1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

XVI. Yüzyılda Elbistan'da Dulkadirli Vakıfları

MesajGönderilme zamanı: 24 Ara 2010, 22:45
gönderen TurkmenCopur
TABLO 16: XVI. YÜZYILDA ELBİSTAN'DA DULKADİRLİ VAKIFLARI

Camii, Mescit, Medrese ve BukalarVakıf Gelirleri1500152515271563
Cami-i Kebir-Ozan Öyüğü Köyü Yakınındaki arazilerin yarısı??7300
-Elbistan Bezzazlarının gelirinin??
yarısı
-Cami yakınındaki dükkanlar???800
-Çarşı İçindeki 55 dükkan?7?Harab
-Basta Yeri Arazisi????
-Aşık Ömer oğlu Mehmed?750
Arazisi??30
-Melik Köyü Değirmenleri?77
-Bekir Fakih arazisi??
-Elbistan'da bir arazi??
-Hacı Şaban arazisi??980
-Ahi Mezrası -Meyadan arazisi777
Ümmet Baba Camii-Zaviye Bölümünde Yazılmıştır
Ali Bey Camii-Pınarbaşı köyünün cizyesi7?7950
-Bab-ı Derb'de iki değirmen7??180
-İldölek köyünde bir değirmen -Abdurrahman Kethüda arazisi?7??
30730
Hatuniye (Cenderiye)-Zillihan köyü mezraları7?990
Medresesi-Medrese yakınındaki arazi7?
-Maraba k. hububatından 8 ölçek??
-Elbistan Bezzazlarından 257?77
Eşrefi77200
-Ekizce köyü cizyesi7?
-Çoğluhan cizyesinin 10007?300
dirheminden geri kalanı??
-Çoğluhan'da bir arazi parçası??
-Çoğluhan değirmenlerinin bir777
kıs.
-Çoğluhan nehrinden elde ed.
Alaüddevle Medresesi-Ozan Öyüğü mezrasının7774172
-Derb Kapı mah. bir değirmen?77160
-Gürün köyü malikane his. 4/6'sı?77
-Çoğluhan'da dört değirmen7760
-Şeyhcuğaz mezrası7?320
Cenderiye (Sa'diye,-Kızılca Oba ve mezraları7?571
Hatuniye) Buk'sı-Şeyhcuğaz mezrası7
-Derb'deki değirmenler7
Ali Bey ve Hoca bağı-Ali Bey camiin işlendiği
Buk'asıkısımda gösterilmiştir.
Ahmed Bey (Ebecik)-Ebecik mezrasında bir değirmen?7?500
Zaviyesi-Ebecik mezrası7??400
-Elbistan çarşısında on dükkan7??720
Cenderiye Zaviyesi
Dede Baba Zaviyesi-Efsus'un yansı79754125559276
-Kabaklar cemaatinin vergisi713452696,
20
Ümmet Baba Zaviyesi-Hatun köyü7933073042750
-Aynı köyde bir değirmen7
-Kitiz köyünün yansı?776787
-Derb'deki değirmenlerin bir7?7225
1kısmı
-Aynı yerdeki boyacıların vergisi7100
-Zaviyenin yanındaki arazi
Alaüddevle Bey Vakfı-Havuzlu Alan mezrası77200
-Mağaracık ve Mescidüstü mez.77311
Resulullah'ın Ruhu-İsmail Pınan Mezrası777360
için cilz okunan-Avan Deresi7?7
Mescit Vakfı-Yassı Yurt777
-Alma Çukuru?77
-Gön Çukuru.7?7
-Dan Deresi?77


Kaynakça
Kitap: MARAŞ VAKIFLARI (DULKADİRLİ VE OSMANLI DÖNEMİ)
Yazar: Yaşar BAŞ, Rahmi TEKİN