1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Maraş'da Ridvan-Zade Ali Efendi Vakıflarının Mürtezikası

MesajGönderilme zamanı: 24 Ara 2010, 22:40
gönderen TurkmenCopur
TABLO 13: MARAŞ'DA RIDVAN-ZADE ALİ EFENDİ (OSMANLILAR DEVRİ) VAKIFLARININ MÜRTEZİKASI

Görev MahalleriMaaş
Daru'l-Hadis Müderrisleri (İki Müderris)30x2
Vakıf Mütevellisi20
Rıdvan-zade Camii İmamı12
Ahmed Paşa Camii Vaizliği10
Ulu Camii Vaizliği10
Rıdvan-zade Camii'nin diğer İmamı5
Rıdvan-zade Camii Cuma Müezzini2
Vakıf Katibi5
Cabi-i Vakıf5
Ravza-i Mutahhara'da Delail-i Hayrat ve Kur'an Okuyan20
Talebe-i ulumun her bir odasına verilen kandil parası2x15
Ferraş (Üç kişi)3x1


Kaynakça
Kitap: MARAŞ VAKIFLARI (DULKADİRLİ VE OSMANLI DÖNEMİ)
Yazar: Yaşar BAŞ, Rahmi TEKİN