Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Dadaloğlu'nun Kavga, Yiğitlik Ve İskan İle İlgili Şiirleri

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: Dadaloğlu'nun KAVGA, YİĞİTLİK VE İSKaN İLE İLGİLİ ŞİİRLE

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Ara 2010, 16:48

47. ERMENİ'DEN CASUS OLDU DUYDUN MU

Derviş Paşa'nın Fırka-i İslahiyye ordusu Kozan'a vardığında Türkmenler'den hiç kimse onları karşılamadı, zaten yayla zamanı olduğundan aşiretler Kozan'ı terketmişlerdi. iskan ordusunu Ermeniler karşıladı, gösterişli şenlikler yaptılar. Daha sonraki yıllarda da Ermeniler'in yönlendirmesiyle Türkmen beylerinin her biri başka yerlere sürgüne gönderildiler. Kimilerine de rütbeler verilerek ödüllendirildiler.

İskan sonrasında Dadaloğlu bu duygular içinde aşağıdaki şiiri söylemiş olmalı:

Avşarlar'ı oyun edip sürdüler Döneklere rütbe geldi duydun mu Türkmenler'i top, tüfekle kırdılar Ermeni' den casus oldu duydun mu
Boş kaldı yaylalar, sürüsüz dağlar Yıkıldı obalar, analar ağlar Bozoklu denilen yerdeki beyler Göçme ileri soyuyormuş duydun mu

Cerit'le Avşar birleşip göçelim
Seyfe (iölü'n soğuk suyun içelim
Kaimi; ise dost ve yaren seçelim
Her bir taraf düşman olmuş duydun mu

Aşa aşa Çiçekdağı yol ettim Kırşehir'i geçip vadiye girdim Yeşiller içinde bir belde gördüm Muhaciri seviyorlar duydun mu
Dadaloğlu der ki dağıldık, bittik Gurbet ellerinde perişan olduk Atları, sürüyü söyleyin n'ettik Bomboş geldik şu Kaman'a duydun mu

Dönekler: Fırka-ı İslahiyye komutanları da Kozanoğulları'nın ileri gelenleri de bu harekat sonrası ödüllendirildiler. Ayrıca Ermeniler'den casusluk yapanlar da...
Bozoklu: Yozgat ve o yörede yaşayan Türkmenler.
Ceritler: Güneyde bir Türkmen oymağı.
Çiçekdağı: Kırşehir ilçesi ve yöresi.
Muhacir: Göçmen Kaman : Kırşehir ilçesi.

Şiir, Yaşar Şahin derlemesidir

48. BOYANDI SULAR DA İÇİLMEZ OLDU

Değerli halkbilimci Fahri Bilge'ye anlatılanlara göre, 1831 yılında Mısırlı İbrahim Paşa'ya karşı, devlet tarafından görevlendirilen Bayazıtoğlu Süleyman Paşa yönetiminde bütün derebeyler (aşiretler) savunma durumuna geçmişler. Payas mıntıkasını tutar akla görevli olan Çapanoğlu ve Ağca Koyunlu aşiretinden Cadıoğlu mukavemet gösteremediklerinden bu cephe bozulmuş, böylece bunlar Pınarbaşı istikametine doğru kaçmaya başlamışlar. Bunlar, Mağara (Tufan-beyli) civarında Avşar evlerini (çadırlarını) görüp bir soluklanıp çadırlardan ayran istemişler. Bu arada da ayran veren bir kıza söz atmışlar. Bu söz atma işi Avşar erkekleri tarafından duyulmuş ve hemen kavga başlamış. Çapanoğlu ve Cadıoğlu'nun iki yüz, üç yüz kişiden ibaret taraftarlarından, yüz, yüz elli kişisi ölmüş (1. Görkem). Bu bozgunla ilgili Dadaloğlu iki türkü söylemiştir.

Aşağıdan böyle bire hay oldu Bağlancı yollar da kaçılmaz oldu Öttü tül ek al kanları akıttı Boyandı sular da içilmez oldu
Cadıoğlu geliyor bakın ilvana Uğrunda beyler var sen seni sına Şimdi üfek öter bakın dumana Avşar Osmanlı'dan seçilmez oldu
Cadıoğlu sınandı çıkıldı başa Avşarın atlısı sen binler yaşa Bakılmaz bunca kanlı üleşe Kırıldı kanatlar uçulmaz oldu
Dadaloğlu'm der ki mertlik böyle olur Düşmanın üstüne mert olan varır Ufacık yaralar kanman durur Ölülere kefin biçilmez oldu

Hay olmak : Çağrılmak, davet edilmek.
Üleş : Leş, burada ceset, (metinde "ileşe" diye yanlış yazılmış
Kefin : Kefen.

49. HANİ SENİN YAMAN ESEN YELLERİN

İsmail Görkem "Dadaloğlu bu türküyü, Türkmen beyi Mürseloğlu'nun yarımdayken söylemiş olmalı" diyor:

Methetsem yeridir beyle ağayı Albustan düzünde ettik kavgayı Yaylak yaptık bize şol Binboğa'yı Hani senin yaman esen yellerin
Gök kır atlıların koyuldu yola Düğün mü seyran mı bu harp mi ola Dağıldı yiğitler hep sağa sola Hani serin meydan diyen beğlerin

Halim yaman dedim İmirzeoğlu Bin atlı geliyor elleri tuğlu Buna derler buna Koç Mürseloğlu Hani senin karşı koyan ellerin

Dadaloğlu konalgamız Mirzelli Elimiz obamız soyumuz belli Reyhanlı, Tecirli, Cerit, Mendilli Hani senin konup göçen ellerin

İmirzeoğlu : Bu adla anılan bir Türkmen obası beyi.
Mürseloğlu : Reyhanlı Türkmenleri beyi. Reyhanlı, Cerit, Tecirli, Mendilli: Güneyde yaşayan Türkmen oymaklan.

Şiir, İsmail Görkem'in "Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu ve Şiirleri" eserinden alınmıştır.

50. YOL ALIP GİDİYOR GÖÇÜ TORUNUN

Avşarlar'ın, Torun obasının Çorum'un Hüseyin Ovası'na sürülmesi üzerine söylenmiştir. Şiir, bu kitaptaki 34 nolu şiirin bir benzeridir.
On bir kişi Horasan'dan çıkınca Ağsayaya yeşil düğme dikince Çıkıp yücelerden engine bakınca Yol alıp gidiyor göçü Torun'un
Bitmesin boranı, selvi söğüdü Halil Battal hiçbirinde yoğudu Filor fesli, dal püsküllü yiğidi Söylemez lal oldu dili Torun'un
Torun'un uşağı şöhretli gezer Gördüğü düşmanın bağrını ezer On beş yirmi atlı bir ordu bozar Kırıldı kanadı kalkmaz Torun'un
Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü yurdu İndi Kığılı'ya çok safa sürdü Hüseyin Ovası'ndan haberi geldi Önü Acısu'ya indi Torun'un
Pınarları yosun olmuş akmıyor Mor menevşe düze çıkmış kokmuyor Torun iskan olmuş gelip çıkmıyor Yönü gurbet ele döndü Torun'un
Der Dadal'ım Torun giyerdi haba Birikmiş ağlıyor, etmiyor töbe Al kabıt üstüne boz beden aba Giyer sallanırdı eli Torun'un

On bir kişi : On bir oymak, aile.
Ağ saya : Ak saya. Fistan, üç etek kadın giysisi.
Filorfes : İpek mendille sarılarak biçim verilen fes.
Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü: Sarız, Pınarbaşı ve Gürün üçgeni içindeki Gövdeli dağında yurtlar.
Kiğılı : Maraş altında yer adı. Gövdeli'nin kuzeybatısında da Kiğılı adında yer vardır.
Hüseyin Ovası : Çorum- Alaca ilçesi ve köylerinin bulunduğu geniş ova.
Acısu : Yozgat- Alaca arasında.
Haba : Aba

Şiir, Vehbi Cem Aşku ve Fahri Bilge tarafından derlenmiştir (İsmail Görkem)
Şiiri Fahri Bilge'ye yazdıran Sarız'dan Amber Eroğlu. Bu şiir, 34 nolu şiirin bir çeşitlemesi (varyantı) dır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir