1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kızılbaş Türkler Olayında Sona Doğru

MesajGönderilme zamanı: 23 Ara 2010, 18:20
gönderen TurkmenCopur
KIZILBAŞ TÜRKLER OLAYINDA SONA DOĞRU

Kızılbaş adıyla anılan Anadolu Türklerinin yüz yıldan fazla süregelen sosyal-siyasi mücadeleleri, XVI. Yüzyıl'ın sonuna doğru ayrı bir hız kazanmış, ancak tükeniş sürecine de girmişti.

Başlangıçta, tamamen sosyal-siyasi bir kimlikte görülen bu hareketlerin, Kanuni ve Tahmasb dönemlerinde Anadolu'da ve İran'da başlayan ve toplumda etkin hale gelen medrese faaliyetlerinin etkisiyle, XVI. Yüzyıl'ın sonlarında, itikadi/mezhebi kimlikleri daha da öne çıkmıştı. Kızılbaş Türklerin, XVII. Yüzyıl'dan başlamak üzere siyasi tükenişlerine şahit olduğumuz bu dönemde, Türklerin "Kızılbaş" kimliğinin siyasi gücü bertaraf edilecek ve mezhebi bir kimlikle anılacaklardır.

Kaynakça
Kitap: Osmanlı Belgelerinde KIZILBAŞLAR HAKKINDA İDAM ve SÜRGÜN FERMANLARI
Yazar: Cemal CANPOLAT