Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:29

Dışişleri Bakanı'na
Erivan


Düzenli Ermeni birliklerinin 28 Ocak günü Şöregel, Zaruşad, Çıldır ve Akbaba'ya taarruza geçtiği ve adı geçen kazaların Müslüman köylerinin Ermeni topçu ateşiyle yerle bir edildiğine dair Kars Hemşeriler Derneği'nin telgraf haberi Azerbaycan Hükümeti tarafından alınmıştır. Azerbaycan Hükümeti, Güney Kafkas sınırları dahilinde katliama uğrayan Müslümanların kaderine kayıtsız kalamaz. Azerbaycan Hükümeti adına, Kars vilayeti Müslüman nüfusa karşı başlatılan bu anlaşılmaz kırımı şiddetle protesto ediyorum ve Azerbaycan'la dostane ilişkilerin korunması için Ermenistan Hükümeti'nin, Ermeni Ordu birliklerinin bu saldırgan hareketine son vermesini ümit ediyorum.

No. 847, 8 Şubat
Dışişleri Bakanı Hoyskiy

Kaynakça
Kitap: KIZIL KİTAP
Yazar: Kayhan Yükseler
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:29

Azerbaycan Diplomatik Temsilcisi'ne
Tiflis

Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı'na aşağıdaki notayı gönderdim:


"Düzenli Ermeni birliklerinin 28 Ocak günü Şöregel, Zaruşad, Çıldır ve Akbaba'ya taarruza geçtiği ve adı geçen kazaların Müslüman köylerinin Ermeni topçu ateşiyle yerle bir edildiğine dair Kars Hemşeriler Derneği'nin telgraf haberi Azerbaycan Hükümeti tarafından alınmıştır. Azerbaycan Hükümeti, Güney Kafkas sınırlan dahilinde katliama uğrayan Müslümanların kaderine kayıtsız kalamaz. Azerbaycan Hükümeti adına, Kars vilayeti Müslüman nüfusa karşı başlatılan bu anlaşılmaz kırımı şiddetle protesto ediyorum ve Azerbaycan'la dostane ilişkilerin korunması için Ermenistan Hükmeti'nin, Ermeni Ordu birliklerinin bu saldırgan hareketine son vermesini ümit ediyorum." Bu notayı bütün yabancı Misyonlara ve Gürcistan Hükümeti'ne iletin. No. 848, 8 Şubat

Dışişleri Bakanı Hoyski
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:43

Azerbaycan Diplomatik Temsilcisi'ne

Kars olaylarıyla ilgili gönderdiğim notaya, Müttefik Temsilcilerin yazılı cevaplarını almak için hemen tedbirler almanızı istiyorum. Onlar ne gibi tedbirler almışlar? Özel bir hatırlatma yapmadan, kritik konuların seyrinin izlenmesini rica ediyorum. Erivan'a para gönderildi mi? Makinski geri kalan parayı hemen götürsün.

10 Mart, No. 44
Dışişleri Bakanı Hoyski (imzalı)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:54

Kopyanın kopyası İvedi
Erivan

Ermenistan Dışişleri Bakanı'na Azerbaycan Diplomatik Temsilcisi'ne (kopyası)


Hükümetim, Kars'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak Kars bölgesi Müslümanları murahhas temsilcilerinin ulaştırdığı haberi; Ermeni General Osipyants'ın 30 Ocak 1920 tarih ve 1 sayılı emir kopyasını; Zaruşad kazası köy temsilcilerinin bahse konu emre cevabi yazı kopyasını; Kars Hemşehriler Derneği üyesinin Ahılkelek'ten ve Tiflis'ten gönderdiği telgrafları ve zatınızın, Ermeni Hükümeti'nin hiçbir şekilde sivil Müslüman halka karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını ve ülke halkının arzularına ve hislerine tam bir uyum içinde hareket ettiğini, Kars bölgesinde bozulmaz bir düzen ve huzurun sürmekte olduğunu bildirdiğiniz 800 sayılı telgrafınızla asla uyuşmayan bazı haberler almış bulunmaktadır.

General Osipyants 30 Ocak 1920 tarih ve 1 sayılı emrinde, Zaruşad havalisi Müslümanlarına itaat etmelerini emretmekte, aksi takdirde topçu ateşi açarak Müslüman köylerini yerle bir edeceğini ve bütün malın mülkün imha edileceğini bildirmektedir. General Osipyants'ın emrine cevaben de Zaruşad köyleri temsilcileri, Ermenistan iktidarının sergilediği hayasızca tavır ve zorbalığa, Müslüman köylerinin Ermenilerce yakılıp yıkılmasına; yaşlı kadınların bile katledilmesine dikkat çekerek, köylerinin ateşe verilmemesini, mülklerinin yok edilmemesini talep etmekte ve ayrıca bu tehdidin gerçekleşmesi durumunda bütün sorumluluğun General'e ve Ermeni Hükümeti'ne ait olacağını bildirmektedirler. Kars bölgesi yetkili Müslüman temsilcilerinin verdiği bilgilerden, 27 Ocak'tan itibaren başında Mazmanov'un bulunduğu Ermeni Ordu birliklerinin Müslüman köylerine saldırılar düzenlediği; General Osipyants'ın da tehdidini hayata geçirdiği, 7 Şubat'a kadar süren topçu ateşiyle Güğercin ve Kızılkilise köylerini yaktığı; Keçebörk, Meçitli (Camili), Kümbet, Ağzıaçık, Ma-maş, Bendivan, Kalecik vs. köylerinde evleri yakmış olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen köylerde Müslümanların malvarlığı Ermeni birlikleri tarafından baştan aşağıya tahrip edildi ve yağmalandı. Büyük ve küçükbaş hayvanlar götürüldü. Kars Hemşehriler Derneği üyesi Ahılkelek'ten telgrafla, Şöregel'de top ateşiyle 12 köyün yakılıp yıkıldığını ve halkın bir kısmının top ateşiyle, bir kısmının da -30 derece soğukta, şiddetli kar fırtınası altında donarak öldüklerini; malın mülkün, hayvanların Ermeniler tarafından tarumar edildiğini ve yağmalandığını bildiriyor. Yine adı geçen dernek Tiflis'ten gönderdiği telgrafta da, Ermeni Hükümeti'nin hiç aldırmadan Kars Müslümanlarını toptan katletmeye başladığını, bütün köylerin topçu ateşiyle tahrip edildiğini, Ermeni ordu birlikleri tarafından kadın ve çocukların bile bu korkunç öç tutkusunun hedefi haline geldiğini bildiriyor. Keza, Ermeni birliklerinin girdiği her yerde Müslümanlara ölümü, yağmayı, tahribatı beraberinde getirdiğine ve Kars havalisi Müslümanlarını topyekun imhayla tehdit ettiğine dair başka haberler de mevcuttur.

Hükümetim, Kars vilayeti Müslümanlarının ve Güney Kafkas Ermeni halkının çıkarları için, Ermeni ordu birliklerince Müslümanların sistemli şekilde yok edilmesine son verilmesi amacıyla Ermeni Hükümetine başvurmayı henüz mümkün bulmaktadır ve bu çağrıyla Güney Kafkas'taki Müslümanların ve Ermenilerin bir arada huzur içinde yaşamalarım sağlamak için alınacak önleyici bütün tedbirleri de tüketmiş olduğu gözüyle bakacaktır.

26 Şubat, No. 1252
Aslı, Dışişleri Bakanı Hoyski tarafından imzalanmıştır.
Aslının aynıdır: Haber Bürosu Şefi A. Şçepotyev Kopyasının aynıdır: Haber Bürosu Şefi
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Dışişleri Bakanı Hoyski'den Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:55

Paris'teki Sayın Azerbaycan Cumhuriyeti Barış Delegasyonu Başkanı'na İstanbul'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Temsilcisi'ne (kopya)

1 Mart 1920

Devletimizin iç ve dış olayları hakkında gönderilen işbu özetten, Ermeni Hükümeti'nin, Müslüman köylerini yakıp yıkmaya başladığı Kars havalisinde, Müslümanların ne feci bir durumda bulunduklarını öğreneceksiniz.
Bu olaylara Hükümetimiz elbette kayıtsız kalamazdı ve bütün gücüyle protestosunu bildirdi.
Ancak tek başına protesto yetersizdir, sizin de gerek kamuoyuna. gerekse İtilaf devletleri temsilcilerine etki yapmanız, Ermeni Hükümeti'ni, Müslüman halkı sistemli şekilde yok etme programını durdurmaya zorlamanız gerekiyor. Kars bölgesi sorununun çözümünde İtilaf devletlerinin halkın iradesini ve isteklerini dikkate alması ve halk iradesinin eksiksiz tecelli etmesi olanağı sağlanmalıdır. Yalnızca böyle bir çözüm halkı yatıştırabilir ve onun kırıma uğ-ramasını durdurabilir. Bu yönde şu ya da bu adımı atmak sizlere düşmektedir.

Batum kentine ve Batum vilayetine gelince, İngilizlerin öngörülen şekilde Batum'dan ayrılmaları nedeniyle, Konsolosumuzun ilişik haberinden anlaşılacağı gibi, orada çok endişeli bir hava oluşmuştur. Gürcistan Hükümeti durumun belirsizliğinden yararlanarak birlikleriyle Batum'u işgale karar verdi. Bu arada son günlerde Gürcü basınında -Gürcistan'ın sözde ayrılmaz parçasını oluşturan Batum ve Batum vilayeti üzerinde tarihsel, etnografik vb. haklarına atıfta bulunarak- bu karar lehine yoğun bir kışkırtma kampanyası yürütülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Gürcistan'da erkekleri nüfusa kaydetme faaliyeti sürdürülmektedir. İlk emirle Batum'u işgal etmek üzere, Notabeni istasyonunda Gürcü birliklerin beklediğine dair haberler alınmaktadır ve bu bağlamda İngilizlerin Gürcülere yardım edeceği yönünde bazı işaretler vardır.

Hükümetimiz, Batum konusunun böyle tek taraflı çözümünü -Müttefik Misyonlarına verdiğim muhtırada zikredilen çözümün yegane kabul edilebilir olduğunu düşünerek- kabul etmemektedir.

Ortaya çıkan durum sebebiyle, belirtilen şartlara uygun olarak, Batum sorununun çözümüne katkıda bulunacak bütün tedbirlerin alınması zorunludur.

Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Batum vilayeti konusunda ise, halkın isteği ve iradesiyle örtüşen başka bir çözüm de pekala mümkündür, ki görüldüğü kadarıyla halk bütün bu propagandalara rağmen Gürcistan yönetimini tanımaya istekli değildir.
Hükümetimizin görüşü halkın istekleriyle tamamen bağdaşmaktadır, zira Batum ve Kars sancakları beraberce, coğrafi, etnik ve dinsel yapı olarak yeterli verilere sahip bulunduğu için bağımsız tek bir bütün oluşturmaktadır. Sorunun farklı çözümüyse aralıksız kanlı çatışma ocakları yaratacak ve Güney Kafkas'ın huzurlu hayatı bozulacaktır.
Belirtilen bütünleşme yoluyla ortaya çıkacak yeni bölgesel birlik, gelecekteki konfederasyonun bünyesine girebilir.

Dışişleri Bakanı Hoyski
Özel Kalem Müdürü (imza)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir