Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve Taşnaksutyun

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve Taşnaksutyun

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 23:32

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve Taşnaksutyun

Stalin, "Sosyalizm Maskesi Altındaki Güney Kafkas Karşıdevrimcileri" başlıklı yazısında şöyle diyordu:


"Şubat Devrimi ve 'sosyalizm' maskesini yüzüne takan Güney Kafkas karşıdevrimcileri, ülke emekçi sınıflarının durumunda esaslı bir değişiklik getirmemişlerdir. Köyün en devrimci unsurları olan askerler henüz cephedeydiler. Ülkenin geri kalmışlığı nedeniyle sınıf olarak genelde güçsüz olan ve örgütlü bir birlik şeklinde hala güçlenememiş işçiler de, elde edilen siyasal özgürlükle esrime durumunda bulunarak, görünen o ki daha ileri gitmeye hazırlanmıyorlardı. Bütün iktidar varlıklı sınıfların elinde kalmıştı. Bunlar sıkıca iktidara tutunmuş ve EsEr-Menşevik stratejilerine yol vererek, Rusya Devrimi'nin burjuva karakterli ve sosyalist devrimin ham hayal olduğu vb. üzerine bilgiç sözlerle işçi ve köylüleri uyutmayı beklemekteydiler. Ekim Devrimi durumu köklü biçimde değiştirdi. İktidarın emekçi sınıfların eline geçmesini gündeme getirerek, bir el hareketiyle bütün ilişkileri tersine çevirdi. 'İktidar işçi ve köylülere!' çağrısı, ülkenin her yanında gürleyerek, ezilen yığınları ayağa kaldırdı. Rusya'nın kuzeyinden yayılan bu çağrı hayata geçirilmeye başladığı zaman, Güney Kafkas'ın varlıklı sınıfları, Ekim Devrimi'nin ve Sovyet iktidarının kendileri için kaçınılmaz bir son olacağını gördüler. Bu nedenle Sovyet iktidarına karşı mücadele, onlar için ölüm kalım meselesi oldu."

Güney Kafkas sömürücü sınıflarının çıkarlarını savunan Menşevik, EsEr, Taşnak karşıdevrimci grupları, Büyük Ekim Devrimi'nin başından itibaren Sovyet iktidarına düşmanca bir tutum sergilediler. Rusya'da iktidarın emekçi halk kitlelerine geçmesinin, eski Çarlık İmparatorluğu kenar bölgelerindeki kapitalist, toprak ağası, bey ve kulak* egemenliğinin de yıkımını beraberinde getireceğini çok iyi anlıyorlardı. Çarlık sömürgelerinin burjuva-ağa boyunduruğundan kurtulması ise, sırası geldiğinde Sovyet Rusya'nın mevzilerini güçlendirecek, iç ve dış karşıdevrimcileri kayba uğratacaktı.

Stalin 1920'de şöyle diyordu:

"Rusya'da devrimin ve iç savaşın üç yılı, Merkezi Rusya'nın ve kenar bölgelerin karşılıklı desteği olmadan devrimin başarıya ulaşmasının olanaksız olduğunu ve Rusya'nın emperyalizmin pençesinden kurtulamayacağını göstermiştir. Merkezi Rusya; bu dünya devriminin ocağı, hammadde, yakıt ve besin maddeleriyle zengin kenar bölgelerin yardımı olmadan uzun süre dayanamaz. Rusya'nın bu bölgeleri de, gittikçe gelişen merkezi Rusya'nın politik, askeri ve örgütsel desteği olmadan zamanı gelince kaçınılmaz olarak emperyalizmin kölesi durumuna gelecektir."

İşte bu yüzden, Güney Kafkas karşıdevrimi, satılmış basın sayfalarında kudurmuşçasına Sovyet karşıtı kampanyalara girişti.
Büyük Ekim Devrimi insanlık tarihinde ilk olarak, insanın insan tarafından sömürülmesini tam anlamıyla ortadan kaldırdı. "Halkların tarihi birçok devrim bilir. Hepsi tek boyutlu devrimler olmaları bakımından Ekim Devrimi'nden ayrılır. Emekçileri sömürme biçimi, yerini başka bir sömürme biçimine bıraktı, ama sömürücüler ve ezenler kaldı. Sömürücüler ve ezenler başka sömürücü ve ezenle yer değişti, ama sömürücü ve ezen aynı kaldı. Yalnız Ekim Devrimi, her türlü sömürüyü yok etmeyi, her türlü sömürücü ve ezeni ortadan kaldırmayı hedef bildi."

Asıl bu nedenle, Güney Kafkas sömürücü sınıflarının siyasal partileri silaha sarılarak muzaffer sosyalist devrime karşı harekete geçti. Aşağılık Taşnaksutyun, "ne pahasına olursa olsun Bolşevik iktidarın devrilmesini hızlandırmak ve Kurucu Meclisi toplamak için karşıdevrimci partilere çağrı yaptı". Şimdi bile Taşnaklar, Rusya'da sözde hiçbir zaman devrim olmadığını, "çarlığın kendiliğinden devrildiğini, onu kimsenin yıkmadığını" söyleyip durmaktadırlar.

Karşıdevrimci Taşnaksutyun, Ekim Devrimi'nin kazanımlarına karşı mücadele ederken, Ermenistan toprağında, Ermenistan büyük sanayi-ticaret burjuvazisi diktatörlüğü kurma ve Türkiye'den (Doğu Anadolu'nun 7 ili), Gürcistan'dan (Ahilkelek, Borçalı vs.) ve Azerbaycan'dan (Karabağ, Nahçıvan vs.) toprak kopararak, "bağımsız" Taşnak Cumhuriyeti'nin sınırlarını genişletme sevdasına soyundu. Karşıdevrimci Taşnaksutyun, burjuva devletinin kurulması mücadelesini, ulus ve milli iktidar mücadelesi paravanasıyla gizledi. Kendisine ait satılık basın sayfalarında, burjuva milliyetçi Taşnak Hükümeti'ni bile "sosyalist hükümet" olarak ilan etti.

S. Şaumyan 1906'da Taşnak Partisi'nden şöyle söz ediyor:

"O, sosyalizm maskesini yüzüne takarak, Kafkas'ın işçi hareketine karşı en kararlı bir savaşım vermektedir. Devrime karşı 15 yıl savaşmak için, şimdiye kadar kendini 'devrimci' parti olarak adlandırmıştır; şimdi devrime ve sosyalizme karşı savaşmak için, kendini 'devrimci' ve 'sosyalist' parti olarak adlandırmaktadır. "

Kaynakça
Kitap: TAŞNAK PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ (1914-1923)
Yazar: A.A. Lalayan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir