Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 18 May 2011, 22:08

avşar yazdı:O zaman bölgede Özbek olarak bilinenler aslında Tatar oluyor.


Özbeklerinde Tatarlar gibi Kıpçak Boyundan olduklarını söylerler, ancak tam olarak belli değil. Ayrıca Özbek ismini Oğuz Türkmen Aşiretleride var. Örnek:

CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Özbek Cemaati-YıvaT3419Özbek k.İznikmid S.- Kandıra Nah.BOA, MAD. nr. 550, s. 154-155, Sene 1 Z 929 (11 Ekim 1523)
Özbek CemaatiYahyalu TaifesiYıvaT00Oğlakçı m. ziraat yeriNiğde S.- Develi Nah.TKA, VCD, nr. 135, vr. 326a, sene 992 (1584-85)


Gerçekten Özbek Boyundan olanlar belkide bölgeye sonradan göç etmişte olabilirler, 19-21. Yüzyılları arasında.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen avşar » 19 May 2011, 11:43

Evet olabilir.
Kullanıcı avatarı
avşar
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 75
Kayıt: 25 Nis 2011, 11:45

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen Avşaroğlu » 30 Haz 2011, 15:07

5. Uluyörük Cemaati:

Geçmişi İlhanlılar devrine kadar gitmekte olan Uluyörük Cemaati, genel olarak Sivas. Amasya ve Tokat bölgelerinde yaşamakta olup, topluluğun bazı oymakları batıda Kırşehir ve Ankara bölgelerine kadar yayılmışlardır. Bazı oymakları ise daha sonraları Eskişehir bölgesine, oradan da Balıkesir yöresine gitmişlerdir. XVI. yüzyıla ait Teke Sancağı Tapû-Tahrir defterleri incelendiğinde cemaatin Teke Sancağında da yaşadığı görülmektedir. Defterlerde bu cemaat ve alt grubu olan çok sayıda cemaat hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ancak XV. yüzyılda cemaatin yörede yaşadığına ilişkin bir kayıt bulunamamıştır. 1455 tahririnde de cemaate ilişkin bir kaydın bulunamaması bunu teyit etmektedir.
Yörük taifesinden olan Uluyörük Cemaati, XVI. yüzyılda sancakbeyi hasları arasında yer almaktaydı. Yüzyılın ilk yarısında 1530'da Uluyörük Cemaati'ne tabi 21 cemaat bulunuyordu. Bu cemaatler Nusretler, Bozca Bahadır Gençlüsü, Saruhan-oğlu Gençlüsü, Tura Gençlüsü, Bektaş Gençlüsü Yörükleri, Solak ve Kımızcı, Fersenk(?), Kızılcakeçilü, Uluyörük, Bayındır, Mamac ve Alifahreddin Yörükleri, Kabil ve Beylerhan, Furaşlar, Veli Fakih, Karakoyunlu, Gollüler, Büyük Dirkemiş, Şeyh Bey Yörükleri, Emre-oğlu, Tur Ali ve Taşkesüği cemaatleriydi. Defterlerdeki yekûna göre bu cemaatler 803 hane, 56 mücerred, 7 kara, 10 imam, 5 şeyh, 3 meremmetçi, 21 sipahi ve 4 ma'lûlden ibaret olup, bunlardan alınan resm-i agnam, resm-i bennak, cürm-i cinayet ve bad-ı heva vergilerinin hasılı 30.000 akçey-di. Yüzyılın ilk yarısında cemaatle aynı ismi taşıyan ancak cemaatin alt gruplarından biri olan Uluyörük Cemaati Hamid Sancağı'nda ikamet etmekteydi.

1554 yılında Uluyörük Cemaati'nin mukataaya verildiği ve cemaate ait vergilerin mukataaya verilmek suretiyle tahsil edildiği görülmektedir. Bu tarihte Cemaat-i Uluyörük Mukataası, Teke Livası Hasha-yı Cedid Emaneti'ne bağlı bulunmaktaydı.

1568 yılında Uluyörük Cemaati'ne tabi cemaatlerin büyük bir kısmının parçalanarak dağılmaları sonucunda, çok sayıda perakende ko-nar-göçer topluluklar ortaya çıkmıştır. Bu tarihte, cemaate bağlı konar-göçerlerin büyük bir kısmının perakende olarak muhtelif köylerde," Antalya şehri ile Elmalı ve Karahisar kazalarında yaşadıkları görülmektedir. 1568 yılında Uluyörük Cemaati Nusretler, Bozca Bahadır Gençlüsü, Dirkemiş, Alifahreddin ve Mamaclar, Tura Gençlüsü, Hamid Sancağı'ndaki perakende Yörük cemaatleri ve Alaiye'deki perakende cemaat ile Karahisar ve Elmalı kazaları ile Antalya şehrinde ve ayrıca Ada, Viranşehir, Kundu, Güzelce Öyük, Solak, Harun, Mandirle, Yüre-ğir, Taşkesiği, Acami, Yeleme, Fığla, Andiye, Çobansa, Mimadlar, Mimad Beyler, İğdir, Kurdoğlu, Öyük, Karakoyunlu, Sancakcı, Urkütlü, Garibce, Dere, Beyüş, Çukurca, Akkilise, Tur Ali, Mirahur, Sımandır, Karkın, Köseler, Avdan, Sekci, Kızılca Ağaç, Kara Aliler, Dokuz Ağaç, Kürüz, Kargucak, İstavras gibi çok sayıda köyde yaşayan 45 cemaat ve topluluktan oluşmaktaydı. 1568 tahririnde Uluyörük Cemaati toplam 1485 nefer ve 832 haneydi. Cemaatin resm-i bennak ve mücerred, adet-i agnam, resm-i arûs ve bad-ı heva vergileri ise 28.000 akçeydi. 1729 yılında Kürt Nahiy esi'ne tabi Uluyörük Cemaati'nin 28.000 akçe olan vergi hasılı, sancakbeyi haslarından ayrılarak Dergah-ı Mualla müteferrikalarından Hasan'ın zeametine ilhak olun-muştur.


Yukarıda tam Tur Ali isminde oymak geçiyor. Ulu Yörükler'e bağlı. Bunların bizimkilerle alakası olabilir mi? O tarihlerde bizimkilerinde Rumeli'deki köy ismi Tur Ali olarak geçiyor ve yörük olarak gösteriliyor çünkü. Birde bu Ulu Yörükler ne taraftan çıkma anlayamadım. Ankara tarafından mı yoksa Sivas tarafından mı?
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 Haz 2011, 17:54

Erhan Afyoncu'nun, "Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler(1485-1574)" Sempozyumunda Ulu Yörükler hakkında çalışması var. Yani Ulu Yörükler Rumelindede varlar. Vede Ulu Yörüklerin kökenleri çoğunlukla Sivas'a dayanıyor. Çorum, Ankara ve Bozok(Yozgat)'tada Ulu Yörükler var.

Ulu Yörükler arasında var olan Elbeyliler hakkında bir yazı:

Topluluklardan biriside Ulu Yörük Türkmenleri idi. Timur'un istilası sırasında ( 1400 ) Sivas'ta yaşayan elbeyliler Ulu - Yörük topluluğunu meydana getiren oymaklar arasında sayılmaktadır. Ulu - Yörük Türklerinin Ortapare koluna mensup elbeylilerin ezici şehrin güney batısında , bazı obaları da Artuk Ovada yaşamakta idi. 1485 tarihli tahrir defteri elbeylilerin Sivas'ın güney batısında yaşadıklarını belgelemektedir.

http://www.elbeyli.org/bpi.asp?caid=198&cid=547

Ayrıca önceden bulduğumuz bilgilerde Ulu Yörük Cemaatleri arasında Karalar oymaklarının var olduğunu görüyoruz:
http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=61&t=1319&p=8391&hilit=+Ulu+Y%C3%B6r%C3%BCk+#p8391.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Ulu Yörük Aşiretlerinin yerleri hakkındaki tespitleri:

Ulu Yörük Taifesi:


1.437(Cemaat Adedi) 41.001(Hane Sayısı) 23.199(Mücerred):

Amasya, Ankara (Ayaş, Beğpazarı), Bozok, Budaközü, Çorum, Eskişehir, Mihaliç, Sivas, Sivrihisar, Sorkun

Mihaliç bölgesine yoğunlaşırsak:

Bursa-Karacabey'in Roma Dönemindeki adı Mihaliç'ti. http://tr.wikipedia.org/wiki/Karacabey,_Bursa

http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mehmed sayfasında Mihaliçten Edirne'ye bir göçten söz ediliyor.
Yenişehir’den ayrıldıkran sonra Ağustos ayında Mihaliç’te yeniçeri ağası Hızır Ağa ve diğer beylere tahttan oğlundan yana resmen çekildiğini duyurdu ve ordusu Edirne’ye dönerken kendisi Bursa’da kaldı.


Ayrıca Balkanlardada Mihaliç ismiyle yer isimleri çoktur. Bulgaristan-Svilengrad'da Mihalich ismiyle bir yer var. Hırvatistan'da, Eskişehir'dede Mihaliç ve Mihalıççık ismiyle yerler var.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 Haz 2011, 17:55

Bütün Ulu Yörük Aşiretleri:

CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Bataklu m.Çorum S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 444, s. 336, sene 927 (1520-21)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT102Kara m.Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 389, s. 14, sene Kanuni Dönemi
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT20Sekiz Abdal m.Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 389, s. 24, sene Kanuni Dönemi
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Karaca Eycani m.?Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Nah.- Eğri Su Nah.BOA, TD, nr. 389, s. 35, sene Kanuni Dönemi
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT130.....? diğer m. (nezd-i Karye-i Yenice)Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Kaz.- Kara Hisar-ı Behrem Şah Nah.BOA, TD, nr. 389, s. 107, sene Kanuni Dönemi
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT60Yaş Ayaş m.Ankara S.- Ayaş Kaz.TKA, TD, nr. 76, vr. 32a, sene 979 (1571-72)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT91Sarvan m.Çorum S.- Karahisar-ı Demirlü Kaz.TKA, TD, nr. 38, vr. 250b, sene 984 (1576-77)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT240Kara Halife k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 87b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT290Ali Fakih Kışlası k. zirat yeriSivas (Yeni il) S.- Budaközü Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 112a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT130Uzun İvaz k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 129b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT200Tahirlü CemaatiSivas (Yeni il) S.- Budaközü Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 135b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT160Cansak k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 135b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Kara Viran k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 153b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Değmenler k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 153b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT390Danişmendlü k. (Ali Fakih Kışlası) Akkaşe m. Gürce m. Viran (Yoncaluca), Çandar Viranı m. Bağcı Viranı m. Çelebi Ağılı m. ziraat yeriSivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 154b, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Esen Kışlası m. ziraat yeriSivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 157a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT310Kuşaklu Öyük (Işık) k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 176b-177a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT70İğdecik k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 182a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT140Çatalkışla k.(Yeni il) S.- Sorkun Kaz.TKA, TD, nr. 10 , vr. 209a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT30-Sivas (Yeni il) S.- Mecidözü Nah.TKA, TD, nr. 12, vr. 114a, sene 982 (1574-75)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT240Kara Halife k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 32, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT20Kadı Kışlağı k. (n. diğer MülükânluSivas (Yeni il) S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 69, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT330Ali Fakih KışlasıSivas (Yeni il) S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 69, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT10Azak k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 70, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT100Uzun İvaz k.Sivas (Yeni il) S.- Budaközü Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 95, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Kürk Viran (kışlak)Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 106, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Bağırgan ÖzüSivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 128, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Kara Viran k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 133, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT00Dikmenler k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 133, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT190Danişmenlü k. (n.diğer Ali Fakih Kışlası)Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 136, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT160Kuşaklu Öyük k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 169-170, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT50İğdecik k. Gökçe Kıran m.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 177, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT140Çatalkışla k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 222, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT180Tahirlü k.Sivas (Yeni il) S.- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 322, s. 226, sene 967 (1559-60)
Ulu Yörük CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT250Ulamış k.Sivas (Yeni il) S.- Tokat Kaz.- Erkilet Nah.BOA, TD, nr. 2, s. 232-233, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Cemaati ve Paşa Yiğid CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT130-Biga S.- Avlanya Nah.BOA, TD, nr. 59, s. 271, sene Evâil-i M 922 (Şubat 1516)
Ulu Yörük Etraki (Etrak-ı Yörükan-ı Büzürk) CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT123Çat k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Turhal Kaz.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 347-348, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki (Etrakiyye-i Yörük-i Büzürk) CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT163Şah Yörükleri k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 246, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT263Sarı Sülemiş k. ?Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 231, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT174Mühreler k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 232, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT111Savcı k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 123, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT1910Belciş k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 123, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT253Kara Öyük k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 123, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT121Saraç k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 123, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT204Ulamış k.Sivas (Yeni il) S.- Tokat Kaz.- Turhal Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 183, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiSalurT22Koçhisar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 205, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT283Geçid k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 206, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT473Ak Pınar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 206-207, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT103Ali Fakih k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 207, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT176Çapan Pınar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 208, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT132Yağlu k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 208-209, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT71Kızıllar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 213, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT91Kabaklu k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 217, sene 890 (1485-86)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT2515Belciş k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.BOA, TD, nr. 79, s. 210, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT114Saraç k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.BOA, TD, nr. 79, s. 211-212, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT3413Kara Öyük k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.BOA, TD, nr. 79, s. 212-213, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT110Kesri HisarıSivas (Eyâlet-i Rum) S.- Kara Hisar-ı Behramşah.BOA, TD, nr. 79, s. 262, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT171Ulamış k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Turhal Kaz.BOA, TD, nr. 79, s. 313-314, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT30Koçhisar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 277-278, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT4213Ak Pınar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 279, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT80Geçid k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 279, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT1513Gerdek Kaya n.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 280, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT116Ali Fakih k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 280, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT158Yaban k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 293, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT60Kayacık m.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 297, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT50Murad SufîSivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 303, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT233Sarı Sülemiş k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Turhal Kaz.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 342, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT165Mühreler k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Turhal Kaz.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 342, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT131Karkın k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Turhal Kaz.- Mecidözü Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 345, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT165Kara k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 354-355, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT121Şah Yörükleri k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 79, s. 355, sene 926 (1519-20)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT110Savcı köy m.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 2, s. 343, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT183Kara Öyük k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 2, s. 350, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT113Belciş k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 2, s. 351, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT81Saraç k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Nah.BOA, TD, nr. 2, s. 352, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT160Alaca k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 241, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT120Geçid k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 241-242, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT300Akpınar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 245-246, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT50Kızıllar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 246, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT200Kulavuzlu k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 247-248, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT310Yağlu k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 246-249, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT20Gök Viran k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 249-250, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT50Sapmaz k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 250, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT70Gerdek Kaya k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 250-251, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT50Kabaklu k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 251, sene 859 (1454-55)
Ulu Yörük Etraki CemaatiUlu Yörük TaifesiKarkınT80Murad Sufi m.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Hüseyinova vilayetiBOA, TD, nr. 2, s. 252, sene 859 (1454-55)
Yörük-i Büzürk Cemaati (Ulu Yörük)Ulu Yörük TaifesiSalurT2211Alacalar k.Sivas (Eyâlet-i Rum) S.- Tokat Kaz.- Zile Kaz.- Hüseyinâbâd Nah.BOA, TD, nr. 19, s. 216-217, sene 890 (1485-86)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağındaki Cemaatler

Mesajgönderen Avşaroğlu » 11 Tem 2011, 12:30

Yukarıdaki cemaatlerin neredeyse tamamı Sivas'ta bulunuyormuş. Ama sanırım o zamanki Sivas'ın içinde Tokat ve Amasya da var.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Önceki

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir