Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Taşnaksutyun'un Emperyalist Savaş Üzerine Hesabı

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Taşnaksutyun'un Emperyalist Savaş Üzerine Hesabı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 26 Ara 2010, 23:25

Taşnaksutyun'un Emperyalist Savaş Üzerine Hesabı

Sovyet Ermenistanı işçi ve köylüleri, burjuva-ağa boyunduruğundan kurtulalı 15 yılı geçti. Onlar şimdi SSCB'nin tüm emekçileriyle birlikte yeni bir sosyalist düzenin, aydınlık ve gönençli bir yaşamın başarılı biçimde kurulmasıyla meşguller. Bu yıllar süresince Sovyet ülkesinden kovulan "Taşnaksutyun"un Ermeni büyük burjuvazisi ideologları, Ermenistan'da sermaye ve mavzer diktatörlüğünü yeniden kurmaya gayret ederek, sosyalizmin vatanına karşı müdahale organizasyonunda emperyalistlere var güçleriyle yardımcı oluyorlar.

Taşnaksutyun Partisi'nin 15 yıl boyunca uyguladığı ve uygulamaya devam ettiği çeşitli taktik usuller üzerinde durmadan, ana hatlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Sovyet Rusya'ya karşı, karşı-devrimci bir harekatı örgütlemek ve Sovyet ülkesinin yenilgisinden sonra Ermenistan topraklarında egemenliğini yeniden kurmak amacıyla, istilacı politikalarıyla Alman faşistlerine, Japon militaristleri ne ve diğer emperyalistlere her türlü destekte bulunmak; Nahçıvan, Karabağ, Ahılkelek, Borçali vs. gibi ilçeleri işgal ederek, Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan kopardığı topraklarla "bağımsız" Ermenistan topraklarını stratejik açıdan elverişli duruma getirmek; Doğu Anadolu'dan Akdeniz kıyılarına kadar Türkiye'den toprak kopararak -Ermenisiz de olsa- "Birleşik Ermenistan" ülküsünü gerçekleştirmek.
Taşnak çetelerinin mücadelesinin özü ve amacı kısaca budur.

Taşnaksutyun'un Mısır yayın organı Droşak şöyle yazıyor:

"Kendi yüksek organında -XI. Parti Kongresinde- alınan kararların genel ruhuna uygun olarak Taşnaksutyun, ulusun tek siyasi önderi (!) ve tek örgütlü gücü (!) sıfatıyla, ortak güçleriyle gelecekteki olaylara hazırlık yapmaktadır. Taşnaksutyun hazırlanıyor, ama beklemiyor... Bu açıdan Taşnaksutyun'un, gücü ve olanakları ölçüsünde hazırladığı istisnai durumlardan söz etmeyi gereksiz buluyoruz."

Demek, Taşnaksutyun hazırlanıyor, ama beklemiyor. Adama sorarlar, neye hazırlanıyor diye? Beyaz muhafızlara özgü karşıdevrimci amaçlarını gerçekleştirmesi konusunda Taşnaksutyun'un öncelikli ve ana hedefi ne?

Bu soruya, Taşnaksutyun Partisi XI. Kongresi'nin savunduğu şu çağrı yeterli yanıtı vermektedir:

"Mücadelemiz yolunda karşı karşıya geldiğimiz asıl güç Sovyet Rusya'dır. Ermeni halkının siyasi, iktisadi ve manevi kurtuluşunun (!) en vazgeçilmez koşulu, Rusya'da Sovyet düzeninin alaşağı edilmesidir."

Mesele gayet açık. Ermeni halkının cellatları Taşnaklar "olaylar hazırlıyor", yani dünyada sosyalizmin zaferle çıktığı tek ülkeye karşı, karşıdevrimci, kanlı bir savaşı tezgahlamak için, silahlı çete faaliyetleriyle antisovyetik eylemlerini koordine etme çabası içindeler. "Sovyet Rusya" onların karşıdevrimci planlarını bozuyor. Bu nedenle "Rusya'da Sovyet düzeninin yıkılması" Taşnak çeteleri için en öncelikli hedeftir.

Burada Taşnaksutyun Partisi'nin Ermenistan halkını "kurtarma" meselesi üzerinde durmayacağız. Güney Kafkas emekçileri bu kurtuluşun gerçek hikayesini çok iyi bilirler ve unutmazlar. Taşnaksutyun'un karşıdevrimci olduğuna ilişkin herhangi bir kanıta da kesinlikle gereksinim duymazlar. Taşnaksutyun, karşıdevrimle ve Çer-nosoten* gericiliğiyle, kardeşi kardeşe kırdıran katliamlarla ve emperyalizmin ülkeyi köle haline getirmesiyle, talanla, cinayetle, ortaçağ engizisyonuyla ve emekçilere baskı uygulamakla, aralıksız savaşlarla, açlıkla, salgın hastalıklarla ve ekonominin baştan sona tahrip edilmesiyle eşdeğerdir.
Taşnak karşıdevrimi gece gündüz Sovyet iktidarının yıkılmasını, "Büyük Ermenistan'ın" kurulmasını vb. hayal eder durur. Beyaz Taşnaksutyun eşkıyası böyle bir planı kendi kuvvetleriyle gerçekleştirebileceğine acaba inanıyor mu?

Kuşkusuz hayır. Taşnak'ın kalın kafalı kalemşorları bile, bu işin onların harcı olmadığını anlarlar. Bu yüzden onlar, gelecekte emperyalist bir savaşa, emperyalistlerin SSCB'ye saldırmasına bel bağlıyorlar; ki bu saldırı onların "yitirdikleri mevzileri" yeniden ele geçirmelerine, diğer bir deyişle ülkede Ermeni büyük burjuva ve ağa egemenliğini siyasal olarak yeniden kurabilme imkanı sağlayacaktır. Bu sebepledir ki, "Taşnak yayın organları ve yayın yönetmenleri yalnızca barışın düşmanı olarak boy göstermiyorlar, tutkuyla savaş istiyorlar". Bu satırlar Amerikan komünist yayın organı Banvor'a ait.

Bir Taşnak yayın organı da başyazısında şöyle diyor:

"Gelecekte milletler arasında doğacak büyük bir silahlı çatışmaya doğrudan ya da dolaylı istisnasız herkes katılacaktır. Biz ilk grup milletlerden olacağız" (bu cümleyi ben vurguladım, diğerleri Taşnaksutyun yayın yönetmenine ait -A. Lalayan). Başyazı şöyle devam ediyor. "Hiç kuşkusuz bu fırtınanın yaklaşması durumunda, yankılan kaçınılmaz olarak bizim (!) ülkemizde (Ermenistan'da -A.L.) duyulacak ve doğrudan doğruya kaderimizi etkileyecek... Tarihsel olaylar, kaderimizi gelecekteki büyük çatışmaların ekseni olacak ülkeyle (SSCB) bağlamıştır... Savaşan milletlerin Rusya'yı rahat bırakacaklarını düşünmek saçmalıktır... Aksine, mücadele dünya topraklan-nın bu altıda birlik bölümü üzerinde baş gösterecek." Daha sonra gazete coşkulu bir üslupla, Hitler'in "Doğu'nun zenginliği" ve Rusya'nın istilası üzerine malum müdahaleci demeçlerini göklere çıkararak bir kez daha, Taşnaksutyun'un ileride Sovyetler'e karşı bir savaşa etkin olarak katılacak yeteneğe sahip olduğuna vurgu yapıyor.

Taşnak yayın organı tamamen açık ve küstah bir üslupla Hitler'i ve onun SSCB'yle ilgili "tarihsel misyonunu" savunarak, Komintern'in VII. Kongresinde faşizme ve emperyalist savaşa karşı tek cephe kararına karşı bir tavır sergiliyor.
Taşnaksutyun'un karşıdevrimci "ideologları" faşizmin savaş anlamına geldiğini gayet iyi biliyorlar. Bu yüzden iktidara gelen Hitler faşizmine özel sempati duyuyorlar. Taşnaksutyun, İngiliz ve Fransız emperyalizminin gerici çevreleriyle antisovyetik ilişkilerini muhafaza etmekle beraber, aşağılık yayın organlarının sayfalarında Alman faşistlerinin Doğu'yu istila tasarılarını gittikçe daha enerjik biçimde savunuyor.

Emperyalist devletlerin doğrudan SSCB'ye saldırısı ya da emperyalist bir savaş ve bu savaşın Sovyetler'e karşı bir savaşa dönüşmesi (Taşnaksutyun'a göre bu daha olasılıklı)... işte ordusuz Taşnak generallerinin görüşlerine göre, "bugün hala çözümlenmemiş (!) Ermeni sorununun yarın kesin olarak nasıl çözüleceğinin reçetesi..."

Karşıdevrimci Taşnak'ın "yeni" planı -faşist Almanya'nın ve Japonya'nın askeri saldırganlığı üzerine yapılan hesaplar- Sovyet Ermenistanı'na ve SSCB'nin tamamına yönelik tüm diğer karşıdevrimci müdahaleci planlar gibi, hatta daha esaslı biçimde tarumar edilecektir.
Bilindiği gibi Taşnaksutyun Partisi emperyalist savaşa çok etkin biçimde katılmıştı. Bu savaşta nasıl bir rol üstlendiğini ve Taşnaksutyun'un bu emperyalist savaşa katılması sonucu Ermenistan işçi ve köylülerinin ellerine ne geçtiğini sormak gerekir.
Şimdi bunu incelemeyi deneyeceğiz.

Kaynakça
Kitap: TAŞNAK PARTİSİ'NİN KARŞIDEVRİMCİ ROLÜ (1914-1923)
Yazar: A.A. Lalayan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir