Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Maraş Nahiyesi

Burada Maraş Sancağı ve Dulkadirli Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Maraş Nahiyesi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 18:30

Maraş Nahiyesi

Maraş Nahiyesi 1526'da teşekkül eden bir nahiyedir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 1526'da 67 olan köy sayısı 1563'te 61'e, 87 olan mezraa sayısı da 40'a iner. Köy ve mezraaların sayılarındaki azalmanın sebebi, 1526'da Maraş Nahiyesi'ne bağlı 105 hanelik Camustil Köyü ile Kurupınar Mezraasının ve Bertiz bölgesinin 1563'teki idari düzenlemede ayrı nahiye'ye dönüştürülmesidir.

Tablo V: Maraş Nahiyesi Vergi Nüfusu

MaraşNahiyesi1526 1563
NoKöylerHaneMücerred Nefer
1Ağce Ağıl--29
2Ak Değirmen00
3Ali Bey Depesi-. 0
4Arslanlu00 -
5Ayakluca Oluk00 65
6Ayvalu24
7Bademlüce0026
8Balıklı Büki5
9Bedres Deresi00
10Bulanık00128
11Buldacı Diğer00
12Camustil10320-
13Cündi Öyüğü--24
14Çakal Deresi00
15Çakal-ı Kebir-84
16Çakal-ı Sagir--70
17Çamurlu9118
18Darı Deresi26
19Delgirdi7-4
20Derziler Öyüğü3
21Dumancılar00_
22Dünyadi Öyüğü--18
23Eburek205
24Eğri Dere-49
25Evci8929
26Gerardi155
27Gercayin00_
28Geyik Sazı17
29Göctil (Göctil-i Kebir)40953
30Göctil-i Sagir, Akdam, Taşlu Kışlası, Şamicelü ve Selim Viranı-~67
31Göçebe00_
32Göçgi0061
33Göçgilü00_
34Gökçe Mağara00_
35Gollüce nam-ı diğer Göl Karamanlu42
36Hasan Depesi00-
37Hisarcık00_
38İmanlu Deresi00-
39İncirlüce0045
40İsmail Deresi00
41Kaba Ağaç00
42Kalandüz00
43Kara Maraş5526 1 99
44Kara Musa00
45Kara Ziyaret25
46Karaca Kaya00
47Karaca Viran ve Ekiz Depe39
48Karaçoban00
49Karhan0019
50Katibu s-Sır13028
51Kazma?00
52Kebek Sazı61-
53Keperlü00-
54Kerler53
55Kıracı_0
56Kızılca pınar32
57Kovacık nam-ı diğer Çermü deresi00
58Kösterelik00
59Kunduz Kumu24
60Kuyucak0039
61Küçük sakız00
62Mazmuni ? Sagir00
63Menciği00
64Menkasir (Minkesir, Köpek Meşhedi, Çürük Söğüd)000
65Mezraa-i Ataoğlu8
66Nemlu nam-ı diğer Almalu Gökçe Belan ve Mahmud Alanı0083
67Niyaz Deresi32
68Nuros155-
69Örek0
70Peder21n-
71Peynir Deresi00
72Ramazan nam-ı diğer İnal17032
73Rebi nam-ı diğer Kargılu290195
74Resul-ayn be nam Pınarbaşı-23
75Sakızı Kebir00
76Salah Öyüğü2119
77Saru Kaya29
78Söğüdlüce00
79Terliken nam-ı diğer Yalankoz187134
80Toroscuk nam-ı diğer Taş Ağıl-54
81Toy Alanı313
82Toyluca35
83Tudluca94
84Tudluca-i Diğer005
85Tuşlağı00
86üzün Kiriş152
87üngüd00144
88Yalankoz00
89Yalankoz8143
90Yalankoz410
91Yaylu-yı kebir-22
92Yaylu-yı sagir58
93Ziyaret (Ziyaret Alanı)0069
TOPLAM427- n.211022227


Tabloda görüldüğü gibi her iki tahrirde de Maraş Nahiyesi'ne bağlı ortak köy sayısı 24'te kalmaktadır. 1526'da köy olan Hasan Depesi ve Söğüdlüce 1563'te mezraa olur. Karaca Kaya köyü ise 1563'te Kara Hayıt Nahiyesi'ne bağlanır. Arslanlu, Çakal Deresi, Derziler Öyüğü, Dumancılar, Eburek, Göçgilü, İmanlu Deresi, Kebek Sazı, Kösterelik, Nuros, Peynir Deresi, Söğüdlüce ve Tudluca köylerinin kayıtlarına 1563'te rastlanılmamıştır. Bu köyler ya tamamen terk edildiler, ya kendilerine yakın bir köyle birleştirildiler veya başka isimle kaydedildiler. 1526'daki köylerden 9'u (Bedres Deresi, Camustil, İsmail Deresi, Kara Çoban, Kovacık nam-ı diğer Çermü Deresi, Küçük Sakız, Mazmuni Sagir, Sakız-ı Kebir ve Tuşlağı) 1563'te yeni kurulan Camustil Nahiyesi'ne, 1'i (Keperlü-Kebirlüce) Kurupınar Nahiyesine, 1'i (Menciği-Mincekli) Yenice Kale Nahiyesine, bağlanırken, 7'si (Ak Değirmen, Gökçe Mağara-Gökçe Mağara-i Kebir ve Sagir, Hisarcık, Kalandüz-Kalandur, Kara Musa, Toy Alanı ve üzün Kiriş) Kara Hayıt Nahiyesi'ne, 4'ü (Buldacı Diğer, Gercayin, Göçebe ve Kaba Ağaç) Pazarcık Nahiyesi'ne, 1'i (Peder-Bedir) Zeytun Nahiyesi'ne ve 1'i de (Yalankoz) Kemer Nahiyesi'ne bağlanır. Köylerden bazılarının her iki tahrirde de birlikte yazıldığı görülmektedir. Birlikte yazılan köyler: Göctil-i Sagir, Akdam, Taşlu Kışlası, Şamicelü, Selim Viranı, Karaca Viran, Ekiz Depe, Minkesir, Köpek Meşhedi, Çürük Söğüd, Nemlu, Gökçe Belan ve Mahmud Alanı'dır.

Nahiyenin toplam vergi nüfusu 1526 yılında 427 hane, mücerredden oluşmaktadır. Nahiyede 440 kişilik de muaf zümresi bulunmaktadır. 1563'teki vergi nüfusu ise 2227 nefer olup, vergi nüfusunun haricinde 228 nefer muaf grubu nahiyede yaşamaktadır. Eldeki verilere göre nahiyenin 1526 yılındaki tahmini nüfusu 4437 iken bu rakam 1563'te 8592 kişiye ulaşır. İki tahrir arasındaki nüfus artış oranı yaklaşık %93 civarındadır. Nüfusun 1526'da az, 1563'te yüksek olmasındaki başlıca faktör, yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1526 yılında 42 köyün içinde kayıtlı nüfusun bulunmamasıdır. Bu köylerden 3l'i henüz yerleşik hayata geçmeyen konar-göçer Dulkadirli Türkmenleri tarafından tasarruf edilmektedir. Bu köylerden 14'ü ziraat, 10'u kışlak ve ziraat, 3'ü kışlak, 2'si kışlak-ziraat-yaylak, 1'i yaylak ve 1'i de ziraat-yaylak sahası olarak konar-göçer türkmenler tarafından kullanılmaktadır.

Tablo VI: Maraş Nahiyesi'ne Bağlı Köyleri Tasarruf Eden Cemaatler

15261563
KöyCemaatT. T.KöycemaatT. T.
AkBulanıkluKZAyakluca OlukAğce KoyunluKZ
Değirmen
AyaklucaAğce KoyunluZAyvaluBulanıkluKZ
Oluk
BulanıkBulanıkluYBademlüceCandarlu, Yusuf HacıluKZ
Buldacı DiğerAğce KoyunluZBalıklı BükiAli BeylüKZ
ÇakalBeşanlu- Ağce KoyunluZBulanıkBulanıkluKZ
Deresi
DumancılarKüçük FakihKZÇakal-ı KebirAğce KoyunluKZ
EburekHasanluZÇakal-ıKargın, Anamaslu, Tumlanlu, ŞarkiyanKZ
Sagir
GerardiYörükZYDarı DeresiEsneklüZ
GöçebeEymirlü-EnherlüKZDelgirdiYusuf HacıluZ
GöçgiDöngelliKZEğri DereBaşıkaraluKZ
Hasan DepesiAnamasluZEvciAnamaslu
İncirlüceİncirlüce/Ağce KoyunluZGöctiliAğce Koyunlu
Sagir
İsmailÇermülü/ DokuzzGöçgiAğce Koyunlu, Dön-gelli, Yusuf HacıluKZ
Deresi
Kara MusaCeridzGollüceGöl KaramanluKZ
KaracaBulanıklu, EymirlüKZİncirlüceAğce KoyunluZ
Kaya
KaraçobanNacakluzKara Ziya­retEşencilüKZ
Kebek sazıYörükKKaraca Viran, Ekiz DepeMahmud Kethüda, Başı Karalu, Musa HacıluKZ
KeperlüİmanluzKarhanSeyyidlüKZ
KovacıkÇermülü/DokuzKZKızılcaYusuf Hacılu
nd. Çermü DeresiPınar
Mazmuni SagirAltunlarKKiracıRebilüKZ
NemluAlmalu/CeridZKuyucakHamidlüKZ
Ramazan nd. İnalRebiYK ZMezraa-i AtaoğluAğce KoyunluZ
Rebi ndYörükKZMinkesir,KüreciKZ
KargıluKöpek Meşhedi, Çürük Söğüd
Sakızı KebirGöçgilüZNemlu ndAlmaluKZ
Almalu,
Gökçe
Belan,
Mahmud
Alanı
Salah oyuğuYörükKZNiyaz De­resiAnamasluKZ
TudlucaYörükKZÖrekRebilüKZ
Tudluca-i DiğerAğce KoyunluZRamazan nd. İnalRebilüKZ
TuşlağıAnamasluKZSaru KayaAğce KoyunluKZ
YalankozEyne BeylüYK ZTerlikenKavurgacılu, Bulanıklu
ZiyaretAğce KoyunluZToroscık nd. Taş AğılYuvalu, ŞarkiyanKZ
üngüdYusuf HacıluKZ
Yayluyı KebirSafaluKZ
YayluyıMahmud Kethüdalu,KZ
SagirHamidlü, Döngellü, Receblü
ZiyaretMahmudluZ
Alanı


Tabloda görüldüğü gibi köylerin bazılarının hangi taifenin, hangi cemaatinin tasarrufunda olduğu kayıtlı iken, büyük bir kısmında ise tasarruf edenin sadece hangi taifeden olduğu, bazılarında ise sadece yörük tasarrufunda olduğu kayıtlıdır. Bu yüzden köyleri tasarruf eden cemaatlerin bazılarının nüfusları tespit edilebilirken bazılarının nüfusları tespit edilememiştir. Nüfusla ilgili bu durum Maraş Kazası'nın genelinde var olan ve tam olarak çözülemeyen bir sorundur.

1563 yılında da cemaatlerin tasarrufunda 39 köy olup, bunlardan sadece 4'ünün içerisinde nüfus yoktur. Bu dönemde diğer cemaatlerin yerleşik hayata geçtiği görülmektedir. (Yukarıda tabloda, içinde nüfus olmayan köyleri belirtmek için bunların hane ve nefer bölümlerine "0" rakamı konmuştur.)

Maraş Nahiyesi'nin nüfusu içerisinde gayri müslim nüfus bulunmayıp, gayri müslim unsura sadece Genççe ve Öküz Alanı mezraalarında isim olarak rastlanmakta buralarda ise nüfus kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla nüfusun tamamını Müslümanlar oluşturmaktadır.

Kaynakça
Kitap: XVI. Asırda Maraş Kazası
Yazar: İbrahim Solak
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Maraş Sancağı ve Dulkadirli Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir