Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:26

Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Osmanlı cemiyet yapısını oluşturan önemli unsurlardan birini konar-göçer tabir edilen ve yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler oluşturur. "Aşiret" tabiri göçebe unsurlar için kullanılıp, Osmanlılar devrinde boy'un altında cemaatin üstünde bir topluluk, akrabalık ilişkilerine dayanan, ortak çıkar ve yarar sağlamak için bir araya gelen insanların oluşturduğu birlikteliktir. Bu aşiretlerin "Türkmen" ve "Yörük" genel adlarıyla ikiye ayrıldığı, Anadolu'da Kızılırmak ve doğusunda kalan Türkmen aşiretlerine "Türkmen", Kızılırmak'ın batısında kalan Ege, Marmara ve Rumeli'de yaşayan aşiretlere ise "Yörük" tabirinin kullanıldığı, Maraş ve çevresinde yaşayan Dulkadirli Türkmenleri için ise "Yörük" tabirinin de kullanıldığı görülmektedir.

Aşiretler kışlak olarak kendilerine genellikle eski şehir ve kasabaların yakınındaki iskan merkezlerini seçerler, yazları ise daha serin olan yaylalara göçerler ve buralarda hayvancılıkla uğraşırlar. Yetiştirdikleri hayvanların başında koyun-keçi, deve ve at gelmektedir. Konar-göçer hayatı yaşayan cemaatlerin kışlak olarak kondukları yerlerde ihtiyaçlarını giderebilecekleri oranda ziraatle uğraştıkları anlaşılmaktadır.

Sosyal yapıları gereği il veya ulus adı altında sınıflandırılan konar-göçerler, boy (kabile), taife, aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba (aile) şeklinde bölümlere ayrılır. Cevdet Türkay uzun süren çalışmaları sonucunda oymak, aşiret ve cemaat deyimlerinin aynı anlamda kullanıldığını belirtmektedir. Dulkadirli Türkmenlerinin ise sırasıyla taife ve cemaat şeklinde bölümlere ayrıldığı görülmektedir.

Boyların başında boyun idari işlerini yürüten boy beyi bulunur, bunlar cesareti, mali kudreti ve doğruluğu ile tanınmış kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirler ve merkezi hükümet tarafından onayla ndiktan sonra, tayin edildiğine dair kendilerine beylik beratı verilir. Kethüdalar ise boy beyi tarafından seçilmekte olup her aşiretin kendi içinden bir kişi bu göreve getirilir.
Maraş ve civarında yoğun olarak yaşayan konar-göçer teşekküller Dulkadirli Cllusu'na bağlı cemaatlerden oluşmaktadır. Bunların en büyük birimi taifeler olup bölgede 26 taife bulunmaktadır. Taifeler ise cemaatlere ayrılmaktadır. Dulkadirli Ulus'unu oluşturan cemaatler çok geniş bir sahaya yayılmıştır. Bu cemaatler ana yurtları Maraş ve çevresinin haricinde güneyde Şam-Halep bölgesi, kuzeyde ise Bozok-Sivas bölgelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı yaylak-kışlak olarak kullanmakta ve bazı yerlerde de ziraat yapmaktadırlar.

26 taifeye bağlı 772 cemaatten müteşekkil Dulkadirli Ulus'unun hepsi Maraş Kazası dahilindeki bölgeleri mi tasarruf etmektedir? Maraş Kazası'na bağlı yerleşim birimlerini tasarruf eden cemaat sayısı acaba ne kadardır? Bu cemaatlerden sadece 308'i Maraş Kazası dahilinde bulunan yerleri kışlak, yaylak, ziraat ve otlak sahası olarak tasarruf etmektedir.

Tablo XXXII: Cemaatlerin Köy, Mezraa ve Bölgeleri Tasarruf Türleri (1526),

KZYKZZYKYKZYKZOB
Köyler46603801575
Mezraalar40223103713751
Bölge5911141022
TOPLAM14528424121142212127


K: kışlak, Z: ziraat, Y: yaylak, KZ: kışlak-ziraat, ZY: ziraat-yaylak, KY: kışlak-yaylak, KZY: kışlak-ziraat-yaylak, KZO: kışlak-ziraat-otlak, B: belirsiz.

Tabloda görüldüğü gibi bölgede yaşayan cemaatlerin tasarruf ettikleri yerleri bazen kışlak, yaylak ve ziraat, bazen kışlak ve yaylak, kışlak ve ziraat, ziraat ve yaylak, bazen de kışlak, ziraat ve yaylak, kışlak, ziraat ve otlak sahası olarak ortak kullandıkları anlaşılmaktadır. Bazı cemaatlerin ise bulundukları yeri nasıl tasarruf ettiklerinin belirsiz olduğu görülmektedir.
Diğer cemaatler Maraş haricinde, Şam, Halep, Antakya, Diyarbekir, Mardin, Malatya, Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Ayntab, Adana, Kayseri, Sivas, Bozok, Yeni İl ve Karaman arasındaki bölgeleri tasarruf etmektedirler.315 1526 yılında bu cemaatlerin haricinde Dulkadirli Cllusu'na bağlı olan fakat hiçbiri yeri tasarruf etmeyen veya tasarruf ettiği yer belli olmayan, sadece cemaat adı ile bağlı olduğu taife belirtilen cemaat ise 280'dir.

Yukarıdaki tablolarda Maraş Kazası içerisindeki köylerde tasarruf hakkı bulunan cemaatlerin listeleri verilmiştir. Bu listelerde yer almayan ve cemaatler tarafından tasarruf edilen Maraş Nahiyesi'ne bağlı, Camustil, Gökçe Mağara ve Clzun Kiriş köyleri, Kara Hayıt Nahiyesi'ne bağlı Kara Hayıt köyü, Gügerciniik Nahiyesi'ne bağlı, Altun Top, Bari, Karaca Erük, Örtülü ve Tumtuma köyleri, Pazarcık Nahiyesine bağlı, Çiftlik ve Kırkısa köyleri ile Zeytun-Firnos Nahiyesi'ne bağlı Firnos Köyü ile 13 köy daha bulunmaktadır. Bu köylerin tablolarda yer almamasının sebebi, bunları tasarruf edenlerin TD 402'nin cemaatler bölümünde kayıtlı olmasındandır. Tablolarda ve yukarıdaki köylerle birlikte 1526 yılında Maraş Kazası'na bağlı 153 köy bölgede ko-nar-göçer hayatı yaşayan 89 cemaat tarafından, 284 mezraa ise 125 cemaat tarafından değişik şekillerde tasarruf edilmektedir. Andırın Nahi-yesi'nde bulunan Eymirlü taifesine bağlı 14 cemaat ile Osmanlu taifesine bağlı 8 cemaat ve Haruniye Nahiyesi'nde bulunan Karacalu taifesine bağlı 14 cemaatin tasarruf türleri belli olmadığı gibi, tasarruf yerleri de (köy ve mezraa olarak) belirsiz olup, sadece Andırın ve Haruniye Nahiyesi'nde oldukları kayıtlıdır. Tasarruf yerleri köy veya mezraa olarak belli olmayan cemaat sayısı Maraş Kazası genelinde 94'tür. Bu cemaatlerin tasarruf ettikleri yer olarak sadece nahiyelerin ismi bulunmaktadır.

1563 yılında ise 242 köyü tasarruf eden 132 cemaatin hemen hemen tamamı yerleşik hayata geçmiş bulunmaktadır. Yine aynı tarihte 169 mezraa 71 cemaat tarafından tasarruf edilmektedir.

Kaynakça
Kitap: XVI. Asırda Maraş Kazası
Yazar: İbrahim Solak
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskân

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:39

Tablo XXXIII: 1563 Yılında Köy ve Mezraalarda Bulunan Cemaatler

SıraCemaatKöyMezraaNahiye
1Ağce KoyunluAyakluca OlukMaraş
2Ağce KoyunluÇakalı KebirMaraş
3Ağce KoyunluGöctili SagirMaraş
4Ağce KoyunluİncirlüceMaraş
5Ağce KoyunluMezraa-i AtaoğluMaraş
6Ağce KoyunluSaru KayaMaraş
7Ağce KoyunluAşık ÇayıMaraş
8Ağce Koyunlu, Döngelli, Yusuf HacıluGöçgiMaraş
9Ağce Koyunlu, Yusuf HacıluHasan Depesi,Maraş
10Ali BeylüBalıklı BükiMaraş
11AlmaluNemlu nd Almalu, Gökçe Belan, Mahmud AlanıMaraş
i
12AnamasluEvciMaraş
13AnamasluNiyaz DeresiMaraş
14Başı KaraluEğri DereMaraş
15BulanıkluAyvaluMaraş
16BulanıkluBulanıkMaraş
17BulanıkluAlın Viran, üç Oluk, Baş Alan, Yoğun Oluk, Yenice Ok, Selman Beleni, Erkenes, AğceMaraş
Oluk
18Candarlu,Yusuf HacıluBademlüceMaraş
19EsneklüDarı DeresiMaraş
20EşencilüKara ZiyaretMaraş
21Göl KaramanluGollüceMaraş
22HamidlüKuyucakMaraş
23Kargın,Anamaslu, Tumlanlu, ŞarkiyanÇakalı SagirMaraş
24KavurgaluSaru Mağara, Kızıl Yazı, Pir AğılMaraş
25Kavurgalu, Ağce KoyunluKocaoğluMaraş
26Kavurgalu, BulanıkluTerlikenMaraş
27KüreciMinkesir, Köpek Meşhedi, Çürük SöğüdMaraş
28Mahmud Kethüdâ, Başı Karalu, Musa HacıluKaraca Viran, Ekiz DepeMaraş
29Mahmud Kethüdâlu, Hamidlü, Döngellü, ReceblüYayluyı SagirMaraş
30MahmudluZiyaret AlanıMaraş
31RebilüKiracıMaraş
32RebilüÖrek n.yokMaraş
33RebilüRamazan nd. İnalMaraş
34SafaluYayluyı KebirMaraş
35SafaluAli Fakih YeriMaraş
36SeyyidlüKârhanMaraş
37Yusuf HacıluDelgirdiMaraş
38Yusuf HacıluKızılca PınarMaraş
39Yusuf HacıluÜngüdMaraş
40Yuvalu, ŞarkiyanToroscık nd. Taş AğılMaraş
41Ali HacıluZeytun DeresiCamustil
42Ali HacıluKızıl ÇağılCamustil
43Ali HacıluKandil AyağıCamustil
44Ali HacıluKızıl Ağaç SeküsiCamustil
45Altun OğluKara ÇobanCamustil
46Altun OğluMazmuniCamustil
47AşıkluÇardakCamustil
48Çerkit OğluKandil, KızılCamustil
Çağıl
49ÇermilüKovacıkCamustil
50ÇermilüKaya Pınar, Hacı Fakih KışlasıCamustil
51Göç BegilüSakızı KebirCamustil
52HacıluDemürlik AdacaCamustil
53Kara ÇobanluDepecik KışlaCamustil
54Kara YahşilüTuşlakı KebirCamustil
55KaracaluKöşker Oğlu KışlasıCamustil
56KaracaluTuşlakı SagirCamustil
57Koca HasanluHudi Kebir, Hudi Sagir, Alıç,Camustil
58Koç HasanluFındıklu, Çaltulı Kabak,Camustil
Ayvaluca, Sor­kun, Ekiz Oluk, Huburcuk
59KöselüSaru sırtCamustil
60Kutlu BeylüKızu SekiCamustil
61Kutlu Beylüİncelü SeküCamustil
62Küçük FakihlüKomancirCamustil
63KüşneKızıl ViranCamustil
64KüşneYarbaşıCamustil
65ÖzcanluBedresi DeresiCamustil
66Özcanlu, Kertil OğullanYoğun Oluk, Kabak Alanı, Çınar AlanıCamustil
67Saru FakihlüAğce KuyulukCamustil
68Saru Fakihlüİğde PınarıCamustil
69Tatağanluİsmail DeresiCamustil
70TurakluAvşar Atlu SekiCamustil


Kaynakça
Kitap: XVI. Asırda Maraş Kazası
Yazar: İbrahim Solak
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskân

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:40

71YeğenlüKüçük SakızCamustil
72Ali FakihlüKavkurdluKuru Pınar
73Ali FakihlüGüllüceKuru Pınar
74Altın OğullarKebirlüceKuru Pınar
75AltunluKazan DepeKuru Pınar
76AşıkluŞeker PınarıKuru Pınar
77AşıkluAltunlu Viran nd.Eğri Söğüd, Beğmiş, Kışlak Kuzu, Deliklü Taş, Özcan Hacı Depesi nd. Döngel Alanı, Olcan Depesi, Tut Viranı, Ova­cıkKuru Pınar
78AşıkluYassı PınarKuru Pınar
79Ayşe OğullarıMurad ÖyüğüKuru Pınar
80Ayşe OğullarıMurad ÖyüğüKuru Pınar
81AyşelüKuru PınarKuru Pınar
82AyşelüYarımca, Karacalu PınarKuru Pınar
83ÇermilüKerkes DeresiKuru Pınar
84EsneklüAkyol Ağzı,Kuru Pınar
85HalifelüAymalu DeresiKuru Pınar
86HatciyanAymalu Deresi nd. Ağaç Bükü, Halifelü Kışlası, YılanlucaKuru Pınar
87Kara HamzaluOğun ÖyüğüKuru Pınar
88Kızıl DonluKemer AlanıKuru Pınar
89KorucıluKızıl DepeKuru Pınar
90KuzucıluSaçlu DedeKuru Pınar
91ŞarkiyanYalankoz Viranı,Kuru Pınar
92Âdil HacıluEkiz KuyuKemer
93Ali BeylüYassıcaKemer
94AnamasluOrta PınarKemer
95BekişlüBinekKemer
96ÇermilüKovacıkKemer
97Çermilü.Kara YuvaluÇeri ÖyüğüKemer
98Dana Halil OğluOvacık PınarKemer
99DöngelliSafranKemer
100DöngelliSöğüdlüceKemer
101EymirlüMağaracıkKemer
102Eyne BeylüMestKemer
103Hasan Kethüdâ be nâm KayaluPehlivan ÇınarıKemer
104HümayunluAşıkKemer
105Kara Öyüklüüç DedeKemer
106Kara YuvaluDede ÖyüğüKemer
107KaracaluYalankozKemer
108KaramanluKara ÖyükKemer
109KeştenKemerKemer
110KeştenBertizatKemer
111KeştenGökçe ViranKemer
112KızılluSaçlu BurunKemer
113OrçanluKarı DepesiKemer
114Oruç BeylüYarıkçaKemer
115Oruç BeylüSunkuzor, Sunkuzor-ı Di­ğer be nâm ÇınarcıkKemer
116TabakluKöselikKemer
117ÇakırluKeferdizKeferdiz
118KızılluCaba ÖyüğüKeferdiz
119ÇağırganluŞirviKeferdiz
120KüşneBelan YüzKeferdiz
121HalillüCebel KaleKeferdiz
122DenizlüKızıl AğılKeferdiz
123ÇağırganluGel BulasınKeferdiz
124Şeyh Ali OğluHarvanKeferdiz
125ÇakırluTonlucaKeferdiz
126Ekiz FakihlüİncirlüceKeferdiz
127ÇakırluŞeyhcuğazKeferdiz
128DanişmendlüBöğürtlenlüKeferdiz
129OzanlarMezraa be nâm BekişlüKeferdiz
130İsa HacıluDişanidKeferdiz
131KaramanluDoksan ViranKeferdiz
132ÇakırluKusayinKeferdiz
133İbişlüKürd Pınarı ve Gök SeküKeferdiz
134KüşneGerardiKeferdiz
135DögerYeniceKeferdiz
136İsa HacıluKuyucak, Bık­tım Viranı, Tav­şan Depesi, Yeni PınarKeferdiz
137ÇağırganluGökçe Kayran, İğde KuzuKeferdiz
138EkradBademlü ÇukurKeferdiz
139Adil HacıluKangallu, üç Abad, Halhan, Katır KuyusuKeferdiz
140Göçe HacıluVenk-i KebirKeferdiz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskân

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:41

141Gökçe MağaraiuGökçe Mağara-i KebirKara Hayıt
142BersecilüUzun Kiriş, MezraaKara Hayıt
143Ağce KoyunluKırca, Göni AlmaKara Hayıt
144EvciHisarcıkKara Hayıt
145Kara HasanluKalandurKara Hayıt
146EvciHasan Bey Kış­lasıKara Hayıt
147BağdatluKara Musa nd. Kelik ViranKara Hayıt
148Bağdatluİnce SuKara Hayıt
149KemalluKaratut, Arpa AlanıKara Hayıt
150Kızıllu, ŞeyhÇalı ÖyüğüKara Hayıt
Muslihiddin
151Musa HacıluÇekilKara Hayıt
152BağdatluSınurca ÖyükKara Hayıt
153BağdatluCandar ÖyüğüKara Hayıt
154AvşarİğdecikKara Hayıt
155UzunluÖküz AlanıKara Hayıt
156CeridYağmaKara Hayıt
157TozluBoz ÖyükKara Hayıt
158Kızıllu- OrçanluAğce TaşKara Hayıt
159DemircilüGeçid ÖyüğüKara Hayıt
160Ağzı KaraluKaklı ÖyüğüKara Hayıt
161Şemseddin FakihlüEyne Bey ÖyüğüKara Hayıt
162Oruç BeylüTop ÇalıKara Hayıt
163Oruç Beylü, Ayşe OğullanKara ÖyükKara Hayıt
164Oruç Beylü, Ayşe OğullarıKara TaşKara Hayıt
165ZeynellüHurmancıkKara Hayıt
166KızılluYorgan ÖyüğüKara Hayıt
167KızılluSucakKara Hayıt
168DışancıBerdağı SagirKara Hayıt
169DışarıcıArmağan BurnuKara Hayıt
170Musa HacıluBelenmişKara Hayıt
171Musa HacıluCorcugeKara Hayıt
172Ağce KoyunluYosuncakKara Hayıt
173AğaluDinek BurnuKara Hayıt
174BozyarluİncirlüKara Hayıt
175BulanıkluSaru Kaya Başı, Hisarcık,Kara Hayıt
176KızılluDüşkinKara Hayıt
177Haricden YörüklerTatarcıkKara Hayıt
178Ali BeylüKara AğılKara Hayıt
179Mahmud FckihSülüklüKara Hayıt
180BürtanHancıkKara Hayıt
181DışarıcıBerdağı KebirKara Hayıt
182Ağce KoyunluİncirlüceKara Hayıt
183BulanıkluKüredi KuyusuPazarcık
184BulanıkluŞeyhlerPazarcık
185Demreküzün KuyuPazarcık
186BulanıkluKenehorPazarcık
187KızıkluKimiPazarcık
188Kara HamzaluYazı ÇiftlikPazarcık
189BulanıkluDilirPazarcık
190Kara HasanluGercayinPazarcık
191KızıkluSaylıcaPazarcık
192ElçiBelkıs, Burc-ı BelkısPazarcık
193EymirlüYazı BuldacıPazarcık
194Ağce AtluYaka BuldacıPazarcık
195SakaluKaba AğaçPazarcık
196EvciTarmıkPazarcık
197AdemlüAdemlüPazarcık
198AdillüYer AğılPazarcık
199DönenlüAdacaPazarcık
200KüşneTolhumPazarcık
201Göçe HacıluSürmePazarcık
202EymirlüNaib DeyriPazarcık
203DemrekKırkısa nd. BurtanPazarcık
204DemrekMezraa-i KırkısaPazarcık
205KızıkluPazarcık Öyüğü nd. Sübhan DeyriPazarcık
206Düskilü?GöçebePazarcık
207KızılluMizmizPazarcık
208OvacıluAyn SincikPazarcık
209Kara HasanluKızıl BükPazarcık
210KızılcıkluKesib DeyriPazarcık
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskân

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:42

211Osman DedelüYaslıca PazarcıkPazarcık
212KöpeklüDerbend Ağzı nd. KöpeklüPazarcık
213KüşneÖziPazarcık
214Kara EkincilerOrta Kara Öyük nd. Orta PınarPazarcık
215Musa FakihlüBağlu Kara ÖyükPazarcık
216EymirlüEymirlüPazarcık
217Kara EkincilerEklenPazarcık
218EymirlüHelvayinPazarcık
219YuvaluMazman DedePazarcık
220EymirlüKara ÇorunPazarcık
221Ağce KoyunluBuldacıPazarcık
222BulanıkluMihriban,Pazarcık
223DemrekAğce ViranPazarcık
224Kara HamzaluYumaklu, GüristanPazarcık
225Kürklü?Nöker Süklü?Pazarcık
226EymirlüHarmancıkPazarcık
227Osman DedelüEriklücePazarcık
228HamidlüHarmancıkAladinek
229HamidlüKara Göl-i DiğerAladinek
230HamidlüBel PınarAladinek
231ZekeriyaluYalankozAladinek
232ZekeriyaluDağdancıkAladinek
233PehlivanluÇakırca AğılAladinek
234Eymir BalluKara BükAladinek
235KaramanluArab, BurhanAladinek
236PehlivanluÇakırca AğılAladinek
237ÇalışluToğaç YemezAladinek
238İsa FakihlüTalihGöynük
239İshakluMeydancıkGöynük
240EğlenlüTorbalucaGöynük
241TacirlüKaldınmGöynük
242İshakluYolcu, Çatal DepeGöynük
243Behisni yörükleriKaya PınarGöynük
244Cerid Bayırİsa SekisiBertiz
245Cerid BayırÇam SekisiBertiz
246ülaşluSaru ÇukurBertiz
247HalifelüKöse Halil AlanıBertiz
248Bertizlü be nâmKara TutBertiz
Halifelü
249Kara SakalluAli Bey ŞeyhBertiz
250Kara SakalluKaya BaşıBertiz
251Bayır CeridAlın ViranBertiz
252Musa FakihlüErücekBertiz
253Kara SakalluKara AhmedBertiz
254Bayır CeridBozokluBertiz
255Ağce KoyunluGürce PınarBertiz
256BertizlüYalankozBertiz
257Bertizlü be nâm İdrislüOrtaköyBertiz
258Bertizlü be nâm İdrislüKızıl DepeBertiz
259KemalluKoğalucaBertiz
260BertizlüKör SinanBertiz
261KemalluKara Tut, Döğer Alanı be nâm DervişlüBertiz
262KemalluKemallu be nâm SaydeliBertiz
263Bayır Cerid,RebilüAk PınarBertiz
264ülaşlu, Ağce Ko­yunlu, BozyarluBoyaluBertiz
265ülaşlu, Evci, Ozan­larKozluca AbadBertiz
266BağılluÇağılganBertiz
267AnamasluBademlüceBertiz
268AlmaluAksekiZeytun
269Cerid, BedirlüKara KütükZeytun
270ŞitlüAk FakihZeytun
271Danacı, CeridKapu KayaZeytun
272Ak Fakihlü/CeridAyvacık nd. Kara Kaya, Ba­ğırsak Deresi, NurdaneZeytun
273Ak Fakihlü/CeridHac Depesi, Küçük Elce Depe, Ada DepeZeytun
274KürtülEski Tonoz, Nisan BaşıZeytun
275DoncuDelüklü KayaZeytun
276KürtülKokasa, Sol­muş, Çınar, Musa, ÖzücekZeytun
277BeşanluŞam BeyiZeytun
278CumdnluSorkunZeytun
nd.Gavur Sor­kunu, Kılıççılar Deresi
279Kara GöncülüKozcuğaz nd. Yoğun Oluk, Yaylak-ı KayaZeytun
280DöngelliSustıZeytun
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskân

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:42

281AvundukluYassı PınarZeytun
282DöngelliTekür Pınarı, Yârân Depesi, KösiranZeytun
283SökmenlüÖzZeytun
284Kasım HacıluSülüklüZeytun
285MeskenlüKısık KoruZeytun
286KaramanluYusuf HacıZeytun
287DumlıKızıl DepeZeytun
288Yörük taifesiSumakcıZeytun
289KüreciÇavdarZeytun
290ÇakılıÇatal KozZeytun
291CumdanluÇevniYenice Kale
292Kara GöncülüEyibüküYenice Kale
293Kara Yuvalu, KamanluTuşlaniYenice Kale
294HaydarHüsameddinYenice Kale
Hacılu/Döngelli
295İncilüHeyik, Gerseki, Heyik BüküYenice Kale
296ÇerkitoğluGüreşlüYenice Kale
297HaydarluKösürekYenice Kale
298Haydar HacıluBağcuğazYenice Kale
299SevinçlüOymacuYenice Kale
300KaramanluMincekliYenice Kale
301DöngelliYenice KaleYenice Kale
302TirkeşlüAnabatYenice Kale
303BelenlüAdacaYenice Kale
304OzanluSüsükYenice Kale
305Ak FakihlüDamlalucaYenice Kale
306Bayır CeridZeytuncekYenice Kale
307CumdanluHarami SeküsiYenice Kale
308YuvaluKökeç MağaraYenice Kale
309Kara yuvalu, KamanluBağçecikYenice Kale
310Haydar HacıluGöcek Deresi, Gümri EymiriYenice Kale
311BozluKara Tut, İncirlikYenice Kale
312DöngelliÇokun Söğüd, Sekü oymacık, Denk, Kilise Arası, Erzekiye Kalesi, Kızıl Ağaç, Kuşak, Söğüd Aluğı, Ağlarca, Narlık Viranı nd. Derik Depe, Hacı Bel, Gök AlanYenice Kale
313TirkeşlüAlmalu DibekYenice Kale
314BozluArmud AlanıYenice Kale
315Resulluİlkadın, On Or­duYenice Kale
316ResulluMeydanYenice Kale
317AğaluAlma KuşağıYenice Kale
318DayıluSekYenice Kale
319Ak FakihlüBeğmiş nd. KavkurdluYenice Kale
320DomuzluÇağılganYenice Kale
321Musa HacıluDoksan ViranYenice Kale
322İncilüKafir Viranı, ArmudYenice Kale
323KumarluSöğüd Ovası, Çorun, Hamza Armudu, Köpek PınanYenice Kale
324BektaşluHalilcik Yolağzı benam HopurYenice Kale
325İncilüTuncalarYenice Kale
326DüdekVenk, Ağce Mülk, KengerlikYenice Kale
327AnamasluTürkmen KocaYenice Kale
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Mesajgönderen TurkmenCopur » 12 Ara 2010, 19:44

Yukarıda tablolarda da görüldüğü gibi hem 1526 yılında hem de 1563'te bir köy farklı birkaç cemaat tarafından tasarruf edilebildiği gibi, bir cemaat aynı anda farklı birkaç köyü de tasarruf edebilmektedir. Bu durum her iki tarihte mezraalarda da görülmektedir.

1526 yılında bölgede yaşayan cemaatler henüz yerleşik hayata geçmemekle birlikte, kışlak olarak kullandıkları yerlerin ziraatini yapmakta oldukları ve tasarruf ettikleri arazi için boy beyine resm-i çift ödedikleri görülmektedir. Dulkadirli Türkmenleri'nden, Anamaslu taifesi, Dokuz taifesi, Küreciyan taifesi, Cerid taifesi, Peçenek taifesi, Kavurgalu taifesi, Döngelli taifesi, Küşne taifesi ve Bertiz taifesi ile bunlara bağlı cemaatlerin timar reayası oldukları anlaşılmaktadır. Bunlara ilaveten Dulkadirli Türkmenlerine mensup bazı kimselerin sipahi, sipahi-zade, bir kısmının avarız-ı divaniyye ve tekalif-i örfiyyeden muaf olduklarına dair ellerine Dulkadir Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey ile Şehsuvaroğlu Ali Bey döneminde temessük verildiği, sefer zamanında sefere gitmekle yükümlü oldukları anlaşılmaktadır.

1563 yılına ait tahrir defterinde köy ve mezraalar yazılırken o köyün halkını meydana getiren cemaatin adı da zikredilmektedir. Karye-i Delgirdi tabi'-i mezbur, cemaat-ı Yusuf Hacılu ve gayriler ziraat ederler, karye-i Karhan der nezd-i Ayakluca Oluk tabi'-i mezbur cemaat-ı Seyyidlü ziraat edüb kışlarlar. Bü tür köy sayısı hayli fazladır. 1563 yılında köylerde kayıtlı olan cemaatlerin tamamı bulundukları yerlerde iskan olmuşlar ve konar-göçer hayatını terk etmişlerdir.

1-Konar-Göçer Teşekküllerin Nüfusu

1526 yılında, Maraş Kazası sınırları içerisinde konar-göçer olarak yaşayan ve bölgede tasarruf sahibi olan cemaatlerin taifelere ve nahiyelere göre dağılımı aşağıda tablodaki gibidir.

Tablo XXXIV: Cemaatlerin Bağlı Oldukları Taifeler, BulundıJdarı Nahiyeler ve Vergi Nüfusları (1526)

S.NoTaifeBağlı cemaatNahiyeCemaatHaneMücerred
1Dokuz61Gügerciniik491218184
2Anamaslu32Maraş411614285
3Eymir31Pazarcık3249562
4Peçenek21Haruniye2880678
5Küşne18Andırın27770102
6Demrek17Kargılık2340241
7Cerid14Bayındır1632924
8Kızıllu13Kara Hayıt1114215
9Döngelli11Keferdiz1020711
10Küreciyan8Kemer1015312
11Osmanlu8Tekak926229
12Çağırganlu7Zeytun49812
13Bertiz7Aladinek3265
14Ağce Koyunlu3Göynük114
15Gündeşlü3
16Kavurgalu3
17Çimelü2
18Elçi2
19Evci1
20Dışarıcı1
21Elçi1
TOPLAM2642646536860


Tabloda görüldüğü gibi cemaatlerin büyük bir kısmı Dokuz, Anamaslu ve Eymir taifesine bağlıdır. Cemaatlerin yoğun bir şekilde yayıldıkları, kışlak olarak kullandıkları ve ziraatını yaptıkları alanlar ise genellikle kazanın güneyinde bulunan, fazla dağlık olmayan, daha çok ovalardan oluşan Gügercinlik, Maraş, Kemer, Keferdiz, Haruniye, Kargılık ve Tekak (Tiyek) nahiyeleridir. Nüfus olarak yoğun olan bölgeler de yine buralardır. Kaza dahilinde yaşayan cemaatlerin toplam vergi nüfusu 6536 hane ve 860 mücerredden oluşmaktadır. Bunların tahmini toplamları ise 33540 kişidir. Cemaatlere bağlı 275 hanelik de muaf zümre bulunmaktadır. Bunların toplamları ise 1375 kişidir. Muaflarla birlikte Maraş Kazası sınırlan içerisinde bulunan cemaatlerin tahmini toplam nüfusları 34915 kişidir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Mesajgönderen avşar » 10 Ara 2011, 13:56

85 Halifelü Aymalu Deresi Kuru Pınar
86 Hatciyan Aymalu Deresi nd. Ağaç Bükü, Halifelü Kışlası, Yılanluca


Halifelü ve Hatçiyan hakkında bilgi verirmisiniz?
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Mesajgönderen TurkmenCopur » 13 Ara 2011, 16:58

-Halifelü: 10 tane Halifelü/Halifeli isimli aşiret var. Bunların 7 tanesi Eymür Boyundan(Maraş Yörükleri Taifesinden), 2 tanesi Yıva Boyundan, 1 tanesi de Çepni Boyundan. Bulundukları bölgeler Maraş, Sivas, Adana, Karaman ve Aksaray.

-Hatciyan: Hatciyan isimli bir aşiret bulamadım. Hatanciyan aşireti var, bunlar Yörükan Taifesinden ve Zülkadriye Kazasından(Maraş Sancağı).
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Maraş'ta Konar-Göçer Teşekküller Ve İskan

Mesajgönderen avşar » 15 Mar 2012, 18:28

11 Almalu
268 Almalu Akseki Zeytun

Bu Atmalının isimlerinden biri acaba hangi cemmate bağlı
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Sonraki

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir