Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Ermeni Tehcirinin Vilayetlere ve Livalara Göre Dağılımı

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Ermeni Tehcirinin Vilayetlere ve Livalara Göre Dağılımı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 16:03

ERMENİ TEHCİRİNİN VİLÂYETLERE VE LİVALARA GÖRE DAĞILIMI

Bu bölümde yeralan ve "Ermeni nüfusunun tehcir sonrasındaki genel hesabı" başlığını verdiğim (1) numaralı belge, Talât Paşa'nın evrakı arasından çıkan en önemli dokümanlardan biridir.
Kareli kâğıda 28,5x45 santimetre eb'adındaki belgede, Osmanlı împaratorluğu'nun 1914'teki kayıtlı Ermeni nüfusu ve bu nüfusun tehcir sonrasındaki durumu birarada yazılıdır, ancak 1914 kayıtlan ile ilgili olarak iki ayrı sayı verilmiştir. Belge, hangi vilâyetlerin Ermeniler'den ne oranda yahut tamamen boşaltıldığını veya daha önce Ermeni nüfusun bulunmadığı yerlere kaç kişinin nakledildiğini ayrıntılarıyla göstermektedir.
Belgenin incelenmesinden sonra düşülmesi muhtemel bir hatayı önlemek için, bir hususu peşinen açıklamam gerekiyor: Tehcir öncesi ile sonrasındaki nüfus sayılan arasında 972.246 olarak görünen şaşırtıcı farkın tehcir sırasında bu kadar kişinin hayatını kaybettiği şeklinde yorumlanmaması gerekir; zira bu sayıya çeşitli sebeplerden dolayı ölenlerin yanısıra Osmanlı topraklarını terkederek başka memleketlere, özellikle de Rusya'ya, Güney Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine göçedenler de dahildir. Yorumun bu şekilde olmasını gerektiren önemli delillerden biri de, tehcire tâbi tutulan bazı kişilerin, 1918 sonrasında dönmüş olmalandır.
Dolayısıyla, "1915 tehcirinde şu kadar Ermeni hayatını kaybetmiştir" şeklinde kesin bir hükmün verilmesi zor değil, imkânsızdır.
"Tehcirin bazı vilâyetlere ve livâlara göre dağılımı" başlıklı (2) numaralı belgede, 23 adet vilâyet ve livâda mevcut Ermeniler'in ve buralara başka yerlerden sevkedilenlerin sayıları gösterilmektedir. "Yerli Ermeniler" sütununda vilâyetlerde ve livâlarda daha önce yaşayan Ermeniler'in, "Yabancı Ermeniler" sütununda da o yerlere başka yerlerden nakledilenlerin adedi vardır. "Vilâyât ve livâsı" sütununda, kaç kişinin nereden gelmiş oldukları açıklanmıştır. Listelerdeki yazı, metnini ilk bölümde verdiğim defterdeki yazıyla aynıdır. 36x47 santimetre eb'adında beş adet kareli kâğıt ortalanndan katlanarak on sayfalık bir defter haline getirilmiş, baştaki ve sondaki birer yaprak kapak olarak düşünülüp boş bırakılmıştır ve yazılı olan kısım, içteki sekiz sayfadır.

(2) numaralı belgenin aynı yazıyla olan benzerleri, ATAŞE tarafından yayınlanan "Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri. 1914-1918" (Ankara, 2005) isimli yayının ilk cildinin 439-444. sayfalarındadır.

"Bazı batı vilâyetlerindeki mülkî idarecilerin listesi" başlıklı (3) numaralı belgenin kâğıdı, (2) numaralı belgenin yazılı olduğu kâğıtlarla aynıdır. 36x47 santimetre eb'admdaki tek bir yaprak ortadan katlanıp dört sayfa haline getirilmiş ve bu sayfaların üçüne listeler kaydedilmiştir. Belgede, bazı batı vilâyetlerine bağlı kazalarda 1909 ile 1913 yılları arasında görev yapan mülkî idarecilerle bunlar hakkında kısa özlük bilgileri yeralmaktadır. Aralarında birkaç Ermeni idarecinin isminin de bulunduğu listenin tehcirle alâkası olup olmadığını bilmiyorum.

Ermeni nüfusun tehcir sonrasındaki genel hesabı (1915-1916 olabilir)

Resim

1330 icmâlinde Ermeni Gregoryen nüfus-ı umûmisi 1.187.818 ve Ermeni Katolikler'in mikdarı 63.967 ki, her ikisinin mecmûu 1.256.403'den ibaret olarak gösterilmiştir. Nüfus-ı mevcude tama¬men muharrer olmadığından, mikdâr-ı hakiki 1.500.000 kadar olacağı gibi, bugün mevcud olarak bâlâda görülen yerli ve yabancıların 284.157 mikdarına da ihtiyâten %30 kadar ilâve eylemek iktizâ eder ki bu takdirde mevcûd-ı hakîki 350.000 ile 400.000 arasında bulunmuş olur.

Tehcirin bazı vilâyetlere ve livâlara göre dağılımı

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Bu sayı bir sonraki mabad sayfasına yazılmış, listede olması gerektiği yere naklettim.

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim
Vilâyetten gelen mufassal cedvelin yekûnundan yabancıların mikdan 10703 olarak hesab olunmuş ise de, vilâyetin telgrafnâme-i cevâbîsinde 13591 olarak bildirilmiştir.

Resim

Resim

Resim

Kaynakça
Kitap: TALÂT PAŞA'NIN EVRAK-I METRÛKESÎ
Yazar: Murat Bardakçı
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Ermeni Tehcirinin Vilayetlere ve Livalara Göre Dağılımı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 May 2011, 16:04

Bazı batı vilâyetlerindeki mülkî idarecilerin listesi

Resim

Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir