşhur olan nice kimseleri tarik-ı dalaletle iğva (azdırma) itdiği şerle sabit olmağla mer-i şerle (şer'i hukuk) Mağnisa (Manisa) şehrinde ihrak-ı bin-n-nar (ateşte yakılan) olan Baba Bendi nam mülhid (Allah'ı inkâr eden, dinsiz) ki yanında olan Kürd melahid (dinsizler) perakende idilmişler iken (dağıtılma) hala görü bir yerde cem olub imir Ali, Hamza ve Sofu Oğlu Mehmed nam kimseler nice hali zihn (cahil) zimmi (gayrimüslim) kimseleri mukaddema (önce,eskiden) faside (yanlış,kötü) ile itikadlarını tahvil (değiştirme) idüb mezheb-i batıl ve işa'a-i tarık-ı dalalet itdikleri (Doğru yoldan saptırma) ilam (bildirme,anlatma) olınmağın ahvalleri şerle teftiş olınmasını emir idüb

BÜYÜRDÜM Kİ,

Vardıkda mezburları (yukarıda adı geçenleri) ihzar idüb (mahkemeye getirme) ahvallerin ehl-i vukuf (bilirkişi) ve bi-garaz (yansız) Müslümanlardan hakk üzere teftiş idüb fi-l-vaki' vech-i meşruh üzere ilhad mezhep batıl üzere oldıkları vaki' midir nicedir? Temam vakıf olub kanun gibi i'tikadları batıl olmaları birer kefillere virüb ahvallerin yazub bildiresin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 20:38

YAZ!

14 Cemaziye-l-ahir sene 985 (29.Ağustos Perşembe 1577) Padişah III. Murat dönemi Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, iran'da Şah I. Tahmasb'tır. O yıllar (15771579) Osmanlı-İran savaşları devam etmektedir.
O yıl, Osmanlı Devleti Lehistan (Polonya) Krallığı'nın ve Limaye Antlaşması'nı imzaladı. Gürcistan, Şirvan ve Azerbaycan, ordularımız tarafından zabt edildi.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

İstanbul Kadısı'na HÜKÜM

KONU

İstanbul'daki Yahudi ve Hıristiyanlar'ın giydikleri elbise Müslürnanlar'ın giydiklerine benzememesi, buna kulak asmayanların cezalanmaları isteği.

BELGENİN MEALİ

İstanbul Kadısı'na gönderildi.
Haliya mahrusa-i mezburede (İstanbul kentinde) sakin (oturan) olan Yahudi ve nasari (Hristiyan) taifesi libasların (elbise) ve dülbentlerin ve babuçların kadimden (eskiden) giye geldikleri üzere giymeyüb hazır libaslar giyüb ve ince dülbendleri boyadub sarınub ve dülbendlerin ve başmaklarından (terlik, ayakkabı) ba'zısının beyaz ve ba'zısının düz renkde olub ehl-i İslama müşabih (benzer) enva-ı etvar ve evza'ları (durum, hal) olduğı i'lam olındı, imdi bu husus mukaddema (önceleri) dahi Ferman-ı şerifle men'ü def olınmış imiş hala dahi Yahudi ve Kefere (kafirler) taifesi vech-i meşruh (uzun uzadıya anlatıldığı üzere) üzere libas giyüb ve dülbend sarınub başmak giydiklerine asla rızay-ı şerifim yokdır, bu hususlar yine yasağ olınub men olınmasını emir idüb

BUYURDIM Kİ, (boş bırakılmış)

vusül(ulaşma, varma) buldıkda te'hir (gecikme) itmeyşüb daima bu hususa bi-z-zat mukayyed (işe önem verme) olub muhkem (sapsağlam) i'lam ve nida itdüresiniz ki, min-ba'd (bundan sonra) YAHUDİ ve KEFERE taifesinin giydikleri çukaları iskarlad ve kaftanları atlas(üstü ipek altı pamuk kumaş) ve kemha (havsız kadife ipek kumaş) ve sair harir (ipek) olmayub ve feracelerine harir (ipek) (okunamadı) indirmeyüb cümlesinin bogasiden (pamuk ipliğinden dokunan amerikenbezine benzerdi) olub ve dülbendleri dahi içine dülbendden olmayub başlarına sarındıklarında künbi indirmeyüb ve-l-hasıl (sözün kısası) ehl-i İslama müşabih (benzer) olan evza (vaziyet) ve etvarda giderdüb kadim-ü-l-eyyamdan (günler) kefere üslübi nevechile ola gelmiş ise girü üslüb-i sabık (eskisi gibi) üzere itdirüb Müslümanlar libasın giydirmeyüb ve Müslüman tavrında bürünmeyüb hılaf-ı şer'-i şerif (şeriata aykırı) vaz itdirmeyüb men'ü ref (yasaklanıp kaldırma) eyliyesin maazallah dinlemeyüb Ferman-ı şerifime muhalif (aykırı) libas giyenler siyaset (ağır ceza) olınmak mukarrerdir (kaıarlaştırılmış, şüphesiz) ol kişileri tutdurub habs idüb arz eyliyesin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: MÜHİMME DEFTERLERİNDE KIZILBAŞ KATLİAM, SÜRGÜN VE İDAMLA

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Ara 2010, 21:03

YAZI

23 Muharrem sene 987 (22.Mart 1579- Pazar) Padişah III. Murat dönemi, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa (o yıl 12 Ekim'de Sokullu Mehmet Paşa öldürüldü), İran'da Şah I. Tahmasb'tır. O yıllar: 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşları, 1577-1579 Özdemiroğlu Osman Paşa ve Lala Mustafa Paşa'nın Gürcistan ve Şirvan'ı alması.

KİMDEN

Padişahtan

KİME

Bozok (Yozgat) Beline. Budaközü ve Artık Abad ve Tokat Kadıları'na HÜKÜM Kİ,
Zeamete (gemiri en az 20 000 en çok 100 000 akçe olan)

KONU

Budaközü ve Artıkabad (Artova) ilçelerinde sapık inançlılar olup İranla haberleşiyorlar diye zeamet sahibi Hamza, Bozok Beyi'ne şikâyet etmektedir.

BELGENİN MEALİ

ibrahim nam kimesneye virildi.
Bozok Beyi'ne Budaközü ve Artıkabad ve Tokat Kadıları'na HÜKÜM Kİ,
Zeamete müstahak olub Amasya sancağındaki Nemre nahiyesinde Köpri Pazar nam karyede on bir bin tımarı olan Hamza oğlu İbrahim nam sipahi arz-ı hal sunub Artıkabad kazasında Emir Ali Halife'nin akrabasından İtiya oğlu Mansur Halife ve Budaközü kazasında Nakleni Oğlu dimekle meşhur kimesneler hakkında cevabında ba'z-ı rafız ve mülhidler (sapık inançlılar) halife namına olub Yukaru Canib (İran) ile münasebetleri olub kendü mübaşeretiyle (bir işe başlama) ele götürülmek (yakalama) kabildir (biraz evvel) deyü bildirilmekte

BÜYÜRDÜM Kİ, (boş bırakılmış)

vardıkda mezburın mübaşeretiyle eğer zikr olunan kimesneleri Halife namına olanları her fırsatta taht-ı ele getürüb (yakalayıp) ahvallerin teftiş idüb mezburları (yukarıda adı geçenleri) habs idüb arz eyliyesin.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Sonraki

Dön Alevi-Kızılbaş Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir