Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

17. Yüzyılda Haleb Kasabaları ve Köyleri

Burada Haleb Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: 17. Yüzyılda Haleb Kasabaları ve Köyleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 19:45

6.2. Kefr Tâb Nahiyesi Köyleri

KöylerReayaSeyyidToplamNot
'Ar5494
Antoniye9910
BasânisHarap
Bedmeyûn882
Belâ'aHarap1
BerdeHarap
BersînHarap1
EreHarap1
İfâsHarap
Kefr CermûHarap1
Kefr Kûm101010
Kefr Sakkâ6610
Kefr Secniye16162
Kefr Tab12121
Latmîn12121
Ma'ar SelimHarap1
Ma'ar Târih9910
Mağaret-i Cürm991
Metkîn87151
Mûrik10101
SekîkeHarap4
ZekkânHarap1
Toplam11411125


6.2. Kefr Tâb Nahiyesi Köyleri

KöylerReayaSeyyidToplamNot
'Ar5494
Antoniye9910
BasânisHarap
Bedmeyûn882
Belâ'aHarap1
BerdeHarap
BersînHarap1
EreHarap1
İfâsHarap
Kefr CermûHarap1
Kefr Kûm101010
Kefr Sakkâ6610
Kefr Secniye16162
Kefr Tab12121
Latmîn12121
Ma'ar SelimHarap1
Ma'ar Târih9910
Mağaret-i Cürm991
Metkîn87151
Mûrik10101
SekîkeHarap4
ZekkânHarap1
Toplam11411125


KöylerReayaSeyyidimamZaimTop.Not
'Aynü'l-Azûr35351
Bahrtâşa10101
Bâre30301
Bebîre10102
Bedbînâ331
Bekfâlûn216631226l.a
Belmîs17179
Belyûn13131
Besâmis33331
Besnefûn60601, a
Betûdim131311
Bezmişân3310
Cûzif10101
Enûrîn17171
ErnebaHarap1
Fattîra9898l.a
Fîr111119
İbbin111110
İhsim502521
İstamek20201
KablûnHarap1
Kefr Lâta60161l,a
Kefr Mîn212110
Kefr Necd535311
Kefr Şelâyâ22221
Kefr Zebû366421
Kenîse414111
Kesr 'Adâ46469
Kûrîn5815911,a
Ma'ar Bellîd8241871
Ma'ar Zâf2521281
Ma'arrâta12121
Ma'aterim25251
Mağara881
Melşûm441
Mer'iyân275321
Mezra'a-i Berâniyye22229
Mezra'atü'l-'Ulyâ, Mezraa-i Kurd, Mezraa-i Teli Merdân332
Mezraa-i Cüvâniyye20209
Mintaf551
MizraHarap
Mukabbele36361
Naiîn7710
Nahle2152613
Nahliyye8929138
Nahliyye881
Nasîbîn43431
Râm302321
Rûmü'l-Cevz306361
Serce514191
Sitân991
TahasidHarap1
YablînHarap1
Toplam1.50854711.57
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 17. Yüzyılda Haleb Kasabaları ve Köyleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 19:45

8. Deyrgûş (=Dergüş) Kazası Köyleri

KöylerMüslim ReayaZımmi ReayaToplam
'Amûd21211
'Ansû151513
'AraHarap1
'Ayn Zimârîn431347l,b
Baksa7710
Bâkkûn3324391, b
BeksînHarap1
Belendûz34313810, b
Benâriye40242l,b
Bendûn101010
Benya33331, b
Dîrniye20209
Dirriye411429, b
Düveysât382401
Ferre661
Harîbetü'l-Kıbliye16161
Harîbetü'ş-Şimâlî46469, b
Kefr Hend1151116l.b
Konya038389, b
Ma'arfûnHarap1
Mağdele771
Merhîn473509, b
Rûmâdiye2222411
SehhâsiyeHarap1
Teli 'Ammâr44471561, b
Zenbâkiye62117331,b
Zerzor6161l,b
Toplam76151239174847


9. Şuğûr Kazası Köyleri

KöylerMüslimZımmi ReayaimamToplamNot
Reaya
Adâr202011
Atrûn20201
Bedâmâ25251
Behyesûn6281
Bekerseriya61162
Benkûniye nam-ı diğer Cüdeyde63631
Boğazkenîz2424
Engizik1010
Ermela1515
Harâbü'l-Cevz2121
Hâtiye1111
Ishâkiye1313
Kaykûn4343
Kecûrkîn22
Kefr Katâr2424
Kefrence34438
Ketrîn-i Müslimîn44
Ketrîn-i Nasarâ1616
Melend4949
Şâtûriye39140
Tuffâhiye55
Zûf1313
Toplam445792526
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 17. Yüzyılda Haleb Kasabaları ve Köyleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 19:50

9.2. Cisr-i Şuğûr Nahiyesi Köyleri

KöylerMüslimZınımiSeyyidimamToplamNot
ReayaReaya
'Aniye252520
Başlâmûn8469020
Bekfelâ4915020
Betîtât161620
Cânûdiye1371715420
Dâdhîn171720
Kastûn4314420
Kefr Debîn151115220
Üç Toprak303020
Toplam5526182578


10. Hârim Kazası Köyleri

Köylera a£âİS£g1
asc £5 £
4 1
'Allâna4921529
Besniya11112
Düveyliye8810
Hamriye292939
Hayr Câmûs27271
İskât462214551
Kefriye14141
Mezraa-i Şüyûh2833110
Mezraa-i TûlebiyeHarap
Selkîn199137208102571
Teli Ebû Talha25251
Tellâ201211
Toplam4561611221114530


10.2. Ermenâz Nahiyesi Köyleri

KöylerReayaSeyyidİmamToplamNot
Batyâtis252540
Bîretü'l-Ermenâz20201
Ermenâz168341751
Hafsarha20322059
Kefr Tahhârîn114611211
Keybe?7710
Kûvârû10101
Mezraa-i Mellîs0Harap10
Toplam54797563


10.3. Cebel-i A 'lâ Nahiyesi Köyleri

KöylerimanıReayaToplamNot
'Abrîta24241
Benâbil292941
Beşendlâna15151
Beşendleye55
Ced'în99
Dersulûne272710
Fasalûza101010
Hulla7710
Kefr Bina1313
Kefr Kila2424
Kefr Mâris11617
Kefr Mû1818
Kûkû1111
Ma'şarta7710
Mirâscık1212
Sa'ta101010
Serîbâs22
Teltîtâ12425
Toplam2263265


11. Şeyhü'l-Hadîd Kazası Köyleri

KöylerReayaNot
Ballı57
Dikicili57
Garbiyâd37
Gömüd47
Iznîd maa Tûf87
Nefs177
Nefs-i Gündüzlü107
Nurca Sultan57
Sofular47
Toplam110


11.2. 'Amik Nahiyesi Köyleri

'Avâkiye maa Geçid Oyüğü37372
'Ayn Zeyn5615720
B ilâna151520
Düveyliyetü'ş-ŞehriyeHarap
HamriyeHarap20
Hasîke6620
KantaraHarap20
Kastiye282820
Kefr Haryâ nam-ı diğer Mîrimîrân7117220
Kefr Sehhâya maa Ma'isa?282820
Killik454520
Kûdakiye181820
Meledîn17111920
Merkîn nam-ı diğer Mescidlü131320
Mezraa-i Şeyh nam-ı diğer373720
Teli Kâdı
Orhan303020
SabbâhiyeHarap
SârimiyeHarap20
ŞelefHarap10
Şem'ûniyeHarap20
TelkeriHarap10
Teli 'Ades5125320
Teli 'Asî nam-ı diğer Deyr Kasım222220
Teli 'Avvâl nam-ı diğer Mişrakiye404013
Teli Câmûs nam-ı diğer Dikili Taş383820
Teli Gâzi252513
Toplam61851624
KöylerReayaSeyyidİmamTop.Not
'ArabluHarap10
'Avâkî nam-ı diğer Ali Çelebi414120


12.1. Tîzîn Kazası Köyleri

KöylerReayaSeyyidİmamTop.Not
'Akrabât22
'Atma1212
Bûkrâyâ55
Câşir151510
Cırcırîn1010
Dâna9494lİc
Drahşân1010
Harrân7710
Hizre6060
Keşf Izbûd49150
KüfeyrHarap
Sermeda70171
Teli 'Ade2323
Teli 'AkibrînHarap
Tûrmânîn1919
Toplam37611378
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 17. Yüzyılda Haleb Kasabaları ve Köyleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2010, 19:55

12.2. Cebel-i Bârîşa Nahiyesi Köyleri

KöylerReayaSeyyidİmamToplamNot
'Arşîn1710
Bârîşa29291
Bâşmişla303010
Bûzgâr18 İ181
Deyr Seyâna6610
Erba'ata111110
Hattân36361
Huri y ât7710
Kefr 'Arûk maa Mezraa-i Mâîr151510
Kefr Deryân25251
Kefr Kenâyâ202010
Korkaniye1305213713
Ma'arrâtâü'ş-ŞilifHarap1
Radve101010
Sarkûd15159
Sirdîn202010
Toplam37952386


13. Menbiç Kazası Köyleri

KöylerReayaNot
'AtâkHarap10
'Ayâş maa Birşânî610
Alaca Yeni910
Ba'arşaHarap19
Ba'irbaHarap10
Bâb LeylomHarap10
KöylerReayaNot
BahreHarap10
BirşânîHarap1
Boz Oyük810
ÇerdeHarap10
Cüdeyde942
Çamurlu159
Çoban OyüğüHarap1
ÇölmekHarap10
DuyuranHarap1
DüveyrîHarap10
Eşe Beğ610
Eyeri üHarap1
HalderğiyeHarap10
Haleb SâcûrHarap10
Halil OğluHarap1
Harbü'ş-ŞirinHarap10
Hilatanlı810
Kara Curûn910
Karaca Virân810
Karaca VirânHarap1
Kebe OğluHarap10
Kefr SaleHarap10
KelleHarap10
Kurbü's-Sâ'aHarap10
Kuruca Oyüğü510
MuhzırînHarap1
Nefs-i MenbiçHarap1
Salîh maa Oküz ÖldürenHarap10
Sebîl maa Kara Oyük1010
Sermincik1010
ŞâvînHarap10
Şeyh BirecanHarap1
TakyanûsHarap1
Taş Atan69
Taş KapuHarap10
Taşlu BakarHarap1
Telfeser151
Teli 'AşeHarap10
Teli KahrînHarap1
Teli KebîbHarap10
Teli KoğaHarap10
Teli MısrîHarap10
Teli Virân maa Tartan810
Uzun Ali1010
Uç KubbeHarap10
Vakf622
VukûfHarap1
Yazlu Bakar510
YazurıcaHarap10
YılanlucaHarap10
ZukraHarap10
Toplam153


KöylerReayaNot
'Arab Virânı510
Bâb OturanHarap10
Baş Mağara51
Bürgün nam-ı diğer GülgünHarap1
Çengin1010
Cilcime109
ÇöreklikHarap1
Dersevân710
Eğlen nam-ı diğer Vâdiü'l-Hamrâ710
GöricekHarap10
Hacı Gölü310
Hare i k111
İbretlüceHarap
İki DamHarap10
Kara Curûn51
Kara Melik maa Mezraa-i Sinân? ve Teli Hüseyin109
Kara YavaşHarap10
Kızıl nam-ı diğer Çal410
Kurbiye610
Kürüm229
Mağaracık71
MesânînHarap19
MısırcıkHarap10
NarlıcaHarap10
Nefs-i Râvendân51
Oküz VirânHarap10
OmercikHarap10
Sabar310
Salihiye61
SenginHarap10
Şidâr510
Tarihis?Harap10
Tatviranı210
Teli Hamîd maa Mezraa-i Mülk51
Teli ibrahimHarap1
Telmez121
Viregün nam-ı diğer Telli Bâğûr710
Yassıca119
Yılanluca810
Toplam176


5. Bakrâs Kazası Köyleri

KöylerMüslim ReayaZımmi ReayaSeyyidİmamKadıToplamI
Boynu YoğunluHarap10
Cingân?101010
EbubekirHarap10
Karalu11111110
Kartal434310
KesrikHarap10
Merûdfî?2913010
Mesneye? nam-ı diğer Eğrek maa Mezraa-i Hacı Ahmedlü221112510
Nefs-i Bakrâs4041457
Nefs-i Iskenderûn3737
Nûrîn maa Boğacı25255
ÖksüzHarap10
Teli Gölü41124410
Toplam296373151370
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Önceki

Dön Haleb Sancağı ve Haleb Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir