1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

17. Yüzyılda Haleb Şehrinin Yerleşim Planı (Mahalleler)

MesajGönderilme zamanı: 13 Ara 2010, 20:11
gönderen TurkmenCopur
Resim

1 'Akabe (E6), 2 Akyol (K2), 3 Altun-Boğa (K8), 4 'Anter (L3), 5 Bab-ı Kinnesrin (E9), 6 Bahsita (E4), 7 Bendere (G5), 8 Beyyada (K6), 9 Cami'U'l-'Ubeys (G10), 10 Cellûmü'l-Kübra (E8), 11 Cellûmü's-Suğra (E9), 12 Cisrü'z-Zelahif (C6), 13 Cübb-i Esedullah (E6), 14 Cübeylc (K5), 15 Cüdeyde (F3), 16 Çukur Kastel (K4), 17 Çukurcuk (M5), 18 Dahil-i Babü'l-Makam (Hll), 19 Dahil-i Babü'n-Nasr (G5), 20 Dahil-i Babü'n-Neyreb (J10), 21 Debbağatü'l-'Atik (F5), 22 Dellalin (N3), 23 Dudular (M7), 24 Ebrac (M6), 25 Ekrad-ı Balat (N7), 26 Elmacı (J3), 27 Ferafire (H6), 28 Ferrayin (N4), 29 Haccac (M6), 30 Hamza Bey (M4), 31 Hanü's-Sebil (L5), 32 Harab Han (K4), 33 Haric-i Babü'n-Nasr (G1-G3), 34 İbn-i Mar'aşi (J4), 35 İbn-i Nuseyr (L6), 36 İbn-i Ya'kûb (M4), 37 Kadı'asker (N5), 38 Kal'atü'ş-Şerif (F10), 39 Karlık (03), 40 Kasila (K10), 41 Kastel-i Maverdi (J3), 42 Kavansa (B5), 43 Kellase (CIO), 44 Makam (G13), 45 Me'adi (H12), 46 Megayir (D 13), 47 Melendi (M3), 48 Musabin (E6), 49 Meşarika (A6), 50 Meşatiye (N4), 51 Meydancık (Mil), 52 Muhammed Bey (M 10), 53 Nuhiyye (K2), 54 Oğul Bey (K7), 55 Saçlı Han-ı Fevkani (N5), 56 Saçlı Han-ı Tahtani (N6), 57 Safsafa (L9), 58 Sahat Biza (G10), 59 Süveykatü'l-'Ali (G6), 60 Süveykatü'l-Hatim (F6), 61 Şakir Ağa (N5), 62 Şeri'atlı (Jl), 63 Şeyh Yaprak (L2), 64 Şümeysatiyye (L3), 65 Tatarlar (04), 66 Teli 'Arranin (M9), 67 Türbetü'l-Gureba (H3).

Kaynakça
Kitap: 17. YÜZYILDA HALEB EYALETİ VE TÜRKMENLERİ
Yazar: Enver ÇAKAR