Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kocaavşar Köyünün Adı Ve Yerleşim Durumu

Burada Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kocaavşar Köyünün Adı Ve Yerleşim Durumu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 16:26

KOCAAVŞAR KÖYÜNÜN ADI VE YERLEŞİM DURUMU:

a) Kocaavşar:


Ortaasyadan göç eden Türk Topluluklarının, vardıkları ve yeniden yerleştikleri yerlere, ilk yurtlarının adını veya Boy'larının adlarını verdikleri, bir gerçektir. Bu cihetle (KOCAAVŞAR) köyünü kuranların da, Avşar (Afşar) Boyuna mensup bir veya birkaç oba'nın yerleştikleri bu yere Avşar adını vermiş oldukları kesin'dir.

Avşar (Afşar) kelimesi'nin anlamına geçmeden O na, niçin (Koca) dendiğini açıklayalım:

Bu köyün adı, Cumhuriyet Devri'nden önce (AVŞARKEBİR KARYESİ) idi (Bak: Kocaavşar'ın Tarihi Mühürleri" Bahsi). Dilimizin sadeleştirilmesine çalışıldığı dönemde "kebir" in yerine "koca", "karye"nin yerine de, Türkçesi olan "köy" kelimesi konmakla, (KOCAAVŞAR KÖYÜ) olmuştur.

Bu köye, büyük anlamında "kebir" denmesinin esas sebebi ise; buraya iskan edilen Avşar toplumu'nun, Türkiyede Avşar (Afşar) adını taşıyan yerleşim yerlerinden nüfusça en kalabalık olmasındandır.

Gerçekten Türkiyede Avşar (Afşar) adlı 55 yerleşim yeri'nin içinde 1965 Genel Nüfus Sayımı'na kadar, nüfusü en fazla olanı Kocaavşar Köyü'dür (Bak: Liste). Bu tarihten sonraki Genel Nüfus Sayımları'nda Ankara-Bala ilçesine bağlı Afşar kasabası, 1975 sayımında 2349 nüfusla, Kocaavşarı geride bıraktı. Aynı sayımda Kocaavşar Köyü'nün nüfusu ise, 2158 dir.

1980 Genel Nüfüs Sayımı'nda: Konya-Hadım İlçesine bağlı Afşar kasabası 3547; Ankara-Bala Afşarı 2445'e yükselirken Balıkesir-Merkez Kocaavşar köyünün nüfusu 1875'e düşmüştür (Bak: Liste.). Kocaavşar köyü'nün nüfusunun üçüncü sıraya düşmesinin sebepleri (aşağıda daha geniş açıklanacağı gibi) ekonomik sebeplerle, şehirler'e göç hareketidir.

b) Avşar (Afşar) Kelimesi:

Kelimenin söyleniş şekli; (Avşar) veya (Afşar) dır. Çeşitli kaynaklarda bu iki şeklin ortak anlamı, (Afşar) şeklinin karşılığında verilmektedir. Bu cihetle kelimenin iki şekli arasında anlamca fark gözetilmemiştir('). Dil'e daha kolay geldiği için çoğunlukla (Avşar) şekli kullanılmaktadır. Kocaavşar Köyünün adı da resmi kaydlar'a (Avşar) şekliyle geçmiştir.

Bu gün (1985) Türkiyede (Avşar) Afşar adını taşıyan 55 yerleşimyeri vardır. Bunlardan 33 ü Afşar, 22 si Avşar şeklinde resmi kayıtlar'a geçmiştir(3). Şunu da hemen kayıt edelim ki, Köylerinin adı resmiyette Afşar olan halkın çoğu, Avşar şeklini kullanırlar.

c) Avşar (Afşar) Kelimesinin Sözlük Anlamı:

Kelimenin sözlük anlamı; (Çevik ve vahşi hayvan avına hevesli)dir. Avşar (Afşar) kelimesinin bu anlamı şu kaynaklarda aynıdır:

1) . Divan-ü-Lügat-it-Türk (Kasgarlı Mahmud).
2) . Camu-üt-Tevarih (Reşidaddin).
3) . Selçukname (Yazıcı Oğlu Ali).
4) . Şecere-i-Terakime (Ebülgazi Bahadır Han).

Diğer Yorumlar:

Macar, Doğubilimleri bilgini olan Armin Vamberi (1852 — 1913), Avşar (Afşar) kelimesinin anlamına bir eserinde, (toplayıcı); diğer bir eserinde ise (zaptiye mübaşiri) anlamını veriyor.

Diğer bir Macar (Türkbilimleri Bilgini) olan Gyule Nemeth ise bunun, doğru olmadığım ve kelimenin bu gün, Kazan Lehçelerinde; müsaade etmek, itaat etmek anlamına gelen (avş) fiilinden türediğini, bunun için (itaatli) demek olduğunu iddia ediyor.

d) Boy Adı Olarak Avşar (Afşar):

Boy adı olarak Avşar (Afşar) kelimesi; çeşitli kaynaklarda şu şekillerdedir:

1) Kaamu-ül-alem'de: Eski Türk uluslarından biridir.
2) Türk Ansiklopedisi'nde: Oğuzların 24 boyundan biri.
3) T. D. Kurumu sözlüğünde: Afşar boyunu meydana getiren Türkmenlerin adı.
4) Meydan-Larous'da: Oğuz Türkleri'nin 24 boyundan gerek sayıca gerek, oynadığı tarihi rol bakımından en önemli aşiret'in adı.
5) Oğuz Destanı'na göre ise: Oğuz Han'ın üçüncü oğlu Yıldız Han'ın dört oğlu'nun en büyüğü'nün adı olan (Avşar) veya (Avşar) yahut (Avuşar)ın adından gelmektedir.

Kasgarlı Mahmud'un, Yazıcıoğlu Ali'nin ve Reşidüddin eserlerindeki listelerde de böyledir. (Bu zatların hal tercümeleri İkinci Bölümde'dir)

Kaynakça
Kitap: KOCAAVŞAR KÖYÜ ve TARİHTE AVŞARLAR
Yazar: Muharrem Eren
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNÜN ADI VE YERLEŞİM DURUMU

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 16:35

e). Yerleşimyeri Adı olarak Avşar (Afşar):

Avşar (Afşar) kelimesi Yerleşim yeri adı olarak; en eski yazılı kaynaklardan biri olup, On'uncu yüzyılda Arab coğrafyacısı El-Makdisi'nin eserinde geçmektedir. El-Makdisi, Sir-i-Derya (Seyhun ve Ceyhun arası) da, Arab-Türk sınırında bulunan (Afşar) adlı bir köy'ü söz konusu etmiştir.

Daha sonraki yüzyıllarda Avşar (Afşar) adını taşıyan yerleşim yerleri pek çoğalmıştır. Çünkü Avşar (Afşar) Boyu'nun da içinde bulunduğu Oğuzlar İran'a, Azerbaycan'a, Suriye ve Anadolu'ya dalga dalga göçmüşlerdir.
Onaltıncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırlan içinde 72 si köy, 14'ü ekinlik olmak üzere (86) Seksenaltı yerin, Avşar (Afşar) adını taşıdığı, Başbakanlık arşivi ile Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerindeki (Mufassal Tahrir Defterleri) kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Bu gün ise(1985), Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde (1980 Genel Nüfus Sayımı Bültenleri'ne göre) 55 ellibeş yerleşim yerinin adı Avşar ve Afşar'dır.
İlişik cedvelde de belirtildiği gibi bu yerlerin 33'ü Afşar, 22 si Avşar şeklinde resmi kaydlar'a geçmiştir.(10)

Türkiyede Avşar (Afşar) adlı 55 yerleşim yeri'nin İller'imize dağılımı ise şöyledir:

Afyon,Amasya,AnkaraAntalya,Aydın,
11611
Balıkesir,Bolu,Bursa,Çorum,Çankın,
25111
Denizli,Erzincan,İsparta,K. Maraş,Kastamonu,
31224
Konya,Kütahya,Manisa,MuğlaSivas,
51215
Tekirdağ,Kayseri,Tokat,Urfa,Yozgat,
14111
Zonguldak
1
TOPLAM155


TÜRKİYE'DE AVŞAR (AFŞAR) ADINI TAŞIYAN YERLEŞİM YERLERİ'NİN LİSTESİ (1980 Nüfus Sayımına Göre)

Sıra No.AdBoçakİlçesiİl194019451955196519751980
1AfşarDombayovaDinarAfyon583633744838669671
2AfşarMerkezBallAnkara8959771246164923492454
3AfşarMerkezGüdülAnkara294i83164250214
4AfşarÇandırKalecikAnkara368234358448226227
5AfşarAğaçörenŞ.KoçhisarAnkara167197245365516565
6AfşarAk çayAlmalıAntalya210288348413472603
7Afşar(Gidiriç)MerkezMerkezBolu321320353440507499
8AfşarGökçesuMengenBolu375370477434398438
9AfşartarakçıMerkezGeredeBolu268340315340357322
10AfşarbirinciMerkezGeredeBolu190199172151104198
uAfşarikinciMerkezGeredeBolu224264280291243208
12AfşarMerkezYenişehirBursa198119242261198184
13AfşarMerkezÇerekşÇan kın266345372448363367
14Menteşe AfşarMerkezMerkezDenizli165150334404397381
15Karahöyük AfşanMerkezAcıpayamDenizli9601105128212261239
16AfşarMerkezGelendostİsparta8838821053130312361223
17AfşarMerkezTaşköprüKastamonu336322387387381420
18AfşargüneyMerkezKüreKastamonu247224243250184130
19AfşarimamMerkezKüreKastamonu4333643823%366308
20AfşarkuşcuMerkezYahyalıKayseri362489625624708
21Afşar BüyüköbeçmenSarızKayseri516678768804863
22Afşar (1)MerkezTosyaKastamonu143•C)
23AfşarDinekÇumraKonya441366411379258204
24AfşarTaşkentHadımKonya9239491929111220243547
25AfşarlıKürthasaıılıKadınhanKonya120129136984131
26BayafşarMerkezBeyşehirKonya9409671088121813791386
27KüfükafşarMerkezBeyşehirKonya201620453858
28AfşarlıMerkezTürkojluK.Maraş291313282393620413
29AfşarMerkezMerkezK.Maraş161268355352385
30AfşarÖrencikEmetKütahya491611583559505
31AfşarMerkezSarıgölManisa426438355110512961175
32KüfükafşarMerkezDeliceAnkara368534786701661
33AfşarMerkezEfliniZonguldak322327345342323303
34AvşarEzinepazarMerkezAmasya354522557618700
35AvşarMerkezPolatlıAnkara9910192998679
36AvşarMerkezSökeAydın129242847118211371259
37AvşarHacıhamzaKargıÇorum127198276288275310
38AvşarMerkezTurgutluManisa38545138679010901265
39AvşarMerkezMilasMuğla317477386447
40AvşarKaracaörenİmranlıSivas121120135145178635
41AvşarAkmalarSuşehiriSivas201195262174249227
42AvşarMerkezZaraSivas613667557366635
43AvşarcıkMerkc.DivriğiSivas301330349408357279
44AvşarörenKuşkayasıKangalSivas461o746950979889
45AvşarözüMerkezRefahiyeErzincan201328456377336
46AvşarpotukluMerkezPınarbaşıKayseri293294240253205159
47AvşarsöğütlüPazarörenPınarbaşıKayseri321374502552466418
48Avşar (Apşur)BarbarosMerkezTekirdağ14012313613110888
49AvşarağzıÇamlıbelMerkezTokat156147195206237235
50AvşaralanıMerkezÇayıralanYozgat241263360366395326
51ÇamavşarMerkezBalyaBalıkesir567603720723730878
52KanlıavşarKanlıavşarBozovaUrfa708675721852656
53KocaavşarMerkezMerkezBalıkesir120313301456165921581875
54KumavşanMerkezAcıpayamDenizli7511061127316771667
55YakaavşarAksuEğirdirİsparta634867106913141257
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KOCAAVŞAR KÖYÜNÜN ADI VE YERLEŞİM DURUMU

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 16:37

TÜRKİYEDE AVŞAR (AFŞAR) ADLI İSİMLER

Türkiyede, yukarıda yazılı yerleşim yerlerinden başka Avşar (Afşar) adlı yerler ile oyun, müzik türleri de vardır.

Onlardan bazıları şunlardır:

a) .

İki adet dağ, bir yayla, bir adet de akarsu.

b) . Afşar Barajı:

Bu baraj, Manisa İl'i, Alaşehir ilçesinin 15 km.
Güneydoğusunda, Alaşehirçayı üzerinde kurulmuş olup, toprak-dolgu tipinde, taşkın önleme ve sulama barajıdır. Proje drenaj alanı 540 km.kare'dir.
Gölün dolgu hacmi 61 milyon metreküp, göl yüzeyi 6375 metrekare, temelden yüksekliği ise: 50 metredir.

c) . Afşarkalesi:

Bu kale Bafa Gölünün Kuzeyinde olup, bir bizans kalesi kalıntısıdır.

d) . Avşarören:

Bir kilise harabesi olan Avşarören, Helvadere-Viranşehir arasındadır.

e) . Avşarağzı:

Antalya yöresindeki Avşarların Türkülerindeki bir uzunhava'dır.

f) . Avşarağırlaması:

Kayseri İli'ndeki Avşarlar tarafından oynanan bir halkoyunu'dur. Davul-zurna eşliğinde ve kadın-erkek bir arada oynanır.

g) . Avşarbeğleri Zeybeği:

Burdur'un Aziziye köyü Yörükleri tarafından oynanan zeybek oyunudur. Aziziyede oturan Sankeçili Yörüklerinin, çok çabuk ve kıvrak bir şekilde oynadıklan bu oyuna saz, darbuka, ve sipsi dedikleri küçük bir çoban kavalı ile havalar çalınır. Önce oyunla ilgili bir türkü söylendiği için sazcıların arasına bir veya birkaç türkücü de katılır.

Oyun:

Adını sevdiğim Avşar beyleri,
Sana bir vezirlik yakışıp durur.
Türküsü ile başlar.

Avşar Bozlağı:

Orta ve Güney Anadoluda bir türkü makamıdır. Bu makamla söylenen ve konusu acıklı olan türkülere (Bozlak) denir. Pek çok çeşitleri olan "uzunhava" ve "yanıkhava" gurubuna girer. Bunlara "Bozlak melodileri" denir. Bu melodiler daha çok "gurbet türküleri"nde uygulanır.
(Bozlak; ağlamak, sızlamak anlamına gelir.)

AVŞAR BOZLAĞI

Aaa! heyyy! sabahdan uğradım yarin göçü'nee! Ahdim olsun altın dakam saçınaaa! İkimiz de bir gömleğin içine ee! Girse m emme dahi kalbim inanmazzz!
Aaa! heyyyy! Uçan kuşlar nazlı yar'e selam itsin!! Bu yıl da bayramı el ile etsin!! Ben de geydim gareler O ar etsin!! Bülbül de bayramı gül ile etsin...

Aaa! heyyyy! al, yeşil gemiş gelin süzünür.. Yüzüne baktıkça bağrım üzülür.. Yeminliyim, yar'e gitsem bozulur. Yar! benim adım, yeşilim değil mi..

f). Kocaavşar Köyü'nün Yerleşim Yeri:

Kocaavşar Köyü yerleşim (iskan) yönünden, pek uygun bir yerde kurulmuştur. Kendi adını taşıyan ova'nın Kuzeyindeki "Erenlentepesi" nin Güney eteklerini oluşturan Kekliktepesi, Avcılarbaşı tepesi, Sarımsaklık tepesi, Çayburunu, Gelintepesi ve Çataltepe ile çevrili alan'da yurt tutulmuştur.
Kocaavşar Köyünü kuranlar O güzel ve verimli ova'nın bir bölümüne değil de, tepelerin yamacında ve aralarında, tanm'a elverişli olmayan alan'a yerleşmekle, toprağın değerini bildiklerini ispatlamışlardır.
Kocaavşar'ın kurucu aileleri tarım'ın önemini (Bugünkü deyimle: buğdayın petrol'e eş değerde olduğunu), günümüz'den beşyüz yıl önce anlamışlardır. Bugünkü Kocaavşarlılar da, ecdatlarının düşüncesi doğrultusunda yaşamaktadırlar. (Bak; aşağıdaki fotoğraf ve yerleşim planı).

g). Kocaavşar Köyü'nün Yerleşme Planı ve bina Şekilleri:

Kocaavşar Köyü, Yıldız şekilli Küme Köyler gurubuna girer, yerleşimde bir düzen göze çarpar. Küme mahalleler arasında geniş alanlar vardır. Bu alanlardan dörtbiryana sokaklar açılır. Konutlar oldukça düzgün olarak alanların yanıbaşlarında kümelenmişlerdir. (Bak: Yerleşim planı).

Kocaavşar Köyü'nün ev planlarım da üç aşama'da inceleyebiliriz:

Birinci yapı şekli; iskan; edildikleri çağdan (tahminen 16. Yüzyıl başlarından) Ondokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar yapmış oldukları ev şeklidir. O evler genellikle, on arşın uzunluğunda, beş arşın genişliğinde dikdörtgen temel üzerine, tek (zemin) kat olarak yapılmıştır. Duvarlar çamur harçla, taştan yapılmış olup yüksekliği üç arşın (2,25 m.)dir.

Çatısı, düzçatı'dır:

duvarların üstüne yatay olarak, birer arşın aralıkla döşenen kuvvetli ve düzgün yontulmuş kirişlerin üzerine de yontma meşe tahtaları döşenip onların üstüne de 20,25 cm. kalınlığında toprak örtülürdü. (Çorak) denen o toprak su geçirmezdi.
Evler; ortalama onaltı metrekare kadar genişlikte, büyük bir oda ile genişçe bir giriş ve bu giriş'in bir kısmındada kiler denen küçük bir oda'dan ibaretti. Odalarda tahta kapaklı tek pencere bulunur ve camsız olurdu. Duvara pencere açmak mümkün değilse, bir küçük tepe penceresi yapılırdı. Büyük odanın ortasında çok kuvvetli bir (Ortadirek bulunurdu. Bu odanın bir kısmı oturma, bir kısmı erzak çuvalları, bir kısmı da mutfak eşyası için düzenlenirdi. Tahıl anbarı, evden dışarda, avlıda bulunurdu. Ahır ve samanlıklar da, üstü saz veya çavdar sapı ile örtülü olmak üzere, daha basit yapılar'dı. Evler ile ahır ve samanlıklar, çaltı avlı (daha sonraları duvar avlı) ile çevriliydi.

Çoğu, köyden dışarda bulunan koyun ve sığır ağıllarındaki saya'lann (kurulukların) da üstü saz veya çavdarsapı ile örtülü idi (1950 sonrası kiremit örtülüdür).
Evlerin ve ahırların düzçatısını örten, suyu geçirmeyen çorak toprak, Kocaavşar sınırlan içinde bulunmadığından, 5 km. mesafedeki Ergama (Gökçeyazı) köyünün kenarındaki, "çoraklık" denen toprak ocaklarından getirilirdi. 1930 sonralarında o toprağı Ergamalılar vermez oldular. Bunun sonucu olarak da, zaten 20 inci yüzyıl başlarından itibaren yenileri yapılmamış olan düz toprak çatılar, kiremitli çatı'ya çevrilmeğe başlandı.

O dönemde (1900 öncesinde) Kocaavşar Köyünde, üstü kiremit örtülü, iki katlı ve pencereleri renkli camlı, konak yavrusu bir ev ile gene zemin kat'ı deve damı olan hanay birkaç ev vardı ki, onlar; Kocaavşar Köyünü yöneten Hacıömerağalar'a (Timar Ağalarına) aid idi. O ağalar, "Kocaavşarın Tarihi" bahsinde söz konusu edilecektir.

Kocaavşarlıların ev yapılarında İkinci Aşama:

Kocaavşarlılar yirminci yüzyıl başlarından itibaren evlerini düzçatı'lı ve toprak örtülü yapmayı bıraktılar. Yapılan kiremit çatılı evlerin planı da değişti. Yeni yapılan evler; yan yana iki oda, odalar'ın önü boydan boya salon ve salon'un ön kısmıda kafesli olmak üzere zemin katlı veya hanay'dır. Hanay evlerin, zemin katı'nın tamamı veya bir kısmı ahır olarak kullanılır. Odalar'a bir'den fazla pencere ve cam konduğu gibi, evin iç düzeni de oldukça iyi şekle sokulmuştur.
Bu plandaki evlerin yapımı ile beraber, eski planlı evlerin de (temel planı sabit kalmak üzere) üstündeki toprak örtü alınıp, kiremitli çatı yapılmağa başlanmış, pencerelere de cam konmuştur.
1930 yılının yaz mevsiminde çok sayıda toprak çatı'nın, kiremitli'ye çevrildiğine şahid olmuşumdur (Muharrem Eren).

Aynca 1930 yılında; evlerin yapımında yeni bir plan daha uygulanmağa başlandı. Bu plan'a göre evler, aralan salon olmak üzere karşılıklı iki oda ve odalara geniş üçer pencere kondu. Ayrıca salona pencere açıldı. Hanay evlerin zemin katı da anık ahır olarak değil, müstakil mutfak veya kiler olarak kullanılıyor. Bu tip ev'i Kocaavşarda ilk defa olarak, babam rahmetli Mehmet Eren Efendi yaptırdı. Köyde hızla yaygın hale gelen bu plandaki evlerden 1930 — 1934 yıllarında 25 tane yapıldığını unutmuyorum
(M. Eren).

1950 yılına doğru (Yirminci yüzyıl ortalarında) Kocaavşar Köyünde, toprak örtülü, tepeden pencereli evlerden bir tek dahi kalmamıştı.
Kocaavşar Köyü'nün gelecek nesillerine; ecdatlarının konutları ve onların hayat şartlan hakkında bir fikir vermek ve onları rahmetle anmağa sebep olmak düşüncesiyle bu satırlarımı yazdım.

Kocaavşar Köyü halkının konut yapılarında Üçüncü Aşama:
Kocaavşarlılar bugün (1970 sonrası) artık, yukarda açıkladığımız konut planlarını uygulamıyor. Çağımızın uygarlık nimetleri olan elektrik, su, yol ve ulaşım kolaylıklarına sahip olmanın mutluluğuna paralel olarak evlerini de karkas, betonarme olarak yapıyorlar. Evler apartman dairesi oluyor. Modern mutfak, banyo ve tuvaletler yapılıyor. Köyün içinde, köyün ağılı bulundurulmadığı gibi, gübre yığını da bırakılmıyor.

h) Kocaavşar Köyü'nün Bağlı olduğu İl ve İlçe:

Kocaavşar köyü; Balıkesir İli'nin Merkez İlçesine bağlı muhtarlıktır, il merkezinin 30 km. Kuzeyinde bulunan Kocaavşar, Balıkesir-Çanakkale karayolu'na ve bu yol üzerindeki, İvrindi'nin Gökçeyazı bucağı merkezine 5 kilometrelik asfalt-köyyolu ile bağlıdır.
Kocaavşar köyü 9/12/1959 tarihine kadar Balya ilçesine bağlı bir köy'dü. Kocaavşar-Balya arasındaki mesafe, sose'den 31 kilometre; dağdaki patika yolundan yaya ve merkep'le üç saat kadardır. Bu dağ yolunda araba ve otomobil işlemez. Zaten bu ulaşım güçlüğü sebebiyle Balya'dan ayrılıp, Balıkesire bağlandı.

i) Kocaavşar köyü'nün çevresindeki Yerleşim Yerleri:

Kocaavşar köyü'nün; Doğusunda, Balıkesir merkez İlçeye bağlı Işıklar Köyü (5 km.); Batısında, Balya'ya bağlı Akbaş, Medrese ve Çakallar köyleri (yaklaşık 5-6 km.); Kuzeyinde, Balyanın Hacıhüseyin köyü ve Güneyinde ise İvrindinin-Gökçeyazı bucak merkezi ile Gömeniç köyü vardır (4-5 km.)
Kocaavşar köyü, güneyindeki İvrindi İlçe merkezine de 12 km. mesafededir. (Bak: Kocaavşar ve çevresi, kroki.)

Kocaavşar köyü, aşağıda da açıklanacağı gibi, yüzyıllar boyunca Balya'nın bir köyü olarak ilçesiyle birlikte, Biga (Müstakil) Sancağı'na, askerlik işlerinde Gönen'e ve Karasi Sancağı'na bağlı olarak ta, Hüdavedigar (Bursa) Vilayeti'ne bağlanmışsa da ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerden, daima Balıkesire bağlı olmuştur.

j) Kocaavşar Köyü'nün Sınırları:

Kocaavşar Köyü'nün; Bu gün dahi (1985) geçerliliğini koruyan sınır noktalarını gösteren kroki ile, sınır noktalarını hükümet'e bildiren muhtarlık yazısı aşağıdadır. 1923 tarihli (*) olan bu yazıyı, o yıl köyün imam ve katibi olan Mehmet Eren Efendi (1875 — 1963) yazmış ve kroki'yi de o çizmiştir. Krokideki yeni yazılar ile, (1339) un karşılığı olan 1923 tarih rakamı tarafımdan yazılmıştır (Muharrem Eren).

Bu yazının, yeni yazıyla karşılığı (Kocaavşar ve Çevresi Krokisi'nde de belirtildiği gibi) şöyledir:

"Avşarkebir Karyesi"
"Karyemiz bulunan Avşarkebir Karyesinin Hudutları: Çobantepesi, Mehmed Kahya tarlasının öte sının, Bacaksız Hacımehmetin tarlasının öte sınırı, Gömeniç Karyesi'nin pazaryolu, Çat köprüsü, Ilıcaburunu'nun yolu, Derelimustafa'nın tarlasının öte sının, Sovanlık tarlası'nını öte sının,

Yumrukaya, Kozluçeşme, Kümpet, Vezirali tarlasının öte sının, Kocatepe su akıntısı, Ağa Bent'i, Dümdüm çal'ı, Çinarcık, Sanhalil tarlasının sının, Göle Çal'ı, Akbaba yuvası, Küçükakpınar Çal'ı, Kocaakpınar Çal'ı, Kocaya-tak, Gavurevleri, Sanpaşa oğlu İsmail'in tarlası'ınn öte sının, Derelimustafa-nın tarlasının öte sının, Hacıahmet Deresi, Dede, Kasırga değirmeni'nin bend'i, Beşiktepe'nin sivrisi, Karagöz ağılı, Hacımazı çeşmesi su akıntısı nam hudutlardan ibaret olduğunu mübeyyin işbu bir kıt'a hudutnamemiz canib-i hükümet'e tekdim kılındı."

Not:

Hükümet'e sunulan yazı ve kroki'nin ikinci bir nüshası olduğu anlaşılan elimizdeki bu tarihi belgenin, altında mühür ve imzalar yoktur.
Gömeniç köyü, bu hudut noktaları'ndan bazılarına zaman zaman itiras etmekteyse de sonuç değişmemiştir. Diğer komşu köylerle anlaşmazlık olmamıştır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Avşar Türkmenleri ve Dadaloğlu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir