Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sivas Şehrinin Kültürel Coğrafyası Ve Mahalleleri

Burada Sivas Şehri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 16:28

Tarihi geçmişlerinin oldukça eski olduğu bilinen hamamların, İslam dünyasında temizliğe verilen öneme bağlı olarak yaygın ve mühim bir yeri vardır. Kadın ve erkeklerin faydalandığı (Çifte Hamam) umumi hamamların yanısıra, hane, konak ve sarayların bünyelerinde bulunan özel hamamlara da rastlanılmaktadır.

Sivas şehri Osmanlı öncesinde ve Osmanlı dönemi boyunca çok sayıda hamamın bulunduğu bir şehir hüviyetindedir. 16. asır boyunca sürdürülen hızlı imar faaliyetleri sonucunda ve bilhassa beylerbeyi ve valiler tarafından yaptırılan hamamlardan ilki, Lala Sinan Paşa'nın 1524 tarihli vakfiyesinde yer alan hamamdır. Bu hamamın 1935'lerde mevcut olduğu bilinmektedir. 1576 tarihinde Behıam Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Hamamı, günümüzde faaliyette olan hamamlardandır. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden olan Sivaslı Koca Hasan Paşa tarafından 1565 tarihinde yaptırılan çifte hamam da, günümüzde bazı bölümleri ayakta ve halk arasında Eski Hamam olarak bilinmektedir. 16. asrın son çeğreğinde şehir için gerçekleştirilen önemli ve kalıcı eserler dizisinin sonuncusu olarak, Sivas valilerinden Mahmud Paşa tarafından yaptırılan bir cami ve iki hamam zikredilebilir. 1584 tarihli vakfıyesine göre, hamamlardan ilkinin Kale-i Atik (Paşa Hisarı) dahilinde kadın ve erkeklere mahsus ve Kale Hamamı ismiyle adlandırıldığı bilinmektedir. Paşa'nın yaptırdığı ikinci hamamın ise, yalnız erkeklere mahsus olan ve bulunduğu mahalden ismini alan Meydan Hamamı olduğu, vakfiyesinden ve diğer kaynaklardan anlaşılıyor. Kale Hamamı'nın günümüzde sadece temelleri kalmasına rağmen, Meydan Hamamı halen faaliyetini sürdürmektedir. Her iki hamamın bulundukları mevkiye bağlı olarak diğer hamamlara göre önem ve fonksiyonları farklıdır. Zira, Meydan Hamamı, Sivas çarşılarının ortasında ve nüfusu kalabalık olan bir mevkide, Kale Hamamı ise, vali sarayı, medreseler ve tüm saray ve kale görevlilerinin sakin olduğu bir yerde hizmet vermektedir.

Bunların dışında, 1738'de Küçük Hamam, 1758'de Numan Efendi Hamamı, 1798'de Çay Hamamı, 1838 tarihinde Said Paşa Hamamı kaynaklarda yer alır. Ayrıca, günümüzde mevcut olan bazı hamam ve hamam kalıntılarının mimari üslublarından, Osmanlı dönemi eserlerinden olduğu tahmin edilenler de bulunmaktadır.

Mimari yapı itibariyle günümüze kadar gelebilen hamamların tamamı taş yapılardır. Tamir ve suyollarının bakımı için, önemli miktarlarda masraf yapıldığı kaynaklarda yer alır. Hamamların şehrin fizik bütünlüğü içerisindeki sosyal, kültürel ve ekonomik cephesinin yanısıra, şehrin iskanında yerinin az da olsa varlığından söz edilebilir. Zira, şehirde mahalleye ismini veren bir hamam da söz konusudur. 1827 tarihinden itibaren Sarı Şeyh, Üryan-ı Müslim ve Küçük Minare mahalleleri arasında yer alan Hamamardı Mahallesi, bunun bir örneği olarak zikredilebilir. Müslim ve gayr-ı müslim bir nüfusa sahip olan mahallenin önemli bir özelliği de mescid veya camisinin bulunmayışıdır.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:02

1454-551519-2015281553-5415741637­1787182718311839
MahallelerMzMZMZMZMZMZMZMZMz
1-Ulubeğ272615259
2-Hoca İmara3536155460X13281358XX
3-Hacı Emir Mahmud9_X24102410XX
4-Paşabey3230212824X362342XX
5-Cami251264839X27722572XX
6-Tokmak1217134124X27202720XX
7-Hoca Hüsevin142030X39242719XX
8-Palaslu3319164936
9-Medrese-Gökmedrese1014111533X6157XX
10-Sevh Çoban1942278036X3130XX
11-Palas67195150233_412
12-Meksat Kesis*43
13-Zilkar-Dülger20169200184226X2120XX
14-Bazar37157100215319X21782178XX
15-Kesis Mehtar*26
16-Nurmus Kesis*39
17-Billur34258090X5959XX
18-Himmet Sofu29184129X3029XX
19-Ganem _ -32228649X3534XX
20-Emir Hacı Ali2617_4820X1414XX
21-Karanedük119114a32_____
22-Yeııice Mescid53
23-Köhııe Civan122100226_367X440440XX
24-Kepeııek118200146209__
25-Kaleardı240100215291X5050XX
26-Mescid-i Şems2951
27-Ferraş20X7370XX
28-Şahkulu Mescidi178___
29-Yahyabe£6571X55432XX
30-Hamurkeseıı393324X3432_XX
31-Hacı Zahid31185_X36163416XX
32-Malıalle-i Cedid1219_
33-Hacı Mehmed46745452_XX
34-Hoca Karaca4560___
35-Ahmed Subaşı553483_____
36-Mescid-i Musa1848
37-Veled Bey714X2419XX
38-Abdulkerim114 a45X3130XX
39-Mahalle-i Cedid9
40-K.erim Çavuş24
41-Sirkeli Mescidi24
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:02

42-Ali Baba956X443433XX
43-Zaviye-i Ali BabaX2928XX
44-Caııcuıı98
45-Mescid-i Firdevs21
46-Baba Üryan46
47-Sarı ŞeyhXXX55625042XX
48-Üryan-ı MüslimX35643264XX
49-Üryan-ı ZimmiX5411948119XX
50-Kösedere-i MüslimX492482XX
51-Kösedere-i MüslimX27972797XX
52-AkdeğirmenX5110549105XX
53-Osman PaşaX18151715XX
54-KiliseX101437143XX
55-Kurt MescidiX5232XX
56-AğcabölgeX33803180XX
57-ÇavuşbaşıX6058_XX
58-EceX136129108129XX
59-ÖıtülûpıııarX22791587XX
60-BaldırbazarıX696696XX
61-Kiiçük BengilerX798398XX
62-Kale-i Aük3220_XX
63-Kale-i Cedid1644_XX
64-Abdulvahab Gazi_85XX
65-K.ılağıızX3130XX
66-Hacı VeliX28327XX
67-KabalaX3533_XX
68-GökçebostaııX283283XX
69-BahtiyarbostaıuX425415XX
70-0ğlaııçavuşX477257XX
71-HaınaınardıX2422247XX
72-KüçükminareX92238723XX
73-TemüıcüIerardıX2611026110XX
74-KırcukX920920XX
75-FerhadbostaıııX20182118XX
76-KeçibıılaX27112511XX
77-İmaretX4140XX
78-Bâb-ı KayseriX89798979XX
79-Gök HüssamX1414XX
80-Hoca HüssamX1211XX
Cemaat-i Gariban**119
Cemaat-i Mescid-i Bazar***3
Mustahfızan-ı Kal'a Ahmedek48
Cemaat-i Sipahsan5
Toplam21635133399421885011191230129120852042179118611782
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:12

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:12

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:13

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Sivas Şehrinin KÜLTÜREL COĞRAFYASI VE MAHALLELERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 17:13

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Sivas Şehri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir