Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

17. Yüzyılda Haleb Türkmen Cemaatleri

Burada Haleb Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: 17. Yüzyılda HALEB TÜRKMEN CEMAATLERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 18:56

-Saylak Bay adı

Saylak Bayadı'nın 1673 tarihli bir tahrir defterinde Pehlivanlu içinde yer alan ve 500 adet koyun ile 2 adet devesi bulunan sadece bir mensubundan bahsedilmektedir.

-Seçen/Seçenlü

Beğdili taifesinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında toplam olarak 21 hane ve 23 mücerred vergi nüfusu bulunan bu cemaatin 1630'da 40 hane vergi nüfusu ile 32.762 adet koyunları, 1642'de de 32 nefer vergi nüfusu ile 4.959 adet koyun ve 64 adet de develeri vardı.
1663'te iki şube olarak gördüğümüz Seçen'in Emir-i Hac yönetimindeki bir şubesinin 12 nefer vergi nüfusu ile 1.523 adet koyun ve 9 adet develeri, Ahmed Kethüda'nın yönetimindeki diğer şubesinin de 10 nefer vergi nüfusu ile 1.740 adet koyun ve 12 adet develeri bulunmaktaydı.

1667'de yine aynı kethüdaların yönetiminde olan bu Beğdili mensuplarının, Ahmed Kethüda yönetimindeki bir şubesinin 22 hane vergi nüfusu ile 2.704 adet koyun ve 20 adet develeri, Emir-i Hac yönetimindeki bir mahallesinin de 13 hane vergi nüfusu ile 1.096 adet koyun ve 12 adet develeri vardı.
1673'te ise Ahmed Kethüda yönetimindeki bir Seçen şubesinin 25 hane vergi nüfusu ile 3.180 adet koyun ve 20 adet develeri, Emir-i Hac yönetimindeki bir diğer şubesinin de 13 hane vergi nüfusu ile 1.102 adet koyun ve 12 adet develeri bulunmaktaydı. Bu iki Seçen şubesi de 1691'de padişah fermanıyla Rakka bölgesinde iskana tabi tutulmuşlardır.

-Sekiz Afşarı

16. yüzyılın ilk yarısında Köpeklü Avşarı taifesi içerisinde yer alan Sekiz Afşarı'nın 1526'da 61 hane, 2 mücerred, 1536'da 37 hane, 19 mücerred, 1550'de de 26 hane, 41 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.
17. yüzyıla gelindiğinde 1630 yılı tahririnde Avşar (= Afşar), 1642 yılı tahririnde ise Beğdili taifesine tabi olarak gösterilmiş olan Sekiz Afşarı'nın 1630'da 3 şubesi olup, bunların ilkinde 12 hane vergi nüfusu ile 1.698 adet koyunları, Sekiz Aziz olarak da şöhret bulmuş olan ikinci şubesinin de 12 nefer vergi nüfusu vardı. Yine bu zamanda Kilis-oturağı'na tabi olan 4 bennak vergi nüfuslu bir Sekiz Afşarı grubunun da mevcut olduğunu görmekteyiz.
Sekiz Afşarı'nın 1642'de 2 hane vergi nüfusu ile 320 adet koyunları vardı. Fakat, bu zamanda Sekiz Afşarı'ndan olan 15 hane vergi nüfusu da Yeni-il'de Ağca-Koyunlu nahiyesine tabi olan ve kendi ismiyle bilinen Sekiz Afşarı yurdunu 120 akçe mukabilinde yaylamakta idiler.
1663'te Sekiz Afşarı cemaatinin 2 nefer vergi nüfusu ile 206 adet koyun ve 5 adet develeri, 1667 ve 1673 yıllarında da 6 hane vergi nüfusu ile 86 adet koyun ve 5 adet develeri bulunmaktaydı.

-Sevillü (veya Sülilü)

Beğdili taifesinden olan bu cemaatin 1642'de 10 nefer vergi nüfusu ile 650 adet koyunları, 1663'te de yine 10 nefer vergi nüfusu ile 730 adet koyun ve 2 adet develeri bulunmaktaydı. 1673 yılı tahririnde ise Sevillü adlı cemaati Firuz Kethüda'ya tabi olan Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak görmekteyiz.

-Sincarlı Eymiri

1663'de Hacı Abdülaziz m yönetiminde 41 nefer vergi nüfusu ile 13.990 adet koyun ve 88 adet develeri, 1667'de yine aynı kethüdanın yönetiminde 15.922 adet koyun ve 209 adet develeri (nüfusu defterde belirtilmemiştir), 1673'te de 43 hane vergi nüfusu ile 15.370 adet koyun ve 72 adet develeri bulunmakta olup, bu tarihten sonra padişah fermanıyla iskan edilmişlerdir.
Bunların iskan mahalleri ise Trablusşam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleri idi.
17. yüzyılda, Sincarlı Eymiri'nden başka, Affan oğlu, Dündarlu, Kara Gözlü, Yosunlu, Çarıklu ve Afşarlu adını taşıyan 6 Eymir obası daha bulunmaktaydı ki, bunların vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvan miktarları ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 17. Yüzyılda HALEB TÜRKMEN CEMAATLERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 18:58

-Sipahiler

16. yüzyılın ortalarında Beğdili içerisinde 4 hane vergi nüfuslu ve Sipahiyan adlı bir grubun varlığını tespit etmekteyiz. 17. yüzyılda Şam vilayetinde bulunan bu grubun 1642'de yine 4 nefer vergi nüfusu ile 1.010 adet koyunları, 1663'te Musa Kethüda'nın yönetiminde 10 nefer vergi nüfusu ile 2 bin adet koyunları, 1667 ve 1673 yıllarında da 7 hane vergi nüfusu ile 900 adet koyun ve 2 adet develeri bulunmaktaydı.

-Sofiyanlu

16. yüzyılda müstakil yaşayan cemaatlerden biri olduklar anlaşılan Sofıyanlu'nun 1526'da 26 hane, 2 mücened, 1536-1550 yıllarında da 36 nefer vergi nüfusu bulunmaktaydı.
1630'da Boz-Öyük adlı köyde sakin oldukları anlaşılan bu cemaatin koyunları olmayıp, 8'i bennak ve 1'i mücened olmak üzere 9 nefer, 1642'de ise sadece 2 nefer vergi nüfusu bulunmaktaydı. Ayrıca, bunların 1648'de bazı cemaatlerle birlikte Bakras'ın Belen adlı köyünde 75 riyal guruş bakayalarının olduğunu da biliyoruz.

-Şarklu/Köse oğlu Şarklusu

Bayad taifesinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında 116 hane, 97 mücened vergi nüfusu bulunan bu cemaatin 1630'da da Veli Kethüda'nın yönetiminde 103 hane vergi nüfusu ile 43.092 adet koyunları vardı. Ayrıca, bu cemaatten 6 bennak vergi nüfuslu bir grup da bu zamanda Kilis-oturağına tabi idi.
1642'de Köse Oğlu adlı kethüdanın yönetiminde bulunan Şarklu cemaatinin 42 nefer vergi nüfusu ile 7.550 adet koyun ve 31 adet de develeri mevcuttu. Ayrıca, bu cemaatten bir nefer Şam vilayetinde bulunurken, 2 bennak ve 1 mücerred de Kilis-oturağı'na tabi olarak A'zaz'ın Tat-Habeş adlı köyünde sakin idiler.
1663'te bu defa kethüdasına nisbetle Köse oğlu Şarklusu olarak anılan bu cemaatin 44 nefer vergi nüfusu ile 3.333 adet koyun ve 33 adet de develeri vardı. Ayrıca, 340 adet koyunu ve 2 nefer vergi nüfusu olan bir Şarklu grubunun da bu zamanda Şam vilayetinde olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu zamanda Köse oğlu Şarklusu'nun Kilis-oturağı'nda bir nefer vergi nüfusu ile Tell-Habeş köyünde sakin olan 8 bennak, Gureban'da 3 bennak, muhtemelen Haleb'in doğusunda bir yerde sakin olan 2 bennak ve Com da sakin olan 5 bennak olmak üzere, toplam olarak 19 bennak vergi nüfusu daha bulunmaktaydı.
1667'de Durdu Kethüda'nın yönetiminde bulunan Köse oğlu Şarklusu'nun 77 hane vergi nüfusu ile 3.270 adet koyun ve 20 adet develeri, 1673'te ise yine aynı kethüdanın yönetiminde olmak üzere 86 bennak ve 1 imam yetişkin erkek nüfusu ile 2.995 adet koyun ve 3 adet de develeri vardı828. 17. yüzyılda Yeni-il'de de mensupları bulunan Şarklu cemaati 1691'de padişah fermanıyla iskan edilmişlerdir. Bunların iskan mahalleri ise Trablusşam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleri idi.

-Şemeklü

16. yüzyılda Bayad taifesi içinde yer alan Şemeklü'nün 1526'da 39 hane, 2 mücerred, 1536'da 50 hane, 10 mücerred, 1550'de de 47 hane, 14 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.
Şemeklü mensupları 17. yüzyılda Şam vilayetinde bulunuyorlardı. Aralık-evi denilen yere tabi olan bu cemaatin 1630'da 44 hane vergi nüfusu ile 59.690 adet koyunları, 1642'de de 20 nefer vergi nüfusu ile 6.602 adet koyunları vardı. 1663'te Hürrem Beşe'ye, tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 10 bin adet koyunları ve 80 nefer de vergi nüfusları bulunmaktaydı. 1663 tarihli tahrir defterinde Şemeklü'ye mensup olan fertlerin isimleri belirtilmeden sadece vergi nüfusu ve hayvan miktarının icmali verildiği için, koyun sahibi olanların yani hanelerin sayısını tespit etme imkanımız yoktur. 1667 ve 1673 yıllarında ise yine Hürrem Kethüda'nın yönetiminde 49 nefer evli vergi nüfusu ile 7.200 adet koyun ve 46 adet de develeri bulunmaktaydı. Fakat, 1667 ve 1673 yıllarında vergi nüfusu ve hayvan miktarlarının aynı olması, bunların 1673'te sayımının yapılamadığını ve 1667 yılı tahririne göre vergi kaynaklarının aynen yazıldığını göstermektedir.

-Şeyh Hamzalu

16. yüzyılda müstakil olarak hayatını sürdürün Şeyh Hamzalu mensuplarının 1526'da 69 hane, 3 mücened, 1536'da 54 hane, 8 mücened, 1550'de de 23 hane, 7 mücened vergi nüfusu bulunmaktaydı.
17. yüzyılda da Haleb Türkmenleri arasında nüfusu sürekli olarak azalan Şeyh Hamzalu'nun 1630'da 17 nefer evli vergi nüfusu ile 10.796 adet koyunları vardı. 1642 tarihli Türkmen defterinde ise bu cemaate mensup olan ve 570 adet koyunu bulunan sadece 1 neferinden bahsedilmektedir.

-Şeyhler

Beğdili içerisinde manevi bakımdan saygın bir yeri bulunan bu cemaat mensupları 16. yüzyılda Boz Geyikli, Şeyhler ve Hoca Ali Şeyh gibi adlar taşımaktaydılar. Nitekim, Boz Geyikli Dede bugün dahi Suriye ve Gazi Antep'teki Türkmenlerin biricik velisi sayılmaktadır.
17. yüzyıl belgelerinde Şeyhler adıyla kaydedilmiş olan bu cemaatin 1630'da 43 hane vergi nüfusu ile 23.234 adet koyunları, 1642'de de Uğurlu Dede'nin yönetiminde 20 nefer vergi nüfusu ile 3.863 adet koyun ve 55 adet de develeri vardı. 1663'te diğer adının Musa Şeyh olduğu ifade edilen Şeyhler grubunun 12 nefer vergi nüfusu ile 4.550 adet koyun ve 55 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa Uğurlu Şeyh Oğulları adıyla şöhret oldukları ifade edilen Şeyhler cemaatinin bu zamanda 3 mahallesi olup, bunlardan Berk Dede'nin 19 nefer vergi nüfusu ile 840 adet koyun ve 17 adet develeri, Hamiş' in 14 nefer vergi nüfusu ile 610 adet koyun ve 10 adet develeri, Musa Şeyh Oğulları adıyla şöhret bulmuş olan Takalar m da 20 nefer vergi nüfusu ile 410 adet koyun ve 7 adet develeri bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaatin vergi nüfusu ve sahip oldukları hayvan miktarları 1667 yılı tahririne göre aynen yazılmış olup, bunların 3 mahallesi de 1691'de padişah fermanı ile Rakka bölgesinde iskana tabi tutulmuşlardır.

-Taş Baş

Beğdili taifesinden olan ve 16. yüzyılda oldukça nüfuzlu ve kalabalık bir cemaat olduğu görülen Taş Baş'ın 1630'da 38 nefer evli vergi nüfusu ile 7.761 adet koyunları vardı. Ayrıca, Nizib ile Birecik kazalarında sakin oldukları anlaşılan mensupları da olup, bunların da 32 bennak ve 1 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.
Taş Baş'ın 1642'de 56 nefer vergi nüfusu ile 3.140 adet koyun ve 127 adet develeri vardıMS. Ayrıca, bu zamanda Taş Baş'tan Kilis-oturağı'na tabi olan 3 bennak ve 2 mücerred vergi nüfusunun da Mağaracık köyünde sakin oldukları görülmektedir.
Esasen Boz Koyunlu'dan olan Taş Baş'ın 1663'te 27 nefer vergi nüfusu ile 1.950 adet koyun ve 11 adet develeri, 1667'de de 29 evli vergi nüfusu ile 88 adet koyun ve 7 adet develeri vardı. 1673'te ise 42 nefer vergi nüfusu ile 124 adet koyun ve 8 adet de develeri olup, bunlar Şam vilayetinde bulunmaktaydılar (bkz. Boz Koyunlu).

-Tatalu

Beğdili taifesinden olan ve 16. yüzyılın başlarında nüfus bakımından daha kalabalık bulunan Tatalu'nun 1630'da 57 hane vergi nüfusu ile 28.782 adet koyunları vardı. Ayrıca, Birecik kazasının Hums adlı köyünde sakin olan bir Tatalu grubunun da bu zamanda 37 bennak vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Tatalu cemaatinin 1642'de Pirzade Kethüda'nın yönetiminde 101 nefer vergi nüfusu ile 5.764 adet koyun ve 201 adet develeri, 1663'te 56 nefer vergi nüfusu ile 2.092 adet koyun ve 13 adet develeri, 16 67'de de yine Pir-zade adlı kethüdanın yönetiminde 58 evli vergi nüfusu ile 1.365 adet koyun ve 12 adet develeri bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaatin vergi kaynakları önceki tahrir defterine göre aynen yazılmıştır.

-Tatar İlyaslu

Haleb Türkmenleri arasında yer alan Tatar İlyaslu'dan sadece 1663 tarihli bir tahrir defterinde bahsedilmektedir. Buna göre, Tatar İlyaslu'nun bu zamanda 560 adet koyunu olan 2 nefer vergi nüfusu Şam vilayetinde bulunmaktaydı.

-Terkefin

Beğdili taifesinden olan bu cemaatin 1630'da Evliya adlı kethüdanın yönetiminde 20 hane vergi nüfusu ile 11.482 adet koyunları, 16 42'de de 24 nefer vergi nüfusu ile 506 adet koyunları bulunmaktaydı. Diğer Türkmen defterlerinde ise bu cemaatten bahsedilmemektedir.

-Topaklu

16. yüzyılda Beğdili içinde yer alan Topaklu'nun 1536'da 26 hane, 5 mücerred, 1550'de de 18 hane, 20 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.
17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfusu sürekli olarak artış kaydetmiş olan Topaklu'nun, 1630'da 35 hane vergi nüfusu ile 21.248 adet koyunları, 1642'de Acem Kethüda'nın yönetiminde 16 hane vergi nüfusu ile 6.306 adet koyun ve 72 adet develeri, 1663'te 20 hane vergi nüfusu ile 9.669 adet koyun ve 42 adet develeri, 1667 de Mülcem adlı kethüdanın yönetiminde 44 hane vergi nüfusu ile 12.188 adet koyun ve 41 adet develeri, 1673'te de Aydoğan Kethüda'nın yönetiminde 57 hane vergi nüfusu ile 19.555 adet koyun ve 76 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca, Hayyan oğlu Ebu Şahtan'a tabi olan 6 hane vergi nüfuslu bir şubesinin de 1673'te 660 adet koyuna ve 3 adet deveye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

-Uluca

1673'te Kara Yusuf adlı kethüdanın yönetiminde Şam vilayetinde bulunan bu cemaatin 13 nefer evli vergi nüfusu ile 575 adet koyun ve 3 adet de develeri bulunmaktaydı868.

-Uşaklu

Kilis-oturağı'na tabi olan ve Üç-Pınar adlı bir köyde yerleşmiş bulunan bu Türkmen cemaatinin 1630'da 8 bennak ve 3 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.

-Üç

16. yüzyılın ortalarında Beğlik Avşarı arasında Üçlü adını taşıyan 57 hane ve 34 mücened vergi nüfuslu bir Türkmen grubu yer almaktaydı ki, bunlar, burada bahse konu olan Üç adlı cemaat olmalıdır. 16. yüzyılın sonlarında Yeni-il'de de bazı mensupları olan Üç'ün 1642'de iki şubesi mevcut olup, bunlardan Hüseyin Kethüda'nın yönetiminde olan bir şubesinin 50 nefer vergi nüfusu ile 6.629 adet koyun ve 33 adet develeri, Veli Kethüda'nın yönetiminde bulunan diğer şubesinin de 34 nefer vergi nüfusu ile 7.040 adet koyun ve 46 adet develeri bulunmaktaydı.

-Üşenlü

1642'de Kilis-oturağı'na tabi olduğu görülen Üşenlü adlı Türkmen cemaatine mensup 7 bennak ve 4 mücerred vergi nüfusunun Üç-Pınar adlı köyde sakin oldukları anlaşılmaktadır.

-Üveye

1630'da Ali Kaya'nın yönetiminde bulunan bir Üveye şubesinin 44 hane vergi nüfusu ile 4.806 adet koyunları vardı. Fakat, söz konusu tarihte bunların vergi kaynakları sayılamadığı için 1028 hicri (1619 miladi) tarihli tahrir defterindeki bilgiler esas alınmıştır. Aynca, Hüseyin adlı kethüdanın yönetiminde bulunan başka bir şubesinin de 11 nefer evli vergi nüfusu ile 1.915 adet koyunları vardı. Bunlardan başka, Kilis-oturağı'na tabi olan 2 Üveye grubu daha vardı ki bunlardan Dikme-Taş adlı köyde sakin olanları 5 bennak, Mübarekiye adlı köyde sakin olanları da 41 bennak ve 8 mücened vergi nüfuslu idiler.

1642'de Şam vilayetinde olduğu anlaşılan bir Üveye grubunun 17 hane vergi nüfusu ile 1.586 adet koyunları vardı. Aynca, 1648'de Hüseyin ve Kara adlı kethüdaların idaresinde Yeni-il'de kayıtlı olan ve bu zamanda Rum vilayetinde oldukları anlaşılan Üveye mensuplarının varlığını da görmekteyiz.
Üveye adlı cemaat 1663'te iki şebe olup, Murad Kethüda'nın yönetiminde bulunan şubesinin 12 nefer vergi nüfusu ile 1.380 adet koyun ve 14 adet develeri, diğer şubesinin de 21 nefer vergi nüfusu ile 1.703 adet koyun ve 20 adet develeri vardı. Yine bu zamanda Kara Yusufun yönetiminde 25 bennak vergi nüfusu ile 500 adet koyunları olan bir Üveye grubu da Şam vilayetinde bulunmaktaydı.
1667'de İsmail Kethüda'nın yönetiminde bulunan bir Üveye şubesinin 19 nefer vergi nüfusu ile 250 adet koyun ve 1 adet develeri. Şah Murad (Şeh Murad) adlı ikinci şubesinin 9 hane vergi nüfusu ile 690 adet koyun ve 1 adet develeri, Kara Yusuf adlı kethüdanın yönetimindeki üçüncü şubesinin de 13 hane vergi nüfusu ile 575 adet koyun ve 3 adet de develeri vardı.
1673'te ise Şah Murad Üveyci olarak zikredilen bir şubesinin 8 hane vergi nüfusu ile 160 adet koyunları, Üveyc-i İsmail olarak zikredilen diğer bir şubesinin de 19 bennak vergi nüfusu bulunmaktaydı.

-Yabanlu Bay adı

Bayad taifesinden olan bu cemaatin 1630'da 11 hane vergi nüfusu ile 3.915 adet koyunları, 1642'de 6 hane vergi nüfusu ile 799 adet koyunlan, 1663'te 7 hane vergi nüfusu ile 530 adet koyun ve 4 adet develeri, 1667'de Rüstem Kethüda'nın yönetiminde 8 hane vergi nüfusu ile 1.027 adet koyun ve 8 adet develeri, 1673'te de yine aynı kethüdanın yönetiminde 12 bennak vergi nüfusu ile 831 adet koyunları vardı.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 17. Yüzyılda HALEB TÜRKMEN CEMAATLERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 19:00

-Yalvaç

Yalvaç cemaati de, Boz Koyunlu gibi, Beğdili taifesinde boybeyi çıkaran obalardan biri idi. Nitekim, 1630'da Yalvaç, Koçilü, İğdir ve Terkefin adlı obalar Arabşah adlı beyin yönetiminde olduğu gibi, 1642'de de Yalvaç'ın boybeyliği Ali Bey'in uhdesinde bulunuyordu. Sonraki tahrirlerde ise bunların Beğdili içinde boybeyliğini ellerinde tuttuklarına dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır.
Yalvaç'ın 1630'da Arabşah Bey'in yönetiminde 39 nefer (38 evli ve 1 mücerred) vergi nüfusu ile 12.498 adet koyunları vardı. Bundan başka, Birecik ve Nizib kazalarında yerleşik hayatı benimsemiş olan Yalvaç mensupları olup, bunların da 33 bennak ve 2 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı.
1642'de Ali Bey'in yönetiminde 100 nefer vergi nüfusu ile 5.848 adet koyun ve 163 adet de develeri bulunan Yalvaç'ın bu zamanda Antep şehrinde sakin olan bir mücerred vergi nüfusunu daha tespit etmekteyiz. 1663'te Süleyman Kethüda'nın yönetiminde bulunan Yalvaç'ın 46 nefer vergi nüfusu ile 3.361 adet koyun ve 33 adet de develeri vardı. Kilis oturağı'na tabi olan Yalvaç grubundan ise 2 bennak vergi nüfusu Antep'te, 3 bennak vergi nüfusu da Com'da bulunuyordu.
1667'de bu defa Süleyman oğlu Ali Kethüda'nın yönetiminde bulunan Yalvaç'ın 23 nefer vergi nüfusu ile 602 adet koyunları mevcut idi. Aynca, bu zamanda Şam ve Haleb'in doğusundaki vilayetlerde olduğu anlaşılan bir mahallesinin 19 nefer vergi nüfusu ile 981 adet koyunları, Koçilü adlı mahallesinin de 12 nefer vergi nüfusu ile 633 adet koyun ve 7 adet de develeri bulunmaktaydı. 1673'te ise Yalvaç cemaatinin yine Süleyman oğlu Ali Kethüda'nın yönetiminde 58 nefer (57 bennak ve 1 imam) vergi nüfusu ile 2.159 adet koyunları ve 16 adet de develeri vardı.

-Yunsurlu/Yosunlu Eymiri

Eymir taifesinden olan bu cemaatin 1630'da Yunsur adlı kethüdanın yönetiminde 39 hane vergi nüfusu ile 21.840 adet koyunları903, 1642'de İdris Kethüda'nın yönetiminde 48 hane vergi nüfusu ile 16.872 adet koyun ve 127 adet develeri, 1663'te Yosun Kethüda'nın yönetiminde 15 hane vergi nüfusu ile 2.399 adet koyun ve 8 adet develeri905, 16 67'de 14 hane vergi nüfusu ile 1.105 adet koyunları, 1673'te ise Yosun oğlu Ali'nin yönetiminde 16 hane vergi nüfusu ile 1.720 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı907. Yosunlu Eymiri mensupları da, diğer Eymir şubeleri gibi, 1691'de padişah fermanıyla iskan edilmişlerdir.

-Yüreğir

16. yüzyılda bir ara Bayad taifesine dahil olan ve 17. yüzyılda müstakil yaşamayı tercih ettikleri anlaşılan Yüreğir'in 1526'da 26 hane, 3 mücerred, 1536'da 20 hane, 20 mücerred, 1550'de de 23 hane, 16 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda Haleb Türkmenleri arasındaki nüfusu oldukça azalmış olan Yüreğir'in 1630'da Şeyh-Mezraası adlı köyde sakin olan 5 bennak ve 2 mücerred vergi nüfusu bulunmaktaydı. 1642'de bu defa A'zaz'ın Kara-Köprü adlı köyünde sakin olduklarını gördüğümüz bu cemaat mensuplarının bu zamanda 10 bennak ve 1 mücerred, 1663'te de sadece 5 bennak vergi nüfusu bulunmaktaydı.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Haleb Sancağı ve Haleb Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir