Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Taşnaksutyun Partisi'nin Karşıdevrimci Rolü

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Taşnaksutyun Partisi'nin Karşıdevrimci Rolü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 23:30

TAŞNAKSUTYUN PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ

1890 yılında, Ermeni büyük sanayi ve ticaret burjuvazisinin çok güçlü olduğu Tiflis, Bakü, Şuşa ve diğer kentlerde, resmi olarak Ermeni Devrimci Taşnaksutyun Partisi (ARPD) olarak adlandırılan bir milliyetçi burjuva partisi doğmuştu.

Taşnaksutyun, siyasal mücadele sahnesine, burjuva liberal Artsruni ve onun yayın organı M şakın doğrudan devamı olarak girmişti. Partinin önde gelenlerinden Malumyan, Topçıyan ve diğerleri burjuva yayın organı Mşak'ın çalışanları kabul ediliyorlardı.

Taşnaksutyun, karşıdevrimci Ermeni burjuvazisinin çıkarlarını ifade ederek, 40 yıl boyunca Ermeni halkını ulusal ve sosyal demogoji yoluyla aldattı. Doğuşundan itibaren Taşnaksutyun'un, "sınıfsal mücadele" ve benzeri gibi söylemleri de içinde barındıran Narodnik düşüncelerinin yansıdığı bir programı vardı. 1905-1906 Devrimi döneminde Taşnaksutyun Partisi, devrimle mücadele için yığınları harekete geçirmeye çalışarak, Viyana Kongresi'nde "sosyalist" (EsEr) nitelikli bir programı kabul etmiş ve kendini "sosyalist" parti olarak ilan etmişti. Sonraki yıllarda Taşnaksutyun, "partiyi kurmuş olan iki üç 'okur yazar' tarafından, şekline uysun diye, kopyalanmış... -partinin başını çektiği hareketle ve güttüğü hedeflerle hiçbir alakası olmayan- bu kağıt parçasına" zaman zaman atıf yapmıştır...

Karşıdevrimci Taşnaksutyun, 1905-1906 Devrimi sürecinde (ve sonrasında) devrimci güçleri darmadağın etmek ve devrim mücadelecilerini bölmek için, Karabağ, Bakü ve Güney Kafkas'ın diğer şehirlerinde Ermeni-Türk kıyımını kışkırtmıştır. Taşnaksutyun Partisi, devrimci işçi gösterileri sırasında katılımcılara şiddet uygulamaktan sakınmamış (Aleksandropol [Leninakan] ve diğer şehirlerde), bu amaçla özel mavzerci birlikler kurmuştur.
Taşnaksutyun, Rus askeri-feodal emperyalizmin uşağıydı. "Türkiye'de yaşayan kardeşlerinin kurtuluşu" vb. sloganlar kullanıp emekçi yığınları aldatarak, kendi organı olan sözde Ermeni "Milli" Şürası yoluyla, 1914-1918 emperyalist savaş döneminde Ermenilerden "gönüllü" milisler kurmuş ve Ermeni işçi köylülerini Çarlık, İngiliz-Fransız ve Ermeni emperyalizminin çıkarları uğruna "kurbanlık koyun" durumuna getirerek Kafkasya'da Çarlık Ordusu'nun kadrosunu tamamlamıştı.
Karşıdevrimci Taşnaksutyun, 1918 yılında Alman-Türk kuvvetlerinin yardımıyla Ermenistan'da egemen olduktan sonra, ülke ekonomisini temeline kadar tahrip etmiş, işçi ve köylülerin devrimci hareketlerini kana bulamıştı. Taşnaksutyun, egemen olduğu 30 aylık sürede (Mayıs 1918-Kasım 1920) Ermeni nüfusun yüzde 35'ini ve Azerbaycan nüfusun da yüzde 65'ini yeryüzünden silmişti.

Taşnaksutyun, devrimci Ermeni işçi ve köylülerinin iradesiyle Sovyet ülkesinden kovuldu ve onun ideologları yurtdışında, Ermenistan'da burjuva diktatörlüğünü yeniden kurabilmek adına 17 yıldır iğrenç işler yapmaktadırlar. 17 yıldan beri Taşnaksutyun artıkları yurtdışında, SSCB'ye karşı birlikte hareket etmek amacıyla, Gürcü Menşevikler ve Azerbaycanlı Musavatçılardan oluşan beyaz göçmenlerle sözde anlaşıyorlar. Alman ve Japon faşistleri ve diğer gerici güçler onları yurtdışında antisovyetik amaçlarla kullanıyorlar. İşte bu yüzden, Sovyet Ermenistan emekçileri, Taşnaklan her zaman Ermeni halkının can düşmanı olarak gördüler ve görüyorlar.

Ne var ki, son zamanlara kadar Sovyet Ermenistanı'nda karşı-devrimci Taşnaksutyun Partisi artıklarına karşı etkin bir mücadele verilmemiş. Gerçek yüzünü Lenin'in daha 1905 yılında açığa çıkardığı "spesifizm" unsurlarının kökleri ülkede hala kazınamamıştır.
Lenin, 1905'te Bolşevik Merkez Komitesi'ne -temsilcilerinin hile ve oyunlarla Parti Konferansına katılmaya çalıştığı- "spesi-fizm" üzerine bir yazı göndermişti.

Yazı şöyle:

'"Ermeni Sosyal Demokrasi Federasyonu' hakkında sizleri özel olarak uyarıyorum. Bu federasyonun toplantıya katılmasına razı olursanız, ne pahasına olursa olsun düzeltilmesi gereken meşum bir hata olur bu. Bunlar, Kafkasya'da hiçbir ciddi ilişkisi olmayan, burada eften püften şeyler yayımlayan düzen bozucu iki Cenevrelidir... Bu, Kafkasya bundizmini beslemek için uydurulmuş Bundist bir kreaturdur, başka da bir şey değildir. Bu gibileri Rus konferansına, yani Rusya'da faaliyet gösteren örgütler konferansına sokarsanız, şapa oturursunuz. Kafkasyalı yoldaşların hepsi, bu sözde yazar ve düzen bozucu çetesine karşıdırlar (bunu birçoklarından duydum). Sizler sadece Kafkasya'nın protestolarına ve 'birleşme' yerine, yeni hırgüre neden olursunuz. Allah aşkına, Kafkas birliğini, Rusya'daki emekçi yığınları görmezden gelmek ve Cenevre bataklığının aşağılık serserileriyle düşüp kalkmak nasıl mümkün olur! Size gözyaşları içinde yalvarıyorum: Bunu yapmayın!"

İşte bu nedenle karşıdevrimci Taşnaksutyun, var gücüyle "spesi-fistleri" himaye etmiş ve her zaman onlardan övgüyle söz etmiştir.
Büyük Stalin'in sadık dava arkadaşları ve öğrencileri S. Şaum-yan, S. Spandariyan vb., karşıdevrimci Taşnaksutyun ajanları olan "spesifistler"e karşı amansız mücadele veriyorlardı.
Sovyet Ermenistanı koşullarında, Ermeni milliyetçi "spesi-fizm"in önderi, şimdi ipliği pazara çıkmış olan Aşot İvanisyan, yönetimde olduğu 1923-1927 yıllan arasında "spesifizm" politikası uyguladı. O ve dava arkadaşlan Güney Kafkas'ta ve Ermenistan'da -milliyetçi "spesifıst" önderlere, ülkedeki Bolşevizmin organizatörleri rolü vererek- Bolşevik örgütlenmeler ve devrimci hareket tarihini alçakça çarpıtmışlardı. Hatta A. İoanisyan ve grubu da, Erivan'ın merkezine "spesifizm" liderlerinden biri olan Ruben için bir anıt dikmişlerdi. Spesifistler ve Ermenistan milliyetçi-eğilimci yö-netimi, 1923-1927 döneminde karşıdevrimci Taşnaksutyun'a karşı uzlaşmacı tutum sergiledi ve halkın can düşmanı D. Ananuni'yi ve bazı "spesifıstler"i himaye etti.
Hain A. Hanciyan, sezdirmeden yönetime kurulduktan sonra, milliyetçilere karşı mücadeleye girmedi ve Taşnak-Troçkist ve "spesifist" artıkların kökünü kazımadı.

Hanciyan 1934'te Harur-daytı Ayasran gazetesi çalışanlanna şöyle demişti:

"Şimdiki koşullarda Taşnaksutyun Partisi'ne karşı bir makale koymaya gerek yoktur. Bu yersiz olur... Böyle bir şeye asla ihtiyaç yoktur."

Burjuva milliyetçisi Hanciyan'ın bakış açısından, siyasal, ekonomik hayatımıza getirilen Taşnak eleştirisi bizlere çok yararlıdır, Sovyet iktidarının başına bir felaket gelmesi durumunda, kuşkusuz iktidara gelebilecek tek güç Taşnaksutyun'dur. Mesele böyle konunca, elbette Taşnaksutyun'un karşıdevrimci özünün açığa çıkması çok zordur.

Hanciyan'ın maskesi düştükten sonra, Ermenistan Komünist Parti Yürütme Kurulu Birinci Sekreterliği'ne Amatuni getirildi. Yeni başkan sıkı sık, Hanciyan'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmakla övündü. Oysa Amatuni, Hanciyan politikasının azılı takipçisi ve onun karşıdevrimci milliyetçi faaliyetlerinin sürdürücüsü; Troçki-Buharin tayfasının ajanıydı.4 Yalancı Amatuni ve çetesi kendi ko-numlarından yararlanarak sosyalizmin inşasına muazzam zararlar verdiler.

İşte bu nedenle, Sovyet Ermenistanı basın sayfalarında karşı-devrimci Taşnaklar ve onların "spesifist" uşakları, zamanında yeterli eleştiriye ve ifşaata hedef olmamış, ülkedeki Taşnak-Troçkist çete artıkları temizlenmemiştir.

Kaynakça
Kitap: TAŞNAK PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ (1914-1923)
Yazar: A.A. Lalayan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir