Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Bozulus'un Tahmini Nüfusu

Burada Bozulus Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Bozulus'un Tahmini Nüfusu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 04:35

Bozulus'un Tahmini Nüfusu

Bozuluş ile ilgili tahrirlerde yer alan hane ve mücerred miktarları, bu teşekkülün nüfusunu belirlemede büyük kolaylık sağlamakla birlikte, kesin bir tahmin yapmayı engelleyen hususlar da bulunmaktadır.

Öncelikle, aşiretlerin yaylakta veya kışlakta topluca bulunmamalarından dolayı, vergi tahsil edilecek hane ve mücerred miktarının sıhhatli tespit edilip-edilmediği şüphelidir. Ancak, bu hususta azami dikkat sarfedildiği de göz önüne alınmaktadır. Yine de nüfusları küçümsenmeyecek bir miktara ulaşan konar-göçerlerin sayımının geniş yaylak ve kışlaklarda pek müşkül olacağı akla gelmektedir.

İkinci olarak, hanelerin, bünyesinde ne kadar kişi barındırdığının hesabının nasıl yapılacağı önemli bir mesele olarak gözükmektedir. Çünkü, Osmanlı nüfus istatistiklerinin ortaya çıkarılmasında hane nüfusunun ortalama 5 kişi sayılması ve hane sayısının 5 katsayısı ile çarpılması umumiyetle kabul edilmekle beraber; bu tür hesaplamanın sağlıklı bir netice veremeyebileceği de ortaya konulmuştur407. Bununla birlikte konar-göçerlerin seferlere çağrılmalarının geç dönemlere rastlaması ve iktisadi hayat bakımından kendine yeter durumda olmaları sayesinde nüfuslarının daha çabuk güçlendiği öne sürülebilir. Bundan dolayı, konar-göçer hanenin nüfusunu baba ve üç çocuk olarak hesaplamanın abartılı olmayacağı düşünülmektedir.

İş görerek kazanç elde edebilecek çağa gelmiş erkek demek olan mücerredlere gelince, onların toplam nüfus içinde hane miktarının ancak %10'una yakın bir bölümüne tekabül etmesi; evlenme yaşının düşük olabileceğini akla getirdiği gibi, haneyi meydana getiren kişi sayısının azlığına da delalet edebilir. Öte yandan mücerredlerden vergi tahsil edilebilmesi için belli bir ekonomik güce sahip olmaları gerekliliği, tıpkı bennak bahsinde izah edildiği üzere, bunların da serveti aile ile bölüşmesinden ve bu yönüyle ortalama gelir düzeyine sahip bulunan ailelerdeki bekar erkeklerin vergiye tabi tutulmamış olmaları da gözden uzak tutulmaması gereken bir konudur. Bu cümleden olarak tahrir kayıtlarında mücerredlerin sayısının orantısız bir şekilde artması veya düşmesi de ailenin bütün fertlerinin ortaklaşa tasarruf ettiği servetin genişlemesi veya daralması ile ilgili olmalıdır.

Öte yandan, Bozulus'un ilk tahririnde evli olup geçimini sağlayacak oranda koyunu bulunmayan veya arazisi olmayan haneyi ifade eden bennaklerin açıkça kaydedilmemiş olması bennaklerin iktisadi durumlarında meydana gelen değişimi açıkça ortaya koymayı engellemektedir.

1540'ta Durum (TD nr. 200'e göre)

NeferenHaneMücerredHanenin 5 katsayısı ile çarpımında elde edilen tahmini nüfus
Bozuluş4994459842623516
Dulkadir Ulusu3019275726213847
Yekûn8012732568837213


II. Selim Döneminde Durum (TD nr. 561'e göre)

NeferenHaneMücerredHanenin 5 katsayısı ile çarpımında elde edilen nüfus
Bozuluş1565611850380663056


1540 yılında yapılan tahrirde Bozuluş ile Dulkadirli Türkmenler ayrı ayrı kaydedildiğinden her iki teşekkülün de bahsedilen tarihteki nüfus durumunu tespit etmek mümkün görünmektedir. Buna mukabil, II. Selim döneminde yapılan tahrirde bütün aşiretler sadece Bozuluş adı altında toplanmıştır.

II. Selim döneminde tespit edilen nüfus, Kanuni Sultan Süleyman dönemine nazaran % 70 civarında artış göstermektedir. Bu durum aşiretlerin nüfus bakımından mühim miktarda kuvvetlendiğini göstermektedir. Buna benzer bir durum, Yeni İl Türkmenlerinde de görülmektedir. Bu husus, XVI. yüzyılın sonlarında bütün Akdeniz dünyasında görülen aşırı nüfus artışının konar-göçerlere de yansıdığını göstermektedir.

Kaynakça
Kitap: ANADOLU'DA TÜRKMEN AŞİRETLERİ "Bozuluş Türkmenleri 1540-1640"
Yazar: Tufan Gündüz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Bozulus Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir