Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Afyonkarahisar Çevresindeki Türkmen Aşiretleri

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Afyonkarahisar Çevresindeki Türkmen Aşiretleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 02:44

AFYONKARAHİSAR ÇEVRESİNDEKİ TÜRKMEN OYMAK -AŞİRET VE TOPLULUKLARI

A) AŞİRETLER


- Ca'ber, Ca'berli, Caberlü, Caybay (Sandıklı)
- Cerid, Ceridi Ceridli, Cerüdlü (Karamuk/ Çay)
- Cura
- Çalış, Çalışlar Danişmendli, Danişmendlü Çökelek
- Herdi, Herdili, Herdülü, Herdilli, Herdillü (Bolvadin Kazası)
- Horzum İfraz Çakalı İncili, İncilü, İnci İnhan
- Karabağılı Aksağı (Barçınlı Kasabası, Bolvadin Kasabası)
- Karaca Kürd, Karaca Yurt, Karaca Kürdlü, Karaca Yurdlu
- Kara Keçi Karakeçili, Kara Keçilü (Han-barçın Kasabası)
- Kikli (Emirdağ Kasabası)
- Kınık, Kınıklı, Kınıklu
- Kızıl Koyunlu
- Kızıl Şeyhli, Kızıl Şeyhlü
- Köprücü
- Köprülü
- Kuşdoğanlı, Kuşdoğanlu, Kuştoğanlı, Kuştoğanlu
- Mihailli (Mihaillü) oğlu
- Morcalı, Morcalu (Emirdağ)
- Muğulcalı, Muğulcalu (Nevahi-i Barçın Kazası)
- Müsacalı, Müsacalu (Emirdağ Kazası)
- Muslucalı, Muslucalu (Nevahi-i Barçın Kazası, Emirdağı Kazası, Beğşehiri Aziziye Kazası)
- Muslucu (Nevahi-i Barçın Kazası, Emirdağ Kazası, Aziziye Kazası)
- Musluhan (Nevahi-i Barçın Kazası, Emirdağ Kazası)
- Mustafabeğ (Barçın Kazası) (Yörükan taifesinden)
- Oğulbeğli, Oğulbeğlü (Bolvadin Kazası)
- Oşili, Oşilü (Hüsrev Paşa Ham Kazası)
- Pörnik Türkmanı (Nevahi-i Barçık Kazası, Husrev Paşa Han-ı Barçın)
- Sarı keçi, Sarıkeçili, Sarıkeçilü, Sarıkeçilli, Sankecilülü konar-göçer Yörükan taifesinden Savahlum
- Sermayeli, Sermayelü (Danişmendlü Kazası)
- Şeyhli, Şeyhlü (Sandıklı Kazası)
- Tatar, Tatarlar, Tatarlı, Tatarlu (Çölabad Kazası) Yörükan Taifesinden Tırtar konar-göçer Yörükan taifesinden
- Unvanlı, Unvanlu (Bolvadin Kazası)
- Yörük Osmanoğlu (Emirdağ Kazası, Bolvadin Kazası)

B) CEMAATLAR (Topluluklar)

- Acar, Acarlı, Acarlu (Bolvadin Kazası)
- Acır, Acırlı, Acur, Acurlu, Acıriu, Alakürk (Bolvadin Kazası)
- Ağılcık (Muslucalı Aşiretinden)
- Ağzıaçıklı, Ağzıaçıklu (Bolvadin Kazası)
- Ağzı Kara, Ağzı Karalı, Ağzı Karalu: Kösekayalı, Kösekayalu (Şuhud Kazası)
- Yörükan taifesinden Ahmed, Ahmedler, Ahmedli, Ahmedlü (Danişmendlü Kazası)
- Akkeçili, Akkeçilü (Dinar Karyesi)
- Alacaatlı, Alaçaatlu (Sandıklı Kazası, Çölâbâd kazası)
- Alasakallı, Alasakallu Alayundlu (Şuhud Kazası)
- Alikân (Emirdağ Kazası)
- Ali Kavak (Bolvadin, Emirdağ Kazası)
- Aliran (Bozuluş Kazası)
- Atmaca Türkmânı (Bolavadin Kazası)
- Avşa, Avşalı, Avşalu Ayaklı, Ayaklu (Çölâbâd Kazası)
- Aydın, Aydınlı, Aydınlu, Aydınlar, Aydınbeğli, Aydın Beğlü, Aydunlu, Aydın Türkmânı Badamlı, Badamlu, Bademli, Bademlü, Badamluca, Karamanlu, (Emirdağ Kazası)
- Balidli, Balidlü (Emirdağ Kazası)
- Barem, Barcınlı, Barcunlu, Barçıllı, Barçıllu, Barçmlu (Emirdağı)
- Bardakçı, Bardakçılar (Hüsrev Paşa Kazası)
- Yörükan taifesinden Bayat, Bayatlı, Bayad
- Bayrambeğli, Bayrambeğlü (Bozuluş Kazası)
- Beğ, Bek (Emirdağ Kazası)
- Beğdik, Beğdiki (Dâişmendlü Kazası)
- Beğlikli, Beğliklü (Karamuk Kazası)
- Beğmezli, Beğmezlü, Bekmezli, Bekmezlü Bıçakçı, Bıçakçı Karabekir, Bıçatcı Köse Mustafa, Bıçatcı Küçük oğlu, Bıçakçı Bağlıöyük (Danişmendlü Kazası)
- Bostancı, Bostancılı, Bostancılu, Bostanlı, Bostanlu, Bostanlar. Borlu, Borlulu (Şuhud Kazası)
- Boyalı, Boyalu (Sincanlı Kazası)
- Boynuinceli, Boynuincelü, Boynuinceli Ali (Danişmendli Kazası)
- Boynuyeğun, Boynuyoğunlu, Boynuoğunlu (Barçın, Barçınlı Kazası)
- Bozbeğ, Bozbeğli, Bozbeğlü, (Han-ı Barçın Kazası, Nevâhi-i Barçınlı Kazası)
- Bozuluş, Bosulus: Tabanlu Türkmânı (Emirdağı Kazası)
- Böğrüklü (Danişmendlü Kazası)
- Börnik (Nevahi-i Barçın Kazası)
- Bünkeşik (Emirdağı Kazası)
- Ca'ber, Ca'berli, Ca'berlü, Ca'ber Türkmânı (Sandıklı Kazası, Hüsrev Paşa Hanı Kazası)
- Cerid, Ceridi, Ceridler, Ceridli, Ceridlü, Gerid Perakendesi, Cerit Türkmânı (Çay Maa Karamuk Kazası)
- Cihanşâhlı, Cihanşâhlu (Çölâbâd Kazası)
- Cinli, Cinlü
- Civanşir, Cihanşir (Çölâbâd Kazası, Sandıklı Kazası)
- Civanşir Ocaklı (Çölâbâd Kazası)
- Cırkır
- Çadırcı: Sofu Hasan
- Çakal, Çakallar, Çakallı, Çakallu,
- Çakaloğlan (Bol?vadin Kazası)
- Çakır, Çakırlar, Çakırlı, Çakırlu, Çakırlıh,
- Çakurlulu Çalış, Çalışlar, Çalışlı, Çalışlu Çavi (Sandıklı Kazası)
- Çay kışla
- Çepni, Çepnili, Çepnibor, Cepni Kantemir
- Çiçekli, Çiçeklü (Emirdağı Kazası)
- Çil, Çiller, Çilli, Cillü, Çiloğlan, Çiloğlu (Hüsrev Paşa Hanı Kazası)
- Çökelek
- Çubuklu, Çubuklu Göçeri Çürüklü (Çölâbâd Kazası)
- Dabağlar
- Dağılgan, Dağlağan
- Dalkılıç, Dalkılıçlı, Dalkılınçlı (Emirdağı Kazası)
- Danişmendli, Damaklı (Sandıklı Kazası)
- Deliler, Delili, Delülü(Danişmendli Kazası)
- Derbend (Emirdağı Kazası)
- Dere (Emirdağı Kazası)
- Derici, Derici Perakendesi (Emirdağı Kazası)
- Devlethan (Sandıklı Kazası)
- Dişli (Bolavadm Kazası)
- Doğanlar, Doğanlı, Doğanlı (Çölâbâd Kazası)
- Döğer, Döğerli
- Dumanlı Şeyhler (Danişmendlü Kazası)
- Durhasanlı, Durhasanlu, Turhasanlı (Danişmendlü Kazası)
- Ekdir, İğdir (Sandıklı Kazası)
- Emirdağ
- Emir, Emirler, Emirli (Çölâbâd Kazası)
- Firikli, Firiklü, Ferikli, Feriklü Gebiz, Gebizli, Gebizlü Gedikler, Gedikli, Gediklü (Danişmendlü Kazası)
- Gedik Obası (Emirdağı Kazası)
- Gerili, Gerilü (Ulu Sincanli Kazası)
- Germeyan Yahşilü, Germeyan Yahşili (Bolavadin Kazası)
- Geyikli, Geyikler, Geyiklü (Sandıklı Kazası)
- Göçerler, Göçerli, Göçer, Göçerili (Çölâbâd Kazası)
- Gökçeler, Gökçeli (Sandıklı ve Çölâbâd Kazaları)
- Gölegir, Kölegir (Danişmendli-i Kebir, Sandıklı ve Çölâbâd Kazaları)
- Göl Karabağı (Emirdağı Kazası)
- Güneysaray, Günsaray (Emirdağı Kazası)
- Güzey (Sandıklı Kazası)
- Hacıfakihler, Hacıfakihli, Hacıfakılı, Hacı-fakı (Hüsrev Paşa Hanı Kazası)
- Hacılar, Hacılarlı
- Halaçlı, Hallaçlı, Hallaçlu, Halaçlu (Çölâbâd Kazası) Hamzahacılar, Hamzahacılu, Hamzahacılı (Barçın Emirdağı Kazaları)
- Harmandalı, Karbendelü: Çölmeklü (Sandıklı ve Çölâbâd Kazaları)
- Haşimli, Haşimlü (Çölâbâd Kazası)
Haydar, Haydarlar, Haydarlı, Haydarlu (Çölâbâd Kazası)
- Herdi, Herdili, Herdilü, Herdilli, Herdillü (Bolavadın ve Han-ı Barçınlı Kalan)
- Herek, Herekli, Hereklü, Herekoğlu, Herikli, Heriklü, Hereke, Herekeli, Herekelü, Herekili, Herekilu, Heriki (Danişmendlü Kazası)
- Hoca, Hocalar (Sandıklı Kazası)
- Huri Celladlar (Çölâbâd Kazası)
- Hüseyinler, Hüseyinli, Hüseyinlü (Danişmendlü Kazası)
- İkizce, İkizciler, İkizceli, İkizcelü İlhan, İlhanlı, İlhanlu (Emirdağı Kazası)
- İmânca, İmânlı, İmânlu, İmânluoğlu (Çölâbâd Kazası)
- İncili, İncilü, Incilü obası (Hüsrev Paşa Hanı Kazası)
- İnehanlı, İnehanlu (Barçın Kazası)
- İshâklar, İshâklı, İshâklu (Bolavadın Kazası)
- Işık, Işıklar, Işıklı, Işıklu, Işıklılar (Sandıklı Kazası)
- Kabaklı, KabaklU (Danişmendlü Kazası)
- Kabakulak, Kabakulaklı, Kabakulaklu
- Kaçar, Kaçarlar, Kaçarlı, Kaçarlu (Hüsrev Paşa Hanı Kazası)
- Kaçarhalil, Kaçarhaliloğlu Mustafa, Kaçarhaliloğlu Osman (Bolavadın ve İshâklı)
- Kadıkapusu (Emirdağı Kazası)
Karabağı, Karabalcı, Karabağılı (Bolavadın, Barçınlu, Emirdağı)
- Karacagüney (Sandıklı Kazası)
- Karacakürd, Karacakürdlü, Karakürd, Karakürdlü, Karacayurd (Danişmendlü Kazası)
- Karaca, Karacalar, Karaçalı, Karacalu Karaviran, Karaviranlı (Bolavadın Kazası)
- Karahalil, Karahalilli Karahiller (Danişmendli Kazası)
- Karainebağ, Karainebeğli (Çay Kazası, Danişmendlü Kazası)
- Kara, Karalar, Karalı, Karalu (Danişmendli Kazası, Sandıklı ve Çölâbâd Kazaları)
- Karamanlar, Karamanlı (Bozuluş Kazası)
- Kaşıkçı, Kaşıkçılar, Kaşıkcılı (Danişmendli, Çölâbâd ve Sandıklı Kazaları)
- Kefirü, Kefirlü (Bolavadın Kazası)
- Kestan, Kestanlı, Keşten, Kestenli, Kestenceridi (Danişmendli Kazası)
- Keşler, Keşli, Keşlü (Bolavadın Kazası)
- Kiçi, Kicili Karamanlı, Kici Karamanlı (Danişmendli Kazası)
- Kitişli Türkmânı, Kitişoğlu, Kitiş Türkmâni
- Kılıç, Kılıçlı, Kılıclu, Kılıçlar, Kümeli, Kılıççı Ekrâdı (Emirdağı Kazası)
- Kınklar, Kınklı, Kınkali, Kınklu (Danişmendlü Kazası)
- Kısacık, Kısacıklar, Kısacıklı, Kısacıklu Kızılkoyunlu (Emirdağı Kazası)
- Kızılkulaklı, Kızılkulaklu (Emirdağı Kazası)
- Kızıluşaklu Kolanşam (Emirdağı Kazası)
- Konan (Emirdağı Kazası)
- Kortul, Kortulucu (Danişmendli Kazası)
- Koşmart
- Köle, Kölegir, Kole-i Kebir, Köleler, Kö-leli, Kölelü (Sandıklı ve Danişmendlü Kazası)
- Köseköselisi, Kösekoselüsü (Sandıklı Kazası)
- Kubad, Kubadlı, Kubadlu, Kubadoğlu Kuduzlar, Kuduzlu (Danişmendli Kazası)
- Kulak, Kulaklar, Kulaklı, Kulaklu (Emirdağı Kazası)
- Kurudere (Emirdağı Kazası)
- Kurutlar, Kurutlu (Danişmendlü Kazası)

Kaynakça
Kitap: AFYONKARAHİSAR YÖRESİ TÜRKMEN MEZAR TAŞLARI
Yazar: MUSA SEYİRCİ
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: AFYONKARAHİSAR ÇEVRESİNDEKİ TÜRKMEN AŞİRETLERİ

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 02:45

- Kuşcubeğli, Kuşcubeğlü, Kuşcubeklilelisi Perakendesi (Karamuk Kazası)
- Kuşdoğan, Kuşdoğanlı, Kuşdoğanlu, Kuştoğan (Bolavadın Kazası)
- Kuyruklu (Emirdağı Kazası)
- Küçükhacılar, Kiiçükhacılı: Madincik (Bo-lavadın Kazası)
- Küçük Sermayeli, Küçük Sermayelü (Sandıklı Kazası)
- Küçük Şerefli, Küçük Şerefle (Daniş-mendlü Kazası)
- Kürdmihmadlı, Kürdmihmadlu, Küçük-kürdmihmadlu (Danişmendlü Kazası)
- Kütüklü, Kütünlü, Kütüklü Afşan, Kütünlü Afşarı (Danişmendlü Kazası)
- Mocan, Mocanoğlu, Macanoğlu, Mocanlı, Mocanlu (Danişmendlü-i Kebir Kazası)
- Morcalı, Morcalu (Han-ı Barçın, Nevahi-i Barçın Kazaları)
- Musacalı, Musacalu (Hüsrev Paşa Hanı ve Barçın Kazaları)
- Musurcalı, Musurcalu (Danişmendlü Kazası)
- Ocak, Ocaklu, Ocaklı, Ocakuşağı (Çölabad Kazası)
- Odana (Emirdağı Kazası)
- Oğul Beğli, Oğulbeğlu (Bolavadın Kazası)
- Okçu, Okçular, Okçulu Oruçlar, Oruçlu, Oruç Oynağan, Oynağanlı, Oynağanlu (Şuhud Kazası)
- Ömerbeğ Öşili, Öşilü (Barçınlı ve Emirdağı Kazaları)
- Pekmezli, Pekmezlü, Peğmezlü, Peğmezli
- Piri (Barçınlı Kazası)
- Piriki (Sandıklı Kazası)
- Pörnek, Pörnik, Pömük (Hüsrev Paşa: Han-ı Barçın Kazası)
- Rumevi, Rumeri (Danişmendlü Kazası)
- Safracık (Emirdağı Kazası)
- Salarlı, Salarlu, Salarlu-i Kebir (Danişmendlü Kazası)
- Salmanlı, Salman, Salmanlu Avşarı (Danişmendlü Kazası)
- Sandık, Sandıklı, Sandıklu, Sanduk, Sanduki, Sanduklu
- Sarban, Sarbanlı, Sarbanlu (Sincanlı Kazası)
- Sarukeçi, Sarukeçili, Sankeçi, Sarıkeçili Sanılar, Sarulu, Sanlar, Sanlı (Danimend-lü Kazası)
- Savcı, Savcılı, Savcılu (Danişmendlü Kazası)
- Seçen, Seçenli, Seçenlü
- Selmanlı-ı Kebir, Selmanlu-i Kebir, Sel-manlı-ı Sağır, Selmanlu-i Sağır, Sel-manı-i Kebir (Sandıklı Kazası)
- Sevikli, Seviklü (Sincanlı Kazası)
- Seydiali (Barçınlı Kazası)
- Sivrikarkın (Barçınlı Kazası)
- Sıçanlı, Sıçanlu
- Sodarlı, Sodarlu, Sodorlu (Danişmendlü Kazası)
- Sofu, Sofular, Sofulu (Emirdağı Kazası)
- Soğukkuyu
- Soloz, Soluz
- Suvermez
- Şambayadı Kocabeğzade Murtaza Kethüda
- Şerefli, Şereflü, Şerefli Türkmanı, Şerefli Kürdü, Şeref (Danişmendlü ve Çölabad Kazaları)
- Şeyhçağırganlı, Şeyhçağırganlu Şeyhoğlu, Şeyhoğulları (Bolavadın Kazası)
- Şeyhoğlu Seyyid Abdülhalim Tamlacılı, Tamlacılı, Damlacılı, Damlacılu Tanburacılı, Tanburacılu, Danburacılı, Danburacılu (Hüsrev Paşa Han-ı Kazası)
- Tartar, Tartarlı, Tartarlu, Tırtar, Tırtarlı, Tırtarlu, Tartaroğlu, Tırtaroğlu (Çay ve Karamuk Kazalan)
- Tatar, Tatarlar, Tatarlı, Tatarlu, Tataran (Çölabad Kazası)
- Tavulka (Emirdağı Kazası)
- Timurcular, Timirculu, Demürcüler, Demircülü (Emirdağı ve Nevahi-i Barçm Kazalan)
- Tiz. Tez (Emirdağı Kazası)
- Toğan, Toğanlar, Toğanlı (Çölabad Kazası)
- Tokuz, Tokuzyörüğü, Benam Keşanlı (Barçınlı Kazası)
- Tokuzkoyunlu, Dokuz Koyunlu (Barçınlı Kazası)
- Tomurlu, Domurlu, Tomuzlu, Domuzlu (Emirdağı Kazası)
- Topkaya, Topkubbe (Geyikli Aşiretinden)
- Toruksunlu, Doruksunlu, Torkasanlu, Durkasanlu Torun, Torunlar, Torunlu, Torunobası (Danişmendli Kazası)
- Turdu, Turdulu, Durdu, Durdulu (Danişmendli Kazası) Turhasanlı, Turhasanlu, Durhasanlı, Durhasanlu (Danişmendli Kazası)
- Ulumurad
- Ulusincanlı, Ulusincanlu
- Velili, Velilii (Çölabad Kazası)
- Veysioğlu Çiftliği Yağmurluoğlu, Yağmuroğlu Yahşibeğ, Yahşibeğler, Yahşibeğli, Yahşibeğlü (Sincanlı Kazası)
- Yerebeğli, Yerebeğlü (Nevahi-i Barçınlı Kazası)
- Yoğunlu (Barçınlı Kazası)
- Yoragil, Yüreğil (Emirdağı Kazası)
- Yüğrükviranı (Barçunlu Kazası)
- Zeynel, Zeynelli, Zeynellü (Emirdağı Kazası)
- Zir, Zer (Emirdağı Kazası)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron