Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Burada Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:00

Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti

Askeri-Sağlık Müfettişi
15 Ağustos 1919 No. 19
Bakü İskan Bakanlığı

Zatı devletlileri Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İsmail Bey Huramoviç'e

Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti Meclisi beni Azerbaycan Cumhuriyeti'nde görevlendirirken, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti temsilcilerinin, Güney Kafkas Konferansı'na katılmaları ve görüşmelerde yer almalarının sağlanması konusunda Hükümetinizden gerekli girişimlerde bulunmasını hassaten rica etmemi emretmişlerdi. Gerekli çalışmayı yaptım, yani Gürcistan'daki Azerbaycan diplomatik temsilciye, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'na ve Bakanlar Kurulu Başkanı'na bu konuda rapor verdim. Sonucunda Ararat Cumhuriyeti Hükümeti'ne gereken nota verildi, ancak ne yazık ki adı geçen hükümet, Konferans'a Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti temsilcilerinin katılmasını kabul edilemez buldu.

Edindiğim bilgilere göre, bugünlerde İkinci Kafkas Konferansı düzenlenecekmiş, bu haberi bildirirken, bu konferansa Güneybatı Kafkas bölgesi Müslüman temsilcilerinin de katılmalarının sağlanması hususunun yeniden dikkate alınması amacıyla Sayın Dışişleri Bakanı'na bilgi verilmesini arz ediyorum.

Meclis üyesi Karaağazade'nin bildirdiğine göre, karşılıklı değiştirilen bölgenin Müslüman temsilcileri Tiflis'e gitmişler, toplantıya katılabileceklermiş.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne diplomatik işler için görevlendirilen Askeri-Sağlık Müfettiş Vekili Bestujev (imzalı)

Kaynakça
Kitap: KIZIL KİTAP
Yazar: Kayhan Yükseler
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:03

Genelkurmay Karargahı 22. Tümen

9 Eylül 1919
101/134

Ekselansları Azerbaycan Dışişleri Bakanı'na

22 Temmuz 1919 gün ve 2208 sayılı yazınıza cevaben zatıalinize, İngiliz makamlarınca tutuklananların 28 Mayıs 1919 tarihinde Malta'ya sevk edildiklerini bildiririm.

Güney Kafkas'taki İngiliz Kuvvetleri Genel Komuta Karargahı Yarbay (imza)
Batum, 9 Eylül 1919
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:05

Zatı devletlileri Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na

Efendim,
Gerek Türklerin ayrılmasından, gerekse üç eyalet (evliye-i selase) üzerinde iktidar kurulduktan sonra Kars Sancağında baş gösteren ve bugüne kadar da devam eden olaylardan sanıyorum haberiniz vardır. Malumlarınız olduğu üzere adı geçen eyaletlerin ahalisi, Ermenilerin Müslümanlara karşı uyguladığı canavarca eylemlerden onları kurtaracak güç olarak iktidarın şahsında sizlere derin umut beslemiştir. Bu üç bölgedeki Müslümanların durumu ve Er-meni vahşeti hakkında aşağıdaki bilgileri arz ederken, bizler için bir kurtuluş yolu bulmanızı hassaten rica ediyorum.

1. Türklerin Kars'tan ayrılması münasebetiyle, buranın saygın ve söz sahibi kişileri, halkın onurunu, haklarını, şahsiyetini ve malvarlığını güvence altına almak amacıyla, bir taraftan Batum, öbür yandan Şerur-Nahçıvan arasındaki sahayı içine alan bölgede Milli İslam Şûrası toplanması kararı aldılar.

9 Mart 1919 tarihinde Kars'ta bir araya gelen temsilciler toplantısında 1 başkan, 6 üyeden oluşan 1,5 milyon insanın esenliği için çalışacak bir Komite seçildi. 1,5 ay sonra demiryolu hattını kontrol sıfatıyla bir İngiliz heyeti geldi, beraberinde, o zamana kadar giriş izni olmayan Ermeni memurlarını da getirmişti. "Şûra" elbette bu gibi olaylara razı olamazdı ve bu memurların derhal uzaklaştırılmasını istedi. İngilizler bu talebi yerine getirdiler. Bu sırada Türkler Kars bölgesini tamamen boşaltmışlardı.
13 Haziran 1919 tarihinde Milli İslam Şûrası "Güneybatı Kafkas Hükümeti" adını aldı. Her yerde mükemmel bir düzen hüküm sürüyordu. Yerel seçimler sonucu oluşan Meclis, ülkenin bütün yurttaşlarına karşı, hiçbir şekilde din, milliyet ayrımı yapmadan adaletli ve eşit davranmaktaydı.

2. İngilizler, Kars'ın Ermenilere devri meselesinde, Müslümanların Ermeni hakimiyeti altında yaşamayı kabul etmeyeceklerine daha baştan kanaat getirmişlerdi, ama buna rağmen Meclisin toplandığı bir gün 30 bin İngiliz ve Hint askeri yığarak hükümet üyelerini tutukladı ve Malta Adası'na sürdü. Üç gün sonra askeri durum ilan ederek ve hakim noktaları işgal ederek Kars'ı Ermenilere teslim ettiler.

3. İngilizler bazı sebeplerden Kars'ı terk etmişlerdi. Kars'ta gıda maddelerinin ucuz olduğu düşüncesiyle şehre Erivan'dan -sayıları 20 bini bulan- Ermeni mülteci akını başlamıştı. Bunun sonucu şehirde gıda maddelerinin fiyatında korkunç bir artış oldu. Duruma hakim olduktan ve Kars'ta hala kalmakta olan kadınlı çocuklu Müslüman mültecileri sürdükten sonra (öyle ki Kars'ta 30 civarın-da ev kalmıştı) Ermeniler, eski intikam ve Müslümanları takip yönündeki politikalarını sürdürmeye başladılar.

4. İngilizler Kars'ı terk etmekle birlikte, burada bir İngiliz Komisyonu kalmıştı. Bu esnada Ermeni Cumhuriyeti Başbakanı Hatisov Kars'ı ziyaret etti ve Müslümanları, Rusları, Ermenileri toplayarak ayrım gözetmeksizin herkese eşit davranılacağı, kişi ve mal güvenliğinin korunacağı sözü verdi.

Hatısov'un ayrılmasından sonra İngiliz Komisyonu ve kısa bir süre sonra da mülteciler için Amerikan Yardım Komisyonu geldi. Beraberinde tahıl ve un getirmişti. Komisyon, Müslüman mültecileri tamamen görmezden gelerek, Ermenilere bedava tayın dağıtmaya başladı. Şikayetimiz üzerine Komisyon Müslüman mültecilere bedeli karşılığında tayın verdi, ama birkaç gün sonra ekmek dağıtımı kesildi. Müslümanlar yine aç bilaç kendilerini sokakta buldular. Civar köylerden Kars'a gıda maddesi satmak için gelenlerin mallarına şehre bir kilometre kala el konuyordu. O kadar ki, 15-16 kilogram arpanın şimdi 400 rubleye satıldığı oluyor, kaldı ki bulmak da imkansız... Bizleri soğuktan öldürüyorlar, üstelik Amerikan Yardım Komisyonu, Ermeni birliklerinin tahıl ihtiyacını da karşılıyor.

Ayrıca Sarıkamış istikametindeki Akça bucağının köyleri top ateşine maruz kaldı, köyler tahrip oldu, bütün hayvanlar telef oldu. Göle'de 4 köy yıkıldı, malları talan edildi. Şöregel'de Keni köyünden 300 büyükbaş hayvan, 60 at; Gülviran köyünden 100 büyükbaş, 300 koyun; Kalo köyünde bir araba dolusu tahıl ve un götürdüler, 4 kişiyi öldürdüler. Karaca bucağında yaşlı bir dedeyi ve oğlunu öldürdüler, 10 bin rublelerini aldılar.

Şehirde dükkanlar saat 10'da açılıyor, en geç 4'te kapanıyor, saat 4'ten sonra Müslümanları dışarıda göremezsiniz. Kalın'da 30 Müslüman köyü yağmalandı ve yıkıldı, sağ kalanlar Kars'a gittiler.

Özetle, Müslümanlar aç ve ölüyorlar. Şehirde ellerinde ne varsa -Ermeniler yalancı tanık buldu mu- hemen gasp ediliyor.
Özetle, Müslümanların neleri var neleri yoksa; paralan, hayvan-lan, tahılı ellerinden zorla alınıyor. Şimdi her şeyden mahrum durumdalar.
Özetle, Kars bölgesi Müslümanlarına yardım edilmesi ve çıkarlarının korunması amacıyla bir temsilci yollamanızı özellikle rica ediyoruz.

Kars Temsilcileri
(imza)
Kasım Zeynelov, Muhtar Adıgüzelov
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:09

Sayın Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı'na

Tutanak

Güneybatı Kafkas Meclis Başkanı'nın görevlendirmesiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı olarak zatıalinize aşağıdaki protestomuzu arz ediyorum:

Bu yıl 20 Ocak günlerinde Gürcülerin saldırılarıyla, köyleri top ateşine tutulan, camileri yıkılan, hiçbir suçu olmayan insanları katledilen Ahıska Kazası Kobliyan köylüleri eline silah almak zorunda kaldılar. Bu çatışma iki haftadan fazla sürdü ve 11 Şubat'ta Ahıska gönüllü milisleri Ahıska'yı işgal etti, 14 Şubat'ta kazanın Müslümanlara ait bütün topraklan işgal edildi, 22 Şubat'ta da Ahıska baştan başa işgal edilmiş oldu. Bu zaman zarfında Müslümanlar komşuları Gürcülere karşı özenli davranmış, şiddete yönelik olay çok az olmuştu; birlik komutanları müdahale edince çatışmalar hemen kesiliyordu.

Ama Gürcüler böyle yapmadılar:

gittikleri her yerde haklı haksız ayrımı yapmadan köyleri ateşe verdiler, kadınların ırzına geçtiler, komutanlarının göz yummasıyla, daha doğrusu emriyle ellerine ne geçerse alıp götürdüler.

Gürcüler bombalama sırasında her zaman camileri hedef alıyorlardı (Hilvan, Lelevan, Kaharet vs. köylerinde camiler böyle yıkıldı), köyleri işgal eder etmez ateşe veriyor, her yerde kadınlara tecavüz ediyorlardı. Tahıl, ev eşyası, geride hiçbir şey bırakmadan götürüyorlardı. Mesela, Posofun Perban köyünde birlik komutanı yağmalanan malları açık arttırmayla sattı; Gürcülerin, Çihel köyünde 80 yaşında bir kadına tecavüz ettikleri ve sonra da bağırsaklarını çıkarttıkları bilinen bir hadisedir; esirlerimizin gözlerini oydular (Petoban Köyü), cinsel organlarını vb. kestiler. Buna karşılık hiçbir zaman kiliseleri yakmadılar, oralardaki sivil halkı öldürmemişler.

4 Mart'ta biz Azgur'dan geri çekildikten sonra, Gürcüler zırhlı bir araçtan 200-250 kişilik çoluk çocuklu bir kadın mülteci grubuna kurşun yağdırmışlar, bu belki de daha iyiydi, zira sağ kalan kadınları korkunç bir utançla baş başa bırakarak tecavüz etmişler. Bu olaylar sadece Azgur'da cereyan etmiyordu, diğer bütün köylerde de durum aynıydı. Bu bölgenin Azgur ve diğer köyleri büyük zarar gördü. Bazı köyler (Tkeşlana, Gürkel, Ağara, An, Dzir, Karatudan, Gunta) tamamen yakıldı. Tsinuban, Azgur, Kapadze, Tsil, Kide, Koltakev, Orpola köylerinde evlerin yarısından fazlası yok edildi, hemen hemen her yerde (Zikel, Kide, Çunta, Karatudan, An, Gürkel) camiler yıkıldı; Gürcüler tahıl stoklarını, süt ve iş hayvanlarını alıp götürdüler.

Az çok kalburüstü kişiler hapse atıldı (örneğin, Azgur'dan Halif Dadaşoğlu, Mustafa Sulüoğlu vs.). 300 tona yakın tahıl, 4 000 büyükbaş, 6 000 küçükbaş hayvana el konuldu.

Koblian'da aynı olaylar tekrarlandı:

Çihel, Tutaçvar, Kikinet, Sahan, Harcan, Suflis, Arcala, Ab, Hak, Oral, Pareha, Sarbastuman, Marel, Yukarı ve Aşağı Uşe-Huro, Orçoşan, Garan, Cağızman, inceoğlu köyleri ateşe verildi; Harcan, Sahan, Kikinet, Çihel, Suflis, Sarbastuman, Cağızman, Çaral, Marel köylerinin camileri yıkıldı; her yerde hayvanlara el konuldu; toplam 3 000'e yakın büyükbaş hayvan, 7 000 kadar koyun götürüldü; 300 tona yakın tahıla el kondu; milyonlar değerinde para ve kıymetli eşya gasp edildi.

Gürcülerin iki kere saldırdığı Kars'ın Posof bucağında:

Badela, Polola, Stepansminda, Papalo, Güme, Petoban, Georgisuban, Çuantel, Erem, Zendar köyleri yakıldı; Badela, Çilvana, Papalo, Güme, Petoban, Çuantel, Georgisuban köylerinde camiler ateşe verildi; 120 ton tahıl ve 30 ton ot, 2 000 küçükbaş hayvan ve 1 000 büyükbaş hayvan ve at gasp edildi; Şuarskal'dan 5, Arial'dan 6 genç kadın, Posoftan 300 rehine götürüldü; Gürcüler bu eylemlerinden başka gittikleri her yerde kadınlara tecavüz ettiler -bu onların usulüdür- yağma yaptılar; gelen şikayetlere göre sadece Posof ta 800 bin rubleye yakın para gasp etmişlerdi.

Ahıska Kazasının Uravel ve İdumalin cemaatine en son uğradılar, burada da programlarına göre hareket ettiler:

Tobiyet, Zurzel, Yeniköy, Anda, Kisapin, Groma, Shorca, Entel köyleri tahrip edildi, yağmalandı; 2 000 tona yakın tahıl; 1 000 büyükbaş hayvan ve 3 000 koyun götürüldü.

İngilizlerin fiilen yönetiminde olan Ahılkelek'te Gürcüler geniş boyutta tahribat yapamadılar. Buna rağmen bir tek Okam köyünden 15 ton kadar tahıl, her evden çift öküzlü araba talep ettiler; toplam 100 ton tahıl, 2 000 büyükbaş ve 6 000 küçükbaş hayvan gasp ettiler.

Toplam Zarar

2 kazada ve bir bucakta 45 köy ateşe verildi(1.800 ev)3.400.000 Ruble
8 köy yağmalandı(53 köyde ev eşyaları talan edildi)5.000.000
22 cami yıkıldı (değerli halılar vs.)3.000.000
İlk hesaplara göre 1 000 ton tahıl ve 30 ton samana el kondu5.976.000
1   300 Büyükbaş ve8.400.000
2   500 küçükbaş hayvan götürüldü
Para ve kadın ziynetleri gasp edildi 3.000.000
Maddi zararTOPLAM 28.776.000


Çatışmaya girmeyen sivil insanlar öldürüldü (genellikle kadın çocuk, yaklaşık 1 000-1 500). Ayrıca tanınmış 300 kişi tutuklandı, 11 genç kadın götürüldü, bir daha geri dönmediler.

Bütün bu eylemler komutanlarının rızası ve müsamaha göstermeleriyle -hem de Caksu ve Ahıska'da bulunan İngilizlerin gözü önünde- yapılmıştı. Çoğu zaman onlar, Gürcülerin yol açtıkları bu zulüm ve vahşeti bizzat görebildiler.
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, "kardeşleri Gürcü Müslümanlara" karşı, onlara sosyalizm ve komünizm akideleri aşılayarak ve kendi kültürlerinin üstünlüğüne inandırarak işte böyle mücadele ediyor.

Yağmalanan ve aşağılanan Ahıska, Ahılkelek ve Posof Müslüman ahali adına isyanımı belirtiyor ve Hükümetinizden himaye ve korunma rica ediyorum, çünkü hayvanların ve ürünün yağmalanması açgözlülükle, canavarca sürdürülmektedir. Hayvanları ve ekini ellerinden alınacağı için köylülerin toprak sürmeyi göze alamadıklarını söylemek yeter. Müslüman nüfusu açlık ve ölüm tehdit ediyor, halkımızı ancak Hükümetinizin desteği ve himayesi kurtarabilir.

(imzasız)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:38

Erivan 29 Şubat 1920 No. 1194

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na


Zatınızın 1252 sayılı telgrafınıza Ermeni Hükümeti yine, Azerbaycan Hükümeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahalesini kabul edilemez bulduğu cevabını bildirmek mecburiyetindedir, ancak her zaman olduğu gibi, bütün Güney Kafkas'ta Müslümanların ve Ermenilerin barış içinde bir arada yaşamalarının zorunluluğu ve kaçınılmazlığı anlayışını savunarak ve bunu üç Güney Kafkas cumhuriyetinin ilerlemesinin ve kültürel gelişiminin güvencesi addederek, değindiğiniz meselenin aslı hakkında aşağıdaki bilgileri vermeye hazırdır:

Ermenistan'a düşman olan, yabancı ve dışarıdan para sağlayan unsurların kışkırtmalarıyla, Kars'ın bazı kazaları Hükümetin yasal taleplerine itaat etmek istememiş, ülkede anarşi yaratmış ve hayatın huzurlu akışına engel olmuşlardır. Hükümet, kışkırtıcıları uzaklaştırmak, yasal makamlara itaat etmek ve barış için gayret etmeleri önerisiyle, Kars Milli Şûrası ve yerli Molokanlar vasıtasıyla, bu huzursuz unsurlara defalarca çağrıda bulunmuştur.

Bu çağrıların sonucunda pek çok köy itaat etmiş ve Ermenistan'a karşı yurttaş yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamıştır.
Ancak huzursuz unsurlar ve silahlı çete tertipçileri rejime bağlı bu köylere saldırılar düzenlemişlerdir. Mesela, eşkıya Selim'in çetesi Kızılkilise ve Güğercin köylüleriyle beraber, Berdik ve Kaylaçık Müslüman köylerine meşru yönetime boyun eğdikleri için saldırmıştı, ancak bu saldırı geri püskürtülmüştür.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Telgraflar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Ara 2010, 05:51

Kopyanın kopyası
29 Şubat 1920 No. 1194

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na


Zatınızın 1252 sayılı telgrafına Ermeni Hükümeti yine, Azerbaycan Hükümeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahalesini kabul edilemez bulduğu cevabını bildirmek mecburiyetindedir, ancak her zaman olduğu gibi, bütün Güney Kafkas'ta Müslümanların ve Ermenilerin barış içinde bir arada yaşamalarının zorunluluğu ve kaçınılmazlığı anlayışını savunarak ve bunu üç Gü-ney Kafkas cumhuriyetinin ilerlemesinin ve kültürel gelişiminin güvencesi addederek, değindiğiniz meselenin aslı hakkında aşağıdaki bilgileri vermeye hazırdır:

Ermenistan'ın düşmanı olan yabancı ve dışarıdan para sağlayan unsurların kışkırtmalarıyla, Kars'ın bazı kazaları, Hükümetin meşru taleplerine itaat etmek istememişler, ülkede anarşi yaratmışlar ve hayatın huzurlu akışına engel olmuşlardır. Hükümet kışkırtıcıları uzaklaştırmak, yasal makamlara itaat etmek ve barış için gayret etmeleri önerisiyle bu huzursuz unsurlara Kars Milli Şûrası ve yerli Molokanlar vasıtasıyla defalarca çağrıda bulunmuştur.

Bu çağrıların sonucunda pek çok köy itaat etmiş ve Ermenistan yurttaşı olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamıştır. Ancak bu huzursuz unsurlar ve silahlı çete tertipçileri rejime bağlı köylere saldırılar düzenlemişlerdir. Mesela, eşkıya Selim'in çetesi Kızılkilise ve Güğercin köylüleriyle beraber, Berdik ve Kaylaçık Müslüman köylerine meşru yönetime boyun eğdikleri için saldırmıştı, ancak bu saldırı geri püskürtülmüştür.

Dışarıdan gelen unsurların Ermeni devletine karşı gösterdiği bu açık düşmanlık ve belli niyetleri, bu silahlı çetelerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Üstelik Hükümetimiz, yerli Müslüman ahalinin, bu yabancı maceraperestlerin canice kışkırtmalarına ve propagandalarına boyun eğmediğine dair güvenilir bilgilere sahiptir. 800 nolu telgrafımda size, hal-fan bu unsurlardan sıkıntı duyduğunu bildirmiştim.

Hükümet böylelikle sorunun barış yoluyla çözümünde bütün çareleri denedikten sonra sonuç alamayınca, bu silahlı çetelere karşı kuvvet kullanmak zorunda kalmış, aynca kanlı bir çatışma istemeyerek güç kullanmadan önce bu silahlı haydutlara ikna olmaları için -malvarlıklarının ve kişisel güvenliklerinin sağlanacağı sözü vererek- Molokanları yollamıştır. Barış yanlısı bütün Müslümanlar itaat etmiş, kışkırtıcılarsa, aldattıkları huzurlu halkın bedduaları altında bir köşeye gizlenmişlerdir. Sivil halkla herhangi bir çatışma cereyan etmemiştir. Sadece Selim, Kerbelayi Memed vb. silahlı çetelerle çatışma olmuştur.

800 nolu telgrafımda, halkın bu dışarıdan gelen huzursuz unsurlarca kışkırtıldığını, bu haydutların kaçmasından sonra bölgede tam bir huzurun hakim olduğunu bildirmiştim. Barış yanlısı Müslüman köylerin sakinleri, kendilerini kışkırtıcılardan ve tertipçilerden kurtardığı için Hükümete minnettarlıklarını bildirmek üzere Kars'a ve Erivan'a temsilcilerini göndermeye başlamıştır.
10 Şubat'ta Zaruşad kazası sakinleri, Albay Kadımov'un aracılığıyla, kendilerini kabul etmesi için Kars Valisi'ne ricada bulunmuşlardır. Aynı dilek diğer kazalardan da gelmiştir. Barışçıl halkı yine kışkırtmak amacıyla Zaruşad'da ortaya çıkan Kerbelay Memed'i halk kovmuş, yanında bulunan bir akrabası da bu arada yaralanmıştır.

15 Şubat'ta Kars Valisi, Zaruşad ve Akbaba temsilcilerini -aralarında tanınmış 25 köylü de bulunuyordu- kabul etmişti. Temsilciler, Ermenistan Cumhuriyeti'ne meşru bağlılıklarını ve itaatlerini bildirerek Vali'ye güvence vermişlerdi.

17 Şubat'ta Kars'tan aldığım telgraf haberini veriyorum:

"Dışarıdan gelen maceracılar tarafından terörle yıldırılan ve haraca bağlanan Zaruşad halkı sonunda ordu birlikleri yardımıyla onları aralarından kovdu ve tam bağlılık teminatını Kars'a, Vahye getirmek için bizleri görevlendirdi. Albay Kasımov'un aracılığıyla izin çıkararak onunla birlikte Kars'a geldik. Konuyla ilgili rapor sunarak şöyle dedik: 'Hükümetin önünde meşru bağlılığımızı bildiriyoruz ve bizler için ilginizi ve ihsanınızı reddetmeyerek bizi Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı saymanızı rica ediyoruz.

Zaruşad temsilcileri:

Şamil Ağa Hacı Mustafaoğlu, Musa Ahmetoğlu, Mehmet Ağaoğlu, Mihrali Hocaoğlu,

Kürt temsilcileri:

Asteğmen Dayo Bey, Vastanbekov Hamit Bey, Osi Sahooğlu,

Ardahan temsilcileri:

"Behramov Bahri Ağa, Celil Memedov, Asteğmen Muganli Akper Ağa, Halilov Şalil Ağa, Molla Aliyev Teymur Ağa, Hamza Dursunov, Aslanbekov."

Dikkatinizi, sizin haber kaynaklarınıza çekmek istiyorum. Bu haberlerin düzmece olduğunu göstermek için bir örnek vereceğim:

Kimsenin tanımadığı, Kars bölgesi Müslüman murahhas heyeti size, Albay Mazmanov'un Müslüman köylerine saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Bu baştan aşağıya uydurma, çünkü Albay Mazmanov birliğiyle Gülebert köyünde bulunmaktaydı ve oradan da hiç ayrılmamıştı. Bölgede bulunduğu zaman zarfında birliği tek bir ateş açmamıştı.

Sizin sözde Hemşehriler Derneği ve temsilciler gibi haber kaynaklarınızı tanımlamak bakımından Kars'tan aldığım bir başka haberi veriyorum:

"Edindiğim bilgilere göre, kendilerini Kars vilayeti Müslüman temsilcileri olarak adlandıran Akbabalı Kerbelayi Memed, Öğretmen Memed Hocayev ve Ardahan kazası eski hekimi Hacıyev, Bakü ve Tiflis eşiklerini aşındırarak gazetelerde ve etrafta olmadık hikayeler yayıyorlarmış. Bunlardan ilki, bugüne kadar halka pençelerini geçirmiş, meşhur köy ağası ve tefeci, siyaset maskesi altında cahil yığınları korkutarak milleti soyup soğana çevirmiş. İkincisi, günümüzün maceracılarından, öğretmenliği bırakmış ve cebini doldurmak için siyasetle ilgilenmiş. Sonuncusu eski Şûra'nın önemli adamlarından olup, ilk ikisiyle birlikte Şûra'da mükemmel üçlü oluşturarak, orada kendini gayet iyi hissetmekteydi. İlçe Hekimliğinin mütevazı görevi iştahını pek tatmin etmemiş ve güzel günler beklentisi içinde bu iki kişiye yanaşmış. Çıkarlarımızın ateşli savunucuları işte bunlar. Lütfen bu adamların gerçek yüzlerinin açığa çıkarılabilmesi için bu anlatılanların yayınlanmasına müsaade edin. Ülke ıstıraptan kan ağlıyor, gereksiz politikalar üreterek, barış çabalarına karşı silah şakırtılannı unutturmaya çalışan bu davetsiz savunuculardan halkı koruyun.
Kars Vilayeti Diyanet İşleri Başkanı Gazaızade Ali Efendi Milli İslam Şûrası Başkanı Meşadi Samed Hacıyev."

Bütün bu örneklerden, Kars bölgesinde sistemli şekilde asla Müslüman katliamı yapılmadığını anlamış olmalısınız. Ermeni Hükümeti, dışarıdan gelme kışkırtıcıların kovulması ve bölgede tam bir sükûnetin başlamasıyla, sadece Kars havalisinde değil, Ermenistan'ın her yerinde, yüzyıllar boyu olduğu gibi, Müslümanların ve Ermenilerin barış içinde bir arada yaşayacağını ümit etmektedir. Bu barış içinde birlikte yaşama, bütün Güney Kafkas'ta Ermenilerin ve Müslümanların huzurlu hayatına katkıda bulunacaktır.

Sizin Hükümetiniz için değerli olan huzur içinde birlikte yaşama düşüncesi, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti için de değerlidir.

Dışişleri Bakanı (imza)
Genel Sekreter (imza)
Özel Kalem Müdürü (imza)
Aslının aynıdır: Haber Şubesi Başkanı A. Şçepotyev Kopyasının aynıdır: Haber Bürosu Şefi
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Ermeni Tehciri ve Terörist Ülke Ermenistan

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir